Prawdopodobnie najrzadziej odwoływane szkolenia otwarte

Terminarz szkoleń eksperckich

Przedstawiamy kalendarz szkoleń branżowych (twardych, eksperckich) odbywających się w najbliższym czasie. Oznaczenie poszczególnych szkoleń przenosi do szczegółowych opisów naszych propozycji. Zapraszamy!

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2024-03-04
04 marca 2024
2024-03-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zarządzanie Jakości Mikrobiologiczną – Rola laboratorium mikrobiologicznego w Wytwórni Farmaceutycznej. Metody mikrobiologiczne. Interpretacja wyników mikrobiologicznych. Ocena ryzyka.

2024-03-05
05 marca 2024 - 06 marca 2024
2024-03-06
Szkolenie online Szkolenie online

TERMIN GWARANTOWANY

Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Od regulowania stanu prawnego i nabywania gruntów do realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych

Cyfryzacja procesu budowlanego powoduje również cyfryzację geodezji. Celem szkolenia jest przedstawienie inwestorom, wykonawcom, projektantom i architektom zagadnień związanych z granicami nieruchomości począwszy od regulowania stanu prawnego i nabywania gruntów aż do realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych.

2024-03-11
11 marca 2024
2024-03-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
STRUKTURA, FUNKCJONOWANIE, OPTYMALIZACJA PROCESÓW I PRZESTRZENI MAGAZYNÓW

Udział w szkoleniu szkoleniu pozwoli uczestnikom m.in. na określenie miejsca gospodarki magazynowej w systemie logistycznym firm, zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów, dokonanie podziału zapasów według różnych kryteriów składowania.

2024-03-11
11 marca 2024 - 12 marca 2024
2024-03-12
Szkolenie online Szkolenie online

Szkolenie pozwala wyjaśnić specyficzne pojęcia występujące wyłącznie w transporcie morskim (między innymi: rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy temat obiegu dokumentów oraz rolę konosamentu (Bill of lading). Zapraszamy na szkolenie transport morski towarów, konosament.

2024-03-11
11 marca 2024
2024-03-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem warsztatów jest praktyczne przedstawienie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dla producentów wyrobów kosmetycznych zgodnie z wytycznymi Normy PN EN ISO 22716:2009. Zapraszamy na szkolenie dobra praktyka wytwarzania!

2024-03-12
12 marca 2024
2024-03-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym

Głównym tematem szkolenia reklamacje dla transportu będzie reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Szkolenie z transportu drogowego poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie!

2024-03-12
12 marca 2024
2024-03-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ZFŚS przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się lub odświeżyć wiedzę dotyczącą stosowania przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

2024-03-12
12 marca 2024
2024-03-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Jeśli chcesz poznać obowiązki podmiotu uczestniczącego w wymianie towarowej z zagranicą, procedury celne pozwalające na optymalizację czasowo-kosztową w wymianie towarowej z zagranicą i dowiedzieć się jak unikać błędów – zapraszamy na warsztaty IMPORT / EXPORT – AKTUALNY STAN PRAWNY.

2024-03-13
13 marca 2024 - 14 marca 2024
2024-03-14
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wymagania prawne dotyczące zasad transportu produktów leczniczych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Farmaceutyczne, z uwzględnieniem spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Zapraszamy na szkolenie magazynowanie leków!

2024-03-14
14 marca 2024
2024-03-14
Szkolenie online Szkolenie online
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom całokształt przepisów związanych z najmem i zarządzaniem nieruchomościami.

2024-03-14
14 marca 2024 - 15 marca 2024
2024-03-15
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości.

2024-03-15
15 marca 2024
2024-03-15
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności w zakresie opracowywania dokumentacji do badań i treści etykiety kosmetyków. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi oznakowania produktów kosmetycznych.

2024-03-18
18 marca 2024
2024-03-18
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Omówienie nowych rozporządzeń i stanowisk urzędowych w tym zakresie wraz z planowanymi zmianami związanymi z wdrożeniem dyrektywy o sygnalistach oraz orzecznictwo sądu najwyższego dotyczące kadr i płac

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w trakcie spotkania rozwiążecie Państwo razem z trenerem 47 zadań związanych z ostatnimi zmianami w prawie pracy. Każde zadanie poparte przepisem, wyjaśnieniem i ewentualnych stanowiskiem organów. Na szkoleniu rozwiejecie Państwo swoje wątpliwości odnośnie stosowania nowych przepisów.

2024-03-18
18 marca 2024 - 19 marca 2024
2024-03-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Problematyka prawnego uregulowania zasad korzystania z nieruchomości zarówno z punktu widzenia korzystającego jak i oddającego nieruchomość do korzystania. Zapraszamy na szkolenie umowy najmu i dzierżawy.

2024-03-18
18 marca 2024
2024-03-18
Szkolenie online Szkolenie online
Nowe zasady raportowania wysokoemisyjnych towarów importowanych

Na szkolenie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się obrotem międzynarodowym, osoby odpowiedzialne za rozliczenia importu towarów w firmie oraz za rozliczenia podatkowe.

2024-03-19
19 marca 2024
2024-03-19
Szkolenie online Szkolenie online

Zapraszamy na szkolenie podczas którego ekspert omówi orzecznictwo Sądu Najwyższego
dotyczące kadr i płac z ostatnich 3 lat.

2024-03-19
19 marca 2024
2024-03-19
Szkolenie online Szkolenie online

Cykl życia arkuszy Excel. Case study – omówienie walidacji na przykładzie. Warsztaty – samodzielna walidacja przykładowego arkusza. Arkusze Excel a kategoria oprogramowania wg GAMP 5.

2024-03-19
19 marca 2024
2024-03-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Aktualny stan prawny, planowane zmiany, KPO i pakt migracyjny UE

Rok 2023 pod względem prawa imigracyjnego jest kontynuacją poprzedniego. Po długim przestoju widać intensywną aktywność legislacyjną – uchwalane są kolejne reformy prawa imigracyjnego, zarówno drobne doraźne zmiany, jak i planowe przebudowy na poziomie strategicznym.

2024-03-19
19 marca 2024
2024-03-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem warsztatów jest praktyczne prześledzenie aktualnych zapisów prawnych oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

2024-03-19
19 marca 2024 - 20 marca 2024
2024-03-20
Szkolenie online Szkolenie online
Wszystko co powinieneś wiedzieć!

Na szkoleniu zostanie omówiony Aneks 15 GMP – zmiany w podejściu do walidacji z naciskiem na zarządzanie ryzykiem jakości w cyklu leczniczym. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie walidacją w firmie farmaceutycznej.

2024-03-21
21 marca 2024 - 22 marca 2024
2024-03-22
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Jak zoptymalizować proces i spełnić wymagania?

Przegląd Jakości Produktu to regularne, okresowe lub stałe, przeglądy jakościowe wszystkich produktów leczniczych objętych zezwoleniem na wytwarzanie (w tym importowanych produktów leczniczych), łącznie z produktami przeznaczonymi wyłącznie na eksport (każdy kierunek eksportu). Zapraszamy na szkolenie przegląd jakości produktu!

2024-03-21
21 marca 2024
2024-03-21
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Nasze szkolenie Excel średnio zaawansowany uczy jak używać funkcji Excela w taki sposób, aby wszystko było jasne nie tylko na szkoleniu, ale również potem, już w pracy. Poziom szkolenia ms excel dopasowujemy do grupy oraz tego w jaki sposób wykorzystują arkusz w swojej pracy.

2024-03-21
21 marca 2024 - 22 marca 2024
2024-03-22
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Opracowanie Głównego Planu Walidacji. Organizacja prac walidacyjnych i współpraca z Wydziałem Produkcji oraz z Zapewnieniem Jakości. Analiza ryzyka. Bracketing – rozsądne podejście do procesu walidacji.

2024-03-25
25 marca 2024
2024-03-25
Szkolenie online Szkolenie online

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych.

2024-03-25
25 marca 2024
2024-03-25
Szkolenie online Szkolenie online
Stan prawny 2024 i najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

2024-03-25
25 marca 2024 - 26 marca 2024
2024-03-26
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Ideą szkolenia jest przygotowanie uczestników wspierających procesy farmaceutyczne od strony IT i technologii do walidacji systemów skomputeryzowanych i systemów automatyki oraz przygotowanie do inspekcji pod kątem audytów systemów komputerowych.

2024-03-25
25 marca 2024 - 26 marca 2024
2024-03-26
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Modyfikacja systemu wynagradzania w organizacji lub stworzenie nowego systemu jest wyzwaniem, przed którym coraz częściej stają osoby zarządzające lub pracownicy działu HR.

2024-03-25
25 marca 2024 - 26 marca 2024
2024-03-26
Szkolenie online Szkolenie online

Systematyzacja norm prawnych, dane ujawniane w ewidencji gruntów i budynków, transakcje na nieruchomościach, umowy najmu i dzierżawy, formy władania nieruchomościami i zakres upoważnień. Zapraszamy na szkolenie badanie stanu prawnego nieruchomości.

2024-03-25
25 marca 2024 - 26 marca 2024
2024-03-26
Szkolenie online Szkolenie online

Analiza ryzyka – zakres zastosowania w obszarze farmaceutycznym. Analiza ryzyka w świetle wymagań prawnych – Prawo Farmaceutyczne, wymagania GMP, Aneks 20, wymagania ICH Q9. Metody analizy ryzyka – do czego wykorzystać. Praktyczne warsztaty – zastosowanie metod, przykłady wykorzystania.

2024-03-26
26 marca 2024
2024-03-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wytyczne prawne – nowy Aneks 1 EU GMP. Klasyfikacja pomieszczeń czystych. Woda i para czysta – jakość wody PW i WFI. Produkcja sterylna – rodzaje produkcji sterylnej.

2024-04-04
04 kwietnia 2024 - 05 kwietnia 2024
2024-04-05
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie to będzie dotyczyło kwestii technicznych dotyczących zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa

2024-04-08
08 kwietnia 2024
2024-04-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Jak prawidłowo prowadzić elektroniczny dziennik budowy zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowlanego i rozporządzeniem MRiT w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy z dnia 22 grudnia 2022 (Dz.U. 2023 poz. 45)

2024-04-09
09 kwietnia 2024
2024-04-09
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań bezpieczeństwa produktów spożywczych, w szczególności w zakładach produkujących suplementy diety zgodnie wymogami przepisów prawa.

2024-04-09
09 kwietnia 2024
2024-04-09
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze

Uczestnicy szkolenia poznają reguły ustalania pochodzenia towarów, konsekwencje błędnej klasyfikacji oraz najczęściej popełniane błędy.

2024-04-10
10 kwietnia 2024
2024-04-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu możliwości stosowania optymalnych procedur celnych, najczęściej popełnianym błędom oraz wskazaniem ich rozwiązywania/unikania.

2024-04-11
11 kwietnia 2024 - 12 kwietnia 2024
2024-04-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zapraszamy na szkolenie płace czyli Budowa efektywnych systemów wynagradzania. W programie: nowoczesne rozwiązania do zarządzania wynagrodzeniami, tworzenie systemu taryfowego, siatki płac i tabel zasadniczych, dobór formy premiowania, systemy premiowe.

2024-04-11
11 kwietnia 2024 - 12 kwietnia 2024
2024-04-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Czym różnią się badania kliniczne od badań dermatologicznych?. Obszar Regulatory i Safety w odniesieniu do badań klinicznych produktów kosmetycznych (jakie aspekty mają sens / zastosowanie). Good Clinical Practice w odniesieniu do produktów kosmetycznych. Odniesienia normy ISO 14155 do badań klinicznych produktów kosmetycznych.

2024-04-12
12 kwietnia 2024
2024-04-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: nieruchomości, majątku, działu prawnego i inwestycji, osoby zajmujące się pozyskiwaniem nieruchomości pod inwestycje i wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony gruntów rolnych i leśnych.

2024-04-12
12 kwietnia 2024
2024-04-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym wpływa na mniejsza liczbę reklamacji i wyrobów niezgodnych – wpływa więc na finanse. Zapraszamy na szkolenie Nadzór nad aparaturą i wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium.

2024-04-12
12 kwietnia 2024
2024-04-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zdobycie wiedzy jak wprowadzić markę własną kosmetyków. Ważne aspekty przy zleceniu produkcji zarówno dla osób, które planują zlecenie produkcji swojej marki własnej firmie zewnętrznej, ale także dla firm prowadzących lub planujących rozpoczęcie produkcji kosmetyków pod markami własnymi klientów.

2024-04-15
15 kwietnia 2024
2024-04-15
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Prowadzący szkolenie:mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.

2024-04-15
15 kwietnia 2024
2024-04-15
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie excel zaawansowany przeznaczone jest dla osób chcących poznać wszystkie narzędzia i zaawansowane działanie programu MS Excel. Zakłada się, iż osoba pracowała już w Excelu i zna dobrze działanie programu jednak pragnie poszerzenia wiedzy o nowe funkcjonalności, pogłębienie tego co wie oraz poznanie skrótów klawiszowych do większości narzędzi.

2024-04-15
15 kwietnia 2024 - 16 kwietnia 2024
2024-04-16
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom możliwości, jakie daje dodatek Power Query, oraz
praktyczne wprowadzenie w funkcje tego programu. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili zastosować poznane techniki w swojej pracy z danymi.

2024-04-15
15 kwietnia 2024
2024-04-15
Szkolenie online Szkolenie online

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie Transferu Technologii oraz podstawowymi zagadnienia związanymi z TT w wytwarzaniu produktów leczniczych.

2024-04-16
16 kwietnia 2024
2024-04-16
Szkolenie online Szkolenie online

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie obrotem towarowym, kierowaniem i obsługą procesów celnych i logistycznych z wykorzystaniem klasyfikacji taryfowej towarów a także osoby dokonujące zgłoszeń celnych, osoby składające deklaracje INTRASTAT i osoby zaangażowane w dokumentowanie pochodzenia towarów.

2024-04-16
16 kwietnia 2024
2024-04-16
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Program został przygotowany w oparciu o problemy, wydarzenia i sytuacje, z którymi autor spotyka się w praktyce w dziesiątkach firm (energetyka, produkcja, automotive itd.). Szczególny nacisk zostanie położony na uświadomienie menedżerom i specjalistom ds. personalnych konsekwencji podjętych decyzji.

2024-04-16
16 kwietnia 2024
2024-04-16
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Zasady funkcjonowania i współdziałania związku zawodowego z pracodawcą - planowana nowelizacja Prawa Związkowego

Tematyka zajęć ukazuje kluczowe zasady i praktykę współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy po ostatnich zmianach.

2024-04-16
16 kwietnia 2024
2024-04-16
Szkolenie online Szkolenie online

Kurs Excel tabele przestawne pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności związane z  architekturą środowiska analiz biznesowych: fakt, miara, wymiar, SQL, ODBC, hurtownia danych, OLAP. Zapraszamy na szkolenie tabele przestawne jako narzędzie analizy biznesowej.

2024-04-16
16 kwietnia 2024
2024-04-16
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

2024-04-17
17 kwietnia 2024
2024-04-17
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami i ogólnymi zasadami dotyczącymi mycia i dezynfekcji w wytwórni farmaceutycznej oraz dobór metod i środków do określonych powierzchni i zanieczyszczeń.

2024-04-17
17 kwietnia 2024
2024-04-17
Szkolenie online Szkolenie online
Podstawy prawne I wymagania w zakresie wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych w krajach poza UE

Różnice w definicji „produktu kosmetycznego” w wybranych krajach poza UE. Ćwiczenia z opracowania etykiety produktu na wybrane kraje oraz z przygotowania certyfikatu zgodności na wybrany kraj poza UE. Wymagania prawne wybranych krajów pozaeuropejskich w zakresie wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu na dany rynek.

2024-04-19
19 kwietnia 2024
2024-04-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
2024-04-22
22 kwietnia 2024
2024-04-22
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie dla spedytorów i logistyków porządkujące wiedzę na temat prawnych aspektów ich pracy. Omówione zostanie polskie prawo przewozowe i zawarte w nim tematy takie jak ubezpiecznie cargo w transporcie międzynarodowym czy ubezpieczenie ładunku w transporcie krajowym. Zapraszamy na szkolenie CMR i prawo przewozowe.

2024-04-22
22 kwietnia 2024
2024-04-22
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości

Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości – praca na dokumencie. Zapraszamy na szkolenie jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych.

2024-04-22
22 kwietnia 2024
2024-04-22
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych

Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych. Zapraszamy na szkolenie Organizacja i prowadzenie robot budowlanych.

2024-04-22
22 kwietnia 2024 - 23 kwietnia 2024
2024-04-23
Szkolenie online Szkolenie online
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wymagania prawa kosmetycznego UE w zakresie badań stabilności produktów kosmetycznych. Warunki i sposób przechowywania próbek do badań stabilności. Parametry stabilnościowe produktów kosmetycznych oraz metody badań stabilności. Postępowanie z wynikami OOS i OOT uzyskanymi w badaniach stabilności produktów kosmetycznych.

2024-04-24
24 kwietnia 2024
2024-04-24
Szkolenie online Szkolenie online
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Aktualny stan prawny

Podstawy prawne, regulacje UE, obowiązek sprawozdawczy, reprezentacja podmiotów, Nomenklatura Scalona, Simstat, uproszczone deklarowanie rodzajów obrotów. Zapraszamy na szkolenie intrastat.

2024-04-24
24 kwietnia 2024
2024-04-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zaznajomienie podmiotów zawierających umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi, podmiotów (min. gmin) wydających decyzje administracyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych, a także będących członkami wspólnot mieszkaniowych z zasadami ich: funkcjonowania, reprezentacji (podpisywania dokumentów), wystawiania pełnomocnictw, podejmowania decyzji, uchwał.

2024-04-25
25 kwietnia 2024
2024-04-25
Szkolenie online Szkolenie online
Incoterms 2020® - najnowsza wersja - Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów

Szkolenie incoterms 2020 nauczy Uczestnika dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

2024-04-25
25 kwietnia 2024
2024-04-25
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wymagania prawne dotyczące opakowań produktów leczniczych. Walidacja procesu pakowania. Rodzaje opakowań bezpośrednich. Znakowanie produktów leczniczych (serializacja, tamper evident).

2024-04-25
25 kwietnia 2024
2024-04-25
Szkolenie online Szkolenie online

Zapraszamy na kompleksowe 2-dniowe szkolenie, w trakcie którego poruszone zostaną bieżące problemy dotyczące czasu pracy, aktualne orzecznictwo z tego zakresu, oraz zostaną omówione praktyczne sposoby  prowadzenia nowej dokumentacji czasu pracy.

2024-04-25
25 kwietnia 2024 - 26 kwietnia 2024
2024-04-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego przygotowania i nadzorowania dokumentacji
zgodnie z Dobrą Praktyką Dokumentowania oraz w zgodzie z dokumentacją złożoną przy ubieganiu
się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i zezwoleniem na wytwarzanie.

2024-05-07
07 maja 2024
2024-05-07
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ma na celu udoskonalić pracę auditorów wewnętrznych w zakresie przeprowadzenia auditu (obszary do auditowania, poszukiwanie dowodów auditowych i ich dokumentowanie), zaplanowania auditu, przygotowania raportu z auditu, zaplanowania działań po auditowych.

2024-05-08
08 maja 2024
2024-05-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Źródła zanieczyszczeń w przemyśle farmaceutycznym. Różnice między czyszczeniem i dezynfekcją. Program Higieny w Wytwórni. Trudne powierzchnie w przestrzeniach GMP z punktu widzenia dezynfekcji.

2024-05-08
08 maja 2024
2024-05-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Lepiej zatrudnić pracowników prezentujących odpowiednią postawę, wartości i potencjał niż później poświęcać ogrom czasu, żeby ich zmienić. Szkolenie rekrutacja kładzie nacisk na rekrutację – pozyskanie odpowiednich kandydatów i zachęcenie ich do podjęcia pracy w firmie. Zapraszamy na szkolenie rekrutacja i selekcja.

2024-05-09
09 maja 2024 - 10 maja 2024
2024-05-10
Szkolenie online Szkolenie online

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wnioskują w trybie ZRID, w trybie
zgłoszenia prowadzenia robót lub w trybie pozwolenia na budowę o przebudowę geometrii dróg publicznych po zmianach przepisów
z dnia 21 września 2022 roku.

2024-05-13
13 maja 2024
2024-05-13
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

HR BUSINESS PARTNER oprócz wiedzy HR-owej musi się także dobrze poruszać w obszarze przepisów prawa pracy, gdyż w wielu działaniach prowadzonych przez HR BP nie da się od nich uciec. HR BP uczestniczy w procesach podwyżkowych, nakładaniu kar porządkowych, czy działaniach mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi, a tu także nie da się uciec od przepisów prawa pracy.

2024-05-14
14 maja 2024 - 15 maja 2024
2024-05-15
Szkolenie online Szkolenie online

Wymagane dossier toksykologiczne dla składników kosmetyków. Podejście TTC jako przydatne narzędzie do oceny narażenia na zanieczyszczenia. Wyliczanie marginesu bezpieczeństwa – wytyczne SCCS. Praca z monografią toksykologiczną wybranego surowca – warsztaty.

2024-05-15
15 maja 2024
2024-05-15
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie zasad przygotowywania i przeprowadzania audytu laboratorium mikrobiologicznego.

2024-05-15
15 maja 2024
2024-05-15
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Odchylenia w procesie wytwarzania – wykorzystanie metod analizy ryzyka. Zdefiniowanie działań korygujących i zapobiegawczych (CAPA). Wyniki OOX – OOS, OOL, OOT – postępowanie z wynikami poza specyfikacją, poza limitem, poza trendem. Przegląd odchyleń w procesie okresowego przeglądu zarządzania.

2024-05-16
16 maja 2024
2024-05-16
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Z inicjatywy uczestników naszych szkoleń powstał autorski, unikalny warsztat podczas którego omówimy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zasady wydawania oświadczeń, opłaty za przekształcenie, istotne kwestie pomocy deminimis w ustawie, wycenę nieruchomości, poprawność operatów szacunkowych oraz zasady wyceny dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

2024-05-17
17 maja 2024
2024-05-17
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Negocjacje – Realizacja - Roszczenia

Analiza problemów związanych z niewłaściwą konstrukcją umów o roboty budowlane, analiza błędnych interpretacji umów. Szkolenie umowa o roboty budowlane poprowadzi uznany ekspert – radca prawny z olbrzymim doświadczeniem zawodowym i szkoleniowych w tym temacie.

2024-05-20
20 maja 2024 - 21 maja 2024
2024-05-21
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz praktyczne przygotowanie pracowników do przeprowadzenia audytów wewnętrznych GMP.

2024-05-21
21 maja 2024
2024-05-21
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Koszty wewnętrznego zapewnienia jakości. Mierniki kosztów jakości. Koszty zewnętrznego zapewnienia jakości. Redukowanie kosztów jakości.

2024-05-23
23 maja 2024
2024-05-23
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Zmiany oraz bieżące orzecznictwo SN. Najlepsze praktyki – najnowsze trendy - sytuacje problematyczne

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zostaniecie zapoznani Państwo z orzecznictwem SN z kilku ostatnich lat, poznacie najnowsze ciekawe przypadki, gdy sąd zgadza się na rozwiązanie stosunku pracy lub też gdy pracodawca przegrywa proces. Pozwoli to na opracowanie katalogu bezpiecznych przyczyn wypowiedzenia i zmniejszy ryzyko przegranych spraw w sądach pracy dotyczących odwołań od wypowiedzenia.

2024-05-24
24 maja 2024
2024-05-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Ustawa deweloperska a odbiór lokalu. Rękojmia a Gwarancja a Odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Zakres uprawnień konsumenta w ramach rękojmi. Podstawy zwolnienia z odpowiedzialności. Gwarancja i Odpowiedzialność na zasadach ogólnych – kluczowe ramy prawne.

2024-05-27
27 maja 2024
2024-05-27
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Cel szkolenia : Wskazanie regulacji prawnych obowiązujących w systemie prawa polskiego dotyczących renty planistycznej i opłat adiacenckich wraz z ich rodzajami oraz procedurą i praktyką stosowania przez organy administracji publicznej.

2024-05-27
27 maja 2024
2024-05-27
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie pobierania prób surowców, materiałów opakowaniowych i gotowych produktów leczniczych. Zapraszamy na dokumentowanie próbek szkolenie.

2024-06-04
04 czerwca 2024
2024-06-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Konserwowanie produktów kosmetycznych. Testy konserwacji produktów kosmetycznych. Zakres niezbędnych badań mikrobiologicznych dla poszczególnych kategorii produktów kosmetycznych. Mikrobiologiczna kontrola jakości surowców kosmetycznych, materiałów opakowaniowych, mas kosmetycznych i wyrobów gotowych.

2024-06-13
13 czerwca 2024
2024-06-13
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Aneks 16 certyfikacja przez osobę wykwalifikowaną i zwalnianie serii. W programie: przebieg procesu certyfikacji, audyt osób trzecich – zasady, postępowanie z nieplanowanymi odchyleniami, zwolnienie serii, certyfikat serii końcowego produktu leczniczego, dobra praktyka wytwarzania.

2024-06-14
14 czerwca 2024
2024-06-14
Szkolenie online Szkolenie online

Procedury wywłaszczenia oraz ograniczenia praw do nieruchomości z naciskiem na formalne kwestie postępowań oraz wycen nieruchomości. Zapraszamy na szkolenie Postępowanie w przedmiocie decyzji wywłaszczeniowych / ograniczających, kwestie formalne odszkodowań oraz wycena nieruchomości.

2024-06-17
17 czerwca 2024
2024-06-17
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji produktu leczniczego, sposobu postępowania ze stwierdzania wady jakościowej oraz w przypadku wycofania produktu z obrotu. Zapraszamy na szkolenie reklamacja leków!

2024-06-18
18 czerwca 2024
2024-06-18
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym.

2024-09-30
30 września 2024
2024-09-30
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.