Zamiast popychać ludzi, lepiej ich pociągać

Szkolenia menedżerskie online

Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno z kompetencji miękkich (zarządzanie, przywództwo, sprzedaż, efektywność osobista, HR) jak również twardych – branżowych

Zdalny warsztat rozwiązań dla menedżerów
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Zdalny warsztat rozwiązań dla menedżerów
Dziś wyzwania przed którymi stoją menedżerowie zmieniają się z dnia na dzień. Nawarstwiające się problemy związane z przedłużającą się kwarantanną, kolejne etapy procesów wewnątrzfirmowych realizowane w trybie zdalnym,  znużenie zastępujące początkową mobilizację – to wszystko powoduje nowe potrzebę odpowiedzi i rozwiązań na nowe, konkretne trudne sytuacje.
Webinar - wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
Bez względu na to, ile czasu będziemy trwali „w zmianie” i skupiali się głównie na pracy zdalnej, to wcześniej czy później wrócimy do znanych nam form współpracy z zespołem i – co za tym idzie – awansów. Lada chwila nadejdzie czas odrabiania zaległości i „odkuwania” się po tygodniach częściowej nawet hibernacji.
Webinar - Mentoring w kryzysie – jak przekazywać wiedzę i umiejętności w niestabilnym czasie?
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Mentoring w kryzysie – jak przekazywać wiedzę i umiejętności w niestabilnym czasie?
Mentoring staje się  skutecznym narzędziem wspierającym rozwój zawodowy, szczególnie w czasie kryzysu, gdy organizacje korzystają ze swoich zasobów intelektualnych ograniczając koszty zewnętrzne.
Webinar - Budowanie autorytetu i wizerunku lidera
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Budowanie autorytetu i wizerunku lidera
Modele przywództwa zakładają, iż  podstawową metodą wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To, w jaki sposób menedżer jest postrzegany przez swoich podwładnych wpływa na postawy pracownicze, ich zaangażowanie i lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie pt. Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
Webinar - Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności
Współodpowiedzialność bierze się z poczucia współwłasności, a to z poczucia wpływu, współdecydowania i powiązania celów własnych z celami firmowymi. Zapraszamy do szkolenia Menedżer architektem współodpowiedzialności.
Webinar - Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?
Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Warto poznać własne talenty i zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.
Webinar - Zarządzanie zmianą
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Zarządzanie zmianą
80% zmian kończy się niepowodzeniem - opór jest zbyt silny. Można nim jednak zarządzać, obniżać jego skalę, kierunkować energię w stronę pozytywnych efektów. Szkolenie zarządzanie zmianą dostarcza nowoczesnych rozwiązań zarządzania zmianą i oporem - uwzględniających zmiany pokoleniowe i aktualne modele leadershipu.
Webinar - Mentoring - jak skutecznie przekazać swoje doświadczenie?
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Mentoring - jak skutecznie przekazać swoje doświadczenie?
Jak przekazać swoje doświadczenie ? Budżety szkoleniowe nie zawsze zaspokajają wszystkie potrzeby rozwojowe organizacji. Jednocześnie w organizacji są talenty i zasoby nie w pełni wykorzystane. Szkolenie mentoring traktuje jako narzędzie wykorzystujące wiedzę tkwiącą w organizacji.
Webinar - Agile dla project managerów
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Agile dla project managerów
Wg manifestu Agile : Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia, współpraca z klientem ponad formalne ustalenia, reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. Zarządzanie projektami wg metodyki Agile jest odpowiedzią na nieustanne zmiany w otoczeniu. Zapraszamy na szkolenie zwinne zarządzanie projektami dla project managerów.
Webinar - Trudne, wyzwaniowe rozmowy menedżerskie
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Trudne, wyzwaniowe rozmowy menedżerskie
Program szkolenia „Trudne rozmowy menedżerskie” jest odpowiedzią na zmienność i nieprzewidywalność wielu sytuacji, a w związku z tym malejącą skuteczność gotowych recept i procedur postępowania.
Webinar - Różnice międzykulturowe i komunikacja międzynarodowa – warsztat w języku angielskim / polskim
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Różnice międzykulturowe i komunikacja międzynarodowa – warsztat w języku angielskim / polskim
Różnice kulturowe - wszyscy są świadomi ich istnienia. Uwzględnianie ich w zarządzaniu, sprzedaży i obsłudze klienta pozwala na lepsze zrozumienie i wyższą efektywność decyzji i ich wdrożenia. Szkolenie z różnic kulturowych jest profilowane pod kątem krajów, których ma dotyczyć.
Webinar - Zarządzanie w oparciu o metodologię MBTI®
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Zarządzanie w oparciu o metodologię MBTI®
Jest wiele sposobów skutecznego zarządzania i przywództwa. Szkolenie menedżerskie bazujące na MBTI daje wiedzę na temat predyspozycji menedżerskich i rekomendacje jak je wykorzystywać. Uczy jak dopasowywać sposób zarządzania, wpływania do różnych typów pracowników. Zapraszamy na MBTI dla managerów.
Webinar - Turkusowe przywództwo
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Turkusowe przywództwo
Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. Zapraszamy na szkolenie turkusowe przywództwo. Turkus nie musi oznaczać rewolucji w firmie tylko ewolucję w dziale, w zespole.
Webinar - Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem
Wyzwalanie potencjału pracowników to jedno z największych wyzwań menedżerskich, przywódczych. Szkolenie coaching menedżerski i zarządzanie rozwojem dostarcza paletę narzędzi rozpoznających poziom kompetencji pracowników i wspierający go.
Webinar - Zarządzanie projektami według PMI
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Zarządzanie projektami według PMI
Zarządzanie projektami wg PMI w naszym wykonaniu ma charakter praktyczny Pracujemy na realnych studiach przypadku. Zalecenia, narzędzia, dobre praktyki mają bezpośrednie odniesienia do projektów firmowych i uwzględniają realia organizacyjne. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie projektami PMI.
Webinar - Przywództwo transformacyjne
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Przywództwo transformacyjne
Zamiast popychać ludzi do pracy, trzeba umieć ich pociągać. Szkolenie z przywództwa transformacyjnego uczy menedżerów jak stać się pociągającymi przywódcami.  W tym modelu menedżerowie mają większą satysfakcję pracy z zespołem, pracownicy większe zaangażowanie a organizacja wyższą efektywność.
Webinar - Rozmowy oceniające i podsumowujące
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Rozmowy oceniające i podsumowujące
Otrzymywanie informacji zwrotnej zawsze zajmuje wysokie miejsca w zestawieniach oczekiwań pracowników. W raz ze zmianami pokoleniowymi te oczekiwania się intensyfikują. Szkolenie z oceny okresowej pracuje na postawach i dostarcza współczesnych rozwiązań menedżerskich.
Webinar - Budowanie zaangażowania
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Budowanie zaangażowania
Najskuteczniejszy sposób na budowanie wysokiego zaangażowania pracowników w ich zadania jest artykułowanie oczekiwań i informacja zwrotna przekazana w jasny sposób. Należy umiejętnie pokazać pracownikowi, jakie robi błędy i jak może je poprawić. W teorii brzmi to prosto jednak w praktyce często bywa, że feedback zamiast motywować pracowników ma odwrotne skutki: zmniejsza zaangażowanie w pracę i sprawy firmy.
Webinar - Zarządzanie i praca w zespole rozproszonym
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Zarządzanie i praca w zespole rozproszonym
Zespoły rozproszone to codzienność wielu firm. Mimo coraz doskonalszych narzędzi do komunikacji i zarządzania projektem wirtualna współpraca to wciąż wyzwanie. Szkolenie uczy jak pracować w zespole rozproszonym, by skorzystać z wszystkich benefitów pracy zdalnej.
Webinar - Turkusowa organizacja – inspiracyjny warsztat dla HR
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Turkusowa organizacja – inspiracyjny warsztat dla HR
Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. HR jest naturalnym ambasadorem idei turskusowej organizacji. Zapraszamy na szkolenie turkus dla HR.
Webinar - Menedżer architektem zaangażowania. Recognition i motywowanie 2.0
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Menedżer architektem zaangażowania. Recognition i motywowanie 2.0
Podnoszenie zaangażowania pracowników do kluczowa funkcja menedżerska. Zaangażowany pracownik w pełni korzysta ze swoich talentów, jest efektywny czerpiąc satysfakcję z pracy. Szkolenie z motywowania i angażowania korzysta ze współczesnych narzędzi dostosowanych do dzisiejszych oczekiwań pracowników.
Webinar - Efektywne spotkania
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Efektywne spotkania
Nie wszystkie spotkania to strata czasu. Dobrze przeprowadzone spotkania udrażnia komunikację, dzieli odpowiedzialności, pozwala dzielić zasoby i wykorzystać potencjały pracowników. Szkolenie efektywne spotkania uczy jak przygotować i poprowadzić spotkanie, które przyniesie oczekiwane rezultaty.
Webinar - Zarządzanie pokoleniami
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Zarządzanie pokoleniami
Zmienia się otaczający nas świat… i sposób zarządzania również się zmienia. Co to oznacza dla Menadżera? Konieczność szybkiego dostosowania się do otaczającej rzeczywistości i wypracowania nowych standardów pracy z przedstawicielami różnych pokoleń w jednym zespole. Jak pogodzić ogień z wodą czyli jak zmotywować Ygreka do przychodzenia do pracy? Dzięki warsztatom dowiesz się jak to zrobić.
Webinar - Zarządzanie w wymagającej rzeczywistości VUCA
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Zarządzanie w wymagającej rzeczywistości VUCA
Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
Webinar - Zarządzanie Energią Osobistą Managera – wyzwanie nowoczesnych Liderów – z wykorzystaniem Calligraphy Health System
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Zarządzanie Energią Osobistą Managera – wyzwanie nowoczesnych Liderów – z wykorzystaniem Calligraphy Health System
W naszej biznesowej rzeczywistości XXI wieku życie liderów sprowadza się często do wytężonej pracy psychicznej i fizycznej, do multitaskingu, życia w ciągłej zmianie na wysokich obrotach. W tym miejscu na myśl przychodzi najbardziej istotne wyzwanie, które dotyczy wszystkich nowoczesnych liderów czyli zarządzanie energią osobistą, swoim własnym dobrostanem.
Webinar - Efektywnie przez wyzwania w zespole. Action learning w codziennej pracy menedżera.
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Efektywnie przez wyzwania w zespole. Action learning w codziennej pracy menedżera.
Według badań przeprowadzonych przez MIT i Carnegie Mellon zespoły, w których ludzie wypowiadają się mniej więcej w takim samym stopniu mogą poszczycić się lepszymi wynikami niż te, w których dominują jedna bądź dwie osoby.
Webinar - Technika rekrutacji w dobie rynku pracownika
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Technika rekrutacji w dobie rynku pracownika
Ludzie są największym zasobem organizacji. Jeszcze kilka lat temu prawda ta dotyczyła stanowisk specjalistycznych – dziś dotyczy również stanowisk liniowych, obsługowych i sprzedażowych.  Wskazują tak zarówno liczne badania analizujące polską gospodarkę jak również spontaniczne wypowiedzi menedżerów i specjalistów HR. Szkolenia z obszaru rekrutacji i selekcji koncentrują się z związku z tym na zagadnieniu rekrutacji – pozyskaniu kandydatów spełniających oczekiwania organizacji.
Webinar - Triber - kierownik projektu 2.0
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Triber - kierownik projektu 2.0
Nigdy jeszcze zmiany nie następowały tak szybko i – gospodarcze, społeczne, kulturowe. Naturalne jest, że w ślad za zmianami pojawiają się nowe profesje, funkcje zawodowe.  Jednym z nich jest – wyodrębniony przez futurologa Joe Tankersleya - triber.
Emocje menadżera – jak radzić sobie z wyzwaniami w trudnych sytuacjach
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Emocje menadżera – jak radzić sobie z wyzwaniami w trudnych sytuacjach
Szkolenie poświęcone jest tematyce radzenia sobie menadżera w trudnych sytuacjach zarówno w życiu codziennym zawodowym jak i w sytuacjach niespodziewanych np. konieczność pracy zdalnej lub pracy z zespołem rozproszonym.
Webinar - Excellent Manager – sztuka delegowania i motywowania zespołu
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Excellent Manager – sztuka delegowania i motywowania zespołu
Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, angażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
Webinar - Retencja – jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie?
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Retencja – jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie?
Koszty finansowe retencji pracowników można policzyć. Zwykle są wysokie. Koszty pozafinansowe w postaci obniżenia motywacji i zaangażowania są trudne do oszacowania, choć odczuwane. Szkolenie z zarzadzania retencją przeciwdziała odejściom pracownikom, wykorzystuje współczesne narzędzia menedżerskie.
Jak wspierać w realizacji zadań pracowników, którzy nie mogą skorzystać z pracy zdalnej
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Jak wspierać w realizacji zadań pracowników, którzy nie mogą skorzystać z pracy zdalnej
Na pracownikach, którzy nie mogą pracować zdalnie spoczywa ogromna odpowiedzialność. Ryzykując swoim zdrowiem, komfortem psychicznym dbają o ciągłość pracy firm, w których są zatrudnieni, gwarantują, że klienci nie będą pozostawieni samym sobie. Warto wspierać tych pracowników.
Webinar - Marka menadżera – budowanie zaufania i reputacji marki
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Marka menadżera – budowanie zaufania i reputacji marki
Dzisiaj w dynamicznym i wymagającym biznesie, gdzie decyzje podejmuje się bardzo szybko dobra marka jest koniecznością. Skutkuje wiarygodnością, lojalnością i poleceniami ze strony klientów. Firmie zapewniając, rozwój i egzystencję.
Webinar - Creative Problem Solving - kreatywne podejście do rozwiązywania problemów
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Creative Problem Solving - kreatywne podejście do rozwiązywania problemów
Creative Problem Solving – kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Jest to koncepcja, w której w obliczu sytuacji problemowych pożądane jest porzucenie utartych schematów postępowania i poszukiwanie niestandardowych rozwiązań. To idealna metoda do zastosowania, kiedy problem jest złożony, a oczekiwany rezultat nieoczywisty. Pomaga wychodzić z impasu i tworzyć innowacje.
Webinar - Zarządzanie ze świadomością różnorodności – typologia Extended DISC®
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Zarządzanie ze świadomością różnorodności – typologia Extended DISC®
Zarządzanie różnorodnością – menedżer dzięki typologii Extended DISC® ma świadomość z jakich pracowników składa się jego zespół. Delegując, zarządzając projektem, przydzielając pracę będzie osiągał wyższe wyniki uwzględniając style zachowania, mocne i słabe strony swoich pracowników.
Webinar - Efektywne zarządzanie przy wykorzystaniu Thomas International®
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Efektywne zarządzanie przy wykorzystaniu Thomas International®
Thomas International to również narzędzie zarządzania różnorodnością. Znając swoich pracowników, ich preferencje, możliwości i ograniczenia może przydzielać zadania tym, którzy najchętniej je przyjmą, ich wykonanie będzie najszybsze i na wysokim poziomie oraz przyniesie im satysfakcję.
Webinar - Zarządzanie zespołem przy wykorzystaniu Insights Discovery™”
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Zarządzanie zespołem przy wykorzystaniu Insights Discovery™”
Insigts Discovery™ opisuje tzw. indywidualny styl funkcjonowania. W zarządzaniu tak przydatny ponieważ dostarcza wiedzy na temat czynników motywacyjnych, preferowanych stylów działania, strategiach kształtowania relacji oraz preferencjach osobowościowych.
Jak efektywnie zarządzać w trybie pracy zdalnej?
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Jak efektywnie zarządzać w trybie pracy zdalnej?
Umiejętne zarządzanie zespołem rozproszonym, zdalnym to wypadkowa doświadczenia i znajomości konkretnych technik. Doświadczenie już większość menedżerów posiada, techniki wypracowywane są intuicyjnie. Szkolenie online dostarczy sprawdzonych rozwiązań menedżerskich pozwalających realizować cele zarządcze w obszarze efektywności i zaangażowania pracowników.
Webinar - Sztuka budowania i utrzymania autorytetu w trudnych sytuacjach
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Sztuka budowania i utrzymania autorytetu w trudnych sytuacjach
Webinar poświęcony jest tematyce autorytetu menadżera w trudnych sytuacjach oraz osiągania efektywności zespołu.
Webinar - Spotkania biznesowe on-line
webinar na zamówienie/webinar zamknięty
Webinar - Spotkania biznesowe on-line
Temat efektywności spotkań biznesowych w organizacji to często temat rzeka. Problemy, które często pracownicy adresują związane są z różnymi obszarami, od trudności logistyczno-organizacyjnych po braki merytoryczne w poruszanych zagadnieniach.

Zobacz w dziale:

Szkolenia menedżerskie online
Zamiast popychać ludzi, lepiej ich pociągać
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno z kompetencji miękkich (zarządzanie, przywództwo, sprzedaż, efektywność osobista, HR) jak również twardych – branżowych
Szkolenia  sprzedażowe online
Uruchamiamy napęd sprzedażowy poprzez szkolenia
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno z kompetencji miękkich (zarządzanie, przywództwo, sprzedaż, efektywność osobista, HR) jak również twardych – branżowych
Szkolenia efektywność osobista online
Pozwalamy opuścić strefę komfortu w bezpieczny sposób i rozwinąć umiejętności
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno z kompetencji miękkich (zarządzanie, przywództwo, sprzedaż, efektywność osobista, HR) jak również twardych – branżowych
Szkolenia  zarządzanie projektami online

Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym zarządzać

Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno z kompetencji miękkich (zarządzanie, przywództwo, sprzedaż, efektywność osobista, HR) jak również twardych – branżowych
Szkolenia HR online
Zamiast popychać ludzi, lepiej ich pociągać
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno z kompetencji miękkich (zarządzanie, przywództwo, sprzedaż, efektywność osobista, HR) jak również twardych – branżowych
Szkolenia administracja publiczna online
Znamy i odpowiadamy na potrzeby administracji państwowej, rządowej i samorządowej
Przeszkoliliśmy zdalnie ponad 10 000 uczestników w formatach interaktywnych, wykładowych i mieszanych zarówno z kompetencji miękkich (zarządzanie, przywództwo, sprzedaż, efektywność osobista, HR) jak również twardych – branżowych

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji