SZKOLENIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH, APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

Szkolenia farmaceutyczne online

Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)

Wprowadzenie kosmetyków do obrotu – warsztaty z przygotowania dokumentacji
2020-07-24
24 lipca 2020
2020-07-24
Szkolenie online Szkolenie online
Wprowadzenie kosmetyków do obrotu – warsztaty z przygotowania dokumentacji
Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności w zakresie opracowywania dokumentacji do badań i treści etykiety kosmetyków. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi oznakowania produktów kosmetycznych.
Magazynowanie i transport produktów leczniczych
Podejście praktyczne
2020-08-28
28 sierpnia 2020
2020-08-28
Szkolenie online Szkolenie online
Magazynowanie i transport produktów leczniczych
Wymagania prawne dotyczące zasad transportu produktów leczniczych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Farmaceutyczne, z uwzględnieniem spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Zapraszamy na szkolenie magazynowanie leków!
Transfer i weryfikacja metod analitycznych w praktyce
Podejście praktyczne
2020-09-14
14 września 2020
2020-09-14
Szkolenie online Szkolenie online
Transfer i weryfikacja metod analitycznych w praktyce
Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników laboratorium (Kontroli Jakości, Badawczo–Rozwojowego), którzy przekazują opracowane przez siebie metody jak i pracowników laboratorium przyjmujących metody do rutynowego stosowania.
Kosmetyki: deklaracje marketingowe, produkty z pogranicza
2020-09-15
15 września 2020
2020-09-15
Szkolenie online Szkolenie online
Kosmetyki: deklaracje marketingowe, produkty z pogranicza
Oświadczenia o produkcie w myśl rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. Kryteria dla kosmetyków hipoalergicznych. Problemy klasyfikacji produktów z pogranicza („Borderline Products”). Praktyczne ćwiczenie z oznakowania kosmetyków – case study.
Walidacja systemów komputerowych według GAMP 5
Warsztaty
2020-09-24
24 września 2020 -25 września 2020
2020-09-25
Szkolenie online Szkolenie online
Walidacja systemów komputerowych według GAMP 5
Ideą szkolenia jest maksymalne i wielopłaszczyznowe przygotowanie uczestników wspierających procesy farmaceutyczne od strony IT i technologii do walidacji systemów skomputeryzowanych i systemów automatyki oraz przygotowanie do inspekcji pod kątem audytów systemów komputerowych.
Ocena bezpieczeństwa kosmetyków w teorii i praktyce
Warsztaty
2020-10- 8
8 października 2020 - 9 października 2020
2020-10- 9
Szkolenie online Szkolenie online
Ocena bezpieczeństwa kosmetyków w teorii i praktyce
Celem warsztatów jest praktyczne prześledzenie zapisów prawnych oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.
Integralność danych w firmie farmaceutycznej
Podejście praktyczne
2020-10-15
15 października 2020
2020-10-15
Szkolenie online Szkolenie online
Integralność danych w firmie farmaceutycznej
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z gorącego tematu inspekcji, którym jest Integralność Danych.
Audyt i ocena dostawców systemów komputerowych oraz dostawców usług IT dla branży farmaceutycznej
Warsztaty
2020-10-16
16 października 2020
2020-10-16
Warszawa Warszawa
Audyt i ocena dostawców systemów komputerowych oraz dostawców usług IT dla branży farmaceutycznej
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu oceny i audytu dostawców systemów i usług IT.
Auditor wewnętrzny GMP zgodnie z ISO 22716:2007
2020-10-23
23 października 2020
2020-10-23
Szkolenie online Szkolenie online
Auditor wewnętrzny GMP zgodnie z ISO 22716:2007
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z planowaniem i metodyką prowadzenia auditów oraz przygotowanie przyszłych auditorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w firmie kosmetycznej.
Wybrane zagadnienia toksykologii i oceny bezpieczeństwa kosmetyków
2020-11- 5
5 listopada 2020
2020-11- 5
Szkolenie online Szkolenie online
Wybrane zagadnienia toksykologii i oceny bezpieczeństwa kosmetyków
Wymagane dossier toksykologiczne dla składników kosmetyków. Podejście TTC jako przydatne narzędzie do oceny narażenia na zanieczyszczenia. Wyliczanie marginesu bezpieczeństwa – wytyczne SCCS. Praca z monografią toksykologiczną wybranego surowca - warsztaty.
Dobra praktyka produkcyjna w zakładzie produkującym kosmetyki zgodnie z wytycznymi normy PN EN ISO 22716:2009
2020-11-20
20 listopada 2020
2020-11-20
Szkolenie online Szkolenie online
Dobra praktyka produkcyjna w zakładzie produkującym kosmetyki zgodnie z wytycznymi normy PN EN ISO 22716:2009
Celem warsztatów jest praktyczne przedstawienie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dla producentów wyrobów kosmetycznych zgodnie z wytycznymi Normy PN EN ISO 22716:2009. Zapraszamy na szkolenie dobra praktyka wytwarzania!
Pobieranie prób surowców, materiałów opakowaniowych i produktów leczniczych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Pobieranie prób surowców, materiałów opakowaniowych i produktów leczniczych
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie pobierania prób surowców, materiałów opakowaniowych i gotowych produktów leczniczych. Zapraszamy na dokumentowanie próbek szkolenie.
Integralność łańcucha dostaw a kwalifikacja dostawców substancji czynnych i pomocniczych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Integralność łańcucha dostaw a kwalifikacja dostawców substancji czynnych i pomocniczych
Szkolenie integralność łańcucha dostaw ma na celu omówienie najważniejszych wytycznych i zasad obowiązujących wytwórców produktów leczniczych w zakresie nadzoru nad łańcuchem dostaw substancji czynnych (API) i substancji pomocniczych. Przeprowadzona zostanie analiza łańcucha dostaw.
Recepturowanie, etykieta i badania produktów kosmetycznych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Recepturowanie, etykieta i badania produktów kosmetycznych
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności stworzenia receptury kosmetyku w postaci kremu, żelu i w postaci płynnej, a także zdobycie umiejętności opracowania etykiety i przygotowania dokumentacji do badań.
Wytwarzanie i zwalnianie badanych produktów leczniczych na podstawie Aneksu 13 GMP
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wytwarzanie i zwalnianie badanych produktów leczniczych na podstawie Aneksu 13 GMP
Zapraszamy na szkolenie wytwarzanie produktów leczniczych!
Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zdalny
W oparciu o podpis kwalifikowany, podpis zaufany oraz komunikację elektroniczną
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zdalny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zdalny.
Umowy Kontraktowe
Zapewnienie zgodności umów kontraktowych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Umowy Kontraktowe
Szkolenie umowy kontraktowe zapozna Państwa z wymaganiami Prawa Farmaceutycznego i wytycznych GMP dotyczące Umów Kontraktowych w firmie farmaceutycznej oraz z obowiązkami Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy.
System HACCP w zakładzie produkującym suplementy diety w dobie pandemii koronawirusa
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
System HACCP w zakładzie produkującym suplementy diety w dobie pandemii koronawirusa
Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań bezpieczeństwa produktów spożywczych, w szczególności w zakładach produkujących suplementy diety zgodnie wymogami przepisów prawa.
Wycofanie wyrobu z rynku w ramach systemu HACCP
PODEJŚCIE PRAKTYCZNE
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wycofanie wyrobu z rynku w ramach systemu HACCP
Opracowanie i wdrożenie procedury wycofania wyrobu. Osoby odpowiedzialne za wszczęcie wycofywania wyrobu i za jego wykonanie. System powiadamiania o wyrobach niezgodnych. Postępowanie w wyrobami wycofanymi.
Wdrożenie dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP) w hurtowni farmaceutycznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wdrożenie dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP) w hurtowni farmaceutycznej
Dzięki uczestnictwie w szkoleniu poznacie Państwo wymagania prawne dotyczące wdrożenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) w hurtowni farmaceutycznej.
Nadzór nad aparaturą i wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Nadzór nad aparaturą i wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium
Wymagania Normy ISO 17025 oraz dokumentów PCA, Sprawdzanie wyposażenie – ustalanie harmonogramu i odpowiedzialności, Ustalanie częstotliwości wzorcowań, Dokumentowanie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym
Aneks 16 certyfikacja przez osobę wykwalifikowaną i zwalnianie serii
OCENA ZAKRESU WPROWADZONYCH ZMIAN - podejście praktyczne
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Aneks 16 certyfikacja przez osobę wykwalifikowaną i zwalnianie serii
Zapraszamy na szkolenie wytwarzanie produktów leczniczych!
Szkolenie okresowe GMP
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie okresowe GMP
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają aktualne wymagania GMP i najnowsze zmiany w przepisach dotyczących wytwarzania produktów leczniczych oraz praktyczne doświadczenia związane z ich wprowadzaniem.
Przygotowanie hurtowni farmaceutycznej do inspekcji lub audytu
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Przygotowanie hurtowni farmaceutycznej do inspekcji lub audytu
Szkolenie ma na celu omówienie zasad przeprowadzania Inspekcji organów kompetentnych (GIF) oraz audytów klientów w Hurtowni Farmaceutycznej (HF).
Walidacja procesu wytwarzania, zgodnie z wymaganiami Aneksu 15
Ciągła weryfikacja procesu - cykl życia produktu CQA, CPP, CMA i CIPC
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Walidacja procesu wytwarzania, zgodnie z wymaganiami Aneksu 15
W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z aktualnymi wymaganiami i praktycznym omówieniem walidacji procesu na podstawie Aneksu 15 w firmie farmaceutycznej. Zmieniona wersja Aneksu 15 kładzie nacisk na podejście uwzględniające Zarządzanie Ryzykiem jakości w ciągu całego cyklu życia produktu leczniczego.

Zobacz w dziale:

Szkolenia logistyka, transport, spedycja online
Najwyższej klasy szkolenia  dla branży logistyki, transportu i spedycji
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Szkolenia HR, kadry, płace online
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA DZIAŁÓW PERSONALNYCH ZAWIERAJĄCE GOTOWE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZMIAN W PRAWIE PRACY
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Szkolenia prawo online
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY W PRAWIE, AKTUALNY POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Szkolenia nieruchomości, budownictwo online
ZESTAW ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE PYTANIA ORAZ ROZWIĄZANIA DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Szkolenia energetyka, inwestycje online
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW – SĘDZIÓW, RADCÓW PRAWNYCH.
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Szkolenia ochrona środowiska online
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY, AKTUALNY POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Szkolenia komputerowe online
PRAKTYCZNE WARSZTATY USPRAWNIAJĄCE PRACĘ W PROGRAMACH Excel, Word, Outlook
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Szkolenia farmaceutyczne online
SZKOLENIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH, APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji