Trzeba być uczciwym i nie podawać swego braku odwagi za pokorę

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Szkolenia: Administracja Publiczna

Etyka i przeciwdziałanie korupcji w pracy zwłaszcza w urzędach są ważnym punktem odniesieniu w planowaniu działań i podejmowaniu decyzji. Szkolenie łączy aspekty prawne z wiedzą na temat dobrych praktyk w urzędach. Szkolenie dla administracji publicznej ponieważ uwzględnia specyfikę pracy urzędów.

IDEA SZKOLENIA

Etyka jest fundamentem zaufania – zarówno w relacji pomiędzy pracownikami urzędu jak również między obywatelami i Urzędami. Etyczne zachowania, podejmowanie decyzji wymaga znajomości zarówno zagadnień prawnych jak również tych związanych z konsekwencjami wizerunkowymi dla samego urzędu.

Przeciwdziałanie korupcji jest jedną z pozytywnych konsekwencji stosowania etyki pracy w Urzędzie.

Szkolenie obejmuje główne zasady i wartości etyki urzędniczej oraz uświadamia znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat radzenia sobie w sytuacjach wywołujących wątpliwości etyczne oraz nauczą się, jak unikać zachowań mogących rodzić podejrzenia o nieetyczne postepowanie. Omówione zostaną również przyczyny i konsekwencje działań wbrew etyce w urzędzie, w ramach których uczestnicy szkolenia zapoznają się z projektem zarządzenia Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce
  • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • Europejski Kodeks Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
  • Regulacje prawne w sprawie etyki w życiu publicznym

  2. Kodeks etyki urzędnika

  • Normy wyznaczające właściwą postawę
  • Normy stojące na staży rzetelności i uczciwości
  • Normy stojące na straży godności i zawodowego prestiżu
  • Normy regulujące stosunki
  • Omówienie wybranych przepisów prawnych i ustawy antykorupcyjnej
  • Konsekwencje prawne korupcji

  3. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej)
  • zasady etyki korpusu służby cywilnej
   • zasada godnego zachowania 
   • zasada służby publicznej 
   • zasada lojalności 
   • zasada neutralności politycznej 
   • zasada bezstronności 
   • zasada rzetelności

  4. Struktura i forma korupcji – omówienie wybranych elementów

  4. Psychologiczne aspekty zachowań etycznych, opartych na wartościach

  • Zachowania ludzi w sytuacji konfliktu wartości i pokusy
  • Źródła władzy, psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu
  • Manipulacje, autodiagnoza podatności na manipulację
  • Obrona przed manipulacjami i socjotechnikami budowania zobowiązań
  • Minimalizowanie psychologicznych kosztów podejmowania przedsięwzięć antykorupcyjnych - wykorzystanie osobistych zasobów w pełnieniu roli lidera standardów etycznych i działań antykorupcyjnych

  5. Przyczyny i konsekwencje korupcji dla urzędu

  • Etyczne
  • Karne
  • Omówienie projektu zarządzenia Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej

  6. Znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu

  • Właściwe ustalenie i wdrażanie Misji oraz Kodeksu Dobrych Praktyk
  • Obserwacja – Analiza – Planowanie – Działanie jako klucz do sukcesu
  • Budowanie granic i asertywne domaganie się w relacjach zawodowych
  • Autodiagnoza osobistego stylu komunikowania się w relacjach zawodowych
  • Przejrzysta komunikacja w relacjach zawodowych wg. zasad ‘’clear hand’’ zapobiegająca korupcji
  • Budowanie pozytywnego wizerunku urzędu poprzez właściwe etyczne postawy jego pracowników

  7. Wybrane zasady Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
  • praworządność
  • niedyskryminowanie
  • niezależność
  • obiektywizm
  • zakaz nadużywania uprawnień
  • uczciwość
  • uprzejmość
  • ochrona danych osobowych

  8. Przejrzysty urząd jako wynik dobrej współpracy w zespole

  • Warunki organizacyjne i psychologiczne blokujące właściwe zarządzanie przepływem informacji i wiedzy jako możliwy czynnik korupcjogenny
  • Określanie standardów kooperacji w urzędzie – aspekt psychologiczny
  • Lider a szef, modelowanie wzorców zachowań i pozycji nieformalnej w grupie
  • Prawidłowości funkcjonowania grupy w kontekście zachowań o charakterze korupcyjnym
  • Nawiązywanie kontaktów zawodowych – warunki, atuty i zagrożenia
  • Wprowadzanie zmiany w zespole i miejscu pracy – wzmacnianiem, albo osłabianiem działań antykorupcyjnych w urzędzie

  9. Normy i wartości etyczne
  • omówienie roli wartości etycznych w funkcjonowaniu urzędu – dyskusja
  • relacja przełożony i pracownicy w odniesieniu do zasad i zasad etyki korpusu służby cywilnej

  10. Naruszenie norm etycznych w służbie publicznej
  • korupcja
  • klientyzm
  • nepotyzm
  • patologiczna partyjność

  11. Dylematy etyczne członków służby cywilnej
  • rodzaje dylematów etycznych
  • konflikt interesów
  • konflikt lojalności

  12. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej
  • przepisy i procedury prawne
  • odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej, w tym za naruszenie zasad etyki korpusu służy cywilnej i zasad służby cywilnej

  13. Podsumowanie i wnioski końcowe
  • Wnioski na poziomie indywidualnym
  • Wnioski na poziomie grupowym

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Mieliśmy przyjemność pracować dla:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Zniwelowanie możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu
  • Przejrzyste działanie urzędu
  • Wzrost satysfakcji klientów z usług urzędu dzięki uczciwej pracy i jasnym zasadom
  • Funkcjonowanie w sposób uczciwy, jasny i przyjazny dla lokalnej społeczności

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Znajomość standardów postępowania oraz dobrych praktyk
  • Uwrażliwienie na normy moralne, które następnie każdy pracownik przekłada na sposób codziennej pracy
  • Umiejętność identyfikowania zagrożeń korupcyjnych, radzenia sobie w sytuacjach mogacych wywoływać wątpliwości etyczne, umiejętność niedopuszczania do sytuacji mogących rodzić podejrzenia o nieetyczne postępowanie, zdolność odpowiedniego zachowania się, reagowania w sytuacjach trudnych
  • Zmniejszenie poziomu stresu na wypadek pojawienia się zagrożenia sytuacją nieetyczną

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Większa świadomość pracowników znaczenia etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Magdalena Wasilewska

  Specjalista ds. szkoleń
  tel.: 505 273 485

  magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
  Magdalena Wasilewska

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  FBLn
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.