Gallup Strengths
Solutions

Mocne strony w organizacji

Czym jest Gallup Strengths Solutions ?

Gallup Strengths Solutions: Mocne Strony w Organizacji to kompleksowy zestaw rozwiązań, opiera się na identyfikowaniu, rozwijaniu oraz wykorzystywaniu talentów pracowników na poziomie indywidualnym i zespołowym. Dąży do zwiększenia efektywności osobistej i organizacyjnej, jednocześnie dbając o satysfakcję ludzi.

Pracując wieloaspektowo dążymy do uzyskania rezultatów zgodnych z oczekiwaniami interesariuszy przedsięwzięć rozwojowych i HR’owych.

Jednocześnie skupiamy się na przemianach, które zachodzą na wielu: poziomach myślenia, umiejętności, zachowań i decyzji. Stosujemy przy tym różnorodne formaty zmian, zarówno synchroniczne, jak i asynchroniczne, które umożliwiają osiągnięcie zakontraktowanych zamierzeń.

90%

pracowników uważa, że organizacje, które zwracają uwagę na mocne strony są lepszym miejscem do pracy

Gallup, State of the Global Workplace, 2017

56%

zaangażowanych pracowników - taki wynik osiągają firmy, które skupiają się na mocnych stronach swoich pracowników w porównaniu do tylko 9% w firm, które tego nie robią

Gallup, State of the American Workplace, 2017

8%

większa produktywność i 15% niższa rotacja - takie wyniki osiągają pracownicy, którzy mają możliwość codziennego korzystania ze swoich mocnych stron

Gallup, State of the American Workplace, 2017

30%

większe prawdopodobieństwo zaangażowania swoich pracowników osiągają menedżerowie koncentrujący się na mocnych stronach swojego zespołu

Gallup, State of the American Workplace, 2017

11%

więcej celów sprzedażowych, o 23% wyższy poziom zaangażowania - takie wyniki osiągają sprzedawcy wykorzystujący swoje mocne strony

Gallup, State of the American Workplace, 2017

Wartości ze współpracy

Dostosowujemy metodykę Gallupa do potrzeb – od pojedynczych szkoleń, poprzez projekty skierowane do konkretnych działów, aż po kompleksowe wdrożenia w całej organizacji.

Zarządzamy czasochłonnością projektów – rozumiemy, że czas to najcenniejszy i nieodnawialny zasób!

Pracujemy w myśl zasady – jest wiele dróg prowadzących do celu. Ta wykorzystująca talenty, wzmacnia efektywność i satysfakcję pracowników.

Gramy do jednej bramki!
Łącząc siły z HR tworzymy jeden zespół projektowy.

Korzystanie z naszych usług to dostęp do szerokiego grona ekspertów, gwarantujących kompleksowość i rezultaty realizacji projektów.

Projektując rozwiązania uwzględniamy oczekiwania różnych interesariuszy
(c-board, HR, kadra menedżerska, pracownicy, klienci).

Cztery kluczowe obszary działania:

 • „Sprzedaż na skrzydłach talentów” projekt skierowany jest do działów handlowych. Koncentruje się na wykorzystaniu mocnych stron we wszystkich etapach procesu sprzedażowego, aby zwiększyć jego efektywność.
 • „Menedżer – mistrz wykorzystania mocnych stron” propozycja zaprojektowana z myślą o liderach, zwracająca uwagę na doskonalenie umiejętności menadżerskich poprzez zrozumienie i wykorzystanie mocnych stron.
 • „Specjaliści w świecie mocnych stron” projekt pomaga specjalistom odkryć jak identyfikacja i wykorzystanie mocnych stron mogą zwiększyć efektywność i satysfakcję z pracy oraz odpowiada na pytanie, jak projektować rozwój zawodowy skupiając się na talentach i mocnych stronach.
 • „HR Excellence: Strengths-Focused Solutions” to programy skierowane do całej firmy, obejmujące procesy HR w ramach Candidate Experience oraz Employee Journey.

Gallup Strengths Solutions

Sprzedaż na skrzydłach talentów

Dla działów handlowych, podkreślająca wykorzystanie mocnych stron w procesie sprzedaży

Wybierz rozwiązania
Menedżer

Mistrz Wykorzystania Talentów

Wybierz rozwiązania
Specjaliści w Świecie Mocnych Stron
Wybierz rozwiązania
HR Excellence

Strengths-Focused Solutions

Wybierz rozwiązania

Sprzedaż na skrzydłach talentów

OBSERWACJE

01

Sprzedaż oparta na mocnych stronach

Wielu pracowników sprzedaży opiera się na jednolitych schematach, które często uważane są za uniwersalne i skuteczne strategie, ale niekoniecznie odpowiadają ich naturalnym talentom i mocnym stronom. W rezultacie, mimo wysiłku, efekty sprzedażowe mogą być dalekie od oczekiwanych oraz powodować spadek zaangażowania i wypalenie zawodowe.

02

Niewykorzystany potencjał sprzedawców

Zdolności sprzedawców często są niedoceniane i niewykorzystane i niewłaściwie zarządzane (mikrozarządzanie). Bez zrozumienia i kultywowania swoich unikalnych talentów, sprzedawcy nie mogą wykorzystać swojego pełnego potencjału, doprowadzić do zwiększenia efektywności, zarządzanie nimi jest czasochłonne dla menedżerów, a i tak nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

03

Brak dopasowania metody sprzedaży do klienta

Sprzedawcy często korzystają z uniwersalnych technik sprzedaży, które nie zawsze są skuteczne w odniesieniu do różnych typów klientów i do własnych talentów. Efektywna sprzedaż wymaga świadomości własnych mocnych stron i umiejętności ich praktycznego wykorzystania.

04

Niezgodność talentów sprzedawców z kulturą firmy

Istnieje grupa sprzedawców, których unikalne talenty nie są w pełni dopasowane do obowiązującej kultury firmy. W efekcie, mimo posiadania znaczących zasobów osobistych, nie są w stanie w pełni zrealizować swojego potencjału i efektywności, co wpływa na wyniki sprzedażowe.

ROZWIĄZANIA

Uwaga! Zaznacz interesujące Cię rozwiązania. Podsumujemy twoje wybory nad dole strony w formularzu kontaktowym.
01

Akademia Talentów Sprzedażowych Gallupa

Program rozwojowy oparty na metodyce Gallupa, który pomaga sprzedawcom zrozumieć i wykorzystać swoje naturalne talenty w celu poprawy efektywności sprzedaży.

Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
02

Coaching sprzedażowy oparty na talentach

Indywidualny coaching, który pomaga sprzedawcom zidentyfikować i rozwijać ich mocne strony, a następnie zastosować je w praktyce sprzedażowej.

Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
03

Szkolenie „Strengths-based Selling – Talenty Gallupa w sprzedaży”

Warsztaty, które nauczą pracowników sprzedaży, jak poprzez rozwój i wykorzystanie mocnych stron realizować cele sprzedażowe. Opcjonalnie wzmocnione przez sesje indywidualne.

Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
04

System Oceny Talentów w Sprzedaży

Narzędzie, które pozwala menedżerom sprzedaży zrozumieć unikalne talenty swojego zespołu i dopasować strategię sprzedaży do mocnych stron zespołu.

Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
05

Akademia Sprzedaży opartej na Mocnych Stronach Gallupa

Kompleksowy program rozwojowy, który wykorzystuje mocne strony sprzedawców w celu maksymalizacji efektywności i satysfakcji z pracy. Uczestnicy przechodzą przez kilka etapów, od zrozumienia własnych mocnych stron, poprzez praktyczne zastosowanie ich w pracy, aż po stworzenie społeczności mocnych stron, która pozwala na ciągłą wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie. Etapowy

 • Przeprowadzenie testów Gallupa w celu identyfikacji mocnych stron uczestników.
 • Seria szkoleń, które pomagają uczestnikom zrozumieć i efektywnie wykorzystać swoje mocne strony w pracy.
 • Sesje indywidualne z coachem mocnych stron , które pozwalają na bardziej szczegółowe zrozumienie i wykorzystanie mocnych stron.
 • Stworzenie społeczności mocnych stron, w której sprzedawcy o podobnych mocnych stronach mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, strategiami i praktykami.
 • Monitorowanie i nauka z wdrożenia + peer mentoring
Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
06

Cyfrowa Paczka Edukacyjna Gallupa

Wykorzystując najnowsze technologie stworzyliśmy interaktywne pakiety edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb zespołu sprzedaży. Pakiet zawierają różne formy multimediów, takie jak video-pigułki, tutoriale, czy interaktywne quizy, które są dostępne 24/7 i pozwalają na naukę we własnym tempie. Nieprzerwana edukacja i wsparcie pomagają w pełni wykorzystać mocne strony sprzedawców.

Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące

Przejdź do formularzaWróć do wyzwań

Menedżer

OBSERWACJE

01

Orientacja na efektywność kosztem potencjału

Wiele firm skupia się na wynikach i efektywności, zaniedbując jednocześnie rozwój potencjału menedżerów. W ten sposób możliwe jest utrzymanie wysokiego poziomu wydajności, ale z ograniczoną możliwością innowacji i adaptacji do zmieniających się okoliczności.

02

Koncentracja na lukach kompetencyjnych

Wiele organizacji, w swojej polityce rozwojowej, skupia się na identyfikowaniu i zasypywaniu luk kompetencyjnych, stawiając na tworzenie jednolitego standardu. Tymczasem, nie doceniając unikalnych talentów menedżerów, tracą możliwość uruchomienia procesu samorozwoju w oparciu o indywidualne mocne strony.

03

Rozliczanie menedżerów tylko z efektywności

Wiele organizacji rozlicza swoich menedżerów przede wszystkim na podstawie KPI’ów efektywnościowych, pomijając aspekt rozwoju ludzi. Nie monitoruje się, w jakim stopniu menedżerowie rozwijają swoich podwładnych, a zwłaszcza, czy robią to poprzez wykorzystanie i rozwój ich talentów. Tym samym, nie tylko ogranicza się potencjał efektywności pracowników i zespołów, ale także obniża ich satysfakcję z pracy.

04

Brak uwzględnienia talentów w procesach HR

Wiele firm nie integruje podejścia opartego na mocnych stronach w swoje procesy HR. To prowadzi do niewłaściwego doboru menedżerów do zadań, w których mogliby najlepiej wykorzystać swoje talenty.

ROZWIĄZANIA

Uwaga! Zaznacz interesujące Cię rozwiązania. Podsumujemy twoje wybory nad dole strony w formularzu kontaktowym.
01

Szkolenia „Strengths-based Leadership – Talenty Gallupa w przywództwie” oraz „Strengths-based Menedżer”

Propozycja szkoleniowa realizowana jako akademia bądź jako pojedyncze szkolenie koncentrujące się na efektywności menedżerskiej / przywódczej w kontekście wybranej kompetencji. Pomagaj menedżerom lepiej zrozumieć, rozwijać i wykorzystać swoje unikalne talenty do efektywnego zarządzania zespołami i przywództwa. Wspiera również w odnalezieniu własnego „stylu menedżerskiego” zgodnego z indywidualnymi talentami.

Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
02

Indywidualne sesje coachingowe

Sesje z certyfikowanym coachem Gallupa, które pomagają menedżerom rozwijać i wykorzystywać swoje mocne strony w praktyce.

Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
03

Szkolenie „Zarządzanie przez Mocne Strony”

Szkolenie zaprojektowane, aby pomóc menedżerom zrozumieć, jak wykorzystać mocne strony swoich podwładnych do zwiększenia efektywności, zaangażowania oraz pełnego wykorzystania zasobu mocnych stron zespołu jako całości.

Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
04

Cyfrowa Paczka Edukacyjna Gallupa dla Menadżerów

Personalizowane pakiety edukacyjne zawierające materiały multimedialne, takie jak video-pigułki, tutoriale, czy interaktywne quizy. Te pakiety umożliwiają menedżerom naukę we własnym tempie i dają dostęp do wiedzy o mocnych stronach kiedykolwiek jest to potrzebne

Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
05

Integracja z procesami HR

Doradztwo w zakresie integracji podejścia opartego na mocnych stronach do istniejących procesów HR, tak aby lepiej dopasować talenty menedżerów do ich ról i zadań.

Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące

Przejdź do formularzaWróć do wyzwań

Specjaliści w Świecie Mocnych Stron

OBSERWACJE

01

Brak samoświadomości talentów

Wielu specjalistów nie jest świadomych swoich unikalnych talentów oraz tego jak mogą je rozwijać i wykorzystać w swojej pracy. Bez tej wiedzy, mogą czuć się niezadowoleni i niezdolni do pełnego wykorzystania swojego potencjału.

02

Zaniedbanie rozwoju zawodowego

Często specjaliści są zaniedbywani w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego. Brak odpowiedniego wsparcia i możliwości rozwoju, może prowadzić mniejszego zaangażowania, wypalenia zawodowego i decyzji o zmianie pracy.

03

Niedocenianie indywidualnych talentów

Wiele organizacji nie docenia indywidualnych talentów swoich pracowników. To prowadzi do niewłaściwego wykorzystania zdolności specjalistów i może prowadzić do spadku efektywności.

04

Brak świadomości talentów w pracy współzależnej

W dzisiejszych organizacjach praca jest coraz bardziej współzależna. Bez pełnej świadomości talentów i mocnych stron współpracowników, przypisanie ludzi do zadań, a także budowanie efektywnej współpracy między nimi, staje się wyzwaniem. Lepsze zrozumienie mocnych stron poszczególnych członków zespołu może prowadzić do wyższej efektywności zespołu jako jednolitego organizmu, poprawiając jednocześnie klimat wewnętrzny i satysfakcję z pracy.

ROZWIĄZANIA

Uwaga! Zaznacz interesujące Cię rozwiązania. Podsumujemy twoje wybory nad dole strony w formularzu kontaktowym.
01

Warsztat „Odkryj swoje talenty”

Wprowadzający warsztat, który pomaga specjalistom odkryć i zrozumieć swoje unikalne talenty, a następnie nauczyć się, jak mogą je wykorzystać w swojej pracy. Warsztat poprzedzony jest badaniem CliftonStrengths Assesment (Test Gallupa).

Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
02

Sesje indywidualne z coachem Gallupa

Sesje coachingowe, które pomagają specjalistom zrozumieć i wykorzystać swoje mocne strony, poprawiając tym samym ich wydajność i zadowolenie z pracy.

Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
03

Asynchroniczna edukacja cyfrowa

Dostęp do cyfrowych paczek edukacyjnych, w tym video pigułek, podcastów, tutoriali, które umożliwiają naukę we własnym tempie i dostęp do wiedzy o mocnych stronach, kiedykolwiek jest to potrzebne.

Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
04

„Warsztaty Mapa Talentów Zespołu”

Warsztaty dedykowane dla całego zespołu, podczas których uczestnicy odkrywają i analizują mapę talentów całego zespołu oraz poszczególnych jego członków. Warsztaty te pomagają w wypracowaniu strategii współpracy między ludźmi o różnych talentach, przypisywaniu zadań oraz w tworzeniu synergii. Całość skupia się na podniesieniu efektywności zespołu jako jednolitej jednostki.

Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące

Przejdź do formularzaWróć do wyzwań

HR Excellence

OBSERWACJE

01

Brak strategicznego podejścia do zarządzania talentami

Wiele firm nie ma wyraźnie zdefiniowanej strategii zarządzania talentami (rozumianej jako bazowanie na mocnych stronach), co prowadzi do niewłaściwego wykorzystania zdolności pracowników i wpływa na wydajność firmy.

02

Niespójności w Employee Journey i Candidate Experience

Kluczowe etapy Employee Journey, takie jak onboarding, sukcesja, awanse, mentoring, zarządzanie wiedzą i komunikacja w firmie, często nie są skoordynowane i nie uwzględniają mocnych stron pracowników. Analogicznie, procesy wpływające na Candidate Experience również często nie biorą pod uwagę unikalnych talentów i mocnych stron kandydatów. Ta niespójność może prowadzić do suboptymalnego zarządzania talentami i utraty potencjału w organizacji.

03

Wzrastająca potrzeba reskillingu i upskillingu w świecie VUCA/BANI

W dzisiejszym zmiennym i nieprzewidywalnym świecie (VUCA/BANI), rosnąca jest potrzeba ciągłego doskonalenia (upskilling) i zdobywania nowych umiejętności (reskilling) przez pracowników. Niewykorzystanie w tych procesach naturalnych talentów pracowników jest nie tylko niewłaściwym zarządzaniem zasobami, ale także prowadzi do spadku zaangażowania i satysfakcji pracowników.

04

Niewystarczające zintegrowanie koncepcji mocnych stron z kulturą organizacyjną

Wiele firm nie włącza zrozumienia i doceniania mocnych stron pracowników do swojej kultury organizacyjnej. Powinno to obejmować formułowanie oczekiwań wobec pracowników, tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu tych talentów, promowanie roli menedżerów jako liderów, którzy identyfikują i wzmacniają mocne strony swojego zespołu. To również wprowadzanie do procesów zarządczych i HR’owych świadomości mocnych stron pracowników. Brak takiego podejścia prowadzi do niedoceniania unikalnych talentów pracowników i niewykorzystania pełni ich potencjału.

05

Redeployment (awans poziomy i pionowy) oparte na niewłaściwych kryteriach

Firmy często promują pracowników opierając się na performance rate, a nie potential rate. Jedną z definicji potencjału jest dopasowanie mocnych stron do nowej roli. Ta perspektywa jest rzadko uwzględniana i stosowana.

ROZWIĄZANIA

Uwaga! Zaznacz interesujące Cię rozwiązania. Podsumujemy twoje wybory nad dole strony w formularzu kontaktowym.
01

Strategic Talent Management

wsparcie, które pomaga firmom opracować i wdrożyć strategie zarządzania talentami, które maksymalizują wydajność i satysfakcję pracowników.

 • Analiza aktualnej strategii zarządzania talentami i jej wpływu na wyniki firmy.
 • Opracowanie spersonalizowanych strategii zarządzania talentami, które są dostosowane do unikalnej sytuacji i celów firmy
 • Wsparcie w implementacji nowej strategii zarządzania talentami, w tym szkolenia dla pracowników HR i liderów
 • Ciągłe monitorowanie i dostosowywanie strategii zarządzania talentami, aby zapewnić jej skuteczność w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym
Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
02

Integracja procesów HR z podejściem opartym na mocnych stronach

Usługi konsultingowe, które wspierają firmy w wdrażaniu filozofii mocnych stron w całej „podróży pracownika” (Employee Journey), od momentu rekrutacji, przez onboarding, rozwój, aż po ewentualne zakończenie współpracy.

 • Analiza istniejących procesów w kontekście Employee Journey, zidentyfikowanie obszarów wymagających usprawnień oraz możliwości zastosowania podejścia opartego na mocnych stronach
 • Wsparcie w integracji metodyki mocnych stron z istniejącymi procesami HR na każdym etapie Employee Journey – od rekrutacji, przez onboarding, rozwój i awanse, aż po offboarding
 • Szkolenie zespołów HR w zakresie wykorzystania informacji o mocnych stronach pracowników w ich codziennych zadaniach
 • Doradztwo w tworzeniu i implementacji programów rozwojowych opartych na mocnych stronach, takich jak programy mentoringowe, szkolenia czy plany rozwoju pracowników
Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
03

Zaangażowanie i kultura organizacyjna

Usługi doradcze, które pomagają firmom budować kulturę skupioną na mocnych stronach, która zwiększa zaangażowanie pracowników i tworzy pozytywne środowisko pracy.

 • Diagnoza obecnej kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników
 • Tworzenie planów działania na rzecz poprawy kultury i zaangażowania, które są dostosowane do unikalnych potrzeb firmy
 • Wsparcie w implementacji działań mających na celu poprawę kultury i zaangażowania, w tym szkolenia i warsztaty dla pracowników
 • Monitorowanie postępów i dostosowywanie planów w razie potrzeby.
Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
04

Zarządzanie wiedzą i komunikacja

Usługi, które pomagają firmom ulepszyć zarządzanie wiedzą i komunikację, poprzez wykorzystanie informacji o mocnych stronach pracowników.

 • Audyt obecnych praktyk zarządzania wiedzą i komunikacją.
 • Doradztwo w tworzeniu strategii zarządzania wiedzą i komunikacji opartej na mocnych stronach
 • Wsparcie w implementacji nowych praktyk zarządzania wiedzą i komunikacji, w tym szkolenia dla pracowników
 • Monitorowanie i ocena skuteczności nowych praktyk zarządzania wiedzą i komunikacji
Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące
05

Zintegrowane Programy Rozwojowe

Usługi, które pomagają firmom opracować i wdrożyć zintegrowane programy rozwojowe, które wykorzystują mocne strony pracowników na wszystkich etapach ich kariery.

 • Przeprowadzenie audytu istniejących programów rozwojowych i identyfikacja obszarów do poprawy
 • Wsparcie w tworzeniu zintegrowanych programów rozwojowych opartych na mocnych stronach
 • Wsparcie w implementacji nowych programów, w tym szkoleń dla pracowników i liderów
 • Monitorowanie i ocena skuteczności programów rozwojowych, a następnie dostosowywanie ich w razie potrzeby
Zaznacz to rozwiązanie jako interesujące

Przejdź do formularzaWróć do wyzwań

Bierzemy odpowiedzialność za rezultaty!

Szkolenia związane z tą ścieżką

Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast niwelować deficyty Gallup rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy. HR może stać się naturalnym ambasadorem idei wspierania mocnych stron.

2024-07-29
29 lipca 2024 - 30 lipca 2024
2024-07-30
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Strengths-based Menadżer

Szkolenie „Talenty Gallupa w roli menadżera” to intensywny program, który umożliwia menedżerom odkrycie i wykorzystanie swoich naturalnych talentów w celu osiągnięcia sukcesu w roli przywódczej. Opierając się na badaniach i narzędziach Gallupa, szkolenie umożliwia uczestnikom zidentyfikowanie swoich mocnych stron i wykorzystanie ich w codziennej pracy.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Strengths-based Selling

Gallup na podstawie dziesięcioleci badań, stwierdził, że sprzedawcy odnoszący największe sukcesy, to Ci którzy rozumieją swoje wrodzone talenty i mocne strony oraz wykorzystują je świadomie do skuteczniejszej sprzedaży.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Trenerzy

Katarzyna Bieleniewicz

Przedsiębiorca, podcaster, konsultant biznesowy. Pomaga ekspertom, specjalistom, przedsiębiorcom oraz pracownikom odkryć ich własny styl działania. Ma duże doświadczenie w pracy indywidualnej z liderami, menedżerami – w tworzeniu własnych strategii działania, tworzeniu różnorodnych zespołów, definiowaniu nowych usług i procesów. Certyfikowany trener i konsultant Gallup® Certified Strengths Coach. Specjalizuje się w profesjonalnej diagnozie talentów i mocnych stron z użyciem narzędzia CliftonStrenghts – w Polsce znanego jako „test Gallupa”. Mentor Fundacji Kobieta Niezależna. Misją Fundacji Kobieta Niezależna jest wspieranie kobiet w rozwoju ich kompetencji osobistych i zawodowych oraz stworzenie dla nich wspierającej lokalnej społeczności. Wśród kluczowych celów jakie stawia sobie Fundacja są aktywizacja i rozwijanie talentów kobiet, budowanie lokalnych społeczności oraz inspirowanie kobiet do doskonalenia swoich kompetencji. Ekspert ds. talentów i mocnych stron, który często gości w social mediach, podcastach czy publikacjach eksperckich.

Joanna Brzozowska-Wabik

W trakcie ponad 20-letniej kariery zawodowej zdobyła doświadczenie w zarządzaniu zespołami i projektami, szkoleniu i doradztwie dla firm, organizacji i osób indywidualnych. Przeprowadziła szkolenia dla ponad 1000 uczestników, w tym wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wspierała osoby w wyborze ścieżki edukacyjnej, tworzeniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa, pomagała rozwijać przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe.

Prowadzi procesy odkrywania talentów osób indywidualnych i zespołów zgodnie z metodologią Gallupa będąc Certyfikowanym Trenerem Mocnych Stron. Pracuje z osobami indywidualnymi w projektowaniu ścieżek kariery opartych na mocnych stronach oraz z firmami w zakresie odkrywania talentów liderów, menedżerów i pracowników. Realizuje programy budowania zespołów opartych na mocnych stronach. Współpracowała m.in. z takimi klientami jak Grupa ANG, Admind, Fundacja Techsoup czy ABB.

Ewelina Berniak

Ekspertka talentów, certyfikowana przez Gallupa – Strengths Coach, trenerka i facilitatorka. Projektuje i prowadzi programy dla menedżerów, aby skutecznie wprowadzić Kulturę talentów w organizacjach. Eweline najczęściej można spotkać na sali szkoleniowej (również wirtualnej), prowadząc warsztaty na temat Talentów i Sił w zespole. Szkoli także menedżerów i liderów organizacji w narzędziach Gallupa, dedykowanych wzmacnianiu zaangażowania wśród pracowników.

Katarzyna Nawrocka

Ekspertka HR z 16-letnim doświadczeniem, z ugruntowaną wiedzą i kompetencjami w „miękkich” obszarach zarządzania organizacją. Z wykształcenia psycholog, dyplomowana trenerka i coach. Jest certyfikowanym coachem Strengths Community. Pracuje na narzędziu CliftonStrengths® (talenty Gallupa). Obecnie w trakcie II roku studium Nonviolant communication. Wspiera organizacje, liderów i zespoły w „miękkich” obszarach zarządzania. Konsultuje, tworzy i wdraża strategie rozwojowe, które pomagają biznesom rozwijać potencjał liderów i pracowników oraz wzmacniają zaangażowanie i produktywność pracy zespołowej.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

INTERESUJĄCE CIĘ ROZWIĄZANIA


kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.