SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY W PRAWIE, AKTUALNY POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN

Szkolenia prawo online

Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)

Incoterms 2020®
WAŻNE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU
2020-07- 6
6 lipca 2020
2020-07- 6
Szkolenie online Szkolenie online
Incoterms 2020®
Zawierasz umowy sprzedaży i zakupu z podmiotami zagranicznymi? Działaj zgodnie ze zmienionymi regułami Incoterms 2020 i nie daj się zaskoczyć kontrahentom.
Czas pracy dla zaawansowanych - organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2020 r. z uwzględnieniem nowej dokumentacji czasu pracy. Praktyczne warsztaty online
2020-07-16
16 lipca 2020 -17 lipca 2020
2020-07-17
Szkolenie online Szkolenie online
Czas pracy dla zaawansowanych - organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2020 r. z uwzględnieniem nowej dokumentacji czasu pracy. Praktyczne warsztaty online
Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 1.1.2019 r. wprowadza bardzo ważne zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy. Ważnym punktem szkolenia czas pracy będzie omówienie praktycznych sposobów prowadzenia dokumentacji od stycznia 2019 r.
Wycena Nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy
2020-07-22
22 lipca 2020 -23 lipca 2020
2020-07-23
Szkolenie online Szkolenie online
Wycena Nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy
Szkolenie wycena nieruchomości - weryfikacja zawartości operatu szacunkowego. Przedstawienie możliwych podejść, metod i technik wyceny wraz z obszernym komentarzem praktycznym. Omówienie orzecznictwa, najczęściej popełnianych błędów dot. operatu szacunkowego. Zapraszamy na szkolenie Wycenia nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy.
Umowy najmu i dzierżawy
2020-07-22
22 lipca 2020
2020-07-22
Szkolenie online Szkolenie online
Umowy najmu i dzierżawy
Problematyka prawnego uregulowania zasad korzystania z nieruchomości zarówno z punktu widzenia korzystającego jak i oddającego nieruchomość do korzystania. Zapraszamy na szkolenie umowy najmu i dzierżawy.
Incoterms 2020®
Incoterms 2020® - najnowsza wersja - Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
2020-07-24
24 lipca 2020
2020-07-24
Szkolenie online Szkolenie online
Incoterms 2020®
Szkolenie incoterms 2020 nauczy Uczestnika dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.
Procesowe prawo pracy
Czyli jak HR powinien reprezentować pracodawcę w sądzie pracy 2020 - Praktyczne warsztaty po zmianie KPC
2020-07-28
28 lipca 2020
2020-07-28
Szkolenie online Szkolenie online
Procesowe prawo pracy
Szkolenie porusza najbardziej zapalne obszary w obrębie prawa pracy, które mogą poróżnić pracownika z pracodawcą i zakończyć się postępowaniem sądowym. Uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone wielką reformą kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019r.
Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
Czyli jak wyceniać nieruchomości w związku z udzieleniem kredytu pod zabezpieczenie na nieruchomości
2020-07-29
29 lipca 2020
2020-07-29
Szkolenie online Szkolenie online
Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
Szkolenie windykacja należności ma za zadanie omówienie zasad wyceny nieruchomości w związku z udzieleniem kredytu pod zabezpieczenie na nieruchomości. W trakcie szkolenia omówione zostaną konkretne wyceny oraz możliwe, popełniane błędy. Wyjaśnieniu podlegać będą również pytania i wątpliwości uczestników.
Wycena Nieruchomości
Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego
2020-08-12
12 sierpnia 2020 -13 sierpnia 2020
2020-08-13
Szkolenie online Szkolenie online
Wycena Nieruchomości
Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości. Zasady i wymagania dotyczące sporządzania operatów szacunkowych oraz możliwych zastosowania podejść, metod i technik wyceny. Zapraszamy na szkolenie Wycena nieruchomości: Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego.
Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
2020-08-17
17 sierpnia 2020 -18 sierpnia 2020
2020-08-18
Szkolenie online Szkolenie online
1 października 2020 - 2 października 2020
Szkolenie online
Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku
Głównym tematem szkolenia dla transportu będzie reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Szkolenie z transportu drogowego poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie!
Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych
Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości
2020-08-19
19 sierpnia 2020
2020-08-19
Szkolenie online Szkolenie online
Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych
Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości - praca na dokumencie. Zapraszamy na szkolenie jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych.
Organizacja i prowadzenie inwestycji budowlanych
Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych
2020-08-20
20 sierpnia 2020 -21 sierpnia 2020
2020-08-21
Szkolenie online Szkolenie online
Organizacja i prowadzenie inwestycji budowlanych
Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych. Zapraszamy na szkolenie Organizacja i prowadzenie robot budowlanych.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Nowelizacja
2020-08-24
24 sierpnia 2020
2020-08-24
Szkolenie online Szkolenie online
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
13 lutego 2020 r. Sejm uchwalił Nowelizację ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.
Przymusowe wejścia na teren w celu zrealizowania inwestycji
2020-08-27
27 sierpnia 2020
2020-08-27
Szkolenie online Szkolenie online
Przymusowe wejścia na teren w celu zrealizowania inwestycji
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
2020-09- 7
7 września 2020 - 8 września 2020
2020-09- 8
Szkolenie online Szkolenie online
Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami
Podczas szkolenia zaprezentujemy uczestnikom całokształt przepisów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, ich obrotem i regulacje wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie nieruchomościami.
Czas pracy w produkcji w 2020 r. Czterobrygadówka na dwie i trzy zmiany
Zmiana obowiązków z zakresu kontroli czasu pracy – nowe rozporządzenie w sprawie akt osobowych pracowników - WARSZTATY
2020-10-22
22 października 2020
2020-10-22
Szkolenie online Szkolenie online
Czas pracy w produkcji w 2020 r. Czterobrygadówka na dwie i trzy zmiany
Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości.
Koronawirus - prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracownika
Umowy między przedsiębiorcami, siła wyższa i inne problemy prawne podmiotów gospodarczych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Koronawirus - prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracownika
Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem czyli COVID – 19 zmusza polskich przedsiębiorców i pracodawców do niestandardowych działań.
Współpraca pracodawcy i związku zawodowego w 2020 r.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Współpraca pracodawcy i związku zawodowego w 2020 r.
Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.
Badanie stanu prawnego nieruchomości
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Badanie stanu prawnego nieruchomości
Systematyzacja norm prawnych, dane ujawniane w ewidencji gruntów i budynków, transakcje na nieruchomościach, umowy najmu i dzierżawy, formy władania nieruchomościami i zakres upoważnień. Zapraszamy na szkolenie badanie stanu prawnego nieruchomości.
Umowy o roboty budowlane
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Umowy o roboty budowlane
Analiza problemów związanych z niewłaściwą konstrukcją umów o roboty budowlane, analiza błędnych interpretacji umów. Szkolenie umowa o roboty budowlane poprowadzi uznany ekspert - radca prawny z olbrzymim doświadczeniem zawodowym i szkoleniowych w tym temacie.
Manager ds. najmu i zarządzania nieruchomościami
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Manager ds. najmu i zarządzania nieruchomościami
Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom całokształt przepisów związanych z najmem i zarządzaniem nieruchomościami.
Zajęcie pasa drogowego
Zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zajęcie pasa drogowego
Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy zajmowaniu pasa drogowego.
Ustawa deweloperska a relacje konsument – deweloper – wykonawca
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Ustawa deweloperska a relacje konsument – deweloper – wykonawca
Planowane w najbliższym czasie zmiany tzw. ustawy deweloperskiej.
Inwestycje w pasie drogi publicznej – inwestycje publiczne i niepubliczne.
Decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej w procesie inwestycyjnym (ZRiD). Prawo, praktyka i procedury.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Inwestycje w pasie drogi publicznej – inwestycje publiczne i niepubliczne.
Szkolenia ZRiD Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie ZRiD. Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka. Zapraszamy na szkolenie. Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz procedury zmiany organizacji ruchu
Stała i tymczasowa organizacja ruchu. Zajęcie pasa drogowego w kontekście organizacji ruchu drogowego. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Prawo, teoria i praktyka.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz procedury zmiany organizacji ruchu
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Wykładowca prowadzi także symulowane przypadki w kontekście rozwiązań projektowych w dziedzinie podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Gospodarka odpadami 2019 / 2020 r.
Zmiany ustawy o odpadach, dostosowanie decyzji, ewidencja w BDO online
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Gospodarka odpadami 2019 / 2020 r.
Od 24 stycznia 2018 r. marszałkowie województw prowadzą rejestr i bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ.
Prawo Budowlane 2020
Kluczowe nowelizacje i orzecznictwo
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Prawo Budowlane 2020
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zdalny
W oparciu o podpis kwalifikowany, podpis zaufany oraz komunikację elektroniczną
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zdalny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zdalny.
Prawo pracy w dobie koronawirusa z uwzględnieniem tarczy antyktyzysowej
Praca zdalna, wynagrodzenie za przestój, zawieszenie przepisów płacowych, przestój ekonomiczny, świadczenia postojowe, czas pracy w tarczy antykryzysowej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Prawo pracy w dobie koronawirusa z uwzględnieniem tarczy antyktyzysowej
Praca zdalna, wynagrodzenie za przestój, zawieszanie przepisów płacowych, zasiłki opiekuńcze – to wyzwania, które stoją dzisiaj zarówno przed pracodawcą jak i przed pracownikiem. W trakcie naszego szkolenia online postaramy się odpowiedzieć na pytania uczestników związane z powyższymi kwestiami. Przybliżymy również najnowsze przepisy i interpretacje związane ze specustawą w zakresie prawa pracy.
Zmiana warunków technicznych dla dróg publicznych, obiektów inżynierskich i autostrad.
Prawo, procedury, uzgodnienia i wpływ na parametry techniczne dróg
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zmiana warunków technicznych dla dróg publicznych, obiektów inżynierskich i autostrad.
Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy Projektowaniu w zakresie drogownictwa w świetle znowelizowanych 13 września 2019 roku Przepisów
Służebność przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w praktyce przedsiębiorstw sieciowych
Najnowsze, wszechstronne podejście – stan prawny 2020r.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Służebność przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w praktyce przedsiębiorstw sieciowych
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
Tarcza antykryzysowa a prawa pracy
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Tarcza antykryzysowa a prawa pracy
Zapraszamy na interaktywne szkolenie online z Tarcza antykryzysowa a prawa pracy.
Prawo pracy dla menadżerów  – zarządzanie pracownikami w dobie  koronawirusa
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Prawo pracy dla menadżerów  – zarządzanie pracownikami w dobie  koronawirusa
Zapraszamy na interaktywne szkolenie online  z Prawo pracy dla menadżerów – zarządzanie pracownikami w dobie koronawirusa.
Koronawirus a optymalizacja kosztów i restrukturyzacja zatrudnienia
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Koronawirus a optymalizacja kosztów i restrukturyzacja zatrudnienia
Zapraszamy na interaktywne szkolenie online  Koronoawirus a optymalizacja kosztów i restrukturyzacja zatrudnienia.
Pracownicze plany kapitałowe
Emerytalna rewolucja, procedury, wdrożenie, obowiązki pracodawcy
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Pracownicze plany kapitałowe
Już od drugiej połowy 2019 r. każda firma zatrudniająca 250 i więcej pracowników będzie zobowiązana do zaoferowania PPK. Nowe regulacje wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych dotychczas pracodawcom. Wymagane jest wprowadzenie procedur i rozwiązań, które mogą wywołać pytania i wątpliwości po stronie pracodawcy, ale również i pracownika.
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2020
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2020
Restrykcje nałożone przez rządy różnych państw na życie społeczne i gospodarcze w celu zatrzymania rozwoju pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 dotknęły nie tylko społeczeństwa miejscowe ale również skomplikowały sytuację cudzoziemców.
Wywłaszczenia i zwrot wywłaszczonych nieruchomości
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wywłaszczenia i zwrot wywłaszczonych nieruchomości
Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.
Webinar - Przedsiębiorstwo obrotu i konsument jako strony umów zawieranych na rynku energii i paliw gazowych
Stan prawny 2020 r.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Webinar - Przedsiębiorstwo obrotu i konsument jako strony umów zawieranych na rynku energii i paliw gazowych
Szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.
Dyskryminacja, mobbing i molestowanie w zatrudnieniu
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Dyskryminacja, mobbing i molestowanie w zatrudnieniu
Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje, jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu czy dyskryminacji.
Umowy cywilnoprawne w praktyce w 2020 r.
Z uwzględnieniem aspektów przeniesienia praw autorskich - SYTUACJE PROBLEMATYCZNE
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Umowy cywilnoprawne w praktyce w 2020 r.
W trakcie szkolenia poruszymy zagadnienia stwarzające najwięcej problemów, przypadki nietypowe, budzące wątpliwości. W dużej części szkolenie zostanie oparta na wyrokach, interpretacjach i stanowiskach organów państwowych.
Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa
Szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.
RODO – ochrona danych w zatrudnieniu – bieżące problemy praktyczne i prawne
Covid-19 a przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę, mierzenie pracownikom temperatury, kamery termowizyjne, kontrola trzeźwości, ankiety ryzyka epidemiologicznego
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
RODO – ochrona danych w zatrudnieniu – bieżące problemy praktyczne i prawne
By umożliwić poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń w formie spotkania zdalnego – zapraszamy na przygotowane specjalnie dla Państwa szkolenie RODO: OCHRONA DANYCH W ZATRUDNIENIU,
Rozwiązywanie umów o pracę, zwalnianie pracowników w praktyce
Sytuacje problematyczne
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Rozwiązywanie umów o pracę, zwalnianie pracowników w praktyce
Trwająca epidemia i coraz większe problemy ekonomiczne pracodawców powodują, że coraz więcej firm rozważa lub już dokonuje zwolnień. W związku z czym pojawiają się praktyczne pytania: czy można wysłać wypowiedzenie mailem, jakie kryteria doboru do zwolnień wybrać, kiedy wejdziemy w procedurę zwolnień grupowych itp.

Zobacz w dziale:

Szkolenia logistyka, transport, spedycja online
Najwyższej klasy szkolenia  dla branży logistyki, transportu i spedycji
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Szkolenia HR, kadry, płace online
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA DZIAŁÓW PERSONALNYCH ZAWIERAJĄCE GOTOWE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZMIAN W PRAWIE PRACY
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Szkolenia prawo online
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY W PRAWIE, AKTUALNY POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Szkolenia nieruchomości, budownictwo online
ZESTAW ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE PYTANIA ORAZ ROZWIĄZANIA DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Szkolenia energetyka, inwestycje online
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW – SĘDZIÓW, RADCÓW PRAWNYCH.
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Szkolenia ochrona środowiska online
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY, AKTUALNY POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Szkolenia komputerowe online
PRAKTYCZNE WARSZTATY USPRAWNIAJĄCE PRACĘ W PROGRAMACH Excel, Word, Outlook
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)
Szkolenia farmaceutyczne online
SZKOLENIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH, APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno w obszarze szkoleń branżowych (prawo, kadry, inwestycyjne, transport, logistyka, farmacja) jak również w kompetencji miękkich (zarządzanie, efektywność osobista, sprzedaż, zarządzanie projektami)

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji