Wybór najlepszych narzędzi z wiodących metodyk zarządzania projektami

Zarządzanie projektami w Administracji Publicznej

Szkolenia: Administracja Publiczna

Wiele organizacji administracji publicznej zdaje sobie sprawę z potrzeby rozwinięcia wśród pracowników kompetencji zarządzania projektami i wprowadzenia określonych standardów w tym zakresie do pracy operacyjnej.

IDEA SZKOLENIA

Wiele organizacji administracji publicznej zdaje sobie sprawę z potrzeby rozwinięcia wśród pracowników kompetencji zarządzania projektami i wprowadzenia określonych standardów w tym zakresie do pracy operacyjnej. Nie chcą jednak ograniczać się do jednej, zwykle opartej na systemie certyfikacji metodyki, za to potrzebują szkolenia o uniwersalnym charakterze albo wręcz przeciwnie – programu dokładnie dopasowanego do rozpoznanych u siebie potrzeb i specyfiki organizacji.

Właśnie dla takich klientów powstała poniższa koncepcja szkolenia. Program można elastycznie konfigurować, wybierając określone części i tematy, ostatecznie decydując się na jedno, dwu lub trzydniowe szkolenie.

Proponowane szkolenie pozwala zapoznać uczestników z całościowym spojrzeniem na zarządzanie projektami w organizacji zarówno poziomu osoby odpowiedzialnej za ich realizację, kluczowych członków zespołów projektowych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie portfelem projektów, szczególnie związanych z udostępnianiem zasobów ludzkich do projektów.

Program opiera się na najbardziej cenionych międzynarodowych standardach i dobrych praktykach zarządzania projektami uzupełnionych osobistym doświadczeniem i praktyką trenera.

Przykłady, na których pracują uczestnicy powstają na gorąco w trakcie szkolenia i osadzone są w środowisku pracy uczestników. Dzięki przejściu w formule warsztatu przez wszystkie etapy projektu związane definiowaniem jego założeń, planowaniem terminów, zasobów, analizą ryzyka, planem przeglądów i raportów postępu, wreszcie z zamknięciem i rozliczeniem realizacji celów uczestnicy będą mogli wypracować własne, dopasowane do specyfiki projektów prowadzonych w swoich organizacjach wnioski i pomysły na wdrożenie zmian.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Uporządkownie głównych pojęć

  • Różnica między pracą operacyjną (procesową) a zadaniami projektowymi
  • Główne ograniczenia projektu i zarządzanie relacjami między nimi – zakres, czas, budżet
  • Cykl życia projektu w zależności od jego specyfiki – kiedy podejście tradycyjne, kiedy model adaptacyjny, a kiedy typowo zwinnie (agile). Jak wykorzystać silne strony każdego z tych podejść i stworzyć hybrydę dopasowaną do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa
  • Kontekts - jak umieścić projekt w strukturze organizacji?

  2. Rozpoczynanie projektu

  • Definiowanie celów – od problemu do rozwiązania, poprzez cele realizacyjne aż po mierniki oceny ich osiągnięcia
  • Uzasadnienie Biznesowe – analiza ekonomiczna, wykonalności i wybór formuły realizacyjnej projektu
  • Struktura zarządzania projektem – Sponsor (lub Komitet Sterujący), kierownik projektu, członkowie zespołu projektowego, kluczowi interesariusze – poziomy odpowiedzialności i uprawnień
  • Analiza wymagań – czego tak naprawdę oczekują interesariusze zarówno zewnętrzni, jak i zewnętrzni
  • Kluczowe ryzyka projektu – analiza ryzyk projektu względem całej organizacji i ryzyk realizacji samego projektu. Planowanie reakcji na ryzyko

  3. Planowanie zakresu i przebiegu projektu

  • Struktura Podziału Prac – definiowanie szczegółowego zakresu projektu i jego produktów cząstkowych
  • Macierz Podziału Odpowiedzialności – przypisanie ról względem poszczególnych pakietów prac w projekcie
  • Diagram Sieciowy – określenie zależności między wszystkimi zadaniami w projekcie, pierwsza analiza terminów, zadań krytycznych i optymalizacja czasu trwania projektu
  • Harmogram – przeniesienie planu na oś czasu (Wykres Gantta), budżetowanie zasobów projektu
  • Kamienie Milowe – ważne punkty kontroli zakresu i zaplanowane miejsca dużych bezkosztowych zmian w projekcie – korzyści finansowe z podejścia etapowego
  • Metoda Łańcucha Krytycznego – jak skrócić teoretycznie już nieskracalny plan projektu i zwiększyć szansę realizacji celu projektu w terminie
  • Plan Zarządzania Ryzkiem – szczegółowa analiza ryzyk, plan reakcji na nie, budżetowanie ryzyk

  4. Realizacja projektu i jego monitoring

  • Zarządzanie zmianami – procedury vs. podejście elastyczne
  • Raporty okresowe i na kamieniach milowych – metody monitorowania projektu z poziomu Sponsora i Zarządu. Partycypacja w raportowaniu osób odpowiedzialnych za prace głównych obszarów w organizacji.
  • Metody analizy stanu projektu i jego dalszych perspektyw oparte na harmonogramie i przepływach  finansowych

  5. Zamykanie projektu

  • Formalne rozliczanie projektu
  • Przekazywanie produktów projektu do życia w działalności operacyjnej i standardy monitowania skutecznosci implemantacji
  • Zbieranie doświadczeń z projektów – podejście systemowe pod kątem uczącej się organizacji

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • Wzmocnienie świadomości wpływu realizowanych projektów na działalność operacyjną organizacji.
  • Możliwość nadania obecnie i w przyszłości realizowanym projektom powtarzalnej struktury, co pozwoli na zmniejszenie poziomu przypadkowości w zarządzaniu całym portfelem projektów.
  • Transfer wiedzy opartej na międzynarodowych standardach

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • Poznanie typowych technik i metod rekomendowanych przez dobre praktyki zarządzania projektami zgodnie ze standardem PMI PMBoK, IPMA NCB oraz PRINCE 2 oraz filozofią Agile i umiejętność ich praktycznego zastosowania w działaniach projektowych i pracy operacyjnej.
  • Ułatwienia w pracach projektowych dzięki możliwości zastosowania prostych narzędzi zarządzania ludźmi w projekcie
  • Uświadomienie ścieżki rozwoju i kariery zawodowej związanej z zarządzaniem projektami w organizacji

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • Umiejętność czytelnego osadzenia projektu w strukturze organizacyjnej i nadania mu poziomu priorytetu spójnego z celami strategicznymi oraz pozornie rozbieżnymi celami poszczególnych obszarów.
  • Zwiększenie zaangażowania i zrozumienia dla celów projektów u osób udostepniających zasoby do projektów
  • Zwiększenie motywacji do pracy w projektach

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Magdalena Wasilewska

  Specjalista ds. szkoleń
  tel.: 505 273 485

  magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
  Magdalena Wasilewska

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.