Szkolenia dla firm z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, aptek i hurtowni farmaceutycznych

Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne

Szkolenia farmacja traktuje bardzo poważnie. Dlatego przygotowując szkolenia dla farmacji dużą wagę przywiązujemy do doboru ekspertów, łączących doświadczenie zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi i normami. Uczestnicy otrzymają rozwiązania sprawdzone i przyjazne w stosowaniu.

SZKOLENIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH

Nasze szkolenia dla firm farmaceutycznych charakteryzują się doborem zróżnicowanych metod dydaktycznych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników. Treści merytoryczne jak i metodyka szkoleń są każdorazowo dostosowywane do omawianych zagadnień i problemów, takich jak np. ocena bezpieczeństwa kosmetyków. Dla branży farmaceutycznej stworzyliśmy ofertę nowoczesnych specjalistycznych szkoleń, opartych na aktualnych wymaganiach Prawa Farmaceutycznego oraz wymaganiach dobrych praktyk GxP (omawiana jest m.in. ocena bezpieczeństwa kosmetyków). Oferujemy wysoki standard prowadzonych zajęć oraz wysoki poziom merytoryczny, nasi eksperci są praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej, opartym na bogatym przygotowaniu merytorycznym. Dotychczas zaufało nam już kilkadziesiąt firm z branży farmaceutycznej zgłaszając się na szkolenia kosmetyczne.

SZKOLENIA DLA APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

Gamma jest firmą szkoleniowo-doradczą, która oferuje szkolenia dla Właścicieli i Pracowników Aptek, Sieci Aptecznych oraz Hurtowni Farmaceutycznych we wszystkich obszarach działalności. Dla Naszych obecnych jak i Nowych Klientów, stworzyliśmy ofertę nowoczesnych specjalistycznych szkoleń, zbudowanych na metodach i technikach doskonalenia zawodowego, nieustannie poszerzanego o wiedzę, potrzeby i doświadczenie, rosnącego grona zadowolonych uczestników.

Nasi eksperci są praktykami z wieloletnim doświadczeniem, opartym na bogatym przygotowaniu merytorycznym – by w pełni wspierać rozwój Pracowników Aptek, co przekłada się na możliwy do zmierzenia zwrot z inwestycji szkoleniowej.

Podejście praktyczne Aneks 16 certyfikacja przez osobę wykwalifikowaną i zwalnianie serii. W programie: przebieg procesu certyfikacji, audyt osób trzecich – zasady, postępowanie z nieplanowanymi odchyleniami, zwolnienie serii, certyfikat serii końcowego produktu leczniczego, dobra praktyka wytwarzania.
2024-06-14
14 czerwca 2024
2024-06-14
Szkolenie online Szkolenie online

TERMIN GWARANTOWANY

Wprowadzenie nowych urządzeń

Praktyczne omówienie Aneksu 15 GMP – zmiany w podejściu do walidacji z naciskiem dotyczącym m.in. wyznaczania limitów pozostałości w oparciu o ocenę toksykologiczną. Zapraszamy na szkolenie Walidacja czyszczenia - Najlepsze praktyki, aktualne wymagania.

2024-06-18
18 czerwca 2024
2024-06-18
Szkolenie online Szkolenie online

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych zasad dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji produktu leczniczego, sposobu postępowania ze stwierdzania wady jakościowej oraz w przypadku wycofania produktu z obrotu. Zapraszamy na szkolenie reklamacja leków!

2024-06-18
18 czerwca 2024
2024-06-18
Szkolenie online Szkolenie online

TERMIN GWARANTOWANY

Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Opracowanie Głównego Planu Walidacji. Organizacja prac walidacyjnych i współpraca z Wydziałem Produkcji oraz z Zapewnieniem Jakości. Analiza ryzyka. Bracketing – rozsądne podejście do procesu walidacji.

2024-06-24
24 czerwca 2024
2024-06-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
WARSZTATY

Analiza ryzyka – zakres zastosowania w obszarze farmaceutycznym. Analiza ryzyka w świetle wymagań prawnych – Prawo Farmaceutyczne, wymagania GMP, Aneks 20, wymagania ICH Q9. Metody analizy ryzyka – do czego wykorzystać. Praktyczne warsztaty - zastosowanie metod, przykłady wykorzystania.

2024-06-25
25 czerwca 2024
2024-06-25
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem warsztatów jest praktyczne przedstawienie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dla producentów wyrobów kosmetycznych zgodnie z wytycznymi Normy PN EN ISO 22716:2009. Zapraszamy na szkolenie dobra praktyka wytwarzania!

2024-07-01
01 lipca 2024
2024-07-01
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Podejście praktyczne

Odchylenia w procesie wytwarzania – wykorzystanie metod analizy ryzyka. Zdefiniowanie działań korygujących i zapobiegawczych (CAPA). Wyniki OOX – OOS, OOL, OOT – postępowanie z wynikami poza specyfikacją, poza limitem, poza trendem. Przegląd odchyleń w procesie okresowego przeglądu zarządzania.

2024-07-05
05 lipca 2024
2024-07-05
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Cykl życia arkuszy Excel. Case study – omówienie walidacji na przykładzie. Warsztaty – samodzielna walidacja przykładowego arkusza. Arkusze Excel a kategoria oprogramowania wg GAMP 5.

2024-09-10
10 września 2024
2024-09-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
(Obowiązujące przepisy)

Zapoznanie z wymaganiami standardu IFS HPC oraz ich interpretacją.

2024-09-16
16 września 2024
2024-09-16
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zarządzanie Jakości Mikrobiologiczną - Rola laboratorium mikrobiologicznego w Wytwórni Farmaceutycznej. Metody mikrobiologiczne. Interpretacja wyników mikrobiologicznych. Ocena ryzyka.

2024-09-18
18 września 2024 - 19 września 2024
2024-09-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ma na celu udoskonalić pracę auditorów wewnętrznych w zakresie przeprowadzenia auditu (obszary do auditowania, poszukiwanie dowodów auditowych i ich dokumentowanie), zaplanowania auditu, przygotowania raportu z auditu, zaplanowania działań po auditowych.

2024-09-23
23 września 2024
2024-09-23
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Warsztaty z przygotowania dokumentacji

Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności w zakresie opracowywania dokumentacji do badań i treści etykiety kosmetyków. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi oznakowania produktów kosmetycznych.

2024-09-25
25 września 2024
2024-09-25
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Ideą szkolenia jest przygotowanie uczestników wspierających procesy farmaceutyczne od strony IT i technologii do walidacji systemów skomputeryzowanych i systemów automatyki oraz przygotowanie do inspekcji pod kątem audytów systemów komputerowych.

2024-09-26
26 września 2024 - 27 września 2024
2024-09-27
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zasady funkcjonowania działu kontroli jakości w firmie kosmetycznej. Mikrobiologiczny monitoring higieny wytwarzania kosmetyków Pobieranie prób do badań; plany próbkowania. Wyniki poza specyfikacją (OOS).

2024-10-02
02 października 2024
2024-10-02
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie zasad przygotowywania i przeprowadzania audytu laboratorium mikrobiologicznego.

2024-10-09
09 października 2024
2024-10-09
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in.: produkcja wyrobów kosmetycznych, analiza zagrożeń i działania z niej wynikające, metody monitorowania warunków wytwarzania, higiena procesu wytwarzania kosmetyków, zasady wyznaczania punktów kontrolnych oraz ich nadzór, zasady nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad produkcją kosmetyków.

2024-10-11
11 października 2024
2024-10-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Źródła zanieczyszczeń w przemyśle farmaceutycznym. Różnice między czyszczeniem i dezynfekcją. Program Higieny w Wytwórni. Trudne powierzchnie w przestrzeniach GMP z punktu widzenia dezynfekcji.

2024-10-23
23 października 2024
2024-10-23
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Czym różnią się badania kliniczne od badań dermatologicznych?. Obszar Regulatory i Safety w odniesieniu do badań klinicznych produktów kosmetycznych (jakie aspekty mają sens / zastosowanie). Good Clinical Practice w odniesieniu do produktów kosmetycznych. Odniesienia normy ISO 14155 do badań klinicznych produktów kosmetycznych.

2024-10-25
25 października 2024
2024-10-25
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zdobycie wiedzy jak wprowadzić markę własną kosmetyków. Ważne aspekty przy zleceniu produkcji zarówno dla osób, które planują zlecenie produkcji swojej marki własnej firmie zewnętrznej, ale także dla firm prowadzących lub planujących rozpoczęcie produkcji kosmetyków pod markami własnymi klientów.

2024-10-29
29 października 2024
2024-10-29
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Pożywki wykonywane w laboratorium i pożywki gotowe do użycia. Jałowość, żyzność, selektywność i specyficzność pożywek. Mianowana zawiesina czy gotowe CRM?. Kwalifikacja czasu i warunków przechowywania podłoży.
2024-11-06
06 listopada 2024
2024-11-06
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wymagania prawa kosmetycznego UE w zakresie badań stabilności produktów kosmetycznych. Warunki i sposób przechowywania próbek do badań stabilności. Parametry stabilnościowe produktów kosmetycznych oraz metody badań stabilności. Postępowanie z wynikami OOS i OOT uzyskanymi w badaniach stabilności produktów kosmetycznych.

2024-11-07
07 listopada 2024
2024-11-07
Szkolenie online Szkolenie online

Badanie czystości produktów niejałowych. Przydatność metod farmakopealnych. Badanie produktów leczniczych zawierających żywe drobnoustroje. Skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej.

2024-11-20
20 listopada 2024
2024-11-20
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności stworzenia receptur w białej kosmetyce, produktach myjących, produktach do włosów i w kosmetykach profesjonalnych a także zdobycie umiejętności opracowania etykiety i przygotowania dokumentacji do badań.

2024-12-11
11 grudnia 2024
2024-12-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego przygotowania i nadzorowania dokumentacji zgodnie z Dobrą Praktyką Dokumentowania oraz w zgodzie z dokumentacją złożoną przy ubieganiu się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i zezwoleniem na wytwarzanie.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Jak zoptymalizować proces i spełnić wymagania?

Przegląd Jakości Produktu to regularne, okresowe lub stałe, przeglądy jakościowe wszystkich produktów leczniczych objętych zezwoleniem na wytwarzanie (w tym importowanych produktów leczniczych), łącznie z produktami przeznaczonymi wyłącznie na eksport (każdy kierunek eksportu). Zapraszamy na szkolenie przegląd jakości produktu!

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kontrola zmian to formalny system, w ramach którego wykwalifikowani przedstawiciele przeglądają proponowane lub faktyczne zmiany, które mogą wpłynąć na status zwalidowanych systemów, urządzeń lub procesów. Zapraszamy na szkolenie kontrola zmian - podejście praktyczne!

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Aktualne wymagania GMP – wpływ na system jakości wytwórcy. 10 zasad GMP. Co to jest GMP i jego zadania/wymagania. Zarządzanie jakością, jak wytwórca zapewni jakość produktu.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Woda jest kluczowym medium w przemyśle farmaceutycznym. Jest używana do mycia i czyszczenia, jest surowcem do wyrobu wielu produktów gotowych, wykorzystywana jest do przygotowywania pożywek w laboratorium mikrobiologicznym, do rozcieńczania koncentratów środków dezynfekujących czy jako płyn chłodzący w autoklawach. Jest ona niestety również potencjalnym źródłem zanieczyszczenia mikrobiologicznego, zwłaszcza gdy nie jest odpowiednio kontrolowana. Kontrola polega nie tylko na wyznaczeniu liczby mikroorganizmów obecnych w 1 ml wody, ale również na identyfikacji obecnych w niej drobnoustrojów. Systemy wodne są też niestety często miejscem występowania biofilmów.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wymagania prawne dotyczące opakowań produktów leczniczych. Walidacja procesu pakowania. Rodzaje opakowań bezpośrednich. Znakowanie produktów leczniczych (serializacja, tamper evident).

Termin szkolenia online wkrótce.

Audit jakości w zakładzie produkującym kosmetyki. Szkolenie audytor wewnętrzny zapozna nas z zasadami auditu pomieszczeń, infrastruktury, dokumentacji i całego procesu produkcji.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Podejście praktyczne

Wymagania prawne dotyczące zasad transportu produktów leczniczych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Farmaceutyczne, z uwzględnieniem spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Zapraszamy na szkolenie magazynowanie leków!

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Audit jakości w zakładzie produkującym kosmetyki. Szkolenie audytor wewnętrzny zapozna nas z zasadami auditu pomieszczeń, infrastruktury, dokumentacji i całego procesu produkcji.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Analiza ryzyka w hurtowni farmaceutycznej. W programie: Wytyczne dotyczące procesu zarządzania ryzykiem jakości - ICH Q8, Q9, Q10, Analiza Przyczyn i Skutków Wad (FMEA), główne założenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie ryzykiem!

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Rodzaje metod poboru próbek. Pożywki i warunki inkubacji. Wybór miejsc do próbkowania i mapy lokalizacyjne. Kryteria akceptacji – poziomy alertu i działania, analiza danyc.

Termin szkolenia online wkrótce.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz praktyczne przygotowanie pracowników do przeprowadzenia audytów wewnętrznych GMP.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Konserwowanie produktów kosmetycznych. Testy konserwacji produktów kosmetycznych. Zakres niezbędnych badań mikrobiologicznych dla poszczególnych kategorii produktów kosmetycznych. Mikrobiologiczna kontrola jakości surowców kosmetycznych, materiałów opakowaniowych, mas kosmetycznych i wyrobów gotowych.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych wytycznych prawnych i zasad obowiązujących wytwórców produktów leczniczych w zakresie nadzoru nad łańcuchem dostaw substancji czynnych (API) oraz zasad i zakresu prowadzenia audytów dostawców API.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ma na celu omówienie podstawowych wytycznymi Clinical Trial Regulation – Rozporządzenia UE nr 536/2014 oraz Aneksu 13 do wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania dotyczących zasad wytwarzania, transportu i dystrybucji produktów do badań klinicznych.

Termin szkolenia online wkrótce.
NORMA ISO 13485:2016 – WYROBY MEDYCZNE

Od roku 2010 była prowadzona rewizja kluczowej normy dla branży wyrobów medycznych ISO 13485 „Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania do celów przepisów prawnych”. Zaprazsamy na szkolenie system zarządzania jakością!

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Zapewnienie zgodności umów jakościowych

Szkolenie umowy jakościowe zapozna Państwa z wymaganiami Prawa Farmaceutycznego i wytycznych GMP dotyczące Umów jakościowych w firmie farmaceutycznej oraz z obowiązkami Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wszystko co powinieneś wiedzieć!

Na szkoleniu zostanie omówiony Aneks 15 GMP – zmiany w podejściu do walidacji z naciskiem na zarządzanie ryzykiem jakości w cyklu leczniczym. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie walidacją w firmie farmaceutycznej.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Klienci, którzy dzwonią z pytania dotyczącymi bezpieczeństwa farmakoterapii są z reguły dociekliwi i wymagający. Dobrze przeprowadzona telefoniczna rozmowa z pacjentem składa się zarówno z treści - niezbędnych informacje jak i formy rozmowy. Zapraszamy na szkolenie Sztuka telefonicznej obsługi pacjenta w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii!
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zasady w zakresie funkcjonowania laboratorium mikrobiologicznego, pobierania i przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych oraz zakresu szkoleń dla personelu laboratorium i personelu kluczowego w wytwórni.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
JAK PROWADZIĆ AKTYWNOŚCI MARKETINGOWE W ZGODZIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA?

Reklama produktów leczniczych – jak prowadzić aktywności marketingowe w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa? Przykłady praktyczne prowadzenia reklam leków Rx oraz leków OTC, w różnych kanałach komunikacji (case studies). Reklama wyrobów medycznych zgodna z wymogami prawnymi – blisko rok od wejścia w życie nowych zasad prowadzenia reklamy wyrobów medycznych w Polsce. Przykłady praktyczne prowadzenia reklam wyrobów medycznych, w różnych kanałach komunikacji (case studies).

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej w świetle projektu ustawy o produktach kosmetycznych. Zasady rejestracji zakładu w Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Produkcja kosmetyków w świetle nowej ustawy o kosmetykach w praktyce. Wymogi gmp.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie wdrożenie procedur dla zmian IA, IAIN, IB, II zgodnie z kalendarzem oraz najczęściej popełniane błędy przy grupowaniu zmian IA, IB, II. Zapraszamy na szkolenie Rola zmian w rejestracji leków oraz w procedurach porejestracyjnych.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań bezpieczeństwa produktów spożywczych, w szczególności w zakładach produkujących suplementy diety zgodnie wymogami przepisów prawa.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym wpływa na mniejsza liczbę reklamacji i wyrobów niezgodnych - wpływa więc na finanse. Zapraszamy na szkolenie Nadzór nad aparaturą i wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna (GDP) w hurtowni farmaceutycznej. W jaki sposób przeprowadzić wdrożenie zaleceń, w jaki przygotować dokumentacji, praktyczne aspekty. Zapraszamy na szkolenie Wdrożenie dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP) w hurtowni farmaceutycznej.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem warsztatów jest praktyczne prześledzenie aktualnych zapisów prawnych oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Termin szkolenia online wkrótce.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie pobierania prób surowców, materiałów opakowaniowych i gotowych produktów leczniczych. Zapraszamy na dokumentowanie próbek szkolenie.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Produkcja suplementów diety w świetle obowiązującego prawa. Notyfikacja suplementów diety. Omówienie najistotniejszych zmian w projekcie ustawy, w tym zmian w zakresie oznakowania, oświadczeń zdrowotnych oraz reklamy. Nowa Żywność czy suplement diety: omówienie zmian w przepisach prawa.
Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Na warsztaty zapraszamy kadrę kierowniczą i właścicieli zakładów sektora spożywczego, w tym wytwórców suplementów diety.

Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Podejście praktyczne

W programie: Opracowanie i wdrożenie procedury wycofania wyrobu, Osoby odpowiedzialne za wszczęcie wycofywania wyrobu i za jego wykonanie, System powiadamiania o wyrobach niezgodnych, Postępowanie w wyrobami wycofanymi.

Termin szkolenia online wkrótce.
Podejście praktyczne

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z gorącego tematu inspekcji, którym jest Integralność Danych. W trakcie szkolenia uczestnicy nie tylko zapoznają się z wytycznymi, ale przede wszystkim dowiedzą się jak w praktyce interpretować i radzić sobie z tą tematyką w rzeczywistych realiach firmy farmaceutycznej.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wymagane dossier toksykologiczne dla składników kosmetyków. Podejście TTC jako przydatne narzędzie do oceny narażenia na zanieczyszczenia. Wyliczanie marginesu bezpieczeństwa – wytyczne SCCS. