Inne strony: GAMMA DISCOVER
Wizja bez jej realizacji, to halucynacja

Przywództwo transformacyjne

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie
Zamiast popychać ludzi do pracy, trzeba umieć ich pociągać. Szkolenie z przywództwa transformacyjnego uczy menedżerów jak stać się pociągającymi przywódcami.  W tym modelu menedżerowie mają większą satysfakcję pracy z zespołem, pracownicy większe zaangażowanie a organizacja wyższą efektywność.

IDEA SZKOLENIA

Badania pokazują, iż polscy menedżerowie koncentrują swoje działania na maksymalizacji efektywności pracy własnego zespołu, identyfikując zakres swojej odpowiedzialności z podstawowymi funkcjami kierowniczymi: planowaniem, monitorowaniem, motywowaniem czy ocenianiem pracowników. Takie podejście do przywództwa nazwano, zgodnie z koncepcją Bassa i Avollio, transakcyjnym. Rola lidera we współczesnym świecie polega jednakże na skupieniu się także na innych aspektach związanych z zarządzaniem ludźmi i na nich właśnie bazuje szkolenie, opierające się na koncepcji lidera transformacyjnego.

Przywództwo transformacyjne różni się od klasycznego przywództwa transakcyjnego między innymi tym, że menedżer posiada autorytet, wiarygodność i charyzmę – czynniki, poprzez które może oddziaływać na zespół nie wprost; niekoniecznie wykorzystując formalne i proceduralne narzędzia kierownicze.

Przywództwo transformacyjne, poprzez wzmocnienie realizacji wartości organizacyjnych oraz budowanie kultury współpracy i zaangażowania, pozwala też na podniesie efektywności działań wszystkich pracowników.

Opiera się ono na czterech głównych założeniach:

 • wpływie charyzmy
 • inspirującej motywacji
 • stymulacji intelektualnej
 • zindywidualizowanym podejściu

Lidera transformacyjnego można więc opisać następującymi charakterystykami:

 • ma optymistyczną wizję przyszłości
 • dla swojego zespołu jest mentorem i coachem
 • jest kreatywny i jednocześnie pobudza innowacyjność u podwładnych
 • jest wzorem zachowań, jakich oczekuje od zespołu

W trakcie szkolenia pomagamy uczestnikom odkryć w sobie ów potencjał, a następnie dostarczamy narzędzia do jego rozwoju.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
30 lat badań i wiele analiz oraz metaanaliz wykazały, że przywództwo transformacyjne jest pozytywnym predyktorem szerokiego wachlarz wyników, w tym indywidualnych, grupowych i organizacyjnych.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Czy Twoja firma może skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie zamknięte: Przywództwo transformacyjne

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj umiejętności pracowników swojej firmy i własne.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Liderowanie transformacyjne odpowiedzią na potrzeby efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi?
  • Deficyty Liderowania transakcyjnego
   • nacisk na efektywność źródłem kryzysu przywództwa
   • podstawowe funkcje kierownicze
  • Skuteczność przywódcy transformacyjnego
   • optymistyczna wizja przyszłości
   • poświęcenie celów jednostkowych celom organizacji
   • wspieranie innowacyjności
   • modelowanie etyką własną

  2. Koncepcja „Leadership 4D”
  • Koncepcja przywództwa 4D
   • Obszar – organizacja
   • Obszar – otoczenie biznesowe
   • Obszar – mój zespół
   • Obszar - ja

  3. Efektywne funkcjonowanie zespołu - organizacja i otoczenie biznesowe
  • Wspólny cel i perspektywiczność myślenia
   • Pokonywanie granic międzywydziałowych
   • Zarządzanie biznesem poprzez wizję i strategię
  • Poprawa jakości zgodnie z Cyklem Demminga (PDCA)
   • Plan – planowanie
   • Do - pilotaż i prototypy
   • Check – kontrola i wyciągnięcie wniosków
   • Act – implementacja nowych pomysłów

  4. Rozwiązywanie problemów – innowacyjność jako podstawa działania organizacji
  • Czym jest kreatywność, a czym innowacyjność?
  • Nonkonformizm i myślenie heurystyczne jako podstawa innowacyjności
  • Jak budować kulturę zorientowaną na rozwiązywanie problemów i innowacyjność?

  5. Obszar - ja – lider transformacyjny promotorem kultury innowacyjności
  • Samospełniające się proroctwo – pobudzanie pracowników do kreowania odważnych pomysłów
   • Wpływ przekonań na funkcjonowanie w biznesie
   • Zgubne konsekwencje schematycznego myślenia
  • Out of Box thinking –rozwijanie kreatywności zgodnie z zasadami 4R
   • Re – expression
   • Related worlds
   • Random Links
   • Revolution
  • Greenhousing – tworzenie warunków dla wdrożenia nowatorskich idei
   • identyfikacja idea killerów w organizacji
   • Related worlds
   • tolerancja dla błędów
   • kultura SUN

  6. Metody wspomagające rozwiązywanie problemów
  • Technika Walta Disneya
  • Skuteczność przywódcy transformacyjnego
  • Technika da Vinciego
  • Technika Kapeluszy De Bono
  • Antytemat - ciekawa i twórcza alternatywa w sytuacjach patowych

  7. Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie oporem pracowniczym w procesie zmiany
  • Metody i techniki neutralizowania oporu pracowniczego
  • Procesy, procedury i dostępne zasoby – planowanie oraz zarządzanie

  Cena szkolenia:
  Miejsce szkolenia:

  Termin szkolenia:

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • wsparcie zarządzania poprzez wizję i strategię
  • wzrost efektywności jednostki i zespołu w przełożeniu na wskaźniki biznesowe
  • lepsze wychywtywanie trendów rynkowych, aby przyśpieszyć rozwój organizacji
  • stworzenie kultury wzajemnego inspirowania się w zespołach/w firmie
  • silniejsza identyfikacja z celami/misją firmy

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • wzrost umiejętności zarządzania efektywnością zespołu
  • umiejętność zarządzania poprzez oddziaływanie nie wprost
  • kreatywność
  • skuteczne rozwiązywanie problemów emocjonalnych i merytorycznych, pozwalające na sprawne realizowanie zadań zespołowych oraz indywidualnych wśród podległych pracowników

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • sprawne zarządzanie zmianą
  • inicjowanie większej liczby działań innowacyjnych
  • długofalowa motywacja pracowników do rozwoju i efektywniejszego realizowania powierzanych zadań
  • korzystniejsza atmosfera pracy – komfort psychofizyczny pozwalający na optymalne wykorzystanie potencjału pracowników
  • skuteczniejsze stawianie celów, zlecanie zadań

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Dawid Didiuk

  Dyrektor działu sprzedaży
  tel.: +48 (22) 112 08 82

  biuro@projektgamma.pl
  Dawid Didiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.