Inne strony: GAMMA DISCOVER
Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, pozostaje młody

Rozmowy oceniające i podsumowujące

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie
Otrzymywanie informacji zwrotnej zawsze zajmuje wysokie miejsca w zestawieniach oczekiwań pracowników. W raz ze zmianami pokoleniowymi te oczekiwania się intensyfikują. Szkolenie z oceny okresowej pracuje na postawach i dostarcza współczesnych rozwiązań menedżerskich.

IDEA SZKOLENIA

Cześć organizacji prowadzi okresową ocenę pracowników, inne bieżącą. Niezależnie od tych procesów kluczowa jest rola menedżera. Pracownicy oczekują informacji zwrotnej (bądź feedforward) – nowe pokolenia nawet w większym stopniu niż przedstawiciele pokolenia X. Rozmowa oceniająca jest uznawana za jedno z kluczowych działań menedżerskich – wpływa na motywację, zaangażowanie, rozwój pracownika, jego rozumienie swojej roli, kształtuje relację między menedżerem i pracownikiem. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do tej sytuacji menedżerskiej – zarówno na poziomie narzędziowym jak również mentalnym

Szkolenie może bardziej koncentrować się na proceduralnej części oceny okresowej (formularz oceny, arkusz etc.) jak również na tej umiejętnościowej – kompetencyjnej – w zależności od oczekiwań uczestników.

Badania psychologiczne wskazują, że im bardziej człowiek zna proces, któremu podlega tym bardziej staje się w nim podmiotem (świadomym) a nie przedmiotem (nieświadomym). Już samo poznanie tych mechanizmów częściowo „znieczula” na mechanizmy odpowiedzialne za zniekształcenia percepcyjne w ocenie. Jako, że jest to szkolenie dedykowane dla przełożonych otrzymają oni wiedzę i techniki jak oceniać sytuacje na linii pracownik – pracownik i przełożony pracownik, aby ocena pracownicza była możliwie obiektywna.

Dodatkowo proponujemy poświęcić przynajmniej jeden moduł tego szkolenia na prowadzenie rozmów z trudnymi pracownikami. Trudny pracownik jest definiowany przez zachowania, które są kłopotliwe dla menedżera. Zwykle ten moduł ma charakter czysto treningowy. Podczas całego cyklu szkoleniowego trenerzy prowadzący szkolenia będą tworzyli bank trudnych sytuacji. Moduł ten będzie czasem poświęconym właśnie na przećwiczenie wszystkich sytuacji, na które nie było miejsca na poprzedzających szkoleniach.

GRUPA DOCELOWA:
Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej, osób zarządzających projektami w organizacjach, pracowników działów HR.

Szkolenie rozwija następujące kompetencje:
 • Umiejętność znajdywania korzyści z prowadzenia podsumowań, ocen pracy – dla pracownika
  i osobistych dla menedżera
 • Przygotowanie do rozmowy podsumowującej / oceniającej – tak, aby była sprawiedliwa
 • Stosowanie arkusza ocen (firmowego bądź zaproponowanego przez trenera)
 • Unikanie błędów oceniania – mechanizmów psychologicznych, heurystyk
 • Prowadzenie rozmowy pod kątem stymulowania, mobilizowania pracownika
 • Umiejętność oceny efektywności rozmowy – z perspektywy pracownika i przełożonego
 • Wykorzystywanie rozmowy okresowej / podsumowującej do zarządzania rozwoje pracownika
 • Umiejętność radzenia sobie z najczęściej pojawiającymi się trudnościami – związanymi z postawą pracownika, kontekstem, relacjami z szefem

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Wyniki badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych przez Toma Desslera, z których wynika, że w ponad 90 % przedsiębiorstw funkcjonuje okresowy system ocen.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Czy Twoja firma może skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie zamknięte: Rozmowy oceniające i podsumowujące

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj umiejętności pracowników swojej firmy i własne.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Ocena okresowa pracowników jako narzędzie rozwoju

  • Kiedy następuje rozwój pracowników
   • Koncepcja strefy najbliższego rozwoju
   • Koncepcje motywacyjne
  • Korzyści z ewaluacji
   • Dla organizacji
   • Dla pracownika
   • Dla przełożonego
  • Metoda odwróconego wektora – jakie będą konsekwencje niewłaściwie przeprowadzonej oceny okresowej?
   • Dla organizacji
   • Dla pracownika
   • Dla przełożonego

  2. Standardy oceny okresowej

  • Etapy ewaluacji
   • Samoocena pracownika
   • Ocena przełożonego
   • Spotkanie ewaluacyjne
  • Cechy dobrze przeprowadzonej rozmowy ewaluacyjnej
  • Czym są kompetencje
   • Definicja kompetencji
   • Organizacyjny model kompetencyjny
  • Sposób ewaluacji pracowników
   • Skala ocen
   • Zasady dokonywania oceny

  3. Najczęściej popełniane błędy podczas dokonywania oceny okresowej

  • Efekt nastroju
  • Błąd łagodności
  • Błąd tendencji centralnej
  • Błędy atrybucji
  • Efekt kontrastu
  • Mechanizm projekcji
  • Uleganie stereotypom
  • Kierowanie się przesłankami pozamerytorycznymi

  4. Feedback vs. Feedforward

  • Różnice pokoleniowe w oczekiwaniach dot. informacji zwrotnej
  • Feedforward
   • Cel
   • Gotowość do otrzymania porad
   • Chęć przyswojenia wiedzy
   • Podziękowanie
   • Powtarzalność
   • Feedback
  • Feedback
   • Co zamiast kanapki?
   • FUO vs. kwadrat w kwadracie vs. brak schematu


  5. Pink 2.0 – co motywuje w XXI wieku

  • Jak się ma Herzberg i Maslow do dzisiejszych oczekiwań pracowników?
  • Motywacja 2.0
   • Poczucie sensu
   • Samodzielność
   • Duma z przynależności do zespołu, organizacji
   • Rozwój
  • Jak motywować z wykorzystaniem koncepcji Pinka?
   • Strategicznie – zarządzanie rozwojem
   • Taktycznie – wiązanie zadań firmowych z indywidualnymi
   • Operacyjnie – delegowanie odpowiedzialności

  6. Trudne sytuacje związane z udzielaniem informacji zwrotnej

  • Zaprzeczanie faktom
  • Usprawiedliwianie się
   • Zewnętrzne przyczyny
   • Wewnętrzne przyczyny
  • Agresywne reakcje
  • Lekceważenie
  • Bierna reakcja
  • Radzenie sobie z oporem na informację zwrotną

  7. Psychologia oceny i nadzorowania zmian

  • Heurystyki jako uproszczone reguły wnioskowania
   • Heurystyka dostępności
   • Heurystyka zakotwiczenia
   • Heurystyka symulacji
   • Heurystyka oparta na postawach
   • Heurystyka wyrazistości
   • Metody radzenia sobie z niezgodnościami
   • Dysonans poznawczy
   • Dysonans postdecyzyjny
   • Atrybucja wewnętrzna vs. zewnętrzna
  • Zniekształcenia percepcyjne
   • Lustrzane odbicie
   • Podwójne normy
   • Biegunowe myślenie

  8. Rozwojowa funkcja ewaluacji (opcjonalnie)

  • Tworzenie planów rozwojowych
   • Partycypacyjna metoda ustalania celu
   • Definiowanie kryterium sukcesu
   • Przypisywanie wag w przypadku kilku zadań
   • Ocena
  • Model klepsydry
   • Szeroka podstawa – wiedza i umiejętności ogólne
   • Wąskie gardło – wiedza i umiejętności specjalistyczne
   • Szerokie zwieńczenie – wiedza i umiejętności menedżerskie

  9. Trudne sytuacje w rozmowie oceniającej

  • Sytuacja niezgody z oceną przełożonego
  • Sytuacja manipulacji/ prośby o wyrozumiałość w ocenianym obszarze
  • Sytuacja biernego sprzeciwu
  • Sytuacja podważania sensowności samej oceny

  10. Trudne sytuacje z pracownikami

  • Radzenie sobie z pracownikiem demotywującym grupę
  • Radzenie sobie z pracownikiem obniżającym jakość pracy
  • Radzenie sobie z pracownikiem rywalizującym
  • Radzenie sobie z pracownikiem nie potrafiącym słuchać
  • Radzenie sobie z pracownikiem posiadającym niską motywację
  • Radzenie sobie z pracownikiem o wysokiej motywacji i niskich kwalifikacjach
  • Radzenie sobie z pracownikiem konfliktogennym
  • Radzenie sobie z pracownikiem usprawiedliwiającym się

  11. Podsumowanie szkolenia

  • Karta ssc
   • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
   • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
   • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
  • Wnioski
   • Na poziomie osobistym i zespołowym

  Cena szkolenia:
  Miejsce szkolenia:

  Termin szkolenia:

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Doskonalenie kompetencji pracowników
  • Efektywne zarządzanie celami 
  • Realizacja strategii firmy
  • Zwiększenie zaangażowania pracowników
  • Wzrost autorytetu menedżerów
  • Poprawa realizacji wskaźników biznesowych

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Dobre przygotowanie się do oceny pracowniczej
  • Przeprowadzenie oceny pracowniczej w oparciu o cele i kompetencje
  • Udzielenie motywującej informacji zwrotnej
  • Poprowadzenie rozmowy podsumowującej
  • Przełamywanie oporu i obaw przed oceną

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • wzrost kompetencji w firmie
  • realizacja celów firmowych i indywidualnych

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Dawid Didiuk

  Dyrektor działu sprzedaży
  tel.: +48 (22) 112 08 82

  biuro@projektgamma.pl
  Dawid Didiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.