Transformacja sprzedaży z bezpośredniej na telefoniczną i online – dla sprzedawców

Szkolenia sprzedażowe online

Epidemia COVID-19 wywróciła tradycyjny model sprzedaży bazujący na spotkaniach bezpośrednich. Nikt nie wie na jak długo – wiadomo jednak, że będzie to okres, którego po prostu nie można przeczekać.

IDEA SZKOLENIA ONLINE

Jednocześnie klienci w nowej rzeczywistości mają inne potrzeby i oczekują innych wzorców sprzedaży. Nie działa sprzedaż akwizycyjna – oferująca produkt. Nie ma też czasu na budowanie relacji w 30-40 minutowych tele czy video konferencjach w sytuacji, w której klient jest w domu a jego uwagę zaprzątają nie tylko sprawy zawodowe, ale również tematy związane z rodziną, obowiązkami domowymi oraz lękami o przyszłość.

Na rynku wygrają ci, którzy najszybciej dostosują się do zmiany i zastosują nowoczesny, zdalny model sprzedaży.

Jakie zjawiska warto wykorzystać w pracy sprzedażowej:

 • Nowe otwarcie – kryzys jest zawsze szansą na pozyskanie tych klientów, do których wcześniej nie było dostępu. Pojawiają się nowe potrzeby, obecni partnerzy niekoniecznie potrafią w odpowiedni sposób je rozpoznawać i je zaspokajać.  Jednocześnie warto zabezpieczyć swoich klientów przed działaniem konkurencji.
 • Zamiast budowania relacji – wszyscy sprzedawcy lubią budować relacje, spotkania z klientami – one po prostu są przyjemne. Zajmowały jednak dużo czasu  - to nie tylko samo spotkanie, ale również czas dojazdu do klienta. Dziś ten czas można przeznaczyć na efektywne rozmowy sprzedażowe i prospecting.
 • Hunting vs. farming – dziś mamy czas hunter’ów. Najważniejszym zasobem każdego sprzedawcy jest czas. Kategoryzacja klientów pod kątem równania – czas poświęcony względem wielkości kontraktu pozwala hunterom mądrze inwestować czas – na nowych klientów, tych o największym potencjale.
 • Im trudniej tym łatwiej – klient do którego trudno dotrzeć, niedostępny czasowo czy kontaktowo jest wyzwaniem dla wszystkich. Tym, którzy zastosują sprawdzone i nowoczesne metody dotarcia do klienta będzie łatwiej – będą jedynymi z niewielu, z którymi rozmawia.

Cele warsztatu:

 • Cel 1.
  Handlowiec jest sam dla siebie menedżerem sprzedaży.
  Zarządza swoim czasem tak, aby sprzedaż jak najwięcej. Jest zorientowany na maksymalizację sprzedaży i bierze odpowiedzialność za wynik.
 • Cel 2.
  Handlowiec wybiera rozwiązania skuteczne a nie wygodne.
  Potrafi nazwać i wystrzegać się sytuacji, w których „idzie na łatwiznę”, sam mobilizuje się do podejmowania takich działań, które w największym stopniu wpływają na sprzedaż.
 • Cel 3.
  Handlowiec wie, jak uzyskać wzrost sprzedaży.
  Dostaje narzędzia – sprawdzone i gotowe do zastosowania techniki. Będzie wiedział, że tylko od jego mobilizacji będzie zależeć, czy je zastosuje i uzyska oczekiwany wzrost wyników.

Jak prowadzimy szkolenia online?
1
Doświadczenie w postaci ponad 140 projektów rozwojowych realizowanych zdalnie (ponad 10 000 uczestników)
2
Zespół 27 trenerów posiadających kompetencje w projektowaniu i realizowaniu zdalnych przedsięwzięć rozwojowych
3
Wykupione dostępy do większości narzędzi webinaryjnych (Clickmeeting, Zoom, Mural, Livewebinar, GoToWebinar)
SZKOLENIE ONLINE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA ONLINE

1. Jak COVID-19 zmienił sprzedaż w Polsce i na świecie

 • Potrzeby bezpieczeństwa i informacji nad potrzeby relacji
 • Potrzeba oszczędności i zysku nad potrzeby wygody i prestiżu
 • Utrudniony kontakt z częścią klientów
 • Emocje i obawy rynku dotyczące przyszłości
 • Nadwrażliwość klientów na wszelkie próby „wykorzystania sytuacji”

2. Hunting vs. farming w czasie kryzysu

 • Hunting – zdobywanie nowych klientów
 • Farming – obsługa obecnych i zabezpieczenie przed działaniem konkurencji
 • Proporcje w dzisiejszych czasach działań farmingowych do huntingowych
 • Zarządzanie własną sprzedażą– narzędzia analityczne / kontrola
  • Mierniki efektywności działań sprzedażowych w specyfice pracy zdalnej:
  • Realizacja planu sprzedaży - narzędzia kontroli:


3. Transformacja w kierunku huntingu

 • Definiowanie rozmowy, pozyskiwania klienta jako rodzaju rozgrywki
 • Różnica pomiędzy sprzedażą f2f i remote (telefon, online)
 • Umawianie spotkań telefonicznych i online jako warsztat kreujący inteligencję emocjonalną


4. Bariery mentalne w huntingu zdalnym

 • Umiejętność nakładania maski zawodowej
 • Trening biegłości w omijaniu odmowy
 • Odpersonalizowanie negatywnych konsekwencji rozmów
 • Strach – baza pytań, których boimy się zadań i sposoby aby uzyskiwać na nie odpowiedzi

5. Jak już dochodzi do tele bądź videocall’a – jak rozmowach

 • Challanger Sales – spraw, aby klient miał wartość z zainwestowanego czasu w rozmowę z Tobą
 • Z treści na proces – o intencjach, zamierzeniach, obawach wprost
 • Preswazja – jako krok przed perswazją – jeśli chcesz improwizować to najpierw się przygotuj


6. Farming w czasie kryzysu

 • Zabezpieczanie klienta przed działaniem konkurencji
 • Troska o obecny kontrakt i szukanie szans na cross i upselling

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA ONLINE

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Justyna Mejłun

Project Manager
tel. kom:. +48 783 682 017

j.mejlun@projektgamma.pl
Justyna Mejłun

Interesuje Cię to szkolenie online?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE ONLINE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres j.mejlun@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Transformacja sprzedaży z bezpośredniej na telefoniczną i online – dla sprzedawców

Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
Firma
Osoba prywatna
* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia online – e-mailem.

Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 450 zł/os.
Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

Warunki zgłoszenia online

 1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000287983 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
 2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji pdf..
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych)..
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 3 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia..
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 2 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do 50% wynagrodzenia. Gdy opłata nie została jeszcze dokonana, Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta.
 12. Gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta.
 13. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
 14. Reklamacje składa się w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 15. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.
 16. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 17. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.), właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji