Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów nie mogą zmienić niczego

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej

Szkolenia: Administracja Publiczna
Opór w zmianie jest naturalnym zjawiskiem - nie tylko w urzędzie. Można nim zarządzać, obniżać jego skalę, kierunkować energię w stronę pozytywnych efektów. Szkolenie zarządzanie zmianą dla administracji publicznej dostarcza sprawdzonych narzędzi uwzględniając specyfikę urzędu.

IDEA SZKOLENIA

Główny cel szkolenia zakłada wielopoziomowe przygotowanie kadry kierowniczej do wprowadzania i koordynacji procesu różnego typu zmian w jednostce administracji publicznej. Szkolenie na wielu płaszczyznach przygotowuje kadrę kierowniczą do procesu przeprowadzania oraz monitorowania zmian a pracowników do współdziałania oraz adaptacji do zmian.

Podczas szkolenia skupimy się na psychologicznych mechanizmach zachowania pracowników w okresie zmian, a także na aspekcie relacyjnym zmiany na linii przełożony-podwładni. Poruszane zagadnienia będą obejmowały specyfikę procesów adaptacyjnych, kształtowania i modyfikowania postaw pracowniczych wobec zmian (w tym postawy oporu), jak również kwestię motywowania w czasie zmian. Prezentowane techniki, narzędzia i sposoby postępowania bazują na najbardziej efektywnych modelach zarządczych w zarządzaniu zmianą (analiza pola sił E. Sheina, model zarządzania w zmianie, Steering & Joining, model komunikacji Morgenthama). Podczas szkolenia zostanie dokonana analiza problemów, które mogą pojawić się w praktyce zawodowej uczestników szkolenia. Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie wątpliwości zgłaszane przez uczestników.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!
   

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wprowadzenie – zmiana – szansa czy kryzys

  • Przyjmowanie zmiany vs. zarządzanie zmianą
  • Definicja zmiany 
   • Pozytywne konsekwencje zmiany
   • Stanie w miejscu to cofanie się
  • Zmiana jako element rozwoju organizacji
  • Trzy perspektywy zmiany
   • Kierownicza
   • Organizacyjna
   • Osobista

  2. Ja w zmianie – poziom osobisty

  • Postawa osobista w odniesieniu do zmiany
   • Poziom poznawczy (często deklaratywny)
   • Poziom emocjonalny (związany z bardziej lub mniej uświadomionymi potrzebami)
   • Poziom zachowania (w sytuacji realnej zmiany) 
  • Stereotypy dotyczące zmiany
  • Konfrontacja przekonań z efektywnością 
  • Naturalne tendencje do radzenie sobie ze zmianą

  3. Opór w zmianie

  • Niechęć pracowników do zmian
   • Rozpoznawanie obaw pracowników
   • Identyfikacja źródeł oporu
  • Techniki neutralizowania oporu
   • Sygnały poparcia
   • Polityka informacyjna
   • Dochodzenie do wspólnych ustaleń – efekt partycypacji
   • Pozyskiwanie liderów opinii
  • Postawy pracownicze wobec zmiany
   • Antagonista
   • Brak zaangażowania
   • Niech się dzieje co chce
   • Gotowość do pomocy
   • Aktywnie włącza się w realizację

  4. Przełamywanie oporu wobec zmian

  • Analiza sił w zmianie według E. Sheina
   • 8 rodzajów oporu
   • Wskaźniki wątpliwości 
  • Czynniki wspierające
   • Zwiększona konkurencja
   • Konieczność zwiększenie zakresu działalności
   • Zmiana wizerunku organizacji
   • Uspokojenie zamieszania
   • Ukierunkowanie działań na jakość
   • Przyzwyczajenie do starego sposoby działania
   • Poprawa efektywności pracowników
  • Czynniki hamujące
  • Niewystarczające wiedza i brak wykwalifikowanych pracowników
  • Tradycja organizacji stabilnej
  • Utrata pozycji przez niektórych pracowników
  • Brak zasad, podziału obowiązków, umiejętności pracy
  • Dyskusja na temat wdrażanie planów
  • Świętowanie sukcesu - skuteczne techniki automotywacji

  5. Promowanie zmiany w urzędzie

  • Pracownik jako klient zmiany
  • Marketing zmiany
  • Poszukiwanie ambasadorów zmiany

  6. Komunikacja zmiany w urzędzie

  • Wybranie odpowiedniej strategii komunikacji zmiany
  • Wybranie kanału komunikacji zmiany
   • Organizacyjne kanały komunikacji 
   • Nieformalne kanały komunikacji
  • Komunikacja zmiany na poziomie werbalnym i niewerbalnym
   • Ćwiczenie z użyciem kamery
   • Omówienie
  • Ustalenie kontekstu organizacyjnego wprowadzenia zmiany
  • Opracowanie komunikatu przekazywanego do adresatów zmiany
  • Korzystanie z efektu partycypacji w zmianie

  7. Zastaw technik pomagających pracownikom funkcjonować w zmianie

  • Komunikowanie zmiany
  • Techniki wpływu społecznego
  • Argumentacja w zmianie
  • Zarządzanie stresem
  • Techniki wzmacniające rezyliencję (odporność i adaptację do zmian)
  • Zarządzanie czasem i priorytetami oraz planowanie

  8. Taktyka wprowadzania zmian

  • 4 fazy wprowadzania zmian
   • Psychologia każdego etapu
   • Sposoby odpowiedzi na potrzeby pracowników na każdym etapie
  • Strategia zarzadzania zespołem w czasie zmiany
   • Sheering & Joining
   • Prowadzenie pracowników od zmiany otwartej do zamkniętej

  9. Zmiana na poziomie zespołu

  • Rozmnożenie – techniki inicjowania zmian
  • Narzędzia monitorowania i kierowania zmianą
  • Zamrożenie – techniki wprowadzania mechanizmów scalających efekty zmian
  • Zarządzanie krzywą wydajności zespołu w czasie zmiany
  • Działania podnoszące efektywność zespołu
  • Analiza krytyczna wprowadzenia zmiany

  10. Zmiana na poziomie pracownika

  • Zaprzeczenie – techniki urealnienia zmiany
  • Opór w środowisku pracy – przejawy oporu i techniki jego łagodzenia
  • Wspieranie procesu uczenia u pracownika
  • Zaangażowanie i partycypacja – narzędzia wspierania działań pracownika

  11. Zarządzanie zmianą na poziomie mniejszych jednostek organizacyjnych

  • Mechanizmy grupowe powstające podczas zmian
   • Mechanizm konformizmu grupowego
   • Ekstremizm poglądowy
   • Powstawanie samodzielnych ambasadorów zmiany
  • Zmiany postaw pracowniczych z czasie zmian organizacyjnych
   • Mechanizm wspólnego wroga
   • Powstawanie struktur i liderów nieformalnych
   • Warunkowa akceptacja zmiany
  • Opracowanie planu wprowadzania zmian na poziomie działu i zespołu

  12. Poligon trudnych sytuacji

  • Informowanie o zmianie w rozmowie indywidualnej
   • Wewnątrzsterowny vs. zewnątrzsterowny
   • Sprzeciw vs. Zgoda
   • Opór wprost vs. opór bierny
  • Informowanie o zmianie w relacji z zespołem
   • Opór bierny 
   • Opór niewprost (aluzje, sarkazm itp.)
   • Niekonstruktywna dyskusja
   • Spiskowa teoria dziejów
  • Czarnowidztwo – eskalowanie czarnego scenariusza

  13. Podsumowanie szkolenia
  • Karta SSC
   • Start – co zacznę stosować?
   • Continue – co będę kontynuował/-a?
   • Stop – czego zaprzestanę?
  • Wnioski
   • Na poziomie indywidualnym
   • Na poziomie grupy

  VOUCHER SZKOLENIOWY
  NA 2019 R.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • sprawne funkcjonowanie jednostki administracji publicznej w czasie wdrażania zmian
  • przygotowanie na poziomie psychologicznym, zarządczym i motywacyjnym wszystkich pracowników do nadchodzących zmian
  • szybsze i skuteczniejsze przeprowadzenie zmian w jednostce administracji publicznej

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • umiejętność zaadoptowania się do nadchodzących i już zaistniałych zmian
  • polepszenie współpracy z przełożonymi oraz współpracownikami w czasie zmian w urzędzie
  • utrzymanie i rozwinięcie motywacji do pracy w czasie oraz po wdrożeniu zmian

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • uniknięcie ewentualnych konfliktów, które mogą pojawiać się w czasie wprowadzania zmian
  • dobra współpraca na linii przełożeni-podwładni oraz między pracownikami w czasie wprowadzania zmian
  • wyższy poziom zadowolenia i satysfakcji u pracowników oraz kadry kierowniczej z wprowadzonych zmian

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Aleksandra Chomiuk

  Specjalista ds. szkoleń
  tel.: 505 273 485
  tel.: +48 (22) 266 08 42

  aleksandra.chomiuk@projektgamma.pl
  Aleksandra Chomiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.