Jakość to robić coś dobrze, kiedy nikt nie patrzy.

szkolenia dla brygadzistów, szkolenia dla zakładów produkcyjnych

Szkolenia dla zakładów produkcyjnych

Wierzymy, że dwa podstawowe fundamenty zakładu produkcyjnego to technologia i kapitał ludzki. My zajmujemy się tym drugim obszarem. Wiemy, że doradztwo i szkolenia dla zakładów produkcyjnych powinny rozwiązywać konkretne problemy. Ich skuteczność powinna być widoczna bezpośrednio po szkoleniu.

Wierzymy, że dwa podstawowe fundamenty zakładu produkcyjnego to technologia i kapitał ludzki.  My zajmujemy się tym drugim obszarem.

30% portfela naszych klientów to zakłady produkcyjne. Znamy i rozumiemy specyfikę organizacji produkcyjnych. Inna jest charakterystyka pracy z zespołem zarządzającym, z dyrektorami, kierownikami, a jeszcze inna z mistrzami, brygadzistami bądź ich odpowiednikami (koordynatorami, team leaderami etc.).

Wiemy, że doradztwo i szkolenia dla zakładów produkcyjnych powinny rozwiązywać konkretne problemy. Ich skuteczność powinna być widoczna bezpośrednio po działaniach rozwojowych, doradczych.Z naszego doświadczenia dziś zakłady produkcyjne stają przed następującymi wyzwaniami:
  • Utrzymanie pracowników / zwiększenie zatrudnienia /przeciwdziałanie rotacji pracowników – zarówno operatorów, specjalistów jak również brygadzistów, mistrzów i liderów.
  • Sukcesja / mentoring – zdarza się, że kluczowi pracownicy są w wieku przedemerytalnym bądź ich liczba jest niewystarczająca. Przekazywanie wiedzy i praktycznych kompetencji w takich sytuacji ma charakter strategiczny. Wymaga przepracowania oporów ekspertów i zaplanowania efektywnego procesu sukcesji bądź mentoringu.
  • Wczoraj kolega dziś przełożony – awans wewnętrzny jest typową drogą wyłaniania najniższego szczebla kierowniczego. Obejmowanie zespołu składającego się z dawnych kolegów czy osób, które pracują na stanowisku, które wcześniej pełnił mistrz czy brygadzista to sytuacja obfitująca w wyzwania.
  • Skoro wyniki się zgadzają to po co coś zmieniać? – gotowość do przyjmowania zmian to pierwszy krok, drugi to inicjowanie zmian przez menedżerów, trzeci to zachęcanie do tego innych. Kompetencja learnability – oduczenie się jednego i nauka nowego sposobu pracy to do niedawna kompetencja przyszłości – my uważamy, że to kompetencja teraźniejszości
  • Brak czasu u średniej i wyższej kadry menedżerskiej – system jest tak silny jak najsłabsze ogniwo. Dziś kiedy zakłady produkcyjne mają tyle możliwości podnoszenia wydajności – czy to w nurcie przemysłu 4.0 (technologia, robotyzacja, systemy komputerowe) czy to metodyki zarządzania – zwykle jest cała lista działań, które czekają na czas menedżerów, żeby się nimi zajć.
  • Nowe pokolenie pracowników – pokolenie Y pracuje już nie tylko w korporacjach dużych miast, ale również w zakładach produkcyjnych. Y-greki potrzebują innego sposobu zarządzania. Tradycyjny, „szorstki” styl kierowniczy nie spełnia oczekiwań młodych, a ci przywiązują się do miejsca pracy w mniejszym stopniu niż ich poprzednicy.
  • Przestrzeganie zasad BHP – pomimo tego, że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych przekłada się bezpośrednio na zdrowie, a czasem nawet życie pracowników BHP nie zawsze jest przestrzegane w stopniu oczekiwanym.
  • Lean management – zawsze lub prawie zawsze tkwią rezerwy w optymalizacji procesu produkcji, zamówień, magazynowania.

Dla tych konkretnych wyzwań i problemów zakładów produkcyjnych przygotowaliśmy rozwiązania szkoleniowe i doradcze, szkolenia dla kierowników. Zapraszamy do przyjrzenia się naszym propozycjom szkoleń dla zakładów produkcyjnych.

Naszymi szkoleniami obejmujemy wszystkie szczeble w zakładu produkcyjnego: od dyrektora produkcji przez kierowników zmiany, mistrzów, brygadzistów, liderów po operatorów. Sprawdź nasze szkolenia dla brygadzistów.

Ważna informacja: Nasze rozwiązania to również szkolenia prawa pracy, czasu pracy inne tzw. twarde szkolenia oraz projekty wdrożeniowe z zakresu skill matrix, modeli kompetencyjnych, opisów stanowisk pracy etc.
Jak przestrzeganie BHP zamienić z obowiązku w przyjemność
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
O tym, że zasady BHP są ważne słyszy każdy pracowników w zakładzie produkcyjnym – począwszy od operatora do dyrektora produkcji. Dzięki przestrzeganiu BHP zakłady w sposób znaczny zmniejszają liczbę zdarzeń i wypadków. Zapraszamy na szkolenie przestrzeganie bhp w pracy.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Jestem Mistrzem/ Kierownikiem w zakładzie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Osoby zarządzające w zakładach często nie do końca czują swoją rolę, bywają sytuacje gdzie mistrz lub kierownik zmiany jest zobowiązany do bacznego pilnowania wyników produkcyjnych, natomiast w przypadku podstawowych działań zarządzania jego rola sprowadza się do przekazywania decyzji wyższego kierownictwa. W takich sytuacjach przydaje się szkolenie dla kierowników produkcji.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Każdy w zakładzie jest wyjątkowy
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W zakładach produkcyjnych pracują ludzie z różnymi doświadczeniami, kompetencjami. Ważną umiejętnością osób zarządzających produkcją jest pogodzenie oczekiwań organizacji z oczekiwaniami pracowników produkcji w czym pomóc może odpowiednia komunikacja w firmie produkcyjnej.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Wspólnie możemy więcej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W zakładach produkcyjnych osiąga się wyniki tylko poprzez pracę zespołową. Od momentu sprzedaży produktu, planowania produkcji, samej produkcji, kontroli jakości itd. każdy zespół ma ogromny wkład w efekt końcowy, dlatego tak ważne jest szybkie i efektywne rozwiązywanie konfliktów w zakładzie pracy.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Zarządzanie projektem w kulturze Lean
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Lean to filozofia działania biznesowego wywodząca się z Japonii, która polega na nieustannym eliminowaniu marnotrawstw i dokonywaniu ciągłych usprawnień w każdym obszarze funkcjonowania organizacji. Zapraszamy na szkolenie lean management!
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Mapowanie strumienia wartości
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Lean to filozofia działania w organizacji, polegająca na nieustannym eliminowaniu marnotrawstwa (Muda w języku japońskim), rozumianego jako wszelkie czynności i procesy niedodające wartości do produktu z punktu widzenia klienta. Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia lean!
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Total Quality Management
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Celem szkolenia dla pracowników kontroli jakości jest zrozumienie znaczenia jakości w budowaniu pozycji konkurencyjnej Firmy. Zajęcia skupiają się na konkretnych narzędziach procesowych pozwalających stworzyć skuteczny system zapewnienia jakości, jak również na budowaniu kultury organizacyjnej w modelu TQM.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)
Total Productive Maintenance
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Celem szkolenia dla pracowników utrzymania ruchu jest poznanie metod zwiększenia potencjału produkcyjnego parku maszynowego oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w systemie utrzymania ruchu oraz wzrost efektywności wykorzystania maszyn.
(możliwość realizacji webinaru/szkolenia online z tego tematu)

Zobacz w dziale:

Zawsze jest przestrzeń na podniesienie produktywności IT

Świat IT ma swoją unikalną charakterystykę. Złożone projekty w zmieniającej się rzeczywistości, świat liczb i slna potrzeba uzgodnień, wielość klientów wewnętrznych, czasami zewnętrznych. Rozumiejąc tą rzeczywistość przygotowaliśmy szkolenia dla IT z obszaru kompetencji miękkich.

Zły system zawsze pokona dobrego człowieka

Cykl warsztatów poświęconych Lean Management koncentruje się wokół transformacji Firmy w myślącą organizację, dostarczającą swoim klientom dokładnie tego, czego potrzebują w oczekiwanym czasie i jakości.

Jakość to robić coś dobrze, kiedy nikt nie patrzy.

szkolenia dla brygadzistów, szkolenia dla zakładów produkcyjnych

Wierzymy, że dwa podstawowe fundamenty zakładu produkcyjnego to technologia i kapitał ludzki. My zajmujemy się tym drugim obszarem. Wiemy, że doradztwo i szkolenia dla zakładów produkcyjnych powinny rozwiązywać konkretne problemy. Ich skuteczność powinna być widoczna bezpośrednio po szkoleniu.

Uczymy zwinności w codzienności

Konkurencja, dynamika rynku, mnogość potrzeb klientów, innowacje, wielopokoleniowość, wymagają od organizacji szybkiego dostosowania się do zmian. Jak elastycznie i efektywnie reagować na potrzeby klientów w projektach ?

Dziś nie pytamy czy zmiany są potrzebne tylko czy zostały właściwie przeprowadzone

Kompleksowe podejście do zarządzania zmianą, wyposaża organizację w metody i techniki szybkiego oraz efektywnego wprowadzania zmian

Poradnictwo psychologiczne (counseling) dla firm

Counseling pełni funkcję pierwszej pomocy psychologicznej i często przyjmuje postać porady, ale także interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna w tej formie adresowana jest do osób doświadczających kryzysów w realizacji zadań życiowych. Jest profesjonalną pomocą osobom zdrowym, które nie radzą sobie z wyzwaniami świata zewnętrznego i zaspokajaniem swoich potrzeb albo potrzebują pomocy w doskonaleniu sposobów radzenia sobie z bieżącą sytuacją.

Szkolenia zamknięte.
Przekuwamy kompetencje w rezultaty.

Wysłać pracownika na warsztaty lub szkolenia to inaczej zainwestować w jego rozwój i w rozwój firmy. Każda inwestycja powinna prowadzić do jasno określonych rezultatów biznesowych. Zapraszamy na szkolenia zamknięte. W ofercie mamy m.in. szkolenia biznesowe, szkolenia sprzedażowe i szkolenia interpersonalne.

MATERIAŁY I INFORMACJE

szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie

Najnowsza lista szkoleń miękkich.

Pobierz
szkolenia twarde
Szkolenia twarde

Pobierz listę szkoleń twardych (eksperckich).

Pobierz
Folder informacyjny
Folder informacyjny

Dowiedz się o nas więcej.

Pobierz
Gamma w mediach

Zobacz co piszą o nas media.

Zobacz

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szkolenie dla brygadzistów i mistrzów – szkolenie z zarządzania

Szkolenia dla brygadzistów i mistrzów produkcji to kluczowy element w rozwoju umiejętności zarządzania w firmach produkcyjnych. Brygadziści, jako liderzy na linii produkcyjnej, mają istotny wpływ na utrzymanie wysokiej efektywności i motywację zespołu. Szkolenia skupiają się na rozwijaniu wiedzy i umiejętności, które pozwalają uczestnikom skutecznie zarządzać i motywować swoje zespoły.

Brygadzista – lider w firmie produkcyjnej

Brygadziści pełnią kluczową rolę jako liderzy w firmach produkcyjnych. Są odpowiedzialni za koordynację pracy zespołu, utrzymanie płynności produkcji i osiąganie wyznaczonych celów. Szkolenia dla brygadzistów umożliwiają uczestnikom rozwinięcie umiejętności przywódczych, skutecznego zarządzania i efektywnego komunikowania się z pracownikami na różnych poziomach organizacji.

Metody szkolenia i korzyści dla uczestników

Szkolenia dla brygadzistów oferują różnorodne metody, takie jak interaktywne warsztaty, studia przypadków, symulacje oraz dostęp do wysokiej jakości materiałów szkoleniowych. Uczestnicy zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które mogą natychmiast zastosować w swojej codziennej pracy. Korzyści dla uczestników szkoleń obejmują zwiększoną skuteczność w zarządzaniu, umiejętność motywowania zespołu i zdolność do osiągania wyższych wyników produkcyjnych.

Szkolenie dla brygadzistów w Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczym Gamma

Nasze konsorcjum oferuje wysokiej jakości szkolenia dla brygadzistów, które są dostosowane do specyfiki branży produkcyjnej. Nasze kursy dla brygadzistów i kadry kierowniczej działów produkcyjnych zapewniają praktyczne umiejętności, niezbędne do skutecznego zarządzania i utrzymania wysokiej efektywności na linii produkcyjnej. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia, który potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności, umożliwiając im rozwój kariery jako profesjonalni liderzy w swojej dziedzinie.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.