Inne strony: GAMMA DISCOVER
Jeśli chcesz osiągać wartościowe rzeczy w swoim życiu prywatnym i zawodowym, musisz stać się wartościową osobą poprzez rozwój osobisty

Zarządzanie rozwojem pracowników w Urzędzie

Szkolenia: Administracja Publiczna
Administracja publiczna ma swoją charakterystykę. Skuteczne zarządzanie rozwojem w urzędzie musi ją uwzględniać. Korzystamy ze sprawdzonych i efektywnych narzędzi rozwoju urzędników podczas szkolenia z zarządzania rozwojem dla administracji.

IDEA SZKOLENIA

Warsztat został stworzony dla kierowników urzędu chcących wpływać na rozwój swoich pracowników poprzez poszerzane ich wiedzy, rozwijanie ich kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy.Takie działania powinny teoretycznie przełożyć się na wzrost satysfakacji.

By jednak był to rezultat wymierny, budowanie organizacji uczącej oraz dzielenie się wiedzą pomiędzy członkami zespołu, muszą stać się nadrzędnymi wartościami przemyślanego systemu zarządzania rozwojem pracowników urzędu. Zarządzanie rozwojem pracowników nie ogranicza się tylko do organizacji i przeprowadzenia szkoleń w urzędzie, to zdecydowanie szersze pojęcie i wymaga większej roli całej kadry kierowniczej organizacji.

Program  szkolenia jest tak skonstruowany, aby dostarczyć narzędzia dające się zastosować w codziennej pracy kierownika urzędu, bo rozwijanie praconików to nie tylko szkolenia to również wiele form nieformalnych sposobów uczenia się o których będziemy mówić na szkoleniu.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
VOUCHER SZKOLENIOWY
NA 2019 R.

Voucher szkoleniowy na 2019 r.

Voucher szkoleniowy – zakupiony w 2018 r. pozwala sfinansować szkolenia realizowane w 2019 r. – otwarte, zamknięte, kompetencyjne i tzw. szkolenia twarde. Warte rozważenia w ostatnich dwóch miesiącach bieżącego roku.

Presja wydatkowania budżetu szkoleniowego jest w wielu organizacjach zrozumiała. Pozostawienie wolnych środków finansowych może zostać zinterpretowane jako nadmierny budżet szkoleniowy. Jednocześnie potrzeby rozwojowe w organizacjach są przecież ogromne. Voucher rozwojowy pozwala wykorzystać środki oraz zrealizować sfinansowane działania w optymalnym momencie dla organizacji (nie koniecznie w pod koniec IV kwartału) . Voucher daje możliwość skorzystania ze wszytych naszych rozwiązań rozwojowych

Ważna informacja:
Voucher regulowany jest umową zakupu bonu rozwojowego. Bon przekazywany jest w formie elektronicznej i fizycznej jako dowód zakupu.
Wielu naszych klientów korzysta z tej możliwości finansowania – na życzenie możemy przedstawić referencje.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Droga rozwoju pracownika w Urzędzie od nowicjusza do mistrza
 • Kompetencje i zaangażowanie – dwa wymiary rozwoju pracownika
 • Analiza zespołu pod kątem poziomu gotowości zadaniowej pracowników (R1-R4)
 • Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika
 • 4 stopnie nabywanie nowych kompetencji

2. Analiza potencjału pracowniczego – kompetencje
 • Jakich pracowników potrzebuję ?
 • Umiejętności
 • Wiedza
 • Postawy

3. Przekazywanie wiedzy zarządzanie wiedzą w Urzędach
 • Jakiej wiedzy jeszcze potrzebują moi pracownicy ?
 • Jakimi metodami i kiedy mogę ją przekazać
 • Prace w podgrupach

4. Rozwijanie konkretnych umiejętności
 • Jakich umiejętności jeszcze potrzebują moi pracownicy ?
 • Jakimi metodami i kiedy mogę ją przekazać ?
 • Prace w podgrupach

5. Wpływanie na postawę
 • Jakich postawy chcę żeby przejawiali moi pracownicy ?
 • Jakimi metodami i kiedy mogę ją przekazać ?
 • Prace w podgrupach

6. Style uczenia w zależności od etapu rozwoju pracownika
 • Jaki styl przekazu jest optymalny dla kolejnych etapów rozwoju pracownika?
 • Dopasowanie adekwatnego stylu uczenia do poziomu pracownika (S1-S4) K.Blanchard.
  • Instruktaż
  • Szkolenie
  • Coaching
  • Delegowanie

7. Specyfika uczenia się osób dorosłych
 • Zasady uczenia się dorosłych i ich wpływ na planowanie szkolenia
 • Doświadczalny model uczenia się D. A. Kolba
 • Określanie swojego profilu uczenia się wg D. A. Kolba
 • Cztery poziomy nabywania kompetencji - możliwości i ograniczenia

8. Organizacja i planowanie szkolenia
 • Identyfikacja celów szkoleniowych wg metody SMART
 • Dobieranie odpowiednich metod i form szkoleniowych do celów szkoleniowych
 • Narzędzia wspierające skuteczność szkolenia
 • Metodyka działań szkoleniowo rozwojowych – od instruktażu do coachingu i mentoringu

9. Metody określania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej pracownika urzędu
 • Analiza naszego otoczenia zawodowego i osobistego
 • Jak możemy pracować nad obszarami, na które mamy wpływ?
 • Nasze potencjały do rozwijania – jak to robić?
 • Kwestionariusze samooceny pomocą w diagnozowaniu własnych atutów
 • Co jest Twoją kotwicą kariery? – Test Kotwic Zawodowych Scheina
 • Wartości, którymi się kierujemy w życiu – czyli  jak przejść z automotywacji do wewnętrznej inspiracji?
 • Rozumienie celów osobistych - wizja  pracy i identyfikacja osobistych możliwości
 • Analiza obszarów wewnętrznego funkcjonowania  opartego o wizję, misję i wartości
 • Umiejętność przyjmowania informacji zwrotnych w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego

10. Wprowadzanie zmian
 • Główne przyczyny oporu przed zmianą
 • Przygotowanie się do wprowadzenia zmiany
 • Metody angażowania pracowników do wprowadzanych zmian

 

VOUCHER SZKOLENIOWY
NA 2019 R.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Wzrost zaangażowania pracowników w pełnione obowiązki
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Wzrost efektywności pracowników

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Poznanie etapów rozwoju pracownika oraz nabycie umiejętności rozpoznawania ich w kontekście swojego zespołu w urzędzie
 • Ćwiczenie rozmów z pracownikami odnośnie ich rozwoju
 • Nabycie umiejętności diagnozowania swojego zespołu i określania do których pracowników i w jakiej sytuacji powinienem zastosować styl zarządzania
 • Rozwój umiejętności prowadzenia coachingowych rozmów z pracownikami urzędu
 • Poznanie zasad uczenia się dorosłych i ich wpływ na planowanie szkolenia
 • Uświadomie sobie jakie jest znaczenie prawidłowo przeprowadzonej identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych
 • Zrozumie wagę procesu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych w kontekście oczekiwanych rezultatów organizacji i ustalania celów możliwych do zrealizowania w trakcie procesu szkoleniowego.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych  takie jak aktywne słuchanie, zadawanie pytań otwartych

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Lepsza atmosfera i komunikacja wewnątrz urzędu
 • Rozwój i zaangażowanie pracowników

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Aleksandra Chomiuk

Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
tel.: +48 (22) 266 08 42

aleksandra.chomiuk@projektgamma.pl
Aleksandra Chomiuk

Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Przypomnij mi:
Preferuję kotakt:

WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.