Prawo pracy

Szkolenia: Administracja Publiczna
Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Prawo pracy z uwzględnieniem charakterystyki administracji publicznej.

IDEA SZKOLENIA

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy uzyskają ujednoliconą wiedzę na temat zmian w kodeksie pracy obowiązujących od 2016 roku oraz umiejętności praktycznego jej zastosowania. Wszystkie przepisy omówione zostaną w przystępny sposób, w oparciu o praktyczne przykłady, co w znacznym stopniu ułatwi przyswojenie i utrwalenie wiadomości.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. ZMIANY DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
  • Jakie będą nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej?
  • Jak będzie liczony 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?
  • Czy akta osobowe wszystkich pracowników będzie można przechowywać 10 lat?
  • Na czym będzie polegał proces elektronizacji akt osobowych?
  • Jakie będą zasady przechowywania akt osobowych elektronicznie?
  • Jakie nowe obowiązki dokumentacyjne spowoduje możliwość krótszego przechowywania dokumentacji pracowniczej?
  • Czy podpisanie umowy elektronicznie przez pracownika będzie wymagało posiadania przez niego podpisu elektronicznego?
  • Czy informacja o podstawowych warunkach zatrudnienia wręczana elektronicznie będzie musiała być opatrzona podpisem elektronicznym?
  • Czy wypowiedzenie i wypowiedzenie zmieniające będzie mogło być złożone elektronicznie?
  • Czy wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika będzie musiało być opatrzone podpisem elektronicznym?
  • Czy zastrzeżenia związków zawodowych co do konsultowanego z nimi wypowiedzenia umowy o pracę będą musiały być opatrzone podpisem elektronicznym?
  • Które wnioski związane z rodzicielstwem będą mogły mieć formę elektroniczną?
  • Czy dokumentacja urlopowa w całości będzie mogła być elektroniczna?
  • Czy dokumentacja z zakresu bhp będzie mogła być także prowadzona elektronicznie?
  • Jakie działania ma na celu Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy?

  2. ŚWIADECTWO PRACY – NOWE ZASADY WYSTAWIANIA OD 1.1.2017 R.
  • Jak w świadectwie pracy ująć urlopy związane z rodzicielstwem?
  • Jak wpisywać opiekę nad dzieckiem wykorzystywaną w godzinach?
  • Czy przy stanowiskach pracy należy wpisywać okresy zatrudnienia?
  • Jak wpisywać podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy?
  • Czy należy wpisywać kwoty zajęte w ramach egzekucji komorniczej?
  • Czy wystawia się duplikaty świadectwa pracy?
  • Kiedy można wydać świadectwo pracy osobie innej niż pracownik?
  • Jakie zaszły zmiany w trybie sprostowania świadectwa pracy?

  3. ZMIANY W PRAWIE PRACY 2017 R.
  • Od kiedy nie będzie obowiązku wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach zatrudnienia terminowego?
  • Kiedy doszło do wydłużenia terminu na odwołanie się od wypowiedzenia do sądu pracy z 7 dni na 21 dni?
  • Czy pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników mogą nie tworzyć regulaminów pracy i wynagradzania?
  • Kogo objęły planowane zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia na umowie zlecenia?
  • Jakie zmiany dotyczyły ustalania minimalnego wynagrodzenia pracowników od 1.1.2017 r.?
  • Jak jest ustalana minimalna stawka przy umowach zlecenia?
  • Czy konieczna jest zmiana treści dotychczasowych umów zlecenia?
  • Czy należy prowadzić ewidencję godzin przepracowanych na zleceniu?
  • Jakie nowe kompetencjo otrzymała PIP w związku ze zmianami zasad wynagradzania umów zleceń?

  4. OSTATNIE ZMIANY W PRAWIE PRACY Z 2016 R.
  • Kiedy trzeba potwierdzać na piśmie warunki umowy o pracę z nowym pracownikiem?
  • Jakie dokumenty trzeba podpisać przed dopuszczeniem pracownika do pracy?
  • Na czym polegają zmiany związane z zakazem prac wzbronionych dla kobiet?
  • Czy w związku ze zmianami dotyczącymi prac wzbronionych konieczne będą zmiany w regulaminach pracy firm?

  5. UMOWY O PRACĘ I RODZICIELSTWO – STANOWISKA URZĘDOWE
  • Jak liczyć wypowiedzenia umów terminowych zawartych przed 22 lutego 2016 r. i po wejściu w życie nowelizacji?
  • Czy ze starych umów na czas określony powinno się powykreślać klauzule o 2-tygodniowym wypowiedzeniu?
  • Czy zgłoszenie do PIP umowy zawartej w związku z obiektywnymi przyczynami uzasadniającymi przekroczenie 33 miesięcy oznacza kontrolę w firmie?
  • Jak się liczy 33 miesiące zatrudnienia terminowego?
  • Czy jest limitowana liczba umów na okres próbny, które można zawrzeć z jednym pracownikiem?
  • Czy przekształci się w umowę na czas nieokreślony umowa terminowa, która przedłużyła się do dnia porodu i w trakcie tego przedłużenia przekroczono 33 miesiące zatrudnienia?
  • Czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może dotyczyć części etatu lub kilku godzin dziennie?
  • W jakich przypadkach nie będzie możliwe wykorzystanie odroczonego urlopu rodzicielskiego?
  • Jak udzielać wydłużonego urlopu rodzicielskiego?
  • Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na część etatu?
  • Jak udzielać zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w godzinach, gdy pracownik zmienia wymiar etatu w trakcie roku?
  • Jak udzielać godzinowej opieki nad dzieckiem pracownikom niepełnosprawnym?
  • Czy przekształci się w umowę na czas nieokreślony umowa przedłużona do dnia porodu, jeśli pracownik przekroczy dzięki temu 33 miesiące zatrudnienia okresowego?
  • Czy o wydłużenie urlopu rodzicielskiego składa się odrębny wniosek?
  • Czy wydłużenie urlopu rodzicielskiego musi być wykorzystane bezpośrednio po danym odcinku urlopu rodzicielskiego?
  • Kto należy do grona najbliższych członków rodziny, którzy mogą przejąć w pewnych przypadkach urlop macierzyński?

  6. ORZECZNICTWO KADROWO-PŁACOWE

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Justyna Baryła-Rychert

  Project Manager
  tel. +48 (22) 266 08 47
  fax: (22) 266 08 51

  j.baryla@projektgamma.pl
  Justyna Baryła-Rychert

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.