Inne strony: GAMMA DISCOVER
Talenty nie są naszą zasługą. Liczy się jak je wykorzystujemy

Talenty i mocne strony – Gallup w urzędzie

Szkolenia: Administracja Publiczna
Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast poszukiwać deficytów pracowników i poświęcać energię na ich niwelowanie Gallup rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy.

IDEA SZKOLENIA

Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast poszukiwać deficytów pracowników i poświęcać energię na ich niwelowanie nowy model rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy w realizacji stawianych przed nim celami. Najnowsze badania dotyczące poczucia satysfakcji w pracy wskazują, że jednym z kluczowych elementów wzmacniających zaangażowanie jest świadomość, że pracodawca korzysta z tych kompetencji pracowników, które ten uznaje jako swoje najważniejsze zasoby.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
VOUCHER SZKOLENIOWY
NA 2019 R.

Voucher szkoleniowy na 2019 r.

Voucher szkoleniowy – zakupiony w 2018 r. pozwala sfinansować szkolenia realizowane w 2019 r. – otwarte, zamknięte, kompetencyjne i tzw. szkolenia twarde. Warte rozważenia w ostatnich dwóch miesiącach bieżącego roku.

Presja wydatkowania budżetu szkoleniowego jest w wielu organizacjach zrozumiała. Pozostawienie wolnych środków finansowych może zostać zinterpretowane jako nadmierny budżet szkoleniowy. Jednocześnie potrzeby rozwojowe w organizacjach są przecież ogromne. Voucher rozwojowy pozwala wykorzystać środki oraz zrealizować sfinansowane działania w optymalnym momencie dla organizacji (nie koniecznie w pod koniec IV kwartału) . Voucher daje możliwość skorzystania ze wszytych naszych rozwiązań rozwojowych

Ważna informacja:
Voucher regulowany jest umową zakupu bonu rozwojowego. Bon przekazywany jest w formie elektronicznej i fizycznej jako dowód zakupu.
Wielu naszych klientów korzysta z tej możliwości finansowania – na życzenie możemy przedstawić referencje.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wstęp do teorii zarządzania talentami wg Gallupa
 • Czym jest talent ? – definicja według Instytutu Gallupa
 • Przedstawienie metodologii Gallupa - wnioski płynące z ponad 30 lat badań
 • Kultura organizacyjna bazująca na mocnych stronach
 • Powiązanie pomiędzy mocnymi stronami pracowników, zaangażowaniem i ich wydajnością pracowników

2. Talent a perspektywa neurologiczna
 • Dekada mózgu – badania nad mózgiem
 • Budowa mózgu – 3 rodzaje mózgu wg Paula MacLeana
 • Metafora talentu jako czteropasmowych autostrad
 • Trwałość talentu

3. Trening odróżniania talentów od innych rzeczy
 • Wiedza rzeczowa i wiedza eksperymentalna – przykłady z realności urzędu
 • Umiejętności - tworzenie listy umiejętności przydatnych w pracy urzędzie
 • Talenty w porównaniu z wiedzą i umiejętnościami
 • Gra grupowa na rozróżnianie talentów od wiedzy i umiejętności
 • Talent a kompetencje i nawyki
 • Talent a zapał i nastawienie
 • Talent a silne strony
 • Talent a inteligencja – ćwiczenia z zastosowaniem testów do mierzenia inteligencji Matryce Ravena (opcjonalnie)
 • Talent a temperament i osobowość – ćwiczenia z zastosowaniem testów z osobowości NEO FFI i testu temperamentu PTS (opcjonalnie)

4. 34 talenty wg Gallupa – wyniki testów
 • Talenty w dążeniu do celu
 • Talenty w myśleniu
 • Talenty w stosunkach z innymi
 • Omówienie testów Gallupa

5.  Trening rozpoznawania talentów u innych
 • Charakterystyki wybranych talentów
 • Typowe wypowiedzi ludzi o wybranych talentach – quiz dopasowanie wypowiedzi do wybranych talentów
 • Fragmenty filmów –  dopasowanie bohaterów do wybranych talentów
 • Rozpoznanie talentów w grupie kto jakie ma talenty ?
 • Expose uczestnika do grupy pod kątem lepszej komunikacji i współpracy z wykorzystaniem informacji płynących z 5 talentów

6. Budowanie silnych stron z wykorzystaniem talentów  - tworzenie mapy silnych stron
 • Jakie mocne strony widzą u mnie inni
 • Jakie ja widzę swoje mocne strony
 • Moja wiedza
 • Moje umiejętności
 • Moje talenty wg Gallupa
 • Lista osiągnięć
 • Moje zainteresowania i hobby
 • Moje wartości
 • Moja misja

7. Doskonałość w osiąganiu celów – połączenie talentu i roli
 • Model PRO – Person Role Organisation w urzędzie
 • Rola zawodowa a rola prywatna
 • Praca indywidualna - Biografia Roli
 • Dopasowanie talentów do roli – prace w podgrupach
 • Dopasowanie talentów do roli pełnionej w urzędzie

8. Coaching grupowy w celu wypracowania IPD - Indywidualnego Planu Działania (opcjonalnie)
 • Trening indywidualny - praca w przestrzeni wykorzystanie piramidy Diltsa
 • Omówienie refleksji korzyści z ćwiczenia
 • Przedstawienie koncepcji piramidy Diltsa jako klamry integrującej misję wizję rolę wartości talenty mocne strony
 • Praktyczne zastosowania w urzędzie piramidy Diltsa w urzędzie
 • Wypracowanie IPD - Indywidualnego Planu Działania

9.  Powszechne mity i przekonania na temat talentów w realności urzędu
 • Rekrutacja bazie na doświadczenia, inteligencji, determinacji czy na bazie talentów ?
 • Talent to rzadkie i szczególne zjawisko  - prawda czy fałsz?

10.  Przeszkody w budowaniu silnych stron
 • Obawa przed porażką
 • Obawa przed słabością
 • Obawa przed prawdą

11. Rola kadry kierowniczej jako zwierzchników talentów - jak motywować pracownika – nie tyle pomagając odkryć i zwalczyć słabości, lecz koncentrując się na mocnych stronach
 • Doświadczenie - na czym koncentruję się w myśleniu o pracownikach? Nawyk koncentracji na słabych stronach. Dlaczego mocne strony są bardziej rozwojowe od słabych?
 • Efekt Pigmaliona jako czynnik wydobywania i przyśpieszana rozwoju talentów
 • Kontakt z pracownikiem i uważność menedżerska. Rozmowa o mocnych stronach pracownika – warsztat

12.  Rola kadry kierowniczej jako zwierzchników talentów – jak wpływać na rozwój pracownika ? – nie tyle pomagając mu uczyć się i awansować, lecz pomagając znaleźć właściwe dla niego miejsce, przekuwając jego talent w osiągnięcia
 • Zadania i odpowiedzialność kierowników  - co robią wielcy menedżerowie ?
 • Rozwój a awans. Rozwój pracownika – studium przypadku z realności urzędu
 • Którym pracownikom warto poświęcać najwięcej czasu?
 • Rozmowa o aspiracjach i karierze – warsztat

VOUCHER SZKOLENIOWY
NA 2019 R.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Stworzenie Mapy Talentów Urzędu
 • Wzrost efektywności w zarządzaniu personelem w oparciu o zdobytą wiedzę na temat talentów
 • Diagnoza Mocnych Stron pracowników urzędu i opracowanie skuteczniejszych planów działania czyli jak na talentach pracowników budować ich Mocne Strony
 • Wiedza w jaki sposób zarządzać konkretnymi talentami

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Diagnoza swoich  talentów, uczestnicy poznają teorię talentów Gallupa oraz  swoich 5 talentów za pomocą Clifton Strengths Finder
 • Wiedza, w jaki sposób odkrywać i używać swoich unikatowych talentów do tego, by zwiększać wydajność i zaangażowanie wszystkich członków zespołu, a co za tym idzie, osiągać określone cele
 • Diagnoza swoich Mocnych Stron i wiedza jak je wykorzystywać w organizacji
 • Świadomość skąd bierze autentyczne zaangażowanie i motywacja i jak nad tym nią pracować
 • Stworzenie mapy swoich mocnych stron
 • Wzrost pewności siebie

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Wiedza, w jaki sposób interpretować i wykorzystywać poszczególne talenty dla korzyści jednostki i całego urzędu
 • Świadomość mocnych stron pracowników urzędu na poziomie osobistym, menedżerskim oraz organizacyjnym
 • Wzmocnienie integracji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy uczestnikami warsztatu
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wewnątrz urzędu
 • Rozwój i zaangażowanie pracowników

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Aleksandra Chomiuk

Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
tel.: +48 (22) 266 08 42

aleksandra.chomiuk@projektgamma.pl
Aleksandra Chomiuk

Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Przypomnij mi:
Preferuję kotakt:

WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.