Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym zarządzać

Szkolenia zamknięte: Zarządzanie projektami

Podejść, metodyk, narzędzi, technik jest wiele, często trudno przebić się przez „gąszcz”, tak, aby dobrać te właściwe szczególnie, że istotą projektu jest jego unikalność widoczna zarówno w postaci efektu projektu, jak też w postaci sposobu jego przygotowania i przeprowadzenia.

Istotnym czynnikiem jest konieczność dostosowania sposobów realizacji projektów do specyfiki i kultury organizacyjnej oraz świadomego rozwoju nie tylko osób zarządzających projektami, ale też uczestników projektów i otoczenia.

W momencie kiedy liczba projektów zaczyna wzrastać w organizacjach pojawia się naturalne pytanie – jak skoordynować zasoby, harmonogramy, jak ustalić priorytety? Czyli jak efektywnie zarządzać portfelem projektów w rzeczywistości ograniczonych zasobów i charakterystycznej dla dzisiejszego rynku dynamice?

Zapytania związane z zarządzaniem projektami można by mnożyć niemal w nieskończoność.

Wybrać Agile, czy podejście „klasyczne”? Jak świadomie rozwijać się jako Kierownik projektów? Jak prowadzić zespoły projektowe ? Jakie certyfikacje wybrać, by być atrakcyjnym na rynku pracy? …Jak? Co? Gdzie? Kiedy?

Na te i wiele innych pytań odpowiadamy ofertą szkoleniowo – doradczą, wspierającą wdrażanie zarządzania projektami zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanych. Do dyspozycji Naszych Klientów oddajemy szeroki wachlarz technik, narzędzi i podejść, możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów, „dotknięcie w praktyce” czyli pracą warsztatową, symulacje realizacji projektów oraz przykłady praktycznych zastosowań prezentowane na każdym szkoleniu przez trenerów praktyków.

Szkolenia Agile

Szkolenia Agile

Istotne dla rozumienia Agile jest zrozumienie konstrukcji Manifestu. W podejściu Agile procesy i narzędzia, dokumentacja, formalne ustalenia oraz podążanie za planem powinno wspierać, a nie determinować czy ograniczać tworzenie efektu synergii zespołów, dostarczanie działających rozwiązań, współpracę z klientem i reagowanie na zmiany.

Sprawdź szkolenia
Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia SCRUM

SCRUM nazywany jest empirycznym proces zarządzania rozwojem złożonych produktów, w którym efektywność opiera się o filary przejrzystości, inspekcji i adaptacji oraz iteracyjny rozwój, który generuje ukończone przyrosty funkcjonalności za pomocą samo-organizujących się zespołów. Zespół Scrumowy dostarczający wartość biznesową stanowi o sukcesie podejścia

Sprawdź szkolenia
Klasyczne zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Waterfall to grupa metodyk i też najstarsze i najbardziej bogate w doświadczenia podejście do zarządzania projektami – odpowiada na pytanie jak? i dostarcza narzędzia i techniki.
„Waterfall” oznacza projektowanie i realizację projektu – od pomysłu na projekt, aż po ocenę jego wyników. Waterfall trzyma „ręke na pulsie”, kontroluje i dba o jakość efektów.

Sprawdź szkolenia
Podejścia do zarządzania projektami – Model „tradycyjny”  i Agile
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Podejścia do zarządzania projektami – Model „tradycyjny”  i Agile
Każda metodyka dysponuje swoimi unikalnymi narzędziami. Proponujemy szkolenie, które zbierze najlepsze z nich i pozwoli stworzyć zestaw najbardziej efektywnych praktyk dla danej organizacji. Agile, PMI, Six Sigma, PRINCE2 - czerpiemy z metodyk to co najlepsze.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Wprowadzenie do podejść zwinnych Agile Project Management i Scrum
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Wprowadzenie do podejść zwinnych Agile Project Management i Scrum
Szkolenie pozwala na zapoznanie się w szczegółach z metodyką Scrum i Agile Project Management m.in. filozofią, organizacją pracy projektowej, rolami w zespołach oraz tworzeniem wartości biznesowej w oparciu o potrzeby klienta i może pomóc podjąć decyzje co do wyboru podejścia Agile w organizacji lub kierunku rozwoju zawodowego.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Wprowadzenie do Scrum
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Wprowadzenie do Scrum
Istotą szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami Agile w oparciu o najpopularniejsze podejście zwinne Scrum – koncentrujące się na wysokiej jakości procesu wytwórczego i dostarczaniu produktów spełniających wymagania Klientów.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Agile Project Management Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Agile Project Management Foundation – szkolenie akredytowane z egzaminem
Istotą szkolenia jest zapoznanie z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium, obejmującą swoim zakresem efektywne metody, techniki i narzędzia zarządzania projektem w większych organizacjach.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Agile Project Management Practitioner – szkolenie akredytowane z egzaminem
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Agile Project Management Practitioner – szkolenie akredytowane z egzaminem
Istotą szkolenia jest zapoznanie z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG-International oraz DSDM® Consortium, obejmującą swoim zakresem efektywne metody, techniki i narzędzia zarządzania projektem w większych organizacjach.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Scrum Master - przygotowanie do certyfikacji
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Scrum Master - przygotowanie do certyfikacji
Szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Scrum Master m.in. definiowaniem postaw i wartości, jakością wymagań, aspektami pracy z zespołem, technikami facylitacji i coachingu jako podstawowymi narzędziami w portfelu Scrum Master.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Scrum Product Owner – przygotowanie do certyfikacji
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Scrum Product Owner – przygotowanie do certyfikacji
Product owner szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Product Owner m.in. efektywnym i elastycznym planowaniem rozwoju produktu/ projektu, definiowaniem klientów, użytkowników końcowych, identyfikacją potrzeb, definiowaniem wartości biznesowej i zapobieganiu tworzenia nadmiarowej jakości i funkcjonalności.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Scrum Developer – przygotowanie do certyfikacji
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Scrum Developer – przygotowanie do certyfikacji
Szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Scrum Developer m.in. efektywnym i elastycznym planowaniem zadań, rozumieniem wymagań biznesowych i jasnym komunikowaniem kryteriów jakości oraz przejęciem odpowiedzialności za monitorowanie i prezentowanie efektów dostarczanej pracy z uwzględnieniem zarządzania ryzykami projektowymi.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Scrum Master z certyfikacją
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Scrum Master z certyfikacją
Szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Scrum Master m.in. definiowaniem postaw i wartości, jakością wymagań, aspektami pracy z zespołem, technikami facylitacji i coachingu jako podstawowymi narzędziami w portfelu Scrum Master.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Scrum Product Owner z certyfikacją
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Scrum Product Owner z certyfikacją
Product owner szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Product Owner m.in. efektywnym i elastycznym planowaniem rozwoju produktu/ projektu, definiowaniem klientów, użytkowników końcowych, identyfikacją potrzeb, definiowaniem wartości biznesowej i zapobieganiu tworzenia nadmiarowej jakości i funkcjonalności.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Scrum Developer z certyfikacją
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Scrum Developer z certyfikacją
Szkolenie dostarcza wiedzy na temat Scrum i pozwala na zapoznanie się z wybranymi aspektami pracy z perspektywy Scrum Developer m.in. efektywnym i elastycznym planowaniem zadań, rozumieniem wymagań biznesowych i jasnym komunikowaniem kryteriów jakości oraz przejęciem odpowiedzialności za monitorowanie i prezentowanie efektów dostarczanej pracy z uwzględnieniem zarządzania ryzykami projektowymi.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Podejście Scrum z symulacją pracy w zwinności  z wykorzystaniem Lego Game
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Podejście Scrum z symulacją pracy w zwinności  z wykorzystaniem Lego Game
Istotą szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami Agile w oparciu o podejście zwinne Scrum – koncentrujący się na wysokiej jakości procesu wytwórczego.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Podejście Agile Project Management  z symulacją pracy w zwinności  z wykorzystaniem Lego Game
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Podejście Agile Project Management  z symulacją pracy w zwinności  z wykorzystaniem Lego Game
Istotą szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami Agile w oparciu o podejście zwinne Agile PM, który obejmuje swoim zakresem metody, techniki i narzędzia zarządzania projektem w powiązaniu z jego otoczeniem istotne przy zarządzaniu projektami w większych organizacjach.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Wprowadzenie do podejść klasycznych w zarządzaniu projektami
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Wprowadzenie do podejść klasycznych w zarządzaniu projektami
Proponowane szkolenie pozwala zapoznać uczestników z całościowym spojrzeniem na zarządzanie projektami w organizacji, zarówno poziomu osoby odpowiedzialnej za realizację, jak i kluczowych członków zespołów projektowych.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Product Owner „toolbox” – zarządzanie ROI i wymaganiami w praktyce
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Product Owner „toolbox” – zarządzanie ROI i wymaganiami w praktyce
Od wizji produktu do działającego rozwiązania  – warsztaty z formułowania wizji projektu, dokumentacji w scrum - projektowania Product Backlog i identyfikacji wartości dodanej.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Scrum Master „toolbox” - zarządzanie zespołem zwinnym w praktyce
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Scrum Master „toolbox” - zarządzanie zespołem zwinnym w praktyce
Szkolenie scrum master w praktyce pozwala na zapoznanie się z narzędziami i technikami pozwalającymi na budowanie środowiska projektu Agile i doskonaleniem efektywności pracy zespołów m.in. definiowaniem postaw i wartości w zespole i otoczeniu projektu, wybranymi istotnymi aspektami pracy z zespołem, których celem jest podnoszenie wydajności i jakości współpracy, technikami facylitacji i coachingu jako podstawowymi narzędziami w portfelu Scrum Master.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Agile Lider / Agile Coach
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Agile Lider / Agile Coach
Szkolenie pozwala na zapoznanie się w szczegółach z Scrum lub Agile Project Management m.in. filozofią, organizacją pracy projektowej, rolami w zespołach oraz tworzeniem wartości biznesowej w oparciu o potrzeby klienta oraz poznanie wybranych aspektów Agile w praktyce.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Efektywność zespołów zwinnych - estymacje i wydajność w Agile w praktyce
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Efektywność zespołów zwinnych - estymacje i wydajność w Agile w praktyce
Szkolenie pozwala na zapoznanie się w szczegółach z Scrum lub Agile Project Management m.in. filozofią, organizacją pracy projektowej, rolami w zespołach oraz tworzeniem wartości biznesowej w oparciu o potrzeby klienta oraz poznanie wybranych aspektów Agile w praktyce.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Triber(ing) – sztuka „dowożenia” projektów w zmiennej rzeczywistości
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Triber(ing) – sztuka „dowożenia” projektów w zmiennej rzeczywistości
Nigdy jeszcze zmiany nie następowały tak szybko i – gospodarcze, społeczne, kulturowe. Naturalne jest, że w ślad za zmianami pojawiają się nowe profesje, funkcje zawodowe.  Jednym z nich jest – wyodrębniony przez futurologa Joe Tankersleya - triber.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Agile mindset
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Agile mindset
Agile jest skuteczną metodyką – względem tradycyjnego podejścia do współpracy i dostarczania wyników. Badania wskazują wzrost efektywności względem klasycznej pracy od 40% nawet do 200%.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Agile – zwinne zarządzanie projektami dla HR
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Agile – zwinne zarządzanie projektami dla HR
Zarządzanie projektami Agile dla HR daje możliwość poznania metodyki odpowiadającej na nieustanną zmianę w organizacjach. Szkolenie pozwala również rozpoznać obszary organizacji, w których zwinne metodyki warto stosować. Agile dla menedżerów, specjalistów HR oraz HRBP.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)

Zobacz w dziale:

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie
Zamiast popychać ludzi, lepiej ich pociągać
Wierzymy, że jest wiele dróg prowadzących do podniesienia efektywności menedżerów, a więc i organizacji. Metodyki, narzędzia, formaty szkoleniowe, proces rozwojowy  dobieramy kultury organizacyjnej. Zapraszamy na szkolenia menedżerskie (szkolenia dla kierowników).
Szkolenia zamknięte: Sprzedażowe
Uruchamiamy napęd sprzedażowy poprzez szkolenia
Dysponujemy szerokim portfolio  szkoleń sprzedażowych: od  podstawowych technik sprzedaży przez challanger sale po autorskie Seek&Sale Training. Propozycję uzupełniają szkolenia z negocjacji na kilku poziomach, szkolenie z obsługi klienta oraz zestaw szkoleń z wywierania wpływu, psychologii sprzedaży i psychomanipulacji. Zapraszamy!  
Szkolenia zamknięte: Efektywność osobista
Pozwalamy opuścić strefę komfortu w bezpieczny sposób i rozwinąć umiejętności
Szkolenia w tym obszarze eksplorują zarówno sferę zawodową jak i prywatną - w duchu life work  balanced. Moduły zaprojektowane są w taki sposób, aby uczestnicy budowali w sobie silną motywację do wprowadzenia zmiany i utrzymania jej na tyle długo by utrwaliła się na dobre. Zapraszamy - szkolenia z efektywności osobistej.
Szkolenia zamknięte: Zarządzanie projektami

Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym zarządzać

Podejść, metodyk, narzędzi, technik jest wiele, często trudno przebić się przez „gąszcz”, tak, aby dobrać te właściwe szczególnie, że istotą projektu jest jego unikalność widoczna zarówno w postaci efektu projektu, jak też w postaci sposobu jego przygotowania i przeprowadzenia.
Szkolenia: Administracja Publiczna
Znamy i odpowiadamy na potrzeby administracji państwowej, rządowej i samorządowej
Administracja publiczna ma inne wymagania i uregulowania niż biznes. Rozumiemy oczekiwanie, żeby szkolenia dla administracji publicznej uwzględniały charakterystyczne procesy, przepisy i tradycje urzędów. Szanując to dbamy o dostarczanie nowoczesnych technik, metodyk i narzędzi. Zapraszamy na szkolenia administracja publiczna!

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd.
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.