Smart Performance Management

Jednym z podstawowych oczekiwań względem specjalistów oraz menedżerów HR jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko  mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu skuteczne podnoszenie efektywności pracowników. Jednym z nich jest zupełnie nowe podejście do procesów ocen i rozwoju określane mianem Performance Management.

Performance Management jest zatem próbą kompleksowego podejścia do tworzenia, monitorowania i wspierania procesu rozwoju efektywności pracowników by był on skuteczny na poziomie indywidualnym, zespołowymi organizacyjnym.

Kiedy należy wdrożyć:

 • Firma jest na etapie stabilnego rozwoju, konieczne jest jednak systemowe wsparcie wszelkich inicjatyw w obszarze ZKL;
 • Istnieje potrzeba nagradzania pracowników za ich efektywność na bazie jasnych i czytelnych kryteriów;
 • Specyfika realizowanych zadań wymaga ciągłego rozwoju kompetencji i doskonalenia zawodowego;
 • Nie wiemy, jakie kompetencje rzeczywiście warunkują efektywną realizację postawionych zadań;
 • Potrzebne jest wypracowanie jednolitej płaszczyzny analizy potrzeb szkoleniowo – rozwojowych dla wszystkich pracowników w organizacji.

Podejmowane działania:

PODEJMOWANE DZIAŁANIAEFEKT
Konsultacje wdrożeniowe, weryfikacja potrzeb i dotychczasowych rozwiązań funkcjonujących w firmieRaport otwarcia z określeniem precyzyjnych celów wdrożenia procesu stałego zarządzania efektywnością (Smart Performance Management - SPM)
Weryfikacja zakresu ocenianych kompetencji i wskaźników efektywnościGotowe opisy kompetencji i KPI
Przygotowanie narzędzi umożliwiających stały monitoring i wymianę informacji zwrotnychNarzędzia umożliwiające stały monitoring efektywności i wymianę informacji zwrotnych
Przygotowanie użytkowników (materiały edukacyjne dla kadry menedżerskiej i pracowników)Pracownicy i kadra menedżerska gotowa do wdrożenia SPM w swoim obszarze działalności.
Wsparcie w procesie monitoringu i wymiany informacji zwrotnych z zakresu potencjału i efektywności pracowników (konsultacje bezpośrednie lub  zdalne)*Zapewnienie wsparcia wdrożeniowego.
Analiza zbiorcza wyników i przygotowanie firmowego planu działań rozwojowych.Systemowe plany działań rozwojowych ukierunkowane na wzmocnienie potencjału i efektywności pracowników.

Nasze zasoby:

 • Indeks kluczowych wskaźników efektywności (KPI-Index);
 • Mapa Kompetencji© wraz z narzędziami oceny (skale obserwacyjne, kwestionariusz);
 • Gotowe arkusze monitoringu z możliwością dostosowania do potrzeb organizacji;
 • Wskazówki rozwojowe przydatne do planowania procesu rozwoju;
 • Opis procedur;
 • Materiały informacyjne i szkoleniowe.

Rezultaty i korzyści:

 • Stałe informacje o rzeczywistym poziomie efektywności pracowników i zespołów;
 • Usystematyzowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie poziomu efektywności pracowników i zespołów;
 • Rozwój wysokoefektywnej kultury pracy w organizacji.

Studium przypadku

Sieć restauracji działająca na terenie całej Polski potrzebowała rozwiązań umożliwiającego stały monitoring poziomu efektywności poszczególnych placówek wychodzący poza proste wskaźniki finansowe.

Wynikało to z potrzeby budowy silnej rynkowo marki i kształtowania jednolitej pro-klienckiej kultury pracy. Zdecydowano się wypracować szereg kluczowych dla różnych ról wskaźników efektywności oraz stałe wzmacnianie potencjału kompetencyjnego pracowników.

Wprowadzono mi.in. macierz potencjału (nine box), oraz system OKR’sów. Już rok po wdrożeniu rozwiązania i przygotowaniu pracowników znacząco poprawiły się główne wskaźniki biznesowe firmy dzięki czemu Zarząd zdecydował się na istotne zwiększenie premii motywacyjnych.

Kolejne kroki:

 1. Zadzwoń lub wypełnij formularz.
 2. Skontaktuje się z Tobą BDM odpowiedzialny za pion doradztwa, który rozwinie powyższy temat.
 3. Podczas rozmowy ustalimy datę spotkania online z dyrektorem odpowiedzialnym za doradztwo/rozwój.
 4. Na spotkaniu online dowiesz technicznych szczegółów rozwiązania i sposobów jego wdrożenia. Poznasz podobne, już zrealizowane wdrożenia.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.