Inne strony: GAMMA DISCOVER

Utrzymanie wartościowego pracownika wymaga mniej zasobów niż rekrutacja i przeszkolenie jego następcy

Retencja – jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie?

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie
Koszty finansowe retencji pracowników można policzyć. Zwykle są wysokie. Koszty pozafinansowe w postaci obniżenia motywacji i zaangażowania są trudne do oszacowania, choć odczuwane. Szkolenie z zarzadzania retencją przeciwdziała odejściom pracownikom, wykorzystuje współczesne narzędzia menedżerskie.

IDEA SZKOLENIA

Rok 2016 jest rokiem przełomowym – przejścia z rynku pracodawcy do rynku pracownika. Ten trend już trwa. To pracownicy dyktują warunki, a pracodawcy stają przed trudnym wyzwaniem - utrzymania kluczowych pracowników w firmie. Firmy, które nie będą rozwijać polityki utrzymania pracowników odczuwać będą znaczące trudności w utrzymaniu pozycji na rynku. Działania retencyjne w obszarze HR nie miały jak dotąd takiego przełożenia na biznes. Według podstawowych założeń koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi pracownicy organizacji to zasób strategiczny. To potencjał w który należy i warto inwestować. Dlatego z punktu widzenia założeń nowoczesnej polityki HR planowanie skutecznej strategii zatrzymywania w firmie najbardziej wartościowych pracowników oraz utrzymanie stałego wysokiego zaangażowania pracowników wydają się kluczowym zadaniem. Z nową rolą działu HR wiążą się określone wymagania i oczekiwania. Badania ujawniły, że procesy rekrutacyjne i związane z nimi wydatki od 3 do 5 razy przewyższają koszty zatrzymania dotychczasowego pracownika. Co więcej, firmy z dużą liczbą zaangażowanych pracowników generują 3 razy większe zyski operacyjne niż te, których zaangażowanie jest na poziomie tradycyjnym. Zatem istotna dla osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku staje się zdolność organizacji do zatrzymania najlepszych, najbardziej wartościowych pracowników.

Szkolenie ma na celu wielopłaszczyznowe i maksymalne przygotowanie uczestników na wyzwania 2016 roku. Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się planować skuteczne strategie zatrzymywania w firmie najbardziej wartościowych pracowników, przygotują działania w sytuacji odchodzenia kluczowych pracowników, nauczą się budować wysokie zaangażowanie pracowników oraz nauczą się w jaki sposób skutecznie identyfikować szanse w sytuacji, gdy ktoś odchodzi z zespołu i jak te szanse wykorzystać. Metody, których nauczą się uczestnicy przełożą się na poziom rotacji i wyniki biznesowe firmy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i przećwiczą strategie retencji opartą na trzech krokach.

Metodologia:
 • dyskusje
 • studium przypadku
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • odgrywanie scenek/ról
 • gry symulacyjne
 • burze mózgów

Szkolenie rozwija następujące umiejętności/kompetencje:

 • Skuteczne rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie zmianą
 • Skuteczne planowanie strategii zatrzymania najlepszych pracowników
 • Proaktywnego działania
 • Umiejętność rozwijania pracownika na stanowisku

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie i liderzy zespołów
 • Menedżerowie projektów
 • Menedżerowie i specjaliści HR

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Czy Twoja firma może skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie zamknięte: Retencja – jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie?

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj umiejętności pracowników swojej firmy i własne.

  PROGRAM SZKOLENIA

  Moduł 1: Cykl Join-Retention-Exit
  Typowy cykl pracy składa się z trzech etapów: przyjścia do firmy (join), pozostawania w firmie (retention) oraz odchodzenia z firmy (exit). Początkowym elementem szkolenia jest scharakteryzowanie typowych błędów popełnianych w firmach na każdym z tych etapów. Dzięki serii krótkich ćwiczeń uczestnicy wypracują listę działań eliminujących typowe błędy, które mają wpływ na niekontrolowaną fluktuacje pracowników.

  Moduł 2: Zapobieganie frustracji pracowników we wczesnej fazie pracy
  Częstym źródłem odchodzenie pracowników jest frustracja wynikająca z rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami wobec pracy, a zastaną rzeczywistością. Przeprowadzenie ćwiczenia polegającego na zasymulowaniu sytuacji wprowadzania nowego pracownika. Zadaniem menedżera w tym ćwiczeniu jest przeprowadzenie realistycznego opisu pracy, tak, aby nowoprzyjęty pracownik wchodził do firmy z „otwartymi oczami”.

