SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY W PRAWIE, AKTUALNY POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN

Webinary - prawo

Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)

Webinar - Koronawirus a optymalizacja kosztów i restrukturyzacja zatrudnienia
2020-04-14
14 kwietnia 2020
2020-04-14
Webinar Webinar
Webinar - Koronawirus a optymalizacja kosztów i restrukturyzacja zatrudnienia
Zapraszamy na interaktywne szkolenie online  Koronoawirus a optymalizacja kosztów i restrukturyzacja zatrudnienia.
Webinar - Organizacja i prowadzenie inwestycji budowlanych
Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych
2020-04-16
16 kwietnia 2020 -17 kwietnia 2020
2020-04-17
Webinar Webinar
Webinar - Organizacja i prowadzenie inwestycji budowlanych
Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych. Zapraszamy na szkolenie Organizacja i prowadzenie robot budowlanych.
Webinar - Prawo pracy a koronawirus - prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
Praca zdalna, wynagrodzenie za przestój, zasiłek opiekuńczy, chorobowy, badania i szkolenia w zakresie bhp, zawieszenie przepisów płacowych pracodawcy
2020-04-17
17 kwietnia 2020
2020-04-17
Webinar Webinar
Webinar - Prawo pracy a koronawirus - prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
Zapraszamy na interaktywne szkolenie online  z Prawo pracy a koronawirus – prawa i obowiązki pracodawcy.
Zarządzanie kryzysowe czasem pracy w kontekście koronawirusa - założenia Tarczy Antykryzysowej
2020-04-21
21 kwietnia 2020
2020-04-21
Webinar Webinar
Zarządzanie kryzysowe czasem pracy w kontekście koronawirusa - założenia Tarczy Antykryzysowej
Zapraszamy na interaktywne szkolenie online  z Zarządzanie kryzysowe czasem pracy w kontekście koronawirusa – czas pracy równoważny.
Webinar - Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zdalny
W oparciu o podpis kwalifikowany, podpis zaufany oraz komunikację elektroniczną
2020-04-21
21 kwietnia 2020
2020-04-21
Warszawa Warszawa
Webinar - Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zdalny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zdalny.
Webinar - Prawo pracy dla menadżerów  – zarządzanie pracownikami w dobie  koronawirusa
2020-04-21
21 kwietnia 2020
2020-04-21
Webinar Webinar
Webinar - Prawo pracy dla menadżerów  – zarządzanie pracownikami w dobie  koronawirusa
Zapraszamy na interaktywne szkolenie online  z Prawo pracy dla menadżerów – zarządzanie pracownikami w dobie koronawirusa.
Webinar - Badanie stanu prawnego nieruchomości
2020-04-22
22 kwietnia 2020 -23 kwietnia 2020
2020-04-23
Webinar Webinar
Webinar - Badanie stanu prawnego nieruchomości
Systematyzacja norm prawnych, dane ujawniane w ewidencji gruntów i budynków, transakcje na nieruchomościach, umowy najmu i dzierżawy, formy władania nieruchomościami i zakres upoważnień. Zapraszamy na szkolenie badanie stanu prawnego nieruchomości.
Webinar - Współpraca pracodawcy i związku zawodowego w 2020 r.
2020-04-23
23 kwietnia 2020
2020-04-23
Webinar Webinar
Webinar - Współpraca pracodawcy i związku zawodowego w 2020 r.
Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.
Tarcza antykryzysowa a prawa pracy
2020-04-24
24 kwietnia 2020
2020-04-24
Webinar Webinar
Tarcza antykryzysowa a prawa pracy
Zapraszamy na interaktywne szkolenie online z Tarcza antykryzysowa a prawa pracy.
Webinar - Gospodarka odpadami 2019 / 2020 r.
Zmiany ustawy o odpadach, dostosowanie decyzji, ewidencja w BDO online
2020-04-27
27 kwietnia 2020
2020-04-27
Webinar Webinar
Webinar - Gospodarka odpadami 2019 / 2020 r.
Od 24 stycznia 2018 r. marszałkowie województw prowadzą rejestr i bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ.
Webinar - Prawo Budowlane 2020
Kluczowe nowelizacje i orzecznictwo
2020-04-27
27 kwietnia 2020
2020-04-27
Webinar Webinar
2 czerwca 2020
Warszawa
Webinar - Prawo Budowlane 2020
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
Webinar - Zmiana warunków technicznych dla dróg publicznych, obiektów inżynierskich i autostrad.
Prawo, procedury, uzgodnienia i wpływ na parametry techniczne dróg
2020-04-27
27 kwietnia 2020
2020-04-27
Webinar Webinar
Webinar - Zmiana warunków technicznych dla dróg publicznych, obiektów inżynierskich i autostrad.
Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy Projektowaniu w zakresie drogownictwa w świetle znowelizowanych 13 września 2019 roku Przepisów
Webinar - Pracownicze plany kapitałowe
Emerytalna rewolucja, procedury, wdrożenie, obowiązki pracodawcy
2020-04-27
27 kwietnia 2020
2020-04-27
Webinar Webinar
Webinar - Pracownicze plany kapitałowe
Już od drugiej połowy 2019 r. każda firma zatrudniająca 250 i więcej pracowników będzie zobowiązana do zaoferowania PPK. Nowe regulacje wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych dotychczas pracodawcom. Wymagane jest wprowadzenie procedur i rozwiązań, które mogą wywołać pytania i wątpliwości po stronie pracodawcy, ale również i pracownika.
Webinar - Wycena Nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy
2020-04-28
28 kwietnia 2020 -29 kwietnia 2020
2020-04-29
Webinar Webinar
Webinar - Wycena Nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy
Szkolenie wycena nieruchomości - weryfikacja zawartości operatu szacunkowego. Przedstawienie możliwych podejść, metod i technik wyceny wraz z obszernym komentarzem praktycznym. Omówienie orzecznictwa, najczęściej popełnianych błędów dot. operatu szacunkowego. Zapraszamy na szkolenie Wycenia nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy.
Webinar - Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
2020-04-29
29 kwietnia 2020 -30 kwietnia 2020
2020-04-30
Webinar Webinar
Webinar - Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku
Głównym tematem szkolenia dla transportu będzie reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Szkolenie z transportu drogowego poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie!
Webinar - Umowy o roboty budowlane
2020-05- 7
7 maja 2020
2020-05- 7
Webinar Webinar
Webinar - Umowy o roboty budowlane
Analiza problemów związanych z niewłaściwą konstrukcją umów o roboty budowlane, analiza błędnych interpretacji umów. Szkolenie umowa o roboty budowlane poprowadzi uznany ekspert - radca prawny z olbrzymim doświadczeniem zawodowym i szkoleniowych w tym temacie.
Webinar - Ustawa deweloperska a relacje konsument – deweloper – wykonawca
2020-05- 7
7 maja 2020
2020-05- 7
Webinar Webinar
Webinar - Ustawa deweloperska a relacje konsument – deweloper – wykonawca
Planowane w najbliższym czasie zmiany tzw. ustawy deweloperskiej.
Webinar - Manager ds. najmu i zarządzania nieruchomościami
2020-05-13
13 maja 2020 -14 maja 2020
2020-05-14
Webinar Webinar
Webinar - Manager ds. najmu i zarządzania nieruchomościami
Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom całokształt przepisów związanych z najmem i zarządzaniem nieruchomościami.
Webinar - Zajęcie pasa drogowego
Zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne
2020-05-14
14 maja 2020
2020-05-14
Webinar Webinar
Webinar - Zajęcie pasa drogowego
Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy zajmowaniu pasa drogowego.
Webinar - Wycena Nieruchomości
Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego
2020-05-27
27 maja 2020 -28 maja 2020
2020-05-28
Webinar Webinar
Webinar - Wycena Nieruchomości
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości. Zasady i wymagania dotyczące sporządzania operatów szacunkowych oraz możliwych zastosowania podejść, metod i technik wyceny. Zapraszamy na szkolenie Wycena nieruchomości: Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego.
Webinar - Inwestycje w pasie drogi publicznej – inwestycje publiczne i niepubliczne.
Decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej w procesie inwestycyjnym (ZRiD). Prawo, praktyka i procedury.
2020-05-28
28 maja 2020
2020-05-28
Webinar Webinar
Webinar - Inwestycje w pasie drogi publicznej – inwestycje publiczne i niepubliczne.
Szkolenia ZRiD Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie ZRiD. Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka. Zapraszamy na szkolenie. Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej.
Webinar - Incoterms 2020®
Incoterms 2020® - najnowsza wersja - Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
2020-05-29
29 maja 2020
2020-05-29
Webinar Webinar
Webinar - Incoterms 2020®
Szkolenie incoterms 2020 nauczy Uczestnika dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.
Webinar - Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
Czyli jak wyceniać nieruchomości w związku z udzieleniem kredytu pod zabezpieczenie na nieruchomości
2020-05-29
29 maja 2020
2020-05-29
Webinar Webinar
Webinar - Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
Szkolenie windykacja należności ma za zadanie omówienie zasad wyceny nieruchomości w związku z udzieleniem kredytu pod zabezpieczenie na nieruchomości. W trakcie szkolenia omówione zostaną konkretne wyceny oraz możliwe, popełniane błędy. Wyjaśnieniu podlegać będą również pytania i wątpliwości uczestników.
Webinar - Umowy najmu i dzierżawy
2020-06- 1
1 czerwca 2020
2020-06- 1
Webinar Webinar
Webinar - Umowy najmu i dzierżawy
Problematyka prawnego uregulowania zasad korzystania z nieruchomości zarówno z punktu widzenia korzystającego jak i oddającego nieruchomość do korzystania. Zapraszamy na szkolenie umowy najmu i dzierżawy.
Webinar - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz procedury zmiany organizacji ruchu
Stała i tymczasowa organizacja ruchu. Zajęcie pasa drogowego w kontekście organizacji ruchu drogowego. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Prawo, teoria i praktyka.
2020-06-17
17 czerwca 2020 -18 czerwca 2020
2020-06-18
Webinar Webinar
Webinar - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz procedury zmiany organizacji ruchu
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Wykładowca prowadzi także symulowane przypadki w kontekście rozwiązań projektowych w dziedzinie podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Webinar - Koronawirus - prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracownika
Umowy między przedsiębiorcami, siła wyższa i inne problemy prawne podmiotów gospodarczych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Webinar - Koronawirus - prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracownika
Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem czyli COVID – 19 zmusza polskich przedsiębiorców i pracodawców do niestandardowych działań.
Webinar - Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych
Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Webinar - Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych
Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości - praca na dokumencie. Zapraszamy na szkolenie jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych.
Webinar - Czas pracy równoważny - zarządzanie kryzysowe czasem pracy w kontekście koronawirusa
INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Webinar - Czas pracy równoważny - zarządzanie kryzysowe czasem pracy w kontekście koronawirusa
Zapraszamy na interaktywne szkolenie online  z Zarządzanie kryzysowe czasem pracy w kontekście koronawirusa – czas pracy równoważny.
Webinar - Służebność przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w praktyce przedsiębiorstw sieciowych
Najnowsze, wszechstronne podejście – stan prawny 2020r.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Webinar - Służebność przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w praktyce przedsiębiorstw sieciowych
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Zobacz w dziale:

Webinary - logistyka, transport, spedycja
Najwyższej klasy szkolenia  dla branży logistyki, transportu i spedycji
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Webinary - hr, kadry, płace
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA DZIAŁÓW PERSONALNYCH ZAWIERAJĄCE GOTOWE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZMIAN W PRAWIE PRACY
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Webinary - prawo
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY W PRAWIE, AKTUALNY POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Webinary - nieruchomości, budownictwo
ZESTAW ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE PYTANIA ORAZ ROZWIĄZANIA DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Webinary - energetyka, inwestycje
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW – SĘDZIÓW, RADCÓW PRAWNYCH.
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Webinary - ochrona środowiska
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY, AKTUALNY POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Webinary komputerowe
PRAKTYCZNE WARSZTATY USPRAWNIAJĄCE PRACĘ W PROGRAMACH Excel, Word, Outlook
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Webinary farmaceutyczne
SZKOLENIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH, APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd.
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.