Inne strony: GAMMA DISCOVER
Poszukuj, rekrutuj, rozwijaj, doceniaj oraz umacniaj pozycję osób o ponadprzeciętnym potencjale

Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie
Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Warto poznać własne talenty i zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.

IDEA SZKOLENIA

Większość ludzi nie zna swoich talentów, ani mocnych stron. Intuicyjnie wiedzą, że posiadają obszary w których posiadają tzw. naturalne umiejętności i talenty. Doświadczają też na co dzień sfer, w których wykonywanie zadań jest dla nich trudne, nie lubią określonych aktywności i odkrywają swoje słabe strony. Dlaczego warto rozwijać się po linii talentów, a nie słabych stron?

Naukowcy Instytutu Gallupa podczas badania Strengths Based Lidership, przeanalizowali ponad milion zespołów pracowniczych, przeprowadzili ponad 20 tysięcy pogłębionych wywiadów z liderami, wykorzystali przeprowadzane przez 50 lat ankiety dotyczące najbardziej podziwianych światowych liderów.

Co odkryto?

 • Najbardziej efektywni liderzy zawsze inwestują w Talenty.

W organizacji, w której osoba kierująca zespołem nie jest w stanie dostrzec mocnych stron poszczególnych pracowników, szanse na zaangażowanie są nikłe i wynoszą jedynie 9%. Oznacza to, że w wykonywaną pracę serce, pasję i maksymalny wysiłek włoży zaledwie 1 na 11 pracowników. Kiedy jednak lider w centrum zainteresowania postawi Talenty poszczególnych członków zespołu, liczba ta wzrośnie do 73%. To oznacza, że w pełni zaangażują się 3 na 4 osoby! Koncentracja na Talentach oraz inwestycja w rozpoznanie najmocniejszych cech pracowników zwiększa szansę na zbudowanie w pełni zaangażowanego zespołu ośmiokrotnie!

 • Najbardziej efektywni liderzy otaczają się właściwymi ludźmi, dzięki czemu budują maksymalnie skuteczne zespoły!

O ile żaden, nawet najbardziej uzdolniony, lider nie jest wszechstronnie utalentowany, o tyle najlepsze zespoły są! Badania Gallupa wykazały, że najbardziej efektywne grupy posiadają cechy charakterystyczne dla czterech głównych domen silnego przywództwa: Realizacji, Wywierania wpływu, Budowania relacji oraz Myślenia strategicznego.

 • Najbardziej efektywni liderzy rozumieją potrzeby osób, którym przewodzą!

Ludzie podążają za swoimi liderami ze ściśle określonych powodów. Tysiące osób biorących udział w badaniu jasno określiło, czego oczekują od lidera, za którym podążają: zaufania, empatii, stabilności oraz nadziei. 

 • Czy znasz swoje talenty i silne strony?
 • Czy wiesz jak efektywnie zarządzać swoimi zasobami osobistymi?
 • Czy rozwijając się budujesz na tym w czym jesteś najlepszy?
 • Czy umiesz rozpoznawać talenty i mocne strony u swoich pracowników?
 • Czy wiesz jak planować kierunki rozwoju swoich pracowników?
 • Czy wiesz dlaczego zarządzając zespołem warto koncentrować się na talentach  pracowników?

Jeśli chociaż na jedno z pytań szukasz odpowiedzi ta propozycja warsztatów  jest dla Ciebie!

Po warsztatach będziesz znać swoje talenty i mocne strony, będziesz umieć nimi zarządzać i będziesz wiedzieć jak rozpoznawać i zarządzać talentami swoich pracowników.

Uczestnicy warsztatów na tydzień przed terminem otrzymają link do wypełnienia kwestionariusza diagnozującego 5 dominujących talentów oraz tygodniowe zadanie pozwalające efektywniej pracować na warsztatach. Badanie Clifton StrengthsFinder™ to oparte na rozwiązaniach internetowych polskojęzyczne narzędzie oceny normalnej osobowości z punktu widzenia psychologii pozytywnej. Każdy z uczestników otrzyma również raport z badania w j. angielskim. 

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Naukowcy z Gallupa przebadali ponad milion zespołów roboczych, przeprowadzili ponad 20 000 pogłębionych wywiadów z liderami i ponad 10.000 z pracownikami na całym świecie i uzyskali odpowiedź dlaczego podążają za najważniejszym liderem w ich życiu.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Czy Twoja firma może skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie zamknięte: Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj umiejętności pracowników swojej firmy i własne.

  PROGRAM SZKOLENIA

  MODUŁ I: Ja i moje talenty.

  • Czym jest talent? Teoria Instytutu Gallupa.
  • Jak go odkryć i rozpoznać? Omówienie testu Gallupa na talenty neuronalne.
  • Dlaczego talenty są trwałe, niezmienne i wyjątkowe?
  • Rola talentów w procesie myślenia, działania i odczuwania w organizacji.
  • Czym jest mocna strona?
  • Dlaczego nie można być najlepszym we wszystkim ?
  • Dlaczego warto koncentrować się na swoich mocnych stronach?
  • Jak zarządzać talentami i mocnymi stronami w organizacji?

  MODUŁ II: Wiedza i umiejętności w zarządzaniu sobą i swoimi talentami.

  • Sztuka zarządzania sobą, czym jest i dlaczego warto ją znać?
  • Jak postrzegam swoje talenty w praktyce ?
  • Skąd czerpię energię do działania?
  • Moje talenty na ścieżce kariery zawodowej?
  • Jak doskonalić moje umiejętności i kompetencje?
  • Dlaczego inni mogą być dla mnie mistrzami i autorytetami
  • Jak wykorzystać talenty do budowania efektywnych zespołów?
  • Czym jest przywództwo oparte na talentach?
  • Kompetencje najefektywniejszych Liderów? Za kim podążają ludzie?

  MODUŁ III: Ja i moje Mocne Strony.

  • Czym jest Mocna Strona? Jak określać Mocne Strony?
  • Jaka wiedza i jakie umiejętności budują moje Mocne Strony?
  • Obszary, które mnie wzmacniają i osłabiają? Jak je identyfikować?
  • Jak warto myśleć o słabych stronach i jak nimi zarządzać?
  • Co buduje moją siłę i poczucie własnej wartości?
  • Skąd czerpię energię do działania?
  • Jak identyfikować Mocne Strony u innych?
  • Jak doskonalić moje umiejętności i kompetencje we współpracy z innymi?

  MODUŁ IV: Moje mocne strony w działaniu w zespole. Moje słabe strony.

  • Jakie są moje wartości osobiste, jak wpływają na relację z samym sobą i innymi.
  • Jak działają moje mocne strony w zespole? Co je uruchamia, a co je blokuje?
  • Działania we współpracy z innymi, które mnie budują i wybitnie rozwijają.
  • Jakich działań unikam i co z tego wynika, dla mnie i dla zespołu?
  • Jakie są moje dominujące słabe strony?
  • Jakie są moje „słabe strony” -  mojej mocnej strony?
  • Jak moje mocne strony i słabe strony wpływają na sposób budowania relacji z innymi.

  MODUŁ V: Moje mocne strony i komunikacja.

  • Mój dominujący styl komunikowania się,
  • Moje głębokie przekonania o samym sobie, które mnie „budują” lub „rujnują”. 
  • Emocje, jakie towarzyszą mi najczęściej w działaniu. Czym są, skąd się biorą, jak je wykorzystać?
  • Moje mocne i słabe strony, a zjawisko asertywności.

  MODUL VI: Jak dobierać właściwe narzędzia do ludzi i do realizacji celów?

  • 34 talenty Gallupa i ich CIEMNA STRONA MOCY
  • Strategie wypracowywania nowych nawyków wspierające zmianę w oparciu o TALENTY i unikanie CIEMNYCH STRON. 

  MODUŁ VII: Plan rozwoju osobistego i zawodowego. Wizja siebie.

  • Mapa siebie. Określenie krótkoterminowych i długoterminowych celów osobistych.
  • Zarządzanie zmianą. Etapy, szanse i zagrożenia.
  • Jak budować równowagę osobistą w zarządzaniu sobą.
  • Techniki relaksacyjne i równoważące koncentrację i uwagę.
  • Jak warto cieszyć się z sukcesu!

  Cena szkolenia:
  Miejsce szkolenia:

  Termin szkolenia:

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Stworzenie Mapy Talentów Organizacji
  • Wzrost efektywności w zarządzaniu zasobami  ludzkimi w oparciu o zdobytą wiedzę na temat talentów
  • Diagnoza Mocnych Stron pracowników i opracowanie skuteczniejszych planów działania (jak na talentach pracowników budować ich Mocne Strony oraz jak zbudować pozycję konkurencyjną organizacji)
  • Wiedza w jaki sposób zarządzać konkretnymi talentami

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Diagnoza swoich  talentów (poznają teorię talentów Gallupa oraz swoje TALENTY neuronalne: 5 talentów za pomocą Clifton Strengths Finder)
  • Identyfikacja relacji, których nawiązanie jest niezbędne do tego, by rozwijać się osobiście i wzmocnić wydajność zespołu
  • Wiedza, w jaki sposób odkrywać i używać swoich unikatowych Talentów do tego, by zwiększać wydajność i zaangażowanie wszystkich członków zespołu, a co za tym idzie, osiągać określone cele
  • Diagnoza swoich Mocnych Stron i wiedza jak je wykorzystywać w organizacji
  • Świadomość skąd bierze się ich motywacja i jak nad nią pracować

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Wiedza, w jaki sposób interpretować i wykorzystywać poszczególne Talenty dla korzyści jednostki i całej organizacji
  • Świadomość Mocnych Stron pracowników na poziomie osobistym, menedżerskim oraz organizacyjnym
  • Łatwiejsze szacowanie zasobów przed realizacją nowych zadań na poziomie operacyjnym jak i strategicznym

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Project Manager
  tel.: +48 (22) 266 02 37
  tel. kom:. +48 517 081 300

  a.galinska@projektgamma.pl
  Agnieszka Kazubska-Galińska

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  4 grudzień 2018 - 5 grudzień 2018 Warszawa
  Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Poznaj własne talenty i zacznij zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.