WYBIERZ

ROZWIĄZANIA SZKOLENIOWO-WDROŻENIOWE DLA MENEDŻERÓW

Które najbardziej Cię interesują:

Lista szkoleń menedżerskich
Lista szkoleń menedżerskich

Znajdziesz tu listę ponad 30 propozycji szkoleniowych wraz z programami i sylwetkami trenerów. Część warsztatów realizowana jest jako szkolenia otwarte, na które uczestnicy zapisują się indywidualnie bądź kierowani są przez przełożonego lub dział HR. Inne szkolenia to szkolenia zamknięte – dla całych grup lub organizacji a program i termin szkolenia jest osobno uzgadniany.

Jeśli szukasz:
Szkolenia otwartego (indywidualnego)
Pojedynczego szkolenia dla kadry kierowniczej
Listy z rozpisanymi programami szkoleniowymi
Akademie menedżerskie
Akademie menedżerskie

Tu umieściliśmy propozycję większych cyklów szkoleniowych koncentrujących się na wybranej tematyce menedżerskiej. Akademie menedżerskie składają się z większej liczby spotkań rozwojowych, zawierają zwykle działania rozszerzające przestrzeń rozwojową (digital learning, peer mentoring, indywidualne plany rozwojowe).

Jeśli szukasz:
Cyklu szkoleń dla kadry kierowniczej
Inspiracji – przykładów akademii menedżerskich
Mentoring i coaching
Ścieżka rozwiązań menedżerskich
Ścieżka rozwiązań menedżerskich

Tu prezentujemy zbiór najważniejszych wyzwań w obszarze zarządzania i przywództwa. Każde z wyzwań jest rozpisane na szczegółowe obserwacje oraz rozwiązania wdrożeniowe, doradczo – szkoleniowe. Jest to propozycja dla organizacji zorientowanych na kompleksową, systemową współpracę z partnerem rozwojowym.

Jeśli szukasz:
Rozwiązań, w których szkolenia to tylko fragment procesu
Podejścia wyzwanie – rozwiązania
Rozwiązania wdrożeniowe, doradczo – szkoleniowe

Szkolenia menedżerskie

Przeszkoliliśmy ponad 50 tys. osób na stanowiskach menedżerskich – poprzez szkolenia online‘owe, stacjonarne oraz w formatach hybrydowych. Szkolenia dla menedżerów prowadzą trenerzy z dużym doświadczeniem zawodowym na stanowiskach kierowniczych i trenerskim. Zapraszamy na szkolenia menedżerskie, te dotyczące kompetencji uniwersalnych tj. zarządzanie zespołem zdalnym i hybrydowym, podnoszenie zaangażowania i produktywności w pracy w trybie zdalnym, budowanie poczucia bezpieczeństwa, radzenie sobie ze emocjami, Learning Agility.

 

Jakie szkolenia dla managerów oferujemy?

W dzisiejszym świecie przełożony powinien odnajdywać się w dwóch rolach. W roli menedżera, który potrafi stawiać cele, delegować zadania, planować pracę i organizować zasoby, jak również w roli lidera, w której ważne jest budowanie autentycznej relacji z pracownikiem, wspieranie go w trudnych sytuacjach, rozwijanie jego potencjału, wiązanie celów osobistych z firmowymi i budowanie zaangażowania pracownika do pracy. Współczesny szef powinien więc być gotów zarówno na wysiłek intelektualny (praca menedżera) jak i inwestycję emocjonalną (przywództwo).

Nasze szkolenia dostarczają kompetencji w obu tych obszarach. Wyposażają uczestników zarówno umiejętności potrzebne na początku drogi zarządczej (wczoraj kolega, dziś przełożony), rozwijają klasyczne kompetencje takie jak delegowanie i motywacje (excellent manager) jak również poszerzają biegłość liderską (excellent lider). Poza tym w naszym portfolio znajdują się propozycje „celowane” – związane z takimi tematami jak różnice międzypokoleniowe (Multigeneracje – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym), treningi mentalne (siła i odporność menedżera, odwaga liderska, flow – od apatii do pasji, back on track – radzenie sobie z porażkami). Evergreeny to takie szkolenia jak zarządzanie zmianą, zarządzanie autorytetem, trudne wyzwaniowe rozmowy, czy szkolenia bazujące na licencjonowanych narzędziach psychometrycznych takich jak Lumina, Disc, Discovery Insight, czy Mocne strony Gallupa.

Nasze szkolenia dotyczą zespołów rozproszonych, pracujących hybrydowo, jak również klasycznych, pracujących w jednym miejscu. Wybrane z narzędzi są dostępne we wszystkich wariantach, inne są dedykowane wyłącznie dla zespołów o pewnej charakterystyce.

Ponadto staramy się trzymać rękę na pulsie i zagospodarowywać najnowsze trendy w obszarze szkoleń dla menedżerów – kiedyś związane z managementem 3.0, światem VUCA, światem BANI, dziś 3 językami uznania, bezpieczeństwem psychologicznych i tworzeniem sieci mobilizacji, feedbackiem 360 stopni czy wplataniem do pracy menedżerskiej metakompetencji przyszłości – zarówno tych poznawczych i emocjonalnych.

 

 

Koszty pozafinansowe w postaci obniżenia motywacji i zaangażowania są trudne do oszacowania, choć odczuwane. Szkolenie z zarzadzania retencją uczy nas - wykorzystując do tego współczesne narzędzia menedżerskie - m.in. jak zatrzymać pracownika i jak odejście kluczowego pracownika wpływa na funkcjonowanie zespołu.

2024-07-25
25 lipca 2024 - 26 lipca 2024
2024-07-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarządzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje im satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie zarządzanie zespołem to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim. W pracy zdalnej poczucie sensu, wpływu i autonomii jest bardzo ważne. Warto uwzględniać te potrzeby podczas codziennych działań menedżerskich.

2024-07-29
29 lipca 2024 - 30 lipca 2024
2024-07-30
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Budowanie autorytetu nowego menadżera

Awans ze specjalisty na menedżera nie udaje się w 40% przypadków. Zestaw wyzwań, narzędzi i rekomendacji na taką sytuację jest na szczęście dobrze znany.  Zarządzanie zespołem zdalnym w tej sytuacji dodaje nowych trudności – warto się na nie przygotować.

2024-08-01
01 sierpnia 2024 - 02 sierpnia 2024
2024-08-02
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Różnorodność pokoleniowa w zespole olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Zwłaszcza teraz – w sytuacji pracy zdalnej, w której chęć niezależności vs. współzależności i zależności różnicuje pokolenia. Współczesny menedżer pełni rolę wspierającą wobec pracowników i zespołu. Będzie tym skuteczniejszy im większą znajdzie w sobie otwartość na różne systemy wartości, sposoby myślenia, współpracy i reagowania w sytuacjach trudnych. A między innymi tym różnią X’y od Y’greków i Z’etek.

2024-09-04
04 września 2024 - 05 września 2024
2024-09-05
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wersja online: Siła i Odporność Menedżera - Trening Online

Odporność i wytrwałość, otwartość na zmiany, umiejętność kontroli emocji i skuteczne zarządzanie stresem to umiejętności niezbędne w dzisiejszym świecie. Dla menedżerów chcących poznać sztukę wytrwałości i kontroli emocji szkolenie to będzie idealnym rozwiązaniem. Siła i odporność menedżera buduję siłę i odporność zespołu – a jest to w dzisiejszych czasach więcej niż pożądane.

2024-09-30
30 września 2024
2024-09-30
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność).  Szkolenie dostarcza szeregu dobrych praktyk, narzędzi pozwalających sprawniej funkcjonować zespołowi w kontekście nieustających zmian.

2024-10-03
03 października 2024 - 04 października 2024
2024-10-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wyzwalanie potencjału pracowników to jedno z największych wyzwań menedżerskich, przywódczych. Szkolenie coaching menedżerski i zarządzanie rozwojem dostarcza paletę narzędzi rozpoznających poziom kompetencji pracowników i wspierający go.
Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Modele przywództwa zakładają, że podstawową metodą wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To, w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu lidera grupy.
Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wersja online: Lider transformacyjny – kiedyś przyszłość, dziś obowiązek

To menedżer kształtuje relacje między pracownikiem a zespołem i organizacją. Jeśli koncentruje się wyłącznie na wyniku relacja jest transakcyjna. Podstawą relacji transformacyjnej jest nadawanie sensu i znaczenia pracy, współodpowiedzialność, rozwijanie ludzi. Dziś mamy czas liderów, a menedżerowie wyniku stają w obliczu przedefiniowania swojej pracy z zespołem.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wersja online: Menedżer architektem zaangażowania. Recognition i motywowanie 3.0
Kluczem do skutecznego przywództwa jest wpływ, a nie władza. Podnoszenie zaangażowania pracowników to kluczowa funkcja menedżerska. Zaangażowany pracownik w pełni korzysta ze swoich talentów, jest efektywny czerpiąc satysfakcję z pracy. Narzędzia takie jak Recognition, feedforward, motywacja 3.0. znacznie poszerzą wachlarz możliwości menedżera w indywidualnej pracy z pracownikiem nad jego zaangażowaniem i motywacją.
Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Jest wiele sposóbów skutecznego zarządzania i przywództwa. Szkolenie menedżerskie bazujące na MBTI daje wiedzę na temat predyspozycji menedżerskich i rekomendacje jak je wykorzystywać. Uczy jak dopasowywać sposób zarządzania, wpływania do różnych typów pracowników. Zapraszamy na szkolenie Zarządzanie zespołem wg MBTI dla managerów.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wersja online: Konstruktywne rozmowy oceniające i rozwojowe
Otrzymywanie informacji zwrotnej zawsze zajmuje wysokie miejsca w zestawieniach oczekiwań pracowników. Wraz ze zmianami pokoleniowymi te oczekiwania się intensyfikują. Szkolenie rozmowy podsumowujące i oceny okresowe pracuje na postawach i dostarcza współczesnych rozwiązań menedżerskich.
Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wersja online: Trening mentalny online - Flow

Flow to stan, w którym upływ czasu przyśpiesza, a człowiek w pełni wykorzystuje swoje talenty i zasoby. To punkt, w którym praca daje satysfakcję, a organizacja otrzymuje w pełni zaangażowanego i efektywnego pracownika. Trening Flow pozwala wyzwalać energię i entuzjazm pracowników – tak potrzebny pracującym w domu, w trybie pracy zdalnej.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Współodpowiedzialność bierze się z poczucia współwłasności, a to z poczucia wpływu, współdecydowania i powiązania celów własnych z celami firmowymi. Zapraszamy na szkolenie ownership mindset - Menedżer architektem współodpowiedzialności.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, wprowadza zarządzanie zaufaniem, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. Zapraszamy na szkolenie turkusowe przywództwo. Turkus nie musi oznaczać rewolucji w firmie tylko ewolucję w Twoim dziale.
Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Organizacja to ludzie – a ludzie to zbiór unikalnych doświadczeń i kompetencji. Mentoring pozwala na pełne korzystanie z tego skarbu w postaci przekazywania najlepszych doświadczeń i nauk od ekspertów firmowych do tych, którzy tego najbardziej potrzebują. W sytuacji niespotykanych wyzwań są w firmie osoby, które wypracowały optymalne sposoby radzenia sobie z sytuacją warto transferować te know-how właśnie poprzez mentoring.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wersja online: Efektywnie przez wyzwania w zespole. Action learning w codziennej pracy menedżera (online)

Według badań przeprowadzonych przez MIT zespoły, w których ludzie wypowiadają się w mniej więcej takim samym stopniu, mogą poszczycić się lepszymi wynikami niż te, w których dominują jedna bądź dwie osoby.  Action Learning to dobry pomysł w sytuacji pracy zdalnej, w której naturalna komunikacja spotyka bariery technologiczne.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wersja online: Personal branding 2.0 i protokół biznesowy dla menadżerów

W trudnych czasach ludzie szukają autorytetów. Autorytet buduje się między innymi przez zachowanie spójności między wizerunkiem a czynami. Właściwie zbudowana marka osobista menedżera  sygnalizuje podejście organizacji do zasad, umacnia markę organizacji, w której pracujemy. Marka menedżera staje się fundamentem zaufania – kapitałem, który może być wykorzystany do wprowadzania zmian, obietnic i skutecznych apeli w kierunku pracowników.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Program szkolenia „Trudne rozmowy menedżerskie” jest odpowiedzią na zmienność i nieprzewidywalność wielu sytuacji, a w związku z tym malejącą skuteczność gotowych recept i procedur postępowania.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Efektywne spotkania biznesowe online - szkolenie poświęcone jest efektywności spotkań w modelu online lub hybrydowym (cześć uczestników stacjonarnie, część online). Kiedy coraz więcej pracowników pracuje online, zmieniła się również forma spotkań. Za tym pojawiły się też wyzwania i problemy, które adresują pracownicy: od ogromnej ilości spotkań, której nie sposób sprostać, po ich skrajną nieefektywność.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zarządzanie różnorodnością – menedżer dzięki typologii Extended DISC® ma świadomość z jakich pracowników składa się jego zespół. Delegując, zarządzając projektem, przydzielając pracę będzie osiągał wyższe wyniki uwzględniając style zachowania, mocne i słabe strony swoich pracowników.

Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Thomas International to również narzędzie zarządzania różnorodnością. Znając swoich pracowników, ich preferencje, możliwości i ograniczenia może przydzielać zadania tym, którzy najchętniej je przyjmą, ich wykonanie będzie najszybsze i na wysokim poziomie oraz przyniesie im satysfakcję.

Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Insigts Discovery™ opisuje tzw. indywidualny styl funkcjonowania. W zarządzaniu tak przydatny ponieważ dostarcza wiedzy na temat czynników motywacyjnych, preferowanych stylów działania, strategiach kształtowania relacji oraz preferencjach osobowościowych.

Dostępne jest szkolenie zamknięte.

W czasie kryzysu niezbędna jest kreatywność, świeże spojrzenie, pomysły na zmiany i ulepszenia – warto wciągnąć w ich poszukiwanie całą załogę!

Termin szkolenia online wkrótce.

Zaangażowanie przeciwdziała zanikowi więzi pracownika z organizacją. Pozwala w pełni wykorzystywać potencjał z zespołu, jest fundamentem właścicielskiej postawy i własnej inicjatywy pracowników oraz innowacyjności. Przynajmniej część menedżerów w pogoni za produktywnością i „dowożeniem wyniku” zapomniała właśnie o tym aspekcie pracy z zespołem.

Termin szkolenia online wkrótce.

Zarządzanie zdalnym zespołem składa się z rutyn menedżerskich – podobnie jak w przypadku zespół stacjonarnych. Warto doskonalić te rutyny i uwzględnić w nich dynamikę tego co się dzieje w zespole zdalnym. Ten rodzaj pracy jest znacznie mniej stabilny – zjawiska utraty więzi, spadku zaangażowania, emocji w zespole nasilają się jeżeli nie spotkają się z właściwą reakcją menedżerską.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Interaktywny warsztat on-line, stworzony, aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi zbudować odporność i wspomóc Cię w bardziej efektywnym zarządzaniu podczas kryzysu Covid i nie tylko.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Innowacyjny warsztat Luminy Learning. Głównym celem warsztatu jest pomoc w rozpoznaniu, docenieniu i praktycznym wprowadzeniu innowacji w organizacji. Warsztat koncentruje się na osobowości i kreatywności.

Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Rozwijanie swojej i zespołowej efektywności. Warsztat koncentruje się na rozwijaniu świadomości siebie i innych, komunikacji oraz optymalizacji wydajności i pracy zespołowej.

Dostępne jest szkolenie zamknięte.

W świecie VUCA (Volatility/Szybkozmienność, Uncertainty/Płynność, Complexity/Arcyzłożoność i Ambiguity/Mętność) zarządzanie zespołami stawia nowe wyzwania przed menadżerami.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Proponowane szkolenie strukturalizuje zarządzanie rozwojem pracowników bazując na 3 głównych metodologiach stosowanych w zarządzaniu i rozwoju pracowników w XXI wieku w trendzie Leadership & Management 3.0: Zarządzaniu Sytuacyjnym Kena Blancharda, Learning Agility Korn Ferry, 5 poziomach przywództwa dr Johna C. Maxwella.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Przedłużająca się pandemia i przymus pracy zdalnej mają negatywy wpływ na nasze samopoczucie. Wiele osób zmaga się ze spadkiem motywacji, huśtawkami nastroju i poczuciem bezradności. Jednocześnie zarówno życie jak i praca stawiają przed nami zadania, którym musimy podołać mimo gorszego samopoczucia.
Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Sztuka angażowania, udzielania odpowiedzialności i rozwijania potencjałów Nie trzeba wybierać między przywództwem i zarządzaniem. Szef powinien pracować w obu rolach – menedżerskiej i liderskiej.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Strengths-based Leadership

Warsztaty szkoleniowe z zakresu przywództwa opartego na mocnych stronach - Menedżerowie i liderzy uczą się, jak maksymalizować talenty i mocne strony swoje ale też innych ludzi.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Strengths-based Menadżer

Szkolenie "Talenty Gallupa w roli menadżera" to intensywny program, który umożliwia menedżerom odkrycie i wykorzystanie swoich naturalnych talentów w celu osiągnięcia sukcesu w roli przywódczej. Opierając się na badaniach i narzędziach Gallupa, szkolenie umożliwia uczestnikom zidentyfikowanie swoich mocnych stron i wykorzystanie ich w codziennej pracy.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

O mobbingu warto jest rozmawiać. Każda jego forma i odmiana ma równie destruktywny wpływ i daleko idące konsekwencje prowadzące do pogorszenia relacji, demotywacji, wypalenia, destabilizacji psychicznej i emocjonalnej, rozpadu zespołowości. A wszystko to ma swój wyraz w jakości i efektywności pracy. W skrajnych przypadkach może prowadzić do sporów sądowych i zniszczenia wizerunku pracodawcy.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Fundamenty 3 języków doceniania - Istnieją różne sposoby komunikowania doceniania, Każda konkretna osoba będzie ceniła określony język bardziej niż inny, Docenianie jest najbardziej skuteczne, jeśli jest wyrażone w języku preferowanym przez odbiorcę, Komunikaty doceniające, formułowane niewłaściwym językiem mają niską bądź zerową skuteczność, Menedżerowie zdradzają tendencję do używania tych języków doceniania, które sami preferują, zamiast dopasowywać docenienie do preferencji pracownika.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Dlaczego warto wybrać szkolenia dla menedżerów w Konsorcjum szkoleniowo-doradczym Gamma?

Podstawową wspólną wartością wszystkich pracowników i współpracowników Gammy jest orientacja na rezultaty. Dla nas wszystkich praca ma sens jeżeli prowadzi do zauważalnej zmiany. W przypadku szkoleń menedżerskich oczekiwane przez nas rezultaty to podniesienie efektywności podległych pracowników oraz wyższy dobrostan zarówno podwładnych jak i samych menedżerów. Mając świadomość funkcjonowania w szybkozmiennej rzeczywistości nie ustajemy w wysiłkach, aby stale aktualizować narzędzia, techniki i metody zarządzania i przywództwa, aby efekty przedsięwzięć rozwojowych były satysfakcjonujące dla menedżerów, dla HR jako reprezentantów organizacji oraz dla nas samych 😊 .
Gamma od lat zajmuje wiodące miejsca w rankingach firm szkoleniowych. W kryteriach oceny uwzględniania jest między innymi liczba klientów i wartość obrotów. Duże wartości w tych kryteriach oznaczają, że Gamma przez lata cieszy się uznaniem jako wiarygodny i zaufany partner rozwojowy. Pracujemy z ponad połową firm z rankingu top 100 FORBSA. Są to niejednokrotnie bardzo wymagające organizacje, które mają doświadczenie z wieloma dostawcami szkoleniowymi. Tym bardziej cenne są feedbacki ze strony tych organizacji, że nasze szkolenia menedżerskie poza tym, że są atrakcyjne w formie to skuteczne w realizacji celów stawianych przez samych uczestników, ich przełożonych i dział HR.
Gamma - firma szkoleniowa 2024 roku

Co zyskasz, wybierając szkolenia dla menedżerów w Gammie?

co zyskasz kupując szkolenia w konsorcjum Gamma?
Jesteśmy w Gammie podzieleni na centra kompetencyjne. Na czele każdego centrum stoi lider, który dla o procesy doskonalenia. W obszarze leadership i zarządzanie trenerzy Gammy regularnie spotykają się z liderem, aby wprowadzać nowe metodyki, dzielić się doświadczeniami między sobą, wspólnie jako zespół dążyć do ciągłem poprawy i aktualizacji realizowanych przez nas szkoleń. Trenerzy to nasza duma! Mają ogromne doświadczenie menedżerskie jak i w uczeniu innych. Łącząc praktykę szefowską z doświadczeniami z Sali szkoleniowej łatwo im zbudować autorytet, zaufanie i proponować adekwatne rozwiązania do wyzwań, z którymi mierzą się uczestnicy szkoleń.Świadczymy zarówno otwarte szkolenia menedżerskie, zamknięte – pojedyncze trafiające precyzyjnie w konkretną potrzebę jak również Akademie menedżerskie.
W przypadku szkoleń zamkniętych i Akademii menedżerskich poza samym trenerem bardzo ważna jest rola Kierownika projektów rozwojowych. To do jego zadań jest określenie interesariuszy tej zmiany jaką chcemy uzyskać poprzez szkolenie. Interesariuszy – czyli wszystkich tych, na których zmiana wpłynie – przełożonych, podwładnych, czasem reprezentantów wyższej kadry kierowniczej. Dobre szkolenie to nie tylko takie, które jest wysoko ocenione przez samych uczestników, ale również te, które odpowiada na oczekiwania pozostałych grup, które mogą chcieć uzyskać zmianę sposobu zarządzania od danej grupy kierowniczej.

Komu polecamy kursy menedżerskie w Gammie?

Szkolenia menedżerskie, szkolenia przywódcze są niezbędne wszystkim tym, którzy przygotowują się do objęcia ról i stanowisk kierowniczych albo już je pełnią. Naturalnym trendem na rynku jest, że świeżo awansowani otrzymują znacznie więcej szkoleń niż doświadczeni menedżerowie. Ta grupa zwykle przechodząc przez 5 poziomów przywództwa wg klasyfikacji Maxwella najpierw otrzymują władzę formalną (I poziom przywództwa) , następnie budują władzę relacyjną (II poziom przywództwa). Bez wątpienia jest to ważny fundament, ale jednocześnie pierwsza duża pułapka menedżerska. Dlatego, że menedżer, który zbuduje dobrą atmosferę w zespole i akceptację dla swojej osoby jako szefa boi się to stracić. Unika więc podejmowania niepopularnych decyzji, odmawiania, jest podatny na manipulacje. Dlatego ta grupa menedżerska poza szkoleniami dostarczającymi umiejętności kierowniczymi powinna również otrzymać wsparcie w rozwoju odpowiednich postaw związanych z odwagą liderską.
Szkolenia menedżerskie dla młodych menedżerów
Szkolenia Gamma dla menedżerów średniego szczebla
Następną grupą, która często się szkoli są menedżerowie średniego szczebla. Oni zajmują III poziom przywództwa wg Maxwella, którego podstawą jest efektywność. Zarządzane przez nich osoby i zespoły realizują założone cele, ale menedżer dużą część czasu poświęca na zadania pilne i ważne (zgodnie z matrycą Eisenhovera), dużo jego pracy odbywa się w trybie tzw. „gaszenia pożarów”. Brak czasu wynika z mikrozarządzania, które konsumuje każdą wolną chwilę. Menedżerowie są wikłani, albo, co gorsza, sami wikłają się w podejmowanie wszelkich decyzji na niższych szczeblach. W rezultacie kadra kierownicza siebie pozbawia czasu, a podwładnych sprawstwa, odpowiedzialności i proaktywności. Ta grupa szefów zanim zacznie rozwijać leadership u siebie musi znaleźć na niego czasu. Przywództwo wymaga poświęcenia więcej czasu na autentyczne rozmowy z pracownikami, a te są czasochłonne. Dlatego najpierw trzeba stworzyć przestrzeń na leadership poprzez pozbycie się mikrozarządzania a potem dopiero wprowadzać następne metody przywódcze związane angażowaniem, rozwijaniem i wspieraniem ludzi.
Wyższa kadra kierownicza, c-level z racji swojego miejsca w organizacji zwykle jest odizolowana od reszty organizacji. Decyzje podejmuje w oparciu o dane pośrednie – dostarczone przez innych pracowników bądź raporty. Dlatego tak ważne jest, aby raportujący do nich menedżerowie niższego szczebla i specjaliści mieli odwagę prowadzić z nimi szczere rozmowy i mówić prawdę. W tej grupie menedżerskiej charyzma jest dość powszechnym atrybutem charakteru. A w kontekście legitymizowania wątpliwości, komunikacji dwustronnej charyzma raczej należy do pasywów niż aktywów. Tak grupa menedżerska czasem na szkoleniach, a często również w indywidualnych sesjach rozwojowych, poprzez executive coaching, rozwija u siebie kompetencje związane z kształtowaniem środowiska bezpiecznego psychologicznie. Są to takie warunki pracy, w których pracownicy oceniają ryzyko interpersonalne jako niskie. Mają odwagę przyznać się do błędu, niewiedzy czy poprosić o pomoc. Nie obawiają się wchodzić w spory merytoryczne bo wiedzą, że nie wpłynie to na relacje. Udzielą informacji zwrotnej, bo wiedzą, że nie spotka ich ofensywna reakcja obronna.
Szkolenia. Wyższa kadra kierownicza.

Wszystkim menedżerom proponujemy spojrzenie przychylnym okiem nie tylko na szkolenia związane z delegowaniem, motywowaniem, rozwiązaniem konfliktów czy udzielaniem feedbacku. Warto również pomyśleć o szkoleniach przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu oraz szkoleniom podnoszącym poziom inteligencji emocjonalnej – empatia, zarządzanie stresem, zarządzanie energią własną, pojemność emocjonalna. Menedżerowie są grupą najbardziej narażoną na wypalenie zawodowe. A niski poziom dobrostanu menedżera wpływa na jego mniejsze zdolności zarządcze oraz rezonuje na zespół, który staje się bardziej nerwowy i rozedrgany emocjonalnie.

Czym wyróżniają się szkolenia dla menedżerów w Gammie ?

Czym wyróżniają się szkolenia w konsorcjum szkoleniowym Gamma?
Szkolenia mają charakter warsztatowy. To znaczy, że uczestnicy mają możliwość przećwiczenia trudnych sytuacji na sali szkoleniowej. Uczestnicy, a czasem również trener podgrywają role przełożonego i pracownika, a czasem całego zespołu. W omówieniu pojawiają się obserwacje i refleksje z perspektywy pracownika, przełożonego i z poziomu meta – czyli obserwatorów. Trener „spina” obserwacje z wyzwaniami i narzędziami i technikami, które uczestnicy już znają bądź powinni poznać w wyniku danej scenki. Dzięki temu uczestnicy nie poznają narzędzi menedżerskich w sposób wykładowy tylko najpierw są niejako „wprowadzani” w niewygodną sytuację, w której okazuje się, że ich dotychczasowe metody zawodzą i znajdują w sobie gotowość do poznania nowych, tych zaproponowanych na szkoleniu. Dzięki temu uczestnicy szkoleń menedżerskich zyskują motywację do wdrażania technik w swoją codzienną praktykę i porzucenia wcześniejszych nawykowych sposobów postępowania.Ważnym wyróżnikiem są też metody pracy. Dzięki znajomości wielu różnych branż oraz pracy z klientami międzynarodowymi nasze portfolio metodyk zarządzania stale się poszerza i aktualizuje. Dzięki temu uczestnicy otrzymują techniki zarządzana, które są najbardziej skuteczne w danej branży, na danym szczeblu menedżerskim i w odniesieniu do określonej treści pracy. Zmieniający się świat, zmieniające się realia wewnątrz organizacji, nowe metodyki, standardy pracy, rewolucja technologiczna – wszystko to powoduje, że nierzadko podejścia menedżerskie i liderskie, które kiedyś były adekwatne tracą na aktualności .

Kompetencje menedżerskie – jaki powinien być nowoczesny menedżer?

Szef powinien pracować w dwóch rolach – menedżerskiej i liderskiej. Zajmijmy się tu rolą menedżerską. Dobry przełożony powinien potrafić określać i wytyczać cele indywidualne i zespołowe, organizować i dzielić pracę w ramach zespołu, rozwijać i korzystać z talentów (zwłaszcza jeśli zarządza zespołem, w którym odbywa się dużo pracy współzależnej) . Dodatkowo powinien zarządzać wiedzą – nadawać strukturę doświadczeniom pracowników, dbać o to, aby na doświadczeniach jednym uczyli się kolejni, mobilizować do eksperymentowania i ciągłego doskonalenia. W dużych organizacjach ważne jest również zapewnienie zespołowi odpowiednich zasobów, rozwijanie relacji i świadome zaspokajanie oczekiwań interesariuszy.

Jeśli by czerpać z projektu badawczego firmy Google – projekty Arystotele możemy powiedzieć, że dobry menedżer powinien stosować się do następujących zaleceń:

  • Bądź dla podwładnych dobrym nauczycielem
  • Zapewnij pracownikom wpływ i nie zajmuj się mikrozarządzaniem
  • Okaż zainteresowanie i troskę odnośnie pracy i życia prywatnego
  • Wykaż się produktywnością i orientacją na wyniki
  • Bądź dobrym rozmówcą – słuchaj i przekazuj informacje
  • Pomagaj podwładnym w kwestii ich kariery
  • Pokaż, że dysponujesz klarowną wizją i strategią dotyczącą losów zespołu
  • Wykaż się potrzebnymi umiejętnościami technicznymi, aby udzielać porad
Kompetencje mendedżerskie

Co obejmują szkolenia dla menedżerów w większych cyklach szkoleń oraz Akademiach rozwojowych?

Co obejmują szkolenia dla menedżerów?
Wierzymy w Gammie, że zmiana nie dzieje się na sali szkoleniowej tylko poza salą szkoleniową. To oznacza, że na szkoleniu menedżerowie mogą poznać nowe techniki menedżerskie, ale zastosują je dopiero kiedy szkolenie opuszczą. Dlatego tak ważne jest, aby rozszerzać przestrzeń rozwojową poza salę szkoleniową. W przypadku cyklu szkoleń okres wdrożeniowy to czas pomiędzy szkoleniami. Okresów wdrożeniowych jest zawsze o jeden mniej niż liczba szkoleń. Jeśli Akademia menedżerska liczy 5 szkoleń to zawiera w sobie 4 okresy wdrożeniowe. Jako, że wiemy, że raptem 15% ma naturalnie wysoki poziom kompetencji learnability – umiejętności oduczania się i uczenia na nowo. To dla nas, jako projektujących procesy rozwojowe, oznacza, że należy „zaszywać” w Akademie menedżerskie mechanizmy mobilizujące uczestników do wdrożenia. Mogą to być zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy w postaci video, podcastu, infografiki. Mogą to być duety peer mentoringowe albo aktywności przełożonych, którzy jeśli będą monitorować, wzmacniać, egzekwować i nagradzać zmianę zainicjowaną szkoleniem to walnie przyczynią się do osiągniecia zamierzonego efektu.

W przypadku projektów transformacyjnych, które obejmują całą organizację i wszystkie szczeble kierownicze (np. wdrażanie kultury feedbacku i doceniania, kultura ciągłego doskonalenia, wdrażanie nowego modelu przywództwa, nowych wartości etc.) poza zaprojektowaniem działań rozwojowych – tych synchronicznych (wszyscy razem na wirtualnej czy rzeczywistej sali szkoleniowej) i asynchronicznej (każdy w dowolnym momencie) istotną kwestią jest warstwa komunikacyjna projektu. Nadanie wysiłkom uczestników sensu, odpowiedź na pytanie jak planowanie szkolenia, mentoringi, coachingi mają się do strategii firmy, chęci unikania ryzyk czy kierunku obranego przez organizację. Warto zaprojektować w jaki sposób będą propagowane właściwe zachowania, jak będą celebrowane sukcesy i po czym poznamy, że te sukcesy mają miejsce. Wreszcie jaka i czyja będzie reakcja jeśli część z zadań nie będzie realizowana. Taki proces rozwojowy zwykle charakteryzuje się dużą skalą i nie jest wolny od zagrożeń. Rozpoznanie ich odpowiednio wcześnie może sprawić, że te zagrożenia będą miały charakter potencjalny a nie rzeczywisty.

Szkolenia Kompetencje Menedżerskie- FAQ

Jakie szkolenia dla menedżerów?

W naszym Konsorcjum mamy coś dla każdego menedżera! Organizujemy szkolenia od podstaw, dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z zarządzaniem, aż po zaawansowane kursy dla starych wyjadaczy. Nasze szkolenia to prawdziwa skarbnica wiedzy – zarządzanie zespołem, projektami, rozwój osobisty – wszystko to znajdziesz u nas. Dodatkowo, oferujemy specjalistyczne warsztaty i sesje coachingowe, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb uczestników, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Sprawdź.

Co dają szkolenia menedżerskie?

Takie szkolenia to inwestycja w siebie. Dzięki nim zyskasz pewność siebie w zarządzaniu zespołem i nauczysz się radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Nasze kursy w Gammie pokazują, jak skutecznie motywować zespół i komunikować się bez przeszkód. Uczestnicy szkoleń zyskują również narzędzia do lepszego planowania i organizacji pracy, co przekłada się na wyższą efektywność całego zespołu.

Co musi umieć menedżer?

Dobry menedżer to mistrz w zarządzaniu ludźmi i projektami. Musi być świetnym rozgrywającym. Umieć motywować i negocjować. Uczymy, jak prowadzić zespół do sukcesu i radzić sobie z każdym wyzwaniem. Kluczowe jest również umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych.

Jaka jest różnica między kierownikiem a menedżerem?

Kierownik zarządza codziennymi zadaniami, a menedżer patrzy szerzej, zajmuje się strategią i rozwojem firmy. Pokażemy ci, jak wejść na wyższy poziom zarządzania i myśleć strategicznie. Menedżerowie często zajmują się również budowaniem kultury organizacyjnej i dbaniem o rozwój talentów w firmie.

Co zamiast MBA?

MBA to nie jedyna droga. W naszym konsorcjum oferujemy specjalistyczne szkolenia menedżerskie, które są bardziej praktyczne i skoncentrowane na konkretnych umiejętnościach. Alternatywą mogą być też kursy online i certyfikaty, które pozwalają na elastyczne zdobywanie wiedzy. Dzięki naszym programom możesz zdobyć potrzebne kompetencje bez konieczności wieloletnich studiów, co jest szczególnie cenne w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu.

Jakie wyróżniamy umiejętności menedżerskie?

Kluczowe umiejętności menedżerskie to zarządzanie zespołem, planowanie, delegowanie zadań, skuteczna komunikacja i motywacja. Do tego dochodzą zdolności analityczne i strategiczne myślenie. W Gammie stawiamy na praktyczne rozwijanie tych kompetencji. Uczymy również, jak budować zaufanie w zespole i efektywnie rozwiązywać konflikty, co jest niezbędne w pracy każdego menedżera.

Jak rozwijać kompetencje menedżerskie?

Kompetencje menedżerskie rozwijamy przez praktykę, ciągłe doskonalenie i uczenie się na błędach. Ważny jest feedback i mentoring. W Konsorcjum oferujemy programy coachingowe, które pomagają w profesjonalnym rozwoju i zdobywaniu nowych umiejętności. Rekomendujemy również udział w konferencjach branżowych i czytanie literatury fachowej, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i narzędziami zarządzania.

Czy praca menedżera jest trudna?

Praca menedżera to nie lada wyzwanie, ale też ogromna satysfakcja. Trzeba być elastycznym, szybko podejmować decyzje i radzić sobie ze stresem. W naszej firmie pokazujemy, jak stawić czoła codziennym wyzwaniom i czerpać radość z zarządzania. Dla wielu menedżerów największą nagrodą jest obserwowanie, jak ich zespół osiąga sukcesy i rozwija się dzięki ich wsparciu.

Co należy do obowiązków menedżera?

Menedżer zarządza zespołem, planuje i koordynuje projekty, monitoruje wyniki. Odpowiada za motywowanie pracowników i rozwiązywanie konfliktów. Dodatkowo, menedżerowie często muszą dbać o rozwój swoich podwładnych, planować ich ścieżki kariery i prowadzić regularne oceny pracownicze. Uczymy, jak skutecznie realizować te zadania i być prawdziwym liderem.

Jakie są formy szkolenia?

Szkolenia mogą mieć różne formy – stacjonarne, online, hybrydowe. Dopasowujemy programy do potrzeb uczestników, aby były jak najbardziej efektywne i interesujące. Dzięki elastycznym formom szkolenia, każdy może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od dostępnego czasu i preferencji.

 

„Tylko dlatego, że jesteś CEO, nie myśl, że osiągnąłeś wszystko. Musisz ciągle zwiększać swoją wiedzę, sposób myślenia i podejście do organizacji. Nigdy o tym nie zapomniałam.”
Źródło: Indra Nooyi (dyrektor generalny PepsiCo w latach 2006–2018m Top 100 najpotężniejszych kobiet świata),
The Story Exchange​ (The Story Exchange)​.

Zobacz w dziale:

Szkolenia menedżerskie

Zamiast popychać ludzi, lepiej ich pociągać

Przeszkoliliśmy ponad 50 tys. osób na stanowiskach menedżerskich – poprzez szkolenia online‘owe, stacjonarne oraz w formatach hybrydowych. Szkolenia dla menedżerów prowadzą trenerzy z dużym doświadczeniem zawodowym na stanowiskach kierowniczych i trenerskim. Zapraszamy na szkolenia menedżerskie, te dotyczące kompetencji uniwersalnych tj. zarządzanie zespołem zdalnym i hybrydowym, podnoszenie zaangażowania i produktywności w pracy w trybie zdalnym, budowanie poczucia bezpieczeństwa, radzenie sobie ze emocjami, Learning Agility.

 

Kompetencje miękkie

Przekuwamy kompetencje w rezultaty.

Szkolenia otwarte – tradycyjne i innowacyjne warsztaty. Zrealizowaliśmy 7500 dni szkoleniowych, w których brało udział ponad 50000 osób. Zapraszamy na szkolenia otwarte z różnych obszarów, w tym: szkolenia sprzedażowe, szkolenia menedżerskie, szkolenia z rozwoju osobistego.

