Ocena pracownika to bardzo ważna umiejętność, którą każdy kierownik powinien posiąść

Pierwsza ocena i ocena okresowa w służbie cywilnej

Szkolenia: Administracja Publiczna
Szkolenie uwzględniające charakterystykę administracji publicznej. System ocen to niezwykle ważne narzędzie służące obiektywnej ewaluacji kompetencji poszczególnych pracowników urzędu oraz poprawie efektywności pracy jak i lepszemu podejmowaniu decyzji kadrowych.

IDEA SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie ocen pracowniczych (pierwsza ocena i ocena okresowa) w służbie cywilnej zgodnie z najnowszymi zmianami:
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej

System ocen to niezwykle ważne narzędzie służące obiektywnej ewaluacji kompetencji poszczególnych pracowników oraz poprawie efektywności pracy jak i lepszemu podejmowaniu decyzji kadrowych.

Najnowsze zmiany, które weszły w życie 27 sierpnia 2015 r. mają na celu m.in.:
 • wyeliminowanie powszechnego przekonania, że ocena na poziomie spełniania oczekiwań jest oceną słabą, tzw. „szkolną trójką”,
 • wprowadzenie 1 katalogu kryteriów oceny, zamiast 2 katalogów,
 • zmniejszenie liczby kryteriów do 14,
 • wprowadzenie obowiązku uzasadniania tylko ocen negatywnych,
 • ujednolicenie terminu na dokonanie wyboru kryteriów oceny.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA


  1 DZIEŃ SZKOLENIOWY (8X45MIN)

  1. Podstawowe zasady realizacji procesu ocen pracowniczych w służbie cywilnej po zmianach z sierpnia 2015 r.

  • Źródła regulacji dotyczących pierwszej oceny i oceny okresowej w służbie cywilnej – najnowsze zmiany z sierpnia 2015 r.
  • Od kiedy stosujemy nowe przepisy?
  • Terminy pierwszej oceny i oceny okresowej w służbie cywilnej

  2. Rozmowa wstępna poprzedzająca pierwszą ocenę w służbie cywilnej

  • Omówienie z ocenianym zasad pierwszej oceny – nowy katalog elementów oceny
  • Omówienie głównych obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy
  • Omówienie oczekiwań oceniającego względem sposobu spełniania kryteriów oceny – nowa trzystopniowa skala ocen
  • Wyznaczenie terminu sprawozdania – nowe zasady

  3. Sporządzenie pierwszej oceny w służbie cywilnej po zmianach 2015 r.

  • Przeprowadzenie z ocenianym rozmowy oceniającej
  • Omówienie elementów oceny (rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca)
  • Przyznawanie ocen cząstkowych – nowa trzystopniowa skala ocen 3-5-7
  • Przyznanie pozytywnej bądź negatywnej pierwszej oceny
  • Warunki przyznania pozytywnej pierwszej oceny
  • Warunki przyznania negatywnej pierwszej oceny, obowiązek uzasadnienia
  • Omówienie pozostałych zmian w pierwszej ocenie

  4. Sporządzenie oceny okresowej w służbie cywilnej po zmianach 2015 r.

  • Nowe wzory arkuszy ocen (A-B-C) 
  • Przyznawanie ocen cząstkowych - nowa skala ocen 1-3-5-7-9
  • Nowy katalog kryteriów oceny
  • Wybór dodatkowych kryteriów oceny
  • Przeprowadzenie rozmowy oceniającej
  • Przyznanie pozytywnej bądź negatywnej oceny okresowej
  • Uzasadnianie oceny negatywnej
  • Wniosek o przyznanie kolejnego stopnia służbowego
  • Omówienie pozostałych zmian w ocenie okresowej

  5. Rozmowa oceniająca

  • Cele i znaczenie rozmowy oceniającej
  • Przygotowanie do rozmowy oceniającej – oceniający (gromadzenie informacji na temat ocenianego w okresie podlegającym ocenie, przygotowanie organizacyjne, struktura i zasady prowadzenia rozmowy oceniającej)
  • Przygotowanie do rozmowy oceniającej – oceniany
  • Udzielanie informacji zwrotnej (funkcja informacji zwrotnej w procesie oceny pracownika, metody udzielania informacji zwrotnej)
  • Metody dopasowania sposobu przekazywania informacji zwrotnej do typów odbiorcy
  • Radzenie sobie z oporem wobec informacji zwrotnej
  • Najczęściej popełniane błędy przy prowadzeniu rozmowy oceniającej
  • Omówienie kierunków dalszego rozwoju zawodowego i potrzeb ocenianego w zakresie podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia umiejętności

  6. Podsumowanie szkolenia

  • Wnioski na poziomie indywidualnym
  • Wnioski na poziomie grupowym

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Zapoznanie pracowników z najnowszymi zmianami w zakresie pierwszej oceny i oceny okresowej w służbie cywilnej

  • Wzrost efektywności rozmów oceniających

  • Lepsze kształtowanie kariery pracowników

  • Wyeliminowanie powszechnego przekonania, że ocena na poziomie spełniania oczekiwań jest oceną słabą, tzw. „szkolną trójką”

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Dobre przygotowanie się do oceny pracowniczej według najnowszych przepisów

  • Prawidłowe przeprowadzenie pierwszej oceny i oceny okresowej

  • Udzielenie motywującej informacji zwrotnej

  • Przełamywanie oporu i obaw przed oceną

    

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Wzrost kompetencji przełożonych

  • Efektywniejsze procesy pierwszej oceny i oceny okresowej

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Aleksandra Chomiuk

  Specjalista ds. szkoleń
  tel.: 505 273 485
  tel.: +48 (22) 266 08 42

  aleksandra.chomiuk@projektgamma.pl
  Aleksandra Chomiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.