Jakość to robić coś dobrze, kiedy nikt nie patrzy

Szkolenia dla zakładów produkcyjnych

Wierzymy, że dwa podstawowe fundamenty zakładu produkcyjnego to technologia i kapitał ludzki. My zajmujemy się tym drugim obszarem. Wiemy, że doradztwo i szkolenia dla zakładów produkcyjnych powinny rozwiązywać konkretne problemy. Ich skuteczność powinna być widoczna bezpośrednio po szkoleniu.

Wierzymy, że dwa podstawowe fundamenty zakładu produkcyjnego to technologia i kapitał ludzki.  My zajmujemy się tym drugim obszarem.

30% portfela naszych klientów to zakłady produkcyjne. Znamy i rozumiemy specyfikę organizacji produkcyjnych. Inna jest charakterystyka pracy z zespołem zarządzającym, z dyrektorami, kierownikami, a jeszcze inna z mistrzami, brygadzistami bądź ich odpowiednikami (koordynatorami, team leaderami etc.).

Wiemy, że doradztwo i szkolenia dla zakładów produkcyjnych powinny rozwiązywać konkretne problemy. Ich skuteczność powinna być widoczna bezpośrednio po działaniach rozwojowych, doradczych.Z naszego doświadczenia dziś zakłady produkcyjne stają przed następującymi wyzwaniami:
 • Utrzymanie pracowników / zwiększenie zatrudnienia /przeciwdziałanie rotacji pracowników – zarówno operatorów, specjalistów jak również brygadzistów, mistrzów i liderów.
 • Sukcesja / mentoring – zdarza się, że kluczowi pracownicy są w wieku przedemerytalnym bądź ich liczba jest niewystarczająca. Przekazywanie wiedzy i praktycznych kompetencji w takich sytuacji ma charakter strategiczny. Wymaga przepracowania oporów ekspertów i zaplanowania efektywnego procesu sukcesji bądź mentoringu.
 • Wczoraj kolega dziś przełożony – awans wewnętrzny jest typową drogą wyłaniania najniższego szczebla kierowniczego. Obejmowanie zespołu składającego się z dawnych kolegów czy osób, które pracują na stanowisku, które wcześniej pełnił mistrz czy brygadzista to sytuacja obfitująca w wyzwania.
 • Skoro wyniki się zgadzają to po co coś zmieniać? – gotowość do przyjmowania zmian to pierwszy krok, drugi to inicjowanie zmian przez menedżerów, trzeci to zachęcanie do tego innych. Kompetencja learnability – oduczenie się jednego i nauka nowego sposobu pracy to do niedawna kompetencja przyszłości – my uważamy, że to kompetencja teraźniejszości
 • Brak czasu u średniej i wyższej kadry menedżerskiej – system jest tak silny jak najsłabsze ogniwo. Dziś kiedy zakłady produkcyjne mają tyle możliwości podnoszenia wydajności – czy to w nurcie przemysłu 4.0 (technologia, robotyzacja, systemy komputerowe) czy to metodyki zarządzania – zwykle jest cała lista działań, które czekają na czas menedżerów, żeby się nimi zajć.
 • Nowe pokolenie pracowników – pokolenie Y pracuje już nie tylko w korporacjach dużych miast, ale również w zakładach produkcyjnych. Y-greki potrzebują innego sposobu zarządzania. Tradycyjny, „szorstki” styl kierowniczy nie spełnia oczekiwań młodych, a ci przywiązują się do miejsca pracy w mniejszym stopniu niż ich poprzednicy.
 • Przestrzeganie zasad BHP – pomimo tego, że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych przekłada się bezpośrednio na zdrowie, a czasem nawet życie pracowników BHP nie zawsze jest przestrzegane w stopniu oczekiwanym.
 • Lean management – zawsze lub prawie zawsze tkwią rezerwy w optymalizacji procesu produkcji, zamówień, magazynowania.

Dla tych konkretnych wyzwań i problemów zakładów produkcyjnych przygotowaliśmy rozwiązania szkoleniowe i doradcze. Zapraszamy do przyjrzenia się naszym propozycjom szkoleń dla zakładów produkcyjnych.

Naszymi szkoleniami obejmujemy wszystkie szczeble w zakładu produkcyjnego: od dyrektora produkcji przez kierowników zmiany, mistrzów, brygadzistów, liderów po operatorów. Sprawdź nasze szkolenia dla brygadzistów.

Ważna informacja: Nasze rozwiązania to również szkolenia prawa pracy, czasu pracy inne tzw. twarde szkolenia oraz projekty wdrożeniowe z zakresu skill matrix, modeli kompetencyjnych, opisów stanowisk pracy etc.
Jak przestrzeganie BHP zamienić z obowiązku w przyjemność
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
O tym, że zasady BHP są ważne słyszy każdy pracowników w zakładzie produkcyjnym – począwszy od operatora do dyrektora produkcji. Dzięki przestrzeganiu BHP zakłady w sposób znaczny zmniejszają liczbę zdarzeń i wypadków. Zapraszamy na szkolenie przestrzeganie bhp w pracy.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Jestem Mistrzem/ Kierownikiem w zakładzie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Osoby zarządzające w zakładach często nie do końca czują swoją rolę, bywają sytuacje gdzie mistrz lub kierownik zmiany jest zobowiązany do bacznego pilnowania wyników produkcyjnych, natomiast w przypadku podstawowych działań zarządzania jego rola sprowadza się do przekazywania decyzji wyższego kierownictwa. W takich sytuacjach przydaje się szkolenie dla kierowników produkcji.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Każdy w zakładzie jest wyjątkowy
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W zakładach produkcyjnych pracują ludzie z różnymi doświadczeniami, kompetencjami. Ważną umiejętnością osób zarządzających produkcją jest pogodzenie oczekiwań organizacji z oczekiwaniami pracowników produkcji w czym pomóc może odpowiednia komunikacja w firmie produkcyjnej.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Wspólnie możemy więcej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W zakładach produkcyjnych osiąga się wyniki tylko poprzez pracę zespołową. Od momentu sprzedaży produktu, planowania produkcji, samej produkcji, kontroli jakości itd. każdy zespół ma ogromny wkład w efekt końcowy, dlatego tak ważne jest szybkie i efektywne rozwiązywanie konfliktów w zakładzie pracy.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Zarządzanie projektem w kulturze Lean
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Lean to filozofia działania biznesowego wywodząca się z Japonii, która polega na nieustannym eliminowaniu marnotrawstw i dokonywaniu ciągłych usprawnień w każdym obszarze funkcjonowania organizacji. Zapraszamy na szkolenie lean management!
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Mapowanie strumienia wartości
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Lean to filozofia działania w organizacji, polegająca na nieustannym eliminowaniu marnotrawstwa (Muda w języku japońskim), rozumianego jako wszelkie czynności i procesy niedodające wartości do produktu z punktu widzenia klienta. Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia lean!
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Total Quality Management
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Celem szkolenia dla pracowników kontroli jakości jest zrozumienie znaczenia jakości w budowaniu pozycji konkurencyjnej Firmy. Zajęcia skupiają się na konkretnych narzędziach procesowych pozwalających stworzyć skuteczny system zapewnienia jakości, jak również na budowaniu kultury organizacyjnej w modelu TQM.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Total Productive Maintenance
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Celem szkolenia dla pracowników utrzymania ruchu jest poznanie metod zwiększenia potencjału produkcyjnego parku maszynowego oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w systemie utrzymania ruchu oraz wzrost efektywności wykorzystania maszyn.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)

Zobacz w dziale:

Poradnictwo psychologiczne (counseling) dla firm

Counseling pełni funkcję pierwszej pomocy psychologicznej i często przyjmuje postać porady, ale także interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna w tej formie adresowana jest do osób doświadczających kryzysów w realizacji zadań życiowych. Jest profesjonalną pomocą osobom zdrowym, które nie radzą sobie z wyzwaniami świata zewnętrznego i zaspokajaniem swoich potrzeb albo potrzebują pomocy w doskonaleniu sposobów radzenia sobie z bieżącą sytuacją.

Przekuwamy kompetencje w rezultaty.

Wysłać pracownika na warsztaty lub szkolenia to inaczej zainwestować w jego rozwój i w rozwój firmy. Każda inwestycja powinna prowadzić do jasno określonych rezultatów biznesowych. Zapraszamy na szkolenia zamknięte. W ofercie mamy m.in. szkolenia biznesowe, szkolenia sprzedażowe i szkolenia interpersonalne.

Zawsze jest przestrzeń na podniesienie produktywności IT

Świat IT ma swoją unikalną charakterystykę. Złożone projekty w zmieniającej się rzeczywistości, świat liczb i slna potrzeba uzgodnień, wielość klientów wewnętrznych, czasami zewnętrznych. Rozumiejąc tą rzeczywistość przygotowaliśmy szkolenia dla IT z obszaru kompetencji miękkich.

Zły system zawsze pokona dobrego człowieka

Cykl warsztatów poświęconych Lean Management koncentruje się wokół transformacji Firmy w myślącą organizację, dostarczającą swoim klientom dokładnie tego, czego potrzebują w oczekiwanym czasie i jakości.

Jakość to robić coś dobrze, kiedy nikt nie patrzy

Wierzymy, że dwa podstawowe fundamenty zakładu produkcyjnego to technologia i kapitał ludzki. My zajmujemy się tym drugim obszarem. Wiemy, że doradztwo i szkolenia dla zakładów produkcyjnych powinny rozwiązywać konkretne problemy. Ich skuteczność powinna być widoczna bezpośrednio po szkoleniu.

Uczymy zwinności w codzienności

Konkurencja, dynamika rynku, mnogość potrzeb klientów, innowacje, wielopokoleniowość, wymagają od organizacji szybkiego dostosowania się do zmian. Jak elastycznie i efektywnie reagować na potrzeby klientów w projektach ?

Dziś nie pytamy czy zmiany są potrzebne tylko czy zostały właściwie przeprowadzone

Kompleksowe podejście do zarządzania zmianą, wyposaża organizację w metody i techniki szybkiego oraz efektywnego wprowadzania zmian

MATERIAŁY I INFORMACJE

szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie

Najnowsza lista szkoleń miękkich.

Pobierz
szkolenia twarde
Szkolenia twarde

Pobierz listę szkoleń twardych (eksperckich).

Pobierz
Folder informacyjny
Folder informacyjny

Dowiedz się o nas więcej.

Pobierz
Gamma w mediach

Zobacz co piszą o nas media.

Zobacz

Zapraszamy do naszej

gamma Wiki +

Znajdziesz tam:
 • 800 pigułek wiedzy
 • 40 filmów edukacyjnych
 • ~14h nagrań raportów w wersji audiobook i wiele więcej.
Raporty HR
Raporty HR

Okręty flagowe naszej strefy wiedzy w wersji audio.

Video
Video

Szereg koncepcji, narzędzi i idei w wersji video.

Audio
Audio

Audiopigułki wiedzy w drodze do pracy czy w – trakcie spaceru.

Artykuły
Artykuły

Do przeczytania w lub do pobrania w formacie pdf.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.