Szkolenia sprzedażowe

Jeśli będziesz postępował jak wszyscy, będziesz miał wyniki jak wszyscy.

Część naszych szkoleń to klasyki rynkowe, inne to nasze autorskie, unikalne know-how, ale już sprawdzone z sukcesami na rynku. Realizujemy szkolenia online ’owo, stacjonarnie i łącząc formaty – hybrydowo. Szkolenia sprzedażowe (szkolenia dla handlowców, szkolenia zakupowe): od  podstawowych technik sprzedaży przez challanger sale po autorskie Seek&Sale Training (szkolenia dla sprzedawców). Propozycję uzupełniają szkolenia z negocjacji na kilku poziomach, szkolenie z obsługi klienta oraz zestaw szkoleń z wywierania wpływu, psychologii sprzedaży i psychomanipulacji.

Szkolenia - kompetencje przyszłości

Przygotuj się na przyszłość

Szkolenia - efektywność osobista

Pozwalamy opuścić strefę komfortu w bezpieczny sposób i rozwinąć umiejętności

Świat zmienił i zmienia się bardzo szybko. Dawne, utarte metody utrzymywania i podnoszenia efektywności nie zawsze są już skuteczne. Praca zdalna, intensywność zmian, silne emocje i zachwianie poczucia bezpieczeństwa wymagają rozwoju nowych kompetencji. Szkolenia z rozwoju osobistego Online wykorzystują znakomicie – format zdalny szkoleń pozwala na szybkie, krótkie formy rozwojowe, skoncentrowane na wybranych precyzyjnie narzędziach i kompetencjach.

Szkolenia - zarządzanie projektami

Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym zarządzać

Podejść, metodyk, narzędzi, technik jest wiele, często trudno przebić się przez „gąszcz”, tak, aby dobrać te właściwe szczególnie, że istotą projektu jest jego unikalność widoczna zarówno w postaci efektu projektu, jak też w postaci sposobu jego przygotowania i przeprowadzenia.

Szkolenia HR

Aby wygrać na rynku, musisz najpierw wygrać w miejscu pracy

Nasze szkolenia HR są odpowiedzią na współczesne potrzeby pracowników. Zarządzanie pokoleniami, turkusowy sposób zarządzania, design thinking, wolontariat pracowniczy – to wszystko tematy, które zagospodarowują potrzebę sensu, współuczestnictwa, rozumienia własnej roli w organizacji.

Szkolenia - administracja publiczna

Znamy i odpowiadamy na potrzeby administracji państwowej, rządowej i samorządowej

Administracja publiczna ma inne wymagania i uregulowania niż biznes. Rozumiemy oczekiwanie, żeby szkolenia dla administracji publicznej uwzględniały charakterystyczne procesy, przepisy i tradycje urzędów. Szanując to dbamy o dostarczanie nowoczesnych technik, metodyk i narzędzi realizując szkolenia dla urzędników.

Akademie Szkoleniowe / Programy Liderskie

Learning Agility Program, Excellent Manager, Excellent Leader Program

Akademie szkoleniowe oraz nasze Programy liderskie – format rozwojowy łączący efektywność pracy na podczas warsztatów online z zaangażowaniem uczestników w czasie pomiędzy wirtualnymi spotkaniami. Platformy wymiany doświadczeń, materiały inspiracyjne, orientacja na rezultaty we wdrażaniu nowych metodyk, technik i praktyk – to wszystko skutkuje skutecznym procesem rozwojowym, zaprojektowanym tak, aby efekty były widoczne bezpośrednio po Akademii.

Klasyczne, tradycyjne zarządzanie projektami

Waterfall to grupa metodyk i też najstarsze i najbardziej bogate w doświadczenia podejście do zarządzania projektami – odpowiada na pytanie jak? i dostarcza narzędzia i techniki.

Strefa szkoleń dla handlowca

Dwa silniki sprzedaży to sukcesy i pieniądze. Uruchamiamy ten napęd!

2 typy szkoleń dla handlowców – dla tych mniej doświadczonych oraz dla tych, którzy pracują w zawodzie od lat i tradycyjne szkolenia sprzedażowe mają już za sobą.

Zarządzanie projektami: Agile

Zarządzanie projektami: Agile

Metodyki, Agile Coach, podejście Agile, Scrum, Agile Project Management, Scrum Master, zespół zwinny, kultura organizacyjna zwinna, moda czy tendencja, fakty czy mity o efektywności podejścia i wiele innych słów i pytań.

Zarządzanie projektami: SCRUM

Zarządzanie projektami: SCRUM

Samoorganizujący się, podejmujący decyzje i dostarczający wartość biznesową Zespół Scrumowy stanowi o sukcesie podejścia.

Szkolenia twarde dla administracji

Znamy i odpowiadamy na potrzeby administracji państwowej, rządowej i samorządowej

Administracja publiczna ma inne wymagania i uregulowania niż biznes. Rozumiemy oczekiwanie, żeby szkolenia dla administracji publicznej uwzględniały charakterystyczne procesy, przepisy i tradycje urzędów. Szanując to dbamy o dostarczanie nowoczesnych technik, metodyk i narzędzi. Zapraszamy na szkolenia administracja publiczna!

Szkolenia z kompetencji miękkich

Znamy i odpowiadamy na potrzeby administracji państwowej, rządowej i samorządowej

Administracja publiczna ma inne wymagania i uregulowania niż biznes. Rozumiemy oczekiwanie, żeby szkolenia dla administracji publicznej uwzględniały charakterystyczne procesy, przepisy i tradycje urzędów. Szanując to dbamy o dostarczanie nowoczesnych technik, metodyk i narzędzi. Zapraszamy na szkolenia administracja publiczna!

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.