Inne strony: GAMMA DISCOVER
Menedżer albo myśli, albo muszą za niego myśleć inni

Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie
Współodpowiedzialność bierze się z poczucia współwłasności, a to z poczucia wpływu, współdecydowania i powiązania celów własnych z celami firmowymi. Zapraszamy do szkolenia Menedżer architektem współodpowiedzialności.

IDEA SZKOLENIA

62% pracowników w Polskich firmach nie jest zainteresowana tym, czy ich firma odniesie sukces. Dlatego każda organizacja stoi przed zasadniczym wyzwaniem: co zrobić, aby wszyscy pracownicy, niezależnie od miejsca i funkcji, którą zajmują w firmie brali większą odpowiedzialność nie tylko za wykonywanie własnych zadań, ale także za realizację celów wyższego rzędu, rezultatów swoich działów i całej firmy. Menedżerowie wobec tych wyzwań powinni na nowo przemyśleć i zmienić swoje dotychczasowe metody i sposoby zarządzania i stać się architektami kultury współodpowiedzialności w swoich firmach.

Szkolenie  obejmuje fundamentalne zagadnienia związane z budowaniem w firmie postaw współodpowiedzialności za rezultaty indywidualne, zespołowe i firmowe.

Istotą tworzenia kultury współodpowiedzialności jest możliwość współtworzenia tej kultury przez wszystkich pracowników. Dlatego większość ćwiczeń, wniosków i idei jest wypracowywana przez samych uczestników, czyniąc ich współwłaścicielami zasad i norm kształtujących kulturę współodpowiedzialności w firmie.

Cele szkolenia:

 • Uświadomienie, że fundamentalną odpowiedzialnością menedżera jest budowanie odpowiedzialności pracowników.
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę i narzędzia wspomagające ich w tworzeniu architektury odpowiedzialności w swoich zespołach.

Grupa docelowa:

Menedżerowie reprezentujący wszystkie obszary firmy (działy, departamenty, oddziały).

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Z badań TP/ISR z 2006, na próbie 50 firm międzynarodowych w okresie 12 miesięcy wynika że w firmach, o wysokim zaangażowaniu zysk na jedna akcję wyniósł 27,8% w przeciwieństwie do -11,2% w firmach o niskim zaangażowaniu pracowników.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Czy Twoja firma może skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie zamknięte: Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj umiejętności pracowników swojej firmy i własne.

  PROGRAM SZKOLENIA

  Perspektywy odpowiedzialności:

  • Trzy perspektywy poczucia odpowiedzialności – omówienie.
  • Debata oksfordzka:
   • „Czy ludzie chcą brać na siebie odpowiedzialność”?
   • „Co musisz dać pracownikowi, abyś miał prawo wymagać od niego odpowiedzialności”?
   • Expose - Przekazanie informacji, które zbudują poczucie odpowiedzialności pracowników.

  4 Filary Architektury Współodpowiedzialności

  • Przejrzystość: Pracownicy rozumieją kluczowe cele i politykę organizacji, tak samo dobrze jak wymagania dotyczące ich pracy
  • Współudział:Pracownicy widzą, że mają wpływ poprzez możliwość decydowania i posiadane upoważnienia
  • Feedback: Pracownicy  dają i otrzymują  wartościowy feedback
  • Zespół: Pracownicy mają poczucie przynależności do organizacji, którą charakteryzuje spójność, wzajemne wsparcie, zaufanie i duma

  Poziom znajomości celów:

  • Ćwiczenie:  „List do menedżera” –tworzenie komunikatu i listy pytań do własnego przełożonego.

  Koncentracja na priorytetach:

  • Ustalanie hierarchii ważności;
  • Przećwiczenie analizy wzajemnych zależności pomiędzy zadaniami - mapa intensywności celów.

  Delegowanie vs instruowanie:

  • Delegowanie i korzyści z niego płynące dla:
   • pracownika,
   • menedżera,
   • firmy.
   • Algorytm delegowania – odgrywanie case study.

  Crash meeting:

  • Korzyści płynące z wymiany informacji pomiędzy pracownikami  o popełnianych błędach. Algorytm spotkania – odgrywanie case study.

  Feedback:

  • Matryca feedbacku
  • Dawanie feedbacku
  • Proszenie o feedback
  • Przyjmowanie feedbacku

  Potrzeba współpracy:

  • Ćwiczenie: „Easy Money” – inwestowanie zasobów w celu osiągnięcia zysków osobistych i zespołowych.   
        

  Efekt synergii i syndrom Apollo:

  • Zdefiniowanie pojęć, przykłady działania;
  • Praca w zespołach.

  Analiza siły zespołu:

  • Czempion, adept, „zgniłe jabłko”

  Zew i talent:

  • Jak odkrywać potencjał, zamiłowania i uzdolnienia pracowników?
  • Jak zagospodarować potencjał pracowników, aby sami chętnie podejmowali odpowiedzialność za rezultaty?

  Trudna informacja:

  • Algorytm rozmowy - odgrywanie case study.

  Wzmacnianie zachowań:

  • Sposoby doceniania pracowników.
  • Zasady stosowania nagród.
  • Wyrażanie uznania – algorytm rozmowy – odgrywanie case study.

  Poznanie siebie, Kluczowe kompetencje:

  • Mocna koperta / model „Okno Johari” – wzajemne opisanie mocnych stron przez uczestników ( inni / ja);
  • Refleksja nad własnymi mocnymi stronami;
  • Model:  Kluczowa kompetencja-Pułapka-Wyzwanie-Alergia.
  • Ćwiczenie: Przykładowa analiza całego procesu.

  Cena szkolenia:
  Miejsce szkolenia:

  Termin szkolenia:

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Inspiracja do podejmowania się roli menedżera przez tych, którzy mają tendencję do skłaniania się ku roli specjalisty/fachowaca z dziedziny, którą reprezentują kosztem zarządzania
  • Wytworzenie unikalnej kultury „gry do jednej bramki”
  • Synergia indywidualnych wysiłków poszczególnych obszarów organizacji
  • Zapobieganie negatywnym skutkom kultury silosów
  • Polepszenie współpracy pomiędzy poszczególnymi częściami firmy
  • Zwiększenie zaangażowania wszystkich pracowników w realizację kluczowych celów firmy
  • Radykalne podwyższenie wskaźników efektywności funkcjonowania firmy

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Zdobędą świadomość jaka jest ich rola, odpowiedzialność  jako menedżerów
  • Poznają sposoby zarządzania eliminujące syndrom „niańki” wśród menedżerów
  • Poprzez filozofię budowania współodpowiedzialności znacząco ograniczą negatywny stres wynikający z przejmowania i zdejmowania z pracowników odpowiedzialności.
  • Poprzez podmiotowe podejście do pracowników będą lepiej wykorzystywać potencjał tkwiący w zespole
  • Będę wiedzieli jak stworzyć odpowiedzialny zespół, którego fundamentem jest wzajemność i zaufanie.

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Wzrost poziomu zaufania
  • Wzrost poziomu zaangażowania

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  a.galinska@projektgamma.pl
  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.