Inne strony: GAMMA DISCOVER

Ambasadorzy Marki – twój klient to twój przedstawiciel handlowy w terenie

Szkolenia zamknięte: Sprzedażowe
Polacy wg badań są najbardziej nieufnym narodem w UE. Przełamanie barier nieufności staje się więc podstawowym wyzwaniem handlowca, bowiem świadome stosowanie proponowanych przez nas strategii generuje dużą liczbę wartościowych poleceń. Zapraszamy na szkolenie sprzedażowe.

IDEA SZKOLENIA

Marketing szeptany jest od dawna skutecznym sposobem budowania wiarygodności dzięki informacjom opartym o relacje. Ten mechanizm warto świadomie wykorzystać w czasach silnej konkurencji o Klienta, który ma dostęp do nieskończonej ilości oferentów. Badania potwierdzają, iż koszty dotarcia do nowego Klienta są wyższe niż koszty związane z rozwijaniem współpracy z Klientem już posiadanym, dlatego proponujemy skorzystać z mechanizmu marketingu szeptanego w celu wykorzystania kontaktów już posiadanych, aby dotrzeć do nowych Klientów. Można to osiągnąć, traktując swojego Klienta jako ambasadora marki wśród sieci kontaktów, które już posiada.

Z tego powodu szkolenie kładzie nacisk na dwa kluczowe aspekty:

 • Analiza portfela Klientów w zakresie wpływu relacji z firmą na lojalność wobec niej – zasada jest prosta, im Klient bardziej relacyjny, tym bardziej może być skłonny polecać nas w swoim otoczeniu. Celem dla handlowca, który ma umiejętności analizy profilu Klienta, jest określenie, których Klientów powinien przygotowywać do roli ambasadora.
 • Rozwój umiejętności przygotowywania Klientów do roli ambasadora marki poprzez zastosowanie technik wpływu perswazyjnego na zapamiętywanie naszej marki oraz komunikowanie przekazu o niej w sposób pozytywny dalej wśród swojego otoczenia biznesowego.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad
70 tys. handlowców.
2
Średni wzrost sprzedaży / parametrów sprzedaży naszych szkoleń wynosi 12%.
3
Trenerzy Gammy są skuteczni łącząc bogate doświadczenie na stanowiskach sprzedażowych z wysokimi umiejętnościami trenerskimi.
Wg. Roberta B. Millera, Stephen E. Heimana Ambasadorzy Marki to są sojusznikami wewnątrz organizacji klientów, mogą pomóc Sprzedawcy w poprzez informacje o kluczowych ludziach i procesach w organizacji.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
VOUCHER SZKOLENIOWY
NA 2019 R.

Voucher szkoleniowy na 2019 r.

Voucher szkoleniowy – zakupiony w 2018 r. pozwala sfinansować szkolenia realizowane w 2019 r. – otwarte, zamknięte, kompetencyjne i tzw. szkolenia twarde. Warte rozważenia w ostatnich dwóch miesiącach bieżącego roku.

Presja wydatkowania budżetu szkoleniowego jest w wielu organizacjach zrozumiała. Pozostawienie wolnych środków finansowych może zostać zinterpretowane jako nadmierny budżet szkoleniowy. Jednocześnie potrzeby rozwojowe w organizacjach są przecież ogromne. Voucher rozwojowy pozwala wykorzystać środki oraz zrealizować sfinansowane działania w optymalnym momencie dla organizacji (nie koniecznie w pod koniec IV kwartału) . Voucher daje możliwość skorzystania ze wszytych naszych rozwiązań rozwojowych

Ważna informacja:
Voucher regulowany jest umową zakupu bonu rozwojowego. Bon przekazywany jest w formie elektronicznej i fizycznej jako dowód zakupu.
Wielu naszych klientów korzysta z tej możliwości finansowania – na życzenie możemy przedstawić referencje.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Idea kreowania ambasadora

 • marketing szeptany – mechanizm działania, rodzaje wpływu na Klienta 
 • idea hubów sieciowych – analiza sieci biznesowych kluczowych Klientów relacyjnych
 • skuteczna sprzedaż i rozmowa handlowa jako przestrzeń do kreowania ambasadorów marki 
 • ambasador firmy – kim jest? wizerunek profesjonalny w oczach Klienta 
 • pozytywna motywacja ambasadora – spójność informacyjna 
 • właściwa informacja – zasady udzielania informacji wspierającej marketing szeptany

2. Matryca stylów społecznych jako narzędzie analizy poziomu relacyjności posiadanego portfela Klientów

 • inteligencja emocjonalna w budowaniu relacji
 • koncepcja stylów społecznych 
 • autodiagnoza własnego stylu społecznego 
 • skale oceny relacyjności 
 • typologia stylów społecznych
 • wskaźniki behawioralne – po czym poznać, który Klient jest podatny na działanie marketingu szeptanego 
 • feedback – w jaki sposób komunikować potrzebę rekomendacji w postaci ambasadora marki

3. Ośrodki zainteresowań – budowanie relacji na poziome treści i komunikacja perswazyjna

 • sześć ośrodków zainteresowań
  • - czas 
  • - rzeczy 
  • - miejsce 
  • - informacja 
  • - aktywność 
  • - ludzie
 • w jaki sposób rozpoznawać ośrodki zainteresowań i wykorzystać je w przekazie do ambasadorów marki 
 • w jaki sposób dopasowywać się do ośrodków zainteresowań Klienta i włączyć komunikację o marketingu szeptanym

4. Techniki chunkingu – jak przekazywać informacje o marce, aby Klient – ambasador komunikował je dalej w sposób niezmieniony
 • wpływ pętli fonologicznej na efektywność argumentacji
 • budowanie struktury przekazu
 • wykorzystywanie efektów pamięciowych wpływających na zapamiętywanie
 • metodologia przekazywania techniki innym osobom
 • trening świadomego budowania konstrukcji przekazu

5. Efekty pamięciowe w przekazie perswazyjnym
 • efekty pamięciowe
  • efekt pierwszeństwa i świeżości
  • efekt inności i efekt interferencji
  • efekt partycypacji i efekt synergii
 • trening wykorzystywania efektów pamięciowych
  • mechanizmy zapamiętywania
  • selektywna uwaga
  • Efekt Zeigarnik
  • Dysonans Festingera
6. Trening rozmów testujących umiejętności kreowania ambasadora marki w praktyce
 • lista dobrych praktyk
 • analiza zachowań i wyciąganie wniosków 
 • stworzenie strategii pozyskania ambasadora marki 
 • analiza portfela Klientów w zakresie relacyjności i podatności na polecanie

7. Podsumowanie w formie praktycznych wniosków
 • Karta SSC
  • start – jakie zachowania zaczniemy stosować
  • stop – jakich zachowań pozbywamy się
  • continue – jakie zachowania kontynuujemy
 • Wnioski
  • na poziomie osobistym
  • na poziomie grupowym

VOUCHER SZKOLENIOWY
NA 2019 R.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • zmniejszenie kosztów na dotarcie do nowych Klientów
 • stworzenie strategii kreowania ambasadorów marki
 • dotarcie do nowej puli potencjalnych Klientów

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • wzrost umiejętności analizy zachowań swoich Klientów 
 • wzrost umiejętności wykorzystania relacji z Klientem w biznesie 
 • wzrost umiejętności wykorzystania technik perswazyjnych w biznesie

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • podniesienie skuteczności w zakresie docierania do nowych Klientów 
 • analiza potencjału posiadanych Klientów w zakresie podatności na marketing szeptany

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Dawid Didiuk

Dyrektor działu sprzedaży
tel.: +48 (22) 112 08 82

sprzedaz@projektgamma.pl
Dawid Didiuk

Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Przypomnij mi:
Preferuję kotakt:

WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.