Znamy i odpowiadamy na potrzeby administracji państwowej, rządowej i samorządowej

Szkolenia administracja publiczna online

Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno z kompetencji miękkich (zarządzanie, przywództwo, sprzedaż, efektywność osobista, HR) jak również twardych – branżowych

Webinar - Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Szkolenie przedstawia pracownikom administracji publicznej temat równouprawnienia, dyskryminacji oraz mobbingu w kontekście polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej. Warsztat prowadzony z orientacją na wdrożenie realnych zmian w urzędzie.
Webinar - Etyka i przeciwdziałanie korupcji
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Etyka i przeciwdziałanie korupcji
Etyka i przeciwdziałanie korupcji w pracy zwłaszcza w urzędach są ważnym punktem odniesieniu w planowaniu działań i podejmowaniu decyzji. Szkolenie łączy aspekty prawne z wiedzą na temat dobrych praktyk w urzędach. Szkolenie dla administracji publicznej ponieważ uwzględnia specyfikę pracy urzędów.
Webinar - Procedury egzekucji administracyjnej w praktyce
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Procedury egzekucji administracyjnej w praktyce
Szkolenie ma na celu omówienie  nowelizacji procedury egzekucyjnej ( data wejścia w życie 1 lipiec i 8 wrzesień 2016r.) oraz zaznaczyć kolejne wielkie zmiany nad którymi pracuje ustawodawca a które mają całkowicie zmienić obraz aktualnej egzekucji administracyjnej ( zmiana wysokości opłaty wierzycielskiej z 5% na 10%, rozpatrywanie zarzutów wyłacznie przez wierzyciela itd)
Webinar - Zarządzanie projektami w Administracji Publicznej
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Zarządzanie projektami w Administracji Publicznej
Wiele organizacji administracji publicznej zdaje sobie sprawę z potrzeby rozwinięcia wśród pracowników kompetencji zarządzania projektami i wprowadzenia określonych standardów w tym zakresie do pracy operacyjnej.
Webinar - Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
Oczekiwania klientów Urzędów rosną wraz z ich doświadczeniami obsługi klienta w sklepach i punktach usługowych. To znów wymaga poznawania najnowszych technik obsługi klienta w urzędzie. Szkolenie jest praktyczne i dostosowane do realiów administracji publicznej.
Webinar - Warsztaty poprawności językowej dla administracji publicznej
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Warsztaty poprawności językowej dla administracji publicznej
Zredagowane pisma są wizytówką urzędu oraz wskazówką w jaki sposób interpretować intencje urzędników. Warsztaty poprawności językowej dla administracji dają szereg praktycznych wskazówek i rekomendacji do zastosowania na co dzień.
Webinar - Talenty i mocne strony – Gallup w urzędzie
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Talenty i mocne strony – Gallup w urzędzie
Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast poszukiwać deficytów pracowników i poświęcać energię na ich niwelowanie Gallup rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy.
Webinar - Zarządzanie zmianą w administracji publicznej
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Zarządzanie zmianą w administracji publicznej
Opór w zmianie jest naturalnym zjawiskiem - nie tylko w urzędzie. Można nim zarządzać, obniżać jego skalę, kierunkować energię w stronę pozytywnych efektów. Szkolenie zarządzanie zmianą dla administracji publicznej dostarcza sprawdzonych narzędzi uwzględniając specyfikę urzędu.
Webinar - Wykorzystanie design thinking do innowacji w administracji publicznej
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Wykorzystanie design thinking do innowacji w administracji publicznej
Wykorzystywanie najlepszych praktyk rynkowych do rozwoju pracowników administracji publicznej jest dziś realną potrzebą. Innowacyjne podejście do różnego rodzaju usprawnień, np. w zakresie obsługi klientów, może być źródłem satysfakcji nie tylko dla tego, kto musi załatwić określoną sprawę, ale również dla samego urzędnika z wykonywania wartościowej pracy.
Webinar - Obsługa klienta z niepełnosprawnością
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Obsługa klienta z niepełnosprawnością
Szkolenie ma charakter mieszany - odnosi się do aktów prawnych oraz dostarcza umiejętności związanej z przestrzeganiem etykiety obsługi klienta z niepełnosprawnością. Szkolenie dla administracji publicznej - uwzględnia specyfikę pracy urzędów.
