E-learning

Przedstawiamy sześć formatów e-learningu, które już teraz są dostępne w naszej ofercie. Są to metody asynchroniczne co oznacza, że uczestnik zdobywa wiedzę w dowolnym dla siebie czasie. W obecnej sytuacji wywołanej przez Covid-19 obok webinarów jest to najbezpieczniejsza forma zdobywania wiedzy.

Co projektujemy?

E-learning to nauczanie lub szkolenia przy użyciu technologii digitalnych. Umożlwia zdobywanie wiedzy na odległość bez konieczności fizycznej obecności w sali szkoleniowej. Termin e-learning to bardzo szerokie pojęcie obejmujące różne technologie oraz formaty. W dzisiejszych czasach poza tradycyjnymi szkoleniami komuterowymi chętnie uczymy się  np. z e-booków, które zastępują nam tradycyjną  książkę  czy  poprzez  filmy na youtubie lub słuchając audiobooka.

Przedstawiamy sześć formatów e-learningu, które już teraz są dostępne w naszej ofercie. Są to metody asynchroniczne co oznacza, że uczestnik  zdobywa  wiedzę  w dowolnym dla siebie czasie. W obecnej sytuacji wywołanej przez Covid-19 obok webinarów jest to najbezpieczniejsza forma zdobywania wiedzy.

E-szkolenie

E-szkolenie to ustrukturyzowany według metodyki nauczania zasób treści elektronicznych wykorzystywany do indywidualnego rozwoju własnych kompetencji. Uporzdkowane w modułach i lekcjach treści wzbogacone są o interakcje, mechanizmy angażujące oraz testy sprawdzające wiedzę.

Zaprojektowane w standardzie SCORM może być osadzone na dowolnej platformie szkoleniowej LMS (Learning Managment System). Może funkcjonować jako samodzielny obiekt szkoleniowy lub element pełniejszego procesu rozwojowego czy ścieżki blended learning. Wówczas obok e-szkolenia mogą się pojawić inne formy rozwojowe, niekoniecznie elektroniczne.

E-book

Elektroniczne książki pod względem struktury (rozdziały, strony, akapity) są zwykle podobne do książek papierowych, z tym że można je czytać za pomocą urządzeń elektrycznych (komputer, smartfon, tablet, czytnik). Nowe możliwości technologiczne wprowadzają do treści e-booków również elementy interaktywne oraz multimedia co istotnie wpływa na proces edukacji. Ciekwą odmianą cyfrowych bublikacji są czasopisma, magazyny, broszury, newslettery. Te krótkie formy mogą stanowić ważny element pogłębiający zdobytą wiedzę np. poprzez dzielenie się przez uczestników szkoleń na ich łamach wiedzą i doświadczeniem.

Infografika

Infografika to orma graficznej prezentacji danych, a także łatwego do zrozumienia i zapamiętania sposobu ich objaśnienia i usystematyzowania. Świetnie sprawdza się w prezentowaniu procesów przepływu informacji, kolejnych etapów prac czy przebiegu etapów projektu. Sprawdza się także w marketingu przy prezentacji produktów czy wizualizacji ich przewag konkurencyjnych.

Animacja

Animacja umożliwa nam opowiedzenie historii za pomocą obrazu, dźwięku i tekstu. Dynamiczna animacja to forma prezentacji, w której poprzez ciekawą, wciągającą fabułę można wytłumaczyć proces, przedstawić problem i pokazać jego rozwiązanie.

Pigułki wiedzy

To krótka, czytelna i dynamiczna forma edukacyjna w postaci szkolenia multimedialnego, filmu, grafiki czy prezentacji. Stanowią element odświeżający informacje zdobyte podczas szkolenia. Mogą również być doskonałym uzupełnieniem szkoleń bardziej rozbudowanych przypominając najważniesze elementy i njistotniejszą wiedzę z danego tematu.

Quizy

Elektroniczna forma sprawdzenia wiedzy w formule lekkiej zabawy lub gry. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi lub rozwiązanie zadania uczestnik otrzymuje nagrodę, najczęściej punkty lub odznaki (częsty element szkoleń grywalizacyjnych). Quiz wykorzystuje się w projektach rozwojowych jako element motywujący i budujący zaangażowanie.

Jak pracujemy?

Działamy w oparciu o Model ADDIE. To akronim od słów: analyze, design, develope, implement, evaluate.

Analyze - analiza

W fazie analizy określamy zakres, ustalane są cele i zadania szkolenia oraz identyfikowane jest środowisko uczenia się oraz istniejąca wiedza i umiejętności uczestnika.

Design - projektowanie

Faza projektowania dotyczy celów nauczania, narzędzi oceny, ćwiczeń, treści, analizy merytorycznej, planowania lekcji i wybór formatów
e-learningowych.

Develope – rozwój

Faza rozwoju to etap, w którym projektanci tworzą i montują zasoby treści, które zostały opracowane w fazie projektowania. Na tym etapie tworzone są scenariusze, pisane są treści i projektowana jest grafika. Jeśli w grę wchodzi e-learning, programiści pracują nad rozwojem i / lub integracją technologii.

Implement – implementacja

Na etapie wdrażania wykonywane są testy i techniczna kontrola jakości. Publikowane jest szkolenie w odpowiednim standardzie i technologii, a następnie przekazywane jest do zleceniodawcy

Evaluate – ewaluacja

Faza oceny odgrywa ważną rolę na początku i na końcu procesu. Na tym etapie uzyskujemy informację zwrotną na temat kursu (np. poprzez przeprowadzenie ankiety). Dowiadujemy się, co wymaga poprawy, a co zostało wykonane poprawnie, dzięki czemu możemy udoskonalić nasze szkolenie.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.