Wywłaszczenia / ograniczenia – postępowanie, kwestie formalne odszkodowań oraz wycena nieruchomości

Szkolenia: Administracja Publiczna
Szkolenie uwzględnia specyfikę administracji publicznej. Uczestnicy poznają najnowszą praktyką oraz orzecznictwo dotyczące wywłaszczeń, ograniczeń odszkodowań oraz wyceny nieruchomości., weryfikacji operatów szacunkowych jako dowodów w postępowaniu administracyjnym.

IDEA SZKOLENIA

Zwrócimy uwagę na najczęstsze problemy i możliwości ich rozwiązania, uczestnicy nabędą wiedze w zakresie postępowań sądowych, zaskarżania decyzji wywłaszczeniowych oraz operatów szacunkowych. Szczegółowo omówimy również kwestie wpływające na ustalenie wysokości wynagrodzenia za wywłaszczenie.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Prawne aspekty postępowań wywłaszczeniowych / ograniczających

  • Regulacje na podstawie KPA oraz UGN
  • Omówienie postępowań planistycznych (mpzp, ulcp, wz)
  • Omówienie postępowań środowiskowych
  • Omówienie postępowań w trybie specustaw

  2. Odszkodowania za wywłaszczenia

  • Jak wygląda procedura i jakie obowiązki ma organ w zakresie ustalenia odszkodowania
  • Nieruchomość zamienna – procedura przejścia prawa
  • Wytyczne ustawowe w zakresie ustalania odszkodowania
  • „Operat” prywatny
  • Zapłata odszkodowania – uwarunkowania prawne

  3. Możliwości zaskarżenia decyzji wywłaszczeniowych / ograniczających

  • Możliwości dopuszczalnego prawnie zaskarżenia
  • Możliwości rozpoznania odwołania przez organ II instancji
  • Możliwości rozpoznania skargi przez sądy administracyjne i cywilne
  • Podnoszenie zarzutów z powodu błędów w operatach szacunkowych
  • Przesłuchanie biegłego na okoliczności sporządzonego operatu
  • Częste elementy stanowiące przyczynę uchylenia decyzji

  4. Wykup „resztówek”

  • Czy jest „resztówka”
  • Stan faktyczny dotyczący resztówki podlegający badaniu
  • Orzecznictwo w zakresie postępowanie przed sądem ws. resztówek
  • Najczęściej pojawiąjące się zarzuty w zakresie operatów szacunkowych podnoszone w toku postępowań
  • Przesłuchanie biegłego na okoliczności sporządzonego operatu

  5. Wyceny nieruchomości oraz zasady sporządzania operatu szacunkowego – prawne aspekty

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
  • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny uchwalone przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

  6. Nieruchomość oraz rodzaje praw związanych z nieruchomością

  • Co to jest nieruchomość i co stanowi część składową nieruchomości. Na co powinien zwrócić uwagę rzeczoznawca definiując przedmiot wyceny. Czy powinien uwzględnić  ograniczone prawa rzeczowe (m.in. służebności osobiste) i prawa zobowiązaniowe (najem, dzierżawa)

  7. Budowa operatu szacunkowego – jak go interpretować

  8. Dokumenty źródłowe ( związane z nieruchomością, gruntem, budową itp.)

  • Gdzie szukać danych o nieruchomościach i jakie ma prawa i obowiązki i rzeczoznawca co do pozyskiwania informacji o nieruchomościach.

  9. Operat szacunkowy, w tym:

  • proces wyceny, normatywna zawartość operatu szacunkowego, potwierdzenie aktualności i aktualizacja operatu szacunkowego
  • Jak poprawnie przeanalizować sporządzanie operatu szacunkowego:
  • Jak odbierać operat szacunkowy
  • Jak ocenić prawidłowość sporządzonego operatu szacunkowego dokonana przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych
  • Postępowanie wyjaśniające przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej

   

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Monika Tarczyńska-Nowak

  Specjalista ds. szkoleń
  tel. +48 (22) 250 11 54
  fax: (22) 266 08 51

  m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
  Monika Tarczyńska-Nowak

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.