Inne strony: GAMMA DISCOVER
Delegowanie pracy się sprawdza, nadzorowanie osoby delegującej pracę, sprawdza się jeszcze bardziej

Excellent Manager – sztuka delegowania i motywowania zespołu

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie
Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, angażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.

IDEA SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności zarządzania zespołem. Efektywność rozumiemy jako:
 • możliwość celowego regulowania jakości i ilości wykonywanej pracy
 • optymalny podział czasu na zarządzanie zespołem i inne obowiązki (wobec Klientów, firmy itp.)
 • uzyskiwanie efektywności przy jak najmniejszych kosztach osobistych osoby zarządzającej
 
Proponujemy, aby ta efektywność bazowała na następujących obszarach:
 • planowanie pracy własnej i podwładnych
 • delegowanie, monitorowanie, egzekwowanie
 • rozwiązywanie konfliktów
 • prowadzenie zebrań
 • motywowanie pracowników


Wszystkie powyższe moduły bazują na jednym wspólnym mianowniku – zadaniowego, efektywnego  podejścia do wykonywania obowiązków – zarówno na poziomie osobistym, jak również zespołowym. W taki sposób możemy również zdefiniować cel szkolenia.

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane dla menedżerów, osób zarządzających projektami w organizacjach oraz osób dedykowanych w przyszłości na stanowiska kierownicze.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Według Gallupa 51% menedżerów nie jest zaangażowanych w swoje zadania. Ten brak zaangażowania kosztuje firmy na całym świecie nawet 77 miliardów USD rocznie.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Czy Twoja firma może skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie zamknięte: Excellent Manager – sztuka delegowania i motywowania zespołu

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj umiejętności pracowników swojej firmy i własne.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1.Style kierowania (kierowanie zespołem pod względem orientacji na cel i atmosferę)
  • Rozpoznanie własnego preferowanego stylu zarządzania (test indywidualny)
   • Styl liberalny
   • Styl motywujący
   • Styl zintegrowany
   • Styl zadaniowy
  • Poznanie zagrożeń związanych z nadużywaniem poszczególnych stylów zarządzania

  2.Planowanie pracy własnej i podwładnych (Kierowanie zespołem pracowników ma zawsze fundament planistyczny)
  • Analiza porównawcza
   • Ocena pracy z perspektywy przełożonego
   • Ocena pracy z perspektywy podwładnego
   • Wyciąganie wniosków
  • Komunikowanie priorytetów
   • W formie expose vs. indywidualnie
   • Unikanie zniekształceń i barier komunikacyjnych

  3.Rozpoznanie dojrzałości pracownika
  • 4 poziomy dojrzałości pracownika wg Blancharda
   • R1 - entuzjastyczny debiutant
   • R2 - rozczarowany adept
   • R3 - kompetentny lecz ostrożny praktyk
   • R4 - samodzielny ekspert
  • Dopasowanie narzędzi rozwoju do poszczególnych poziomów dojrzałości pracownika

  4.Polecenia służbowe – delegowanie zadań na bieżąco
  • 3 kroki polecenia służbowego – jak delegować zadania ?
   • Otwarte i konkretne wypowiedzenie, co zlecasz + proszę
   • Pokazanie rozmówcy, że jest to dla Ciebie ważne
   • Krótkie podsumowanie/podziękowanie
  • Zasady szybkiego zlecenia zadań
   • Zadanie nie może  być karą
   • Jasna komunikacja
   • Zlecenie powinno być krótkie i czytelne (żeby nie zajmowało więcej czasu niż wykonanie zadania)

  5.Planowanie, organizowanie, delegowanie zadań, odpowiedzialności , nadawanie uprawnień i monitoring – kluczowe kompetencje modelu Blancharda
  • R1 – zarządzanie przez zadania
   • Zakomunikowanie zadania
   • Sprawdzenie czy jest zrozumiałe
   • Podanie scenariusza na wypadek kłopotów
   • Ustalenie sposobu kontroli wykonania zadania
  • R2, R3 - ZPC – zarządzanie przez cele
   • Podanie celu
   • Pytanie o pomysł na realizację (jeśli zadanie wymaga nowych rozwiązań)
   • Akceptacja bądź zmiana
   • Sprawdzenie wyniku
  • R4 – ZPW – zarządzanie przez wizję (i autonomię)
   • Empowerment
   • Określenie założeń zadania
   • Akceptacja rozwiązań inne niż własne ze strony przełożonego
   • Efekt szkła powiększającego

  6.Dopasowanie metod motywowania i delegowania do sytuacji pracowniczej
  • Sposoby motywowania pracowników przykłady
  • Jak rozpoznać zadowolenie i identyfikację z firmą u pracowników?
  • Matryca zadowolenia i identyfikacji  pracowników
   • Najemnicy (niskie zadowolenie, niska identyfikacja)
   • Zakładnicy  (niskie zadowolenie, wysoka identyfikacja)
   • Wyłączeni (wysokie zadowolenie, niska identyfikacja)
   • Apostołowie (wysokie zadowolenie, wysoka identyfikacja)
  • Jak radzić sobie z każdym z typów pracowników?
  • Cele rozmowy motywującej i delegującej z każdym z typów

  7.Potrzeby pracownicze w motywowaniu
  • Piramida Maslowa
   • Hierarchiczność potrzeb
   • Wynikowość potrzeb
  • Potrzeby finansowe vs. niefinansowe pracowników
  • Formuła Herzberga
   • Czynniki higieny – ich brak obniża motywację
   • Motywatory – ich obecność podnosi motywację
  • Motywacja 3.0 – teoria Pinka
   • Autonomia, Mistrzostwo, Cel – motywatory współczesne
   • Pokolenia X, Y, Z w odniesieniu do motywatorów współczesnych
   • Narzędziowo – jak rozpoznać intensywność poszczególnych potrzeb i jak je rozpoznać

  8.Prowadzenie rozmowy motywującej
  • Co motywuje pracownika do efektywnego działania?
  • Kiedy należy prowadzić rozmowę motywującą?
  • O czym powinien pamiętać szef zanim zacznie rozmowę motywującą?
  • Jakie zachowania podwładnego należy przewidzieć przygotowując się do rozmowy?
  • Etapy rozmowy motywującej
  • Jakich pytań unikać w kontakcie z pracownikami?
   • Etap 1 – cel spotkania
   • Etap 2 – właściwy feedback
   • Etap 3 – poznanie perspektywy pracownika
   • Etap 4 – program naprawczy
   • Etap 5 – termin realizacji
   • Etap 6 – kontrakt psychologiczny
  • Motywowaniena poziomie codziennych rozmów
   • Funkcja informacji zwrotnej w procesie komunikacji
   • Właściwe dopasowanie metody informacji zwrotnej do odbiorcy (komunikowanie oczekiwań)
   • Właściwa reakcja na informację zwrotną
   • Radzenie sobie z oporem na informację zwrotną

  9.Sposoby udzielania informacji zwrotnej
  • FUO
   • Fakty
   • Ustosunkowanie
   • Opinie
  • Model  Z
   • Pozytywne aspekty zachowania
   • Co wpłynęło na pozytywną ocenę
   • Negatywne aspekty zachowania
   • Szczegółowy poziom feedbacku
   • Jakie zachowania zmienić a jakie kontynuować
  • Coachingowa Informacja Zwrotna
   • Zadaj pytania o pozytywy
   • Zadaj pytanie o obszary do rozwoju
   • Zapytaj o planowane działania

  10.Podsumowanie szkolenia
  • Karta ssc – kierowanie zespołem vs. kierowanie samym sobą
   • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
   • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
   • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
  • Wnioski
   • Na poziomie osobistym
   • Na poziomie zespołowym

  Cena szkolenia:
  Miejsce szkolenia:

  Termin szkolenia:

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • spójny, efektywny system motywacyjny
  • zarządzanie przez cele i zadania na każdym poziomie struktury organizacji – wymierne rezultaty
  • wzrost efektywności jednostki i zespołu w przełożeniu na wskaźniki biznesowe
  • przywiązanie pracowników do organizacji – korzystniejsza fluktuacja (oszczędności)
  • wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako partnera biznesowego oraz pracodawcy)
  • kształtowanie kultury organizacyjnej

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • świadomość swoich mocnych stron jako motywującego menedżera oraz obszarów do rozwoju
  • zwiększone szanse na awans, jako efekt skutecznego, długofalowego motywowani
  • wyższa wydajność przy mniejszym koszcie energetycznym:
   • komfort pracy,
   • efektywność osobista (poczucie sprawczości)
  • budowanie i utrzymywanie własnego autorytetu jako menedżera

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • wzrost umiejętności komunikowania priorytetów – dot. współpracy, pracy zespołu, kaskadowanych z poziomu Zarządu
  • świadomość silnych stron pracowników na poziomie menedżerskim oraz organizacyjnym
  • łatwiejsze szacowanie zasobów przed realizacją nowych zadań na poziomie operacyjnym jak i strategicznym
  • umiejętność dopasowania sposobu delegowania do dojrzałości pracownika
  • korzystniejsza atmosfera pracy (lepsze relacje z otoczeniem zawodowym)
  • rozpoznawanie dojrzałości pracownika na skalach motywacji i kompetencji
  • optymalizacja czasu pracy własnego i podwładnych – maksimum efektów przy minimalnym czasie i zaangażowaniu

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Dawid Didiuk

  Dyrektor działu sprzedaży
  tel.: +48 (22) 112 08 82

  biuro@projektgamma.pl
  Dawid Didiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  10 grudzień 2018 - 11 grudzień 2018 warszawa
  Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.