Bądź najlepszą wersją siebie podczas lockdown’u

Jak przetrwać Covid 19 i nie zwariować?

Szkolenie Online

Szkolenia efektywność osobista online

Jak przetrwać w izolacji, jak radzić sobie z emocjami, jak zadbać o siebie i rodzinę, jak wygonić z głowy czarne myśli i zachować spokój i rozsądek? Jak pracować bez przekraczania swoich granic? O tym wszystkim będziemy rozmawiać podczas warsztatu.

IDEA SZKOLENIA ONLINE

Siedzimy w domu. Wysłali nas na przymusowy home office. Zawsze tego chcieliśmy ale pozwolę sobie przytoczyć powiedzenie „uważaj, o czym marzysz” i teraz wolelibyśmy nie doświadczać konieczności pracy zdalnej. Niech wszystko wróci do normy i niech będzie tak jak dawniej! Jeśli tak myślicie to bądźcie pewni, że jest nas/Was więcej.

Hm. Tak, jak po wypadku żaden samochód nie wróci do stanu fabrycznego tak my nie powrócimy już do sytuacji sprzed Covida. Łatwiej nam będzie, jeśli się z tym pogodzimy. Ale żeby nie wpadać w czarną rozpacz warto się w nowej rzeczywistości osadzić i wziąć dla siebie to, co najlepsze, z nadzieję, że w końcu do jakiejś normalności wrócimy. Powoli ale jednak. A za to, jaka ona będzie jesteśmy odpowiedzialni już teraz.

Jak przetrwać w izolacji, jak radzić sobie z emocjami, jak zadbać o siebie i rodzinę, jak wygonić z głowy czarne myśli i zachować spokój i rozsądek? Jak pracować bez przekraczania swoich granic? O tym wszystkim będziemy rozmawiać podczas warsztatu.

I pamiętaj! Nie jesteś sam/a ze swoimi trudnymi emocjami. Masz wokół siebie bardzo wiele osób, gotowych do rozmowy i wsparcia. Ty też możesz być dla kogoś wsparciem.

Podczas 90 minut dowiesz się, jak to zrobić.

Zapraszam Cię na spotkanie w wirtualnej rzeczywistości. Zobaczysz, że nie jesteś jedyną osobą, dla której ta sytuacja jest trudna. Spotkasz się ze swoimi kolegami i wspólnie zbudujecie swoją nową przestrzeń. To, co wypracujecie dzisiaj zaprocentuje Wam w przyszłości. Bądź dobrej myśli!

Jak prowadzimy szkolenia online?
1
Doświadczenie w postaci ponad 140 projektów rozwojowych realizowanych zdalnie (ponad 10 000 uczestników)
2
Zespół 27 trenerów posiadających kompetencje w projektowaniu i realizowaniu zdalnych przedsięwzięć rozwojowych
3
Wykupione dostępy do większości narzędzi webinaryjnych (Clickmeeting, Zoom, Mural, Livewebinar, GoToWebinar)
Szkolenie online związane z:
 • Praca zdalna
 • Zarządzanie zespołem
SZKOLENIE ONLINE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA ONLINE

Warsztat 90 min. dla wszystkich zestresowanych i przestraszonych

1. Zadbaj o swoje emocje:

 • Ogranicz śledzenie wiadomości
 • Kontaktuj się z pozytywnymi ludźmi
 • Codziennie rób sobie jakąś przyjemność


2. Trzymaj się rutyny

 • Nie rezygnuj z czynności, które dają Ci poczucie bezpieczeństwa – Kawa co rano :)
 • Jedz posiłki o tej samej porze co zawsze
 • Zaczynaj swoją pracę zdalną w tych samych godzinach i KOŃCZ!


3. Zadbaj o swoje samopoczucie i zdrowie

 • Jeśli masz możliwość biegaj i ćwicz na świeżym powietrzu
 • Spaceruj
 • Medytuj i oddychaj świadomie (oddech uspokaja)


4. Jeśli masz w domu dzieci zadbaj o nie

 • Tłumacz im wszystko, czego doświadczają
 • Przytulaj bez ograniczeń
 • Wprowadź nową rutynę, np. masaż przed spaniem albo w ramach wyciszania
 • Ogranicz im dostęp do wiadomości


5. Pomyśl o innych

 • Wykorzystaj wszystkie dostępne narzędzia do komunikacji aby mieć kontakt z przyjaciółmi i nadrabiaj zaległości towarzyskie
 • Rozejrzyj się wokół – może jest ktoś, kto potrzebuje Twojego wsparcia (emocjonalnego albo technicznego, na przykład w robieniu zakupów)
 • Nie marudź, nie narzekaj, nie nakręcaj się i nie strzelaj focha.
 • Nie histeryzuj i nie dramatyzuj. Jeśli poczujesz, że potrzebujesz wsparcia powiedz o tym.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA ONLINE

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Ilona Ziętkowska

Project Manager
tel. kom:. +48 517 081 300

i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska

Interesuje Cię to szkolenie online?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE ONLINE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres i.zietkowska@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Jak przetrwać Covid 19 i nie zwariować? Szkolenie Online

Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
Firma
Osoba prywatna
* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia online – e-mailem.

Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 250 zł/os.
Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

Warunki zgłoszenia online

 1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000287983 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
 2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji pdf..
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych)..
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 3 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia..
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 2 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do 50% wynagrodzenia. Gdy opłata nie została jeszcze dokonana, Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta.
 12. Gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta.
 13. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
 14. Reklamacje składa się w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 15. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.
 16. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 17. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.), właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

Szkolenia efektywność osobista online

zobacz najbliższe szkolenia.
2020-07-15
15 lipca 2020
2020-07-15
Szkolenie online Szkolenie online
Asertywność uczy jak postępować w zgodzie ze sobą - na poziomie technik postaw. Szkolenia z asertywności uczą technik rozwiązywania konfliktów i dają szansę na rozwiązywanie sporów w sposób konstruktywny, bez szkody dla relacji. Zapraszamy na szkolenie z asertywności i technik rozwiązywania konfliktów.
2020-08-10
10 sierpnia 2020
2020-08-10
Szkolenie online Szkolenie online
Zarządzanie sobą w czasie w trybie pracy zdalnej przyjmuje nowy, nieznany wcześniej wymiar. Łącząc role zawodowe i osobiste w prywatnej przestrzeni mamy z jednej strony większe wyzwania w obszarze life-work balance. Z drugiej podnoszenie efektywności i wykonanie wszystkich powierzonych zadań w krótszym czasie skutkuje większą przestrzenią na sprawy prywatne, domowe, pozazawodowe. Kiedy jeśli nie teraz mądrze inwestować swój czas?
2020-08-14
14 sierpnia 2020
2020-08-14
Szkolenie online Szkolenie online
Jeżeli przed marcem 2020 praca zdalna nie była częstym zjawiskiem to właśnie w wyniku barier komunikacyjnych w tym trybie, rozpadu więzi w zespole, utrudnionej współpracy. Wszystkie naturalne mechanizmy komunikacji trzeba zastąpić nowymi, mniej intuicyjnymi na początku, lecz skutecznymi.
2020-08-17
17 sierpnia 2020
2020-08-17
Szkolenie online Szkolenie online
Nie jest tajemnicą, że obecna sytuacja na rynku pracy zrobiła się bardzo trudna. Pracownicy coraz częściej zmuszeni są wykonywać pracę w systemie zdalnym, mając jednocześnie pod opieką np. dzieci objęte domową kwarantanną. Jednocześnie, pracownicy i Organizacje, którzy nie mogą pozwolić sobie na pracę zdalną stoją przed prawdziwym wyzwaniem. Jak sprostać zadaniom zawodowym, w sytuacji gdy większość załogi przebywa na zwolnieniu bądź zasiłku opiekuńczym. Pracownicy, którzy pozostali w biurach częstokroć mają do wykonania własne, bieżące zadania, jak też pracę nieobecnych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin kolegów.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji