Szkolenie dostarczy wiedzy jak zapewniać bezpieczeństwo danych osobowych w jednostce administracji publicznej

Ochrona danych osobowych w urzędzie

Szkolenia: Administracja Publiczna
Ochrona danych osobowych to nie tylko RODO, ABI, IODO. Systematyzujemy wiedzę na temat najnowszych przepisów, praktyczne rekomendacje. Nasz ekspert może sprofilować szkolenie do wymagania danego urzędu. Szkolenie z ochrony danych osobowych uwzględniające specyfikę administracji publicznej.

IDEA SZKOLENIA

Szkolenie, którego celem jest przede wszystkim aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy na temat przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zasad z nich wynikających ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z zatrudnieniem. Ponadto celem jest omówienie obowiązkowej dokumentacji w jednostce związanej z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych na przykładzie zaprezentowanych projektów dokumentów. Szkolenie dostarczy wiedzy jak zapewniać bezpieczeństwo danych osobowych w jednostce administracji publicznej.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wprowadzenie

  2. Zasady i standardy ochrony danych osobowych w Polsce oraz Unii Europejskiej. Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Zakres działania GIODO
  • Źródła Prawa:
   • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 47, 51)
   • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
   • Ustawa o ochronie informacji niejawnych a ustawa o ochronie danych osobowych
   • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w świetle przepisów ochrony danych osobowych
   • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w urzędzie
  • Definicje i pojęcia ustawy o ochronie danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa danych osobowych w urzędzie:
   • Dane osobowe
   • ADO, ABI, ABDOSI
   • Administrator danych osobowych a Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemu Informatycznego/Informatyk
   • Zbiór danych osobowych
   • Przetwarzanie danych - pojęcie usuwania danych
   • Powierzenie przetwarzanych danych
   • System informatyczny
   • Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym 
   • Zgoda osoby, której dane dotyczą
   • Odbiorca danych 
  • Podstawowe definicje i pojęcia ustawy o ochronie informacji niejawnych:
   • Rękojmia zachowania tajemnicy 
   • Dokumenty dotyczące informacji niejawnych 
   • Przetwarzanie informacji niejawnych 
   • Systemem teleinformatyczny 
   • Dokumenty procedur bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego
   • Dokumentacja bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego ochrony informacji niejawnych
   • Audyt bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego 
   • Zarządzanie ryzykiem

  3. Prawa i obowiązki osób chroniących dane – prawa osób, których dane dotyczą
  • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy oraz polityki bezpieczeństwa danych osobowych w urzędzie
  • Kontrola przetwarzania danych osobowych 
  • Obowiązki informacyjne administratora danych
  • Sprzeciw i skutki jego wniesienia

  4. Zasady przetwarzania danych osobowych
  • Zasada legalności
  • Zasada celowości
  • Zasada merytorycznej poprawności
  • Zasada adekwatności
  • Zasada ograniczenia czasowego
  • Warunki, jakim powinny odpowiadać systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
  • Przetwarzanie danych osobowych w systemach teleinformatycznych
  • Informacje o sposobie korzystania z systemu e-GIODO

  5. Przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną:
  • Przetwarzanie danych osobowych usługobiorcy przez usługodawcę
  • Zakres żądanych danych 
  • Obowiązek informacyjny
  • Niedozwolone korzystanie
  • Odmowa świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia danych przez usługobiorcę
  • Przepisy karne

  6. Rejestracja zbiorów danych osobowych
  • Określenie nazwy zbioru danych osobowych
  • Charakterystyka administratora danych
   • Wnioskodawca (administrator danych)
   • Powierzenie przetwarzania danych osobowych
   • Podstawy prawne upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
  • Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane dotyczą oraz zakres przetwarzanych danych
   • Cel przetwarzania danych w zbiorze
   • Opis kategorii osób, których dane dotyczą
   • Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach
   • Inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze
   • Dane wrażliwe
   • Podstawa prawna przetwarzania danych wrażliwych
  • Sposób zbierania oraz udostępniania danych
   • Podmioty, od których będą zbierane dane osobowe
   • Udostępnianie danych osobowych
   • Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane
   • Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego
  • Opis środków technicznych organizacyjnych zastosowanych w celach określonych w art. 36—39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • Informacja o sposobie wypełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

  7. Gromadzenie danych ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS)
  • Podstawowe zasady gromadzenia danych 
  • Obowiązki i uprawnienia ostatecznych odbiorców

  8. Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych wynikająca z przepisów rangi ustawowej oraz polityki bezpieczeństwa danych osobowych w urzędzie
  • Odpowiedzialność administracyjna
   • Decyzje administracyjne nakazujące przywrócenie stanu zgodnego z prawemu sunięcie uchybień
   • Uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych
   • Zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe
   • Wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
   • Zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom
   • Usunięcie danych osobowych
  • Odpowiedzialność cywilna
   • Prawo otrzymania od administratora danych odszkodowania 
  • Odpowiedzialność karna
   • Przepisy karne wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych 
   • Przepisy karne wynikające z ustaw szczególnych
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna
   • Odpowiedzialność na podstawie wdrożonej u administratora danych polityki bezpieczeństwa danych osobowych
   • Odpowiedzialność wynikająca z regulaminów
   • Odpowiedzialność wynikająca z zakresu czynności- karty opisu stanowisk, zakresy obowiązków pracowniczych

  9. Zasady udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym (prokuratura, policja, media, beneficjenci projektów itd.)
  • Przepis prawa jako legitymacja do udostępniania danych osobowych podmiotom realizującym obowiązki publiczne
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych a umowy powierzenia przetwarzania danych

  10. Podsumowanie szkolenia – wnioski:
  • Na poziomie indywidualnym
  • Na poziomie grupowym

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Aleksandra Chomiuk

  Specjalista ds. szkoleń
  tel.: 505 273 485
  tel.: +48 (22) 266 08 42

  aleksandra.chomiuk@projektgamma.pl
  Aleksandra Chomiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.