  Moduł 3: Identyfikacja kluczowych pracowników
  Zaprezentowanie i przećwiczenie metody identyfikacji kluczowych pracowników przy pomocy narzędzia diagnostycznego „Matryca Wkładu i Ryzyka”. Uczestnicy wykorzystując Matrycę W/R pracują nad identyfikacją kluczowych pracowników w firmach/zespołach, którymi zarządzają.

  Moduł 4: Detoks organizacyjny
  Na poziom niezadowolenia zatrudnionych pracowników może mieć wpływ wiele różnego rodzaju czynników. Zadaniem menedżerów jest bieżące reagowanie na pojawiające się problemy i czynniki demotywujące. Przeprowadzenie ćwiczenia „Spotkanie higieniczne”, którego celem jest nauczenie w jaki sposób identyfikować źródła pojawiającej się frustracji i jakie działania podejmować, aby niwelować poziom frustracji wśród kluczowych pracowników.

  Moduł 5: Wymagania i oczekiwania kluczowych pracowników

  • Rozpoznanie wymagań i oczekiwań pracowników ze względu na pełnioną funkcję:
  • Oczekiwania menedżerów
  • Oczekiwania specjalistów
  • Oczekiwania pracowników liniowych

  Identyfikacja wymagań i oczekiwań ze względu na wiek pracowników:
  • Preferencje najmłodszych pracowników (Y)
  • Preferencje pokolenia X
  • Preferencje starszych pracowników (50+)

  Moduł 6: Dostosowywanie zachęt do potrzeb kluczowych pracowników
  Uczestnicy w formie burzy mózgów opracowują listę alternatywnych i oryginalnych form zachęt, które są odpowiedzią na potrzeby kluczowych pracowników i stanowią dla nich rzeczywistą wartość. Zachęty mogą obejmować następujące obszary:

  • potrzeby rozwojowe
  • formy i sposoby doceniania
  • wspieranie osiągnięć
  • zwiększanie zakresu samodzielności i odpowiedzialności
  • zwiększanie możliwości wpływu i decyzyjności
  • lepsze wykorzystanie mocnych stron pracownika
  • większy zakres wykorzystania zamiłowań pracownika

  Moduł 7: Odejście kluczowego pracownika
  Uczestnicy przećwiczą sposoby i działania, które mogą podejmować, gdy kluczowy pracownik zamierza odejść z firmy:

  • Podejmowanie negocjacji
  • Kwestie do negocjowania
    • Określenie celów i obopólnych korzyści
    • Przygotowanie alternatywnych rozwiązań
   • Analiza zadań
   • Co robił odchodzący pracownik
   • Jakie kompetencje są potrzebne do realizacji tych zadań. 
   • Jakie know-how jest potrzebne do wypełnienia luki
  • Przyjęcie strategii kompensacji
   • Kto inny w zespole może wykonywać zadania odchodzącego
   • Podział zadań pomiędzy kilka osób
   • Zatrudnienie zewnętrznego konsultanta (praca tymczasowa)
  • Exit interview
   • Identyfikacja powodów odejścia
   • Przygotowanie do rozmowy z odchodzącym pracownikiem
   • Budowanie atmosfery zaufania i otwartości
   • Problemy w czasie exit interview
   • Zlecenie exit interview na zewnątrz

  Cena szkolenia:
  Miejsce szkolenia:

  Termin szkolenia:

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Zwiększenie wskaźnika retencji kluczowych pracowników
  • Obniżenie kosztów utrzymania kluczowych pracowników
  • Wzrost zaangażowania i motywacji wśród pracowników, których wyniki, wiedza i umiejętności są krytyczne dla osiągania celów firmy

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Dobre przygotowanie do radzenia sobie z niekontrolowaną fluktuacją
  • Świadome budowanie własnej skuteczności w zatrzymywaniu kluczowych pracowników
  • Poznanie praktycznych narzędzi wspierających retencję pracowników
  • Inspiracja do działań na podstawie poznanych najlepszych praktyk retencji

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku 
  • Poprawa jakości współpracy 
  • Większa satysfakcja z pracy u pracowników

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Dawid Didiuk

  Dyrektor działu sprzedaży
  tel.: +48 (22) 112 08 82

  biuro@projektgamma.pl
  Dawid Didiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.