Webinar - Sztuka motywowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Sztuka motywowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
Przeciwdziałanie wypaleniu w urzędzie, motywowanie w urzędzie to szkolenie, które wykorzystuje nowoczesne techniki odpowiadające współczesnym oczekiwaniom pracowników urzędów. Szkolenie wypalenie zawodowe zawiera treści sprofilowane pod kątem szkoleń dla administracji publicznej.
Webinar - Ochrona danych osobowych w urzędzie
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Ochrona danych osobowych w urzędzie
Ochrona danych osobowych to nie tylko RODO, ABI, IODO. Systematyzujemy wiedzę na temat najnowszych przepisów, praktyczne rekomendacje. Nasz ekspert może sprofilować szkolenie do wymagania danego urzędu. Szkolenie z ochrony danych osobowych uwzględniające specyfikę administracji publicznej.
Webinar - Szkolenie medialne - wystąpienia publiczne
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Szkolenie medialne - wystąpienia publiczne
Szkolenie dla pracowników administracji, którzy występują przed dużymi grupami, prowadzą wystąpienia nagrywane, uczestniczą wywiadach, rozmowach z dziennikarzami. Szkolenie pozwala budować w oczach odbiorców zaufanie, autorytet, zwiększa siłę przekonywania.
Webinar - Rekrutacja i selekcja w urzędzie
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Rekrutacja i selekcja w urzędzie
Zjawisko rynku pracownika sprawia, że urzędy stają przed wyzwaniami rekrutacyjnymi - jak zachęcić wartościowych kandydatów do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Szkolenie dostarczy praktycznych narzędzi w duchu employee expirience ułatwiających ten cel.
Webinar - Prawo pracy
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Prawo pracy
Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Prawo pracy z uwzględnieniem charakterystyki administracji publicznej.
Webinar - IPRZ
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - IPRZ
Indywidualny Plan Rozwoju dla członka korpusy służby cywilnej. Może być to jedynie niewdzięczny obowiązek bądź spotkanie rozwojowe i moment do wymiany informacji między przełożonym i podwładnym. Szkolenie uwzględnia zarówno umiejętnościowe jak i prawne elementy zagadnienia. IPRZ dla administracji zapraszamy.
Webinar - Work-life balance
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Work-life balance
Praca w administracji, życie prywatne - obie sfery wymagają równowagi między sobą. Work-life balanced przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, Szkolenie dostarcza pracownikom urzędu praktycznych rozwiązań, które pozwalają od razu wpływać na work-life balance.
Webinar - Ewaluacja szkoleń w administracji publicznej
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Ewaluacja szkoleń w administracji publicznej
Ocena efektywności szkoleń, ewaluacja firmy szkoleniowej pozwala zdobyć argumenty do prowadzenia dalszych działań rozwojowych, pozwala wyciągać wnioski, poprawiać obecne praktyki. Szkolenie dla administracji ponieważ uwzględnia charakterystykę szkoleń w urzędach.
Webinar - E-PR i social media w nowoczesnej administracji publicznej
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - E-PR i social media w nowoczesnej administracji publicznej
Wizerunek urzędu, PR urzędu w social media - to są wyzwania dla wszystkich urzędów. Wszystkie urzędy świadczą usługi dla ludności w sposób bezpośredni bądź pośredni. Od ich wizerunku zależy nastawienie potencjalnych klientów. Szkolenie budowanie wizerunku urzędu - zapraszamy!
Webinar - Podstawy tworzenia efektywnych analiz i raportów za pomocą narzędzi analitycznych
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Podstawy tworzenia efektywnych analiz i raportów za pomocą narzędzi analitycznych
Za pomocą raportów i analiz tematycznych przekazywane są wiarygodne, konkretne informacje i dane, które przedstawiane są w sposób dostosowany do oczekiwań i potrzeb odbiorcy, aby umożliwić mu osiąganie zakładanych celów oraz podejmowanie świadomych decyzji.
Webinar - Projektowanie efektywnych szkoleń dla Administracji Publicznej
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Projektowanie efektywnych szkoleń dla Administracji Publicznej
Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast niwelować deficyty Gallup rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy. HR może stać się naturalnym ambasadorem idei wspierania mocnych stron.
Webinar - Gospodarowanie i obrót nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Gospodarowanie i obrót nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami
Całokształt przepisów prawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, z obrotem nieruchomościami. Przepisy Kodeksy Cywilnego dot. nieruchomości. Uwzględnia uwarunkowania administracji publicznej.
Webinar - Ochrona gruntów rolnych i leśnych i elementy ochrony przyrody (zadrzewień i zakrzaczeń) - aktualne zmiany prawne
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Ochrona gruntów rolnych i leśnych i elementy ochrony przyrody (zadrzewień i zakrzaczeń) - aktualne zmiany prawne
Celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom konsekwencji zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w procesie planowania przestrzennego i działalności inwestycyjnej w gminach i gruntowne zapoznanie się ze zmienionymi przepisami.
Webinar - Zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie nowego pakietu unijnych rozwiązań legislacyjnych -RODO/GDPR (25.05.2018r.)
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie nowego pakietu unijnych rozwiązań legislacyjnych -RODO/GDPR (25.05.2018r.)
Podczas szkolenia zapoznamy uczestników z unijnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi aktualną ustawę o ochronie danych osobowych; omówienie pod kątem wprowadzanych zmian oraz wskazanie, jak i kiedy wdrażać nowe obowiązki wynikające z RODO.
Webinar - Wywłaszczenia / ograniczenia – postępowanie, kwestie formalne odszkodowań oraz wycena nieruchomości
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Wywłaszczenia / ograniczenia – postępowanie, kwestie formalne odszkodowań oraz wycena nieruchomości
Szkolenie uwzględnia specyfikę administracji publicznej. Uczestnicy poznają najnowszą praktyką oraz orzecznictwo dotyczące wywłaszczeń, ograniczeń odszkodowań oraz wyceny nieruchomości, weryfikacji operatów szacunkowych jako dowodów w postępowaniu administracyjnym.
Webinar - Sytuacje kryzysowe - zarządzanie wizerunkiem organizacji
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Sytuacje kryzysowe - zarządzanie wizerunkiem organizacji
Szkolenie ma na celu przygotowanie zarówno organizacji, jak i poszczególnych jej pracowników do reagowania  na sytuacje kryzysowe.
Webinar - Savoir Vivre i Protokół Dyplomatyczny w Administracji Publicznej
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Savoir Vivre i Protokół Dyplomatyczny w Administracji Publicznej
Coraz powszechniejszymi elementami pracy w administracji publicznej staje się dyplomacja i podstawowe zasady dotyczące protokołu dyplomatycznego. Znajomość protokołu pomaga zarówno w kreowaniu pozytywnego wizerunku ale jest przydatne w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych.
Webinar - Pierwsza ocena i ocena okresowa w służbie cywilnej
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Pierwsza ocena i ocena okresowa w służbie cywilnej
Szkolenie uwzględniające charakterystykę administracji publicznej. System ocen to niezwykle ważne narzędzie służące obiektywnej ewaluacji kompetencji poszczególnych pracowników urzędu oraz poprawie efektywności pracy jak i lepszemu podejmowaniu decyzji kadrowych.
Webinar - Zarządzanie rozwojem pracowników w Urzędzie
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Zarządzanie rozwojem pracowników w Urzędzie
Administracja publiczna ma swoją charakterystykę. Skuteczne zarządzanie rozwojem w urzędzie musi ją uwzględniać. Korzystamy ze sprawdzonych i efektywnych narzędzi rozwoju urzędników podczas szkolenia z zarządzania rozwojem dla administracji.
Webinar - Poprawność językowa w pismach urzędowych
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Poprawność językowa w pismach urzędowych
Obecność błędów językowych w tekście na ogół źle świadczy o ich autorze. Poprawność językowa jest dla wielu ludzi świadectwem kultury, kompetencji i wykształcenia. Jej brak jest postrzegany jako przejaw ignorancji i braku szacunku dla odbiorcy.
Webinar - Mind mapping w pracy w urzędzie
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Mind mapping w pracy w urzędzie
Mapa myśli to technika, którą łatwo się stosuje. Rozwija kreatywność, nadaje strukturę przemyśleniom, pozwala w łatwy sposób wrócić do wcześniejszych skojarzeń. Wykorzystywana do notatek, przygotowań, burzy mózgów, sesji kreatywnych. Szkolenie dla administracji publicznej. Zapraszamy

Administracja publiczna ma inne wymagania i uregulowania niż biznes. Rozumiemy oczekiwanie, żeby szkolenia dla administracji publicznej uwzględniały charakterystyczne procesy, przepisy i tradycje urzędów. Szanując to dbamy do dostarczanie nowoczesnych technik, metodyk, narzędzi.

Przeszkoliliśmy kilkadziesiąt urzędów centralnych, samorządowych i instytucji państwowych. Innowacyjne szkolenia dla administracji publicznej i kompleksowe działania rozwojowe. Proponujemy szeroki wachlarz szkoleń dedykowanych pracownikom administracji publicznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z administracją publiczną, pozwoliło nam przedstawić Państwu propozycje tematów szkoleń, które są ściśle dostosowane do potrzeb, oczekiwań i specyfiki pracy administracji publicznej.

Co więcej, każdy zakres szkolenia, możemy na Państwa życzenie zmodyfikować, aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na indywidualne potrzeby szkoleniowe. Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie warsztatów w celu zapewnienia Państwu jak najefektywniejszego nabywania wiedzy oraz możliwości przećwiczenia omawianych tematów podczas zajęć.

Szkolenia Gamma prowadzone są przez doświadczonych i sprawdzonych trenerów będących ekspertami w dziedzinie z której prowadzą szkolenie, czego rezultatem jest zadowolenie uczestników szkoleń oraz kilkukrotne zajęcie pierwszego miejsca Gammy w rankingu firm szkoleniowych roku.

Zobacz w dziale:

Szkolenia menedżerskie online
Zamiast popychać ludzi, lepiej ich pociągać
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno z kompetencji miękkich (zarządzanie, przywództwo, sprzedaż, efektywność osobista, HR) jak również twardych – branżowych
Szkolenia  sprzedażowe online
Uruchamiamy napęd sprzedażowy poprzez szkolenia
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno z kompetencji miękkich (zarządzanie, przywództwo, sprzedaż, efektywność osobista, HR) jak również twardych – branżowych
Szkolenia efektywność osobista online
Pozwalamy opuścić strefę komfortu w bezpieczny sposób i rozwinąć umiejętności
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno z kompetencji miękkich (zarządzanie, przywództwo, sprzedaż, efektywność osobista, HR) jak również twardych – branżowych
Szkolenia  zarządzanie projektami online

Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym zarządzać

Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno z kompetencji miękkich (zarządzanie, przywództwo, sprzedaż, efektywność osobista, HR) jak również twardych – branżowych
Szkolenia HR online
Zamiast popychać ludzi, lepiej ich pociągać
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno z kompetencji miękkich (zarządzanie, przywództwo, sprzedaż, efektywność osobista, HR) jak również twardych – branżowych
Szkolenia administracja publiczna online
Znamy i odpowiadamy na potrzeby administracji państwowej, rządowej i samorządowej
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno z kompetencji miękkich (zarządzanie, przywództwo, sprzedaż, efektywność osobista, HR) jak również twardych – branżowych

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji