Espresso rozwojowe w atrakcyjnej formie

Krótkie formy szkoleniowe

Krótka forma szkoleniowa jest odpowiedzią na rzeczywistość VUCA. Pracownicy często nie mogą sobie pozwolić, żeby poświęcić dwa dni pracy na tradycyjne szkolenie. Krótka forma szkoleniowa zapewnia esencję, jest możliwa do przeprowadzenia dla większych grup. Zwykle wspierana działaniami follow up. Zapraszamy do poznania naszych propozycji!

Warsztaty essence learningowe są zwięzłe, skuteczne i przyjazne w organizacji. To krótkie formy szkoleniowe zapewniające natychmiastowy efekt dzięki skupieniu się na jednym wąskim zagadnieniu. To rozwiązanie docenią wszyscy zajęci pracownicy i menedżerowie, dla których przeznaczenie jednego lub dwóch dni na szkolenie jest zbyt uciążliwe.

Forma warsztatów essence learningowych idealnie pasuje do pracowników, którzy są gotowi do przyjmowania szybkich i małych porcji wiedzy. Warsztaty tego typu poświęcone są małemu „kęsowi” wiedzy i trwają nie dłużej niż 2-4 godziny.

Struktura zajęć składa się z trzech faz:

  • Inspiracja Wprowadzenie w tematykę poprzez mowę inspirującą, dzięki której w krótkiej i ciekawej formie zostanie przekazana podstawowa wiedza dotycząca problematyki warsztatów. W tej fazie przedstawione są wnioski z badań, modele i teorie stanowiące podstawę merytoryczną dalszej części warsztatów. Przekazywanie wiedzy w formie storytellingu zapewni zdobycie uwagi i zainteresowania uczestników.
  • Praktyka Druga część warsztatów poświęcona jest na praktyczne ćwiczenia umożliwiające udoskonalenie określonych umiejętności z obszaru poruszanej tematyki. Charakter ćwiczeń jest zbieżny z formułą warsztatów. Ćwiczenia są krótkie i intensywne, koncentrujące się na jednej konkretnej umiejętności lub wąskim zestawie umiejętności. Zastosowane jest tutaj podejście mastery learning. Ta forma ćwiczenia polega na doskonaleniu konkretnego zestawu umiejętności potrzebnych do wykonania jakiegoś konkretnego zadania. Aby osiągnąć zakładany wynik tego zadania, niezbędne jest opanowanie zestawu wszystkich umiejętności potrzebnych do jego realizacji. Miernikiem jest tutaj efekt, a sposobem jego osiągnięcia jest udoskonalenie niezbędnych umiejętności do poziomu „mistrzowskiego”.
  • Przejście do rzeczywistości Ostatnia faza warsztatów ułatwia przeniesienie zdobytej wiedzy i umiejętności na realia zawodowe. Uczestnicy tworzą listę działań, które mogą podjąć w swojej pracy, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności. Lista dotyczy przede wszystkim działań o szybkich efektach, czyli takich, które mogą zostać podjęte w ciągu najbliższych trzech dni. Podejście nastawione na szybki rezultat ma na celu zmobilizowanie uczestników do aktywności bezpośrednio po warsztatach, kiedy silnie działa efekt świeżości.
W STRONĘ „TURKUSOWEJ ORGANIZACJI”
szkolenia esscence learning
Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. HR jest naturalnym ambasadorem idei turkusowej organizacji. Zapraszamy na krótką formę szkoleniową turkusowa organizacja.
„JAK PORADZIĆ SOBIE Z NAWYKAMI? – CZYLI AUTOMOTYWACJA DO DZIAŁANIA”
szkolenia esscence learning
Udział w warsztatach pozwoli każdemu odnaleźć sposoby mobilizowania poprzez odnalezienie najskuteczniejszych dla siebie motywatorów. Uczestnicy zdobędą umiejętność lepszego radzenia sobie z własnymi nawykami, które stanowią barierę w skutecznym wyzwalaniu swojej motywacji. Uzyskanie zdolności do motywowania samego siebie pozwoli stać się bardziej niezależnym od zewnętrznych źródeł motywacji, takich jak pochwały przełożonych czy nagrody finansowe.
„JAK NAJLEPIEJ ZARZĄDZAĆ RÓŻNORODNOŚCIĄ POTENCJAŁU”
szkolenia esscence learning
Znane powiedzenie mówi: „ciągnie swój do swego”. Wynika z tego, że w naturalny sposób lepiej współpracuje się ludziom, którzy są do siebie podobni pod jakimś względem: wieku, wyznawanych wartości, zainteresowań czy kultury. Z kolei zespół złożony z ludzi o odmiennych osobowościach, charakterach, temperamentach i doświadczeniach stawia przed menedżerem wiele wyzwań wynikających właśnie ze zróżnicowania: konflikty, wzajemne uprzedzenia, stereotypy, podział na „my” i „oni” itd. Warsztaty wspierają menedżerów w zdobyciu wiedzy i umiejętności pozwalających na docenienie różnorodności i umiejętne jej wykorzystanie dla lepszych efektów pracy zespołu.
JAK ZADBAĆ O SWOJE POZYTYWNE NASTAWIENIE (NIE TYLKO DO PRACY). Krótka, lecz fascynująca podróż po praktycznych koncepcjach nowoczesnego szczęścia i ich zastosowaniu w codzienności biznesowej.
szkolenia esscence learning
Krótkie spotkanie na temat szczęścia i optymizmu o przyjemnej, rozwojowej tematyce jest prowadzone w oparciu o solidną i bardzo ciekawą merytorykę: poruszamy się wokół trzech najbardziej popularnych koncepcji psychologii pozytywnej (związanej z dobrostanem: poczuciem zadowolenia, satysfakcji, budowaniem optymizmu i dbaniem o dobry nastrój, zarówno w pracy, jak i poza nią) po to, aby dowiedzieć się, jak odnajdować w sobie pozytywy i jak je dla siebie wykorzystywać – zwłaszcza w pracy i biznesie.
PRACUJ Z GŁOWĄ, MIEJ SERCE DO PRACY – i efekt, i zadowolenie: czyli jak zadbać o swoją zawodową satysfakcję.
szkolenia esscence learning
Współcześni pracownicy stale rozwijają swoje kompetencje – podnoszą kwalifikacje, zdobywają nową wiedzę, szlifują umiejętności. Bywa jednak, że coraz częściej, aby efektywniej pracować, potrzebują raczej motywacji i wiary w powodzenie własnych działań niż kolejnych narzędzi, sposobów czy technik działania. Liderzy pytają o budowanie autorytetu, menedżerowie o wzmocnienie pewności siebie, sprzedawcy o automotywację… Dlatego docieramy do źródła! Możemy zadbać o budowanie pewności i świadomości biznesowej. Ważne jest, aby ludzie mogli świadomie korzystać z własnego potencjału – dzięki temu lepiej rozumieją, jak podnosić swoje wyniki, co ich nakręca do pracy i jak to wykorzystać (z przyjemnością i satysfakcją!).
JAK ROZPALIĆ OGIEŃ W WARUNKACH SURVIVALOWYCH, CZYLI TAJEMNICE MOTYWACJI. Dlaczego współczesne koncepcje tak trudno wdrożyć do codziennej pracy w biznesie (i jak sobie z tym poradzić)?
szkolenia esscence learning
Współczesne nauki społeczne wiedzą bardzo dużo o motywacji człowieka, a jednak jest to nadal obszar problematyczny dla biznesu. Jak angażować ludzi do pracy, zachęcać ich do proaktywności i większej samodzielności, jak motywować pracowników? – to najczęstsze potrzeby szkoleniowe, zgłaszane przez najróżniejsze organizacje. W trakcie szkoleń proponuje się przegląd teorii, różne ujęcia motywacji, rozumienie różnic związanych z motywacją… Tym razem na naszych warsztatach skupimy się wyłącznie na nowoczesnej psychologii biznesu i wdrożeniu jej założeń do biznesowej codzienności.
ODKRYWAMY ŹRÓDŁA MOCY – jak dobrze zarządzać swoją energią i nastrojem?
szkolenia esscence learning
Na naszych warsztatach przyjrzymy się, skąd i w jaki sposób każdy czerpie swoją energię i sam kreuje swój dobry nastrój, w jaki sposób można z nimi świadomie pracować i zadbać, aby były to źródła energii… odnawialnej Skorzystamy z doniesień współczesnej psychologii, narzędzi coachingowych oraz najlepszych porad i praktyk najbardziej aktywnych i zadowolonych ludzi biznesu.
WIZERUNEK I MARKA OSOBISTA DLA PROFESJONALISTÓW – jak zadbać o swój autorytet i PR w miejscu pracy?
szkolenia esscence learning
Świadoma praca z profesjonalnym wizerunkiem pozwala uczestnikom dowiedzieć się, jak zadbać o siebie, aby pokazać się z jak najlepszej strony, ujawnić światu swoją indywidualność, wyróżnić się i pracować na swoją pozycję. Większa świadomość siebie i rozumienie wagi wizerunku pozwalają nie tylko lepiej zarządzać swoją karierą, lecz także ułatwiają codzienne funkcjonowanie i wspierają w różnych nietypowych i wymagających sytuacjach.
ODKRYJ NOWE MOŻLIWOŚCI! Kreatywność dla każdego – jak być (bardziej) pomysłowym?
szkolenia esscence learning
Kreatywność zapobiega poddaniu się automatyzmom i rutynie oraz pozwala czuć się bardziej użytecznym – kreatywne pomysły, które da się zastosować w praktyce, przyniosą pożytek firmie, klientom i samym pracownikom. Uczestnicy warsztatów poznają techniki pobudzające kreatywność, przeanalizują przykłady kreatywnych działań i wezmą udział w praktycznych ćwiczeniach, pomagających w rozwinięciu kreatywności.
START WITH WHY LEADERSHIP – PO CO MASZ TO ZROBIĆ? BĄDŹ LIDEREM EMOCJONALNYM.
szkolenia esscence learning
Żyjemy i pracujemy w drugiej dekadzie XXI wieku i firmy potrzebują liderów, którzy potrafią sprostać zmieniającym się warunkom biznesu: skracający się cykl życia produktu i coraz częściej usług, zmiany technologiczne, wpływ gospodarki globalnej na działania lokalne. Stare szkoły przywództwa utożsamiające liderów z osobowością samców alfa wypierane są przez nowe paradygmaty przywództwa służebnego, partnerskiego, współpracującego. Hierarchiczność, podległość i podporządkowanie są zastępowane przez struktury poziome, liniowość i współodpowiedzialność. Siła przywództwa oparta na formalnej władzy przypisanej do stanowiska jest zastępowana przez moc autorytetu i zaufania do osoby lidera.
DROGA DO PRZYWÓDZTWA. 4 LEKCJE DLA LIDERÓW.
szkolenia esscence learning
Cykl czterech krótkich warsztatów. Rozwój przywództwa jest niezbędny, ponieważ organizacje nabierają osobowości swoich liderów. Przywódcy kształtują pozytywną kulturę firmy, są wzorcami zachowań, wpływają na przekonania i wierzenia panujące w firmie, tworzą ramy etyczne w pracy, promują właściwe wartości. W tym cyklu czterech warsztatów celem jest wsparcie menedżerów, przełożonych, szefów projektów w drodze do stawania się liderem dla innych. Lekcje służą samodzielnej pracy nad kształtowaniem własnego przywództwa.
GWIEZDNE WOJNY, CZYLI Z CZYM TAK NAPRAWDĘ ZMAGAMY SIĘ W NASZEJ PRACY. (Prawie!) cała prawda o podejściu do biznesu.
szkolenia esscence learning
„Gwiezdne wojny” są niezwykłą filmową sagą, która od 40 lat podbija serca publiczności na całym świecie, bez względu na język, kulturę czy wiek. W „Gwiezdnych wojnach” – jak w każdej dobrej opowieści – przebrzmiewają pewne uniwersalne prawdy, które dotyczą każdego z nas (tego, jak żyjemy, jak pracujemy, jak działamy w relacjach z innymi ludźmi).
FLOW JAK PRZEJŚĆ OD APATII DO PASJI W MIEJSCU PRACY?
szkolenia esscence learning
Dlaczego wiele ludzi bardziej lubi gry komputerowe niż swoją pracę? Dlaczego ogrodnicy są bardziej zadowoleni ze swojej pracy niż prezesi banków? Dlaczego jedni ludzie są fanami swojej pracy, a dla innych ich praca jest źródłem frustracji lub nudy? Odpowiedź: gracze komputerowi, ogrodnicy i fani swojej pracy dużo częściej doświadczają stanu flow.
BĄDŹ JAK JAMES BOND! jak wykorzystać swoje zasoby w zmaganiach z zaskakującą rzeczywistością?
szkolenia esscence learning
Uczestnicy warsztatów poznają również techniki tzw. zdrowego myślenia, pozytywnej semantyki, budujące otwartość na zmiany i wspierające proaktywną postawę, sprzyjającą szukaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach, ale też wyciąganiu wartościowych wniosków z niepowodzeń, przy jednoczesnym budowaniu i wzmacnianiu zdrowego poczucia własnej wartości i zawodowej pewności siebie. Warsztaty obejmują pracę z metaforą (opowieść, film, obraz, symbole), pracę z wartościami i mocnymi stronami. Podczas warsztatów zostaną wykorzystane narzędzia coachingowe i mentoringowe.
BACK ON TRACK
szkolenia esscence learning
Badania obserwacyjne on the job, lean managementowe wskazują, że zwykle tylko 10-15% działań możemy obiektywnie uznać za pełen sukces. To oznacza, że pozostałe 85-90% można uznać za niepowodzenie. Dlatego tak ważne jest, aby energia, która wyzwala się podczas porażki (w postaci emocji, strumienia myśli, stresu), została spożytkowana w sposób efektywny.
MATRIX, CZYLI JAK ZOSTAĆ WYBRAŃCEM – prawdziwa droga menedżera.
szkolenia esscence learning
W trakcie warsztatów, wykorzystując ogólnie fabułę filmową, prześledzimy trajektorię zmian, charakterystyczną dla ludzkiego życia i naszej pracy. To będzie coś innego niż tradycyjne „zarządzanie zmianą” każdy lider będzie mógł dostrzec, jaką faktyczną zmianę do świata wnoszą jego działania i z czym to się wiąże dla niego i innych. Dzięki takiemu podejściu menedżerowie z większą świadomością mogą planować i skutecznie wdrażać swoje zamierzenia w życie, lepiej wykorzystywać własny potencjał i potencjał innych (zarówno sojuszników, jak i przeciwników projektów), łatwiej przewidywać i lepiej radzić sobie z przeciwnościami i trudnościami, sprawniej znajdować dla siebie wsparcie i efektywnie domykać projekty; ucząc się również, że...
„SŁOWA ZIMNE I WYWAŻONE”
szkolenia esscence learning
Głównym celem warsztatów jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami u siebie i innych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat emocji, uczuć i nastrojów, poznają koncepcję Paula Ekmana i jego metody badania i rozpoznawania emocji u ludzi, dowiedzą się, dlaczego błędny jest podział na emocje pozytywne i negatywne, poznają skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem, rozwiną umiejętność rozpoznawania emocji u siebie i innych oraz poznają odpowiedź na pytanie: dlaczego wiedza o inteligencji emocjonalnej zdobyła tak dużą popularność w praktyce zarządzania?
INTUICJA MENEDŻERSKA – na pewno ją masz i nie wahaj się jej użyć! Wyjątkowy warsztat wydobywania i wzmacniania zasobów dla liderów biznesu.
szkolenia esscence learning
Nasze warsztaty stworzą uczestnikom przestrzeń, dzięki której w kontekście swojego biznesu, swojej pracy i swojej firmy będą mogli sięgnąć do swojej indywidualnej mądrości życiowej, wyobraźni, intuicji, tzw. pierwszych skojarzeń – i skonfrontować je z dotychczasowymi metodami, aby wzbogacić swój warsztat menedżerski i zwiększyć liczbę stosowanych przez siebie narzędzi. W trakcie tych nietypowych, atrakcyjnych w formie i treści warsztatów uczestnicy dostaną konkretne techniki, będą pracować z wykorzystaniem nietuzinkowych metod, rekwizytów i oryginalnych gadżetów coachingowych.
JAK ZA PSTRYKNIĘCIEM PALCÓW… czyli nietypowe podejście do zmiany
szkolenia esscence learning
Uczestnikom proponujemy warsztaty w oparciu o koncepcję „Pstryk” Ch&D.Heath i możliwości jej zastosowania w biznesowej rzeczywistości klienta. W trakcie warsztatów wykorzystamy autorski model do zarządzania zmianą na różnych poziomach (od indywidualnego do organizacyjnego), elementy storytellingu i pracy z przestrzenią.
INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY...? TO MA SENS! – czyli dlaczego (i w jaki sposób) emocje w biznesie bardzo się przydają.
szkolenia esscence learning
W perspektywie typowej dla współczesnej psychologii biznesu i zarządzania przedstawimy kontekst, w którym emocje są niczym innym jak dodatkowym źródłem informacji, sprzyjającym pracy menedżerów i ich zespołów. Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z doniesieniami na temat natury emocji, a następnie przećwiczyć parę technik związanych z rozwojem inteligencji emocjonalnej – w taki sposób, aby sprawniej móc korzystać z niej u siebie na co dzień.

Zobacz w dziale:

Procesy firmowe i dobrostan pracowników
Badanie ogólnopolskie

Wellbeing ma szansę stać się najbardziej wartościowym i dającym wymierne korzyści elementem zarządzania współczesnymi organizacjami. Aby stać się organizacją wellbeing’ową warto zrozumieć jego istotę, zbadać i zrozumieć każdy z wymiarów wellbeing’u. Założenia te stały się podstawą dla Wellbeing Indicator© Procesy firmowe i dobrostan pracowników – badanie ogólnopolskie A.D. 2018.

Nic nie powstrzyma człowieka o właściwej postawie mentalnej przed osiągnięciem swoich celów

Jeśli posiadasz umiejętności, a nie wykorzystujesz ich bariery mają charakter mentalny. Trening mentalny pozwala je zniwelować i w pełni używać własne zasoby, talenty i umiejętności. Poznaj treningi mentalne Flow, Back on Track, Współodpowiedzialność.

Espresso rozwojowe w atrakcyjnej formie

Krótka forma szkoleniowa jest odpowiedzią na rzeczywistość VUCA. Pracownicy często nie mogą sobie pozwolić, żeby poświęcić dwa dni pracy na tradycyjne szkolenie. Krótka forma szkoleniowa zapewnia esencję, jest możliwa do przeprowadzenia dla większych grup. Zwykle wspierana działaniami follow up. Zapraszamy do poznania naszych propozycji!

Żeby docenić różnorodność, warto ją zrozumieć

Dziś obszary, które obejmuje polityka szkoleniowa i rozwojowa, są bardzo rozległe. Tworząc zespół trenerski zadbaliśmy o to, aby w jego skład weszli trenerzy specjalizujący się w różnych metodologiach. Zdobywane przez nich licencje i doświadczenia w stosowaniu poniższych metodologii sprawiają, że możemy proponować naszym Klientom kompletne rozwiązania szkoleniowe.

Jeśli znasz samego siebie przetrwasz setki bitew

Coaching może być niezależnym procesem rozwojowym bądź wsparciem dla innych rozwiązań – dla szkoleń, mentoringu, sesji peer-2-peer. Doświadczeni biznesowo i życiowo coachowie z dużym doświadczeniem w prowadzeniu sesji.

Jeśli nie podoba Ci się układ kart na stole… wywróć stół

Wybieramy najskuteczniejszych pracowników, rozpoznajemy ich źródła sukcesu, nadajemy strukturę szkoleniową. Powstałe w ten sposób szkolenie realizujemy na pozostałych pracowników firmy. Metodyka Transfer From Highfliers.

Samemu idzie się szybciej, razem dociera się dalej

MasterMind to proces rozwojowy podzielony na serię spotkań bezpośrednich bądź zdalnych. Na skuteczność tego formatu składa się zarówno praca podczas spotkań jak również pomiędzy nimi (obserwacja własnych zachowań, ich skuteczności i konsekwencji).

Przygotujemy Cię na każdy scenariusz… Online

MATERIAŁY I INFORMACJE

szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie

Najnowsza lista szkoleń miękkich.

Pobierz
szkolenia twarde
Szkolenia twarde

Pobierz listę szkoleń twardych (eksperckich).

Pobierz
Folder informacyjny
Folder informacyjny

Dowiedz się o nas więcej.

Pobierz
Gamma w mediach

Zobacz co piszą o nas media.

Zobacz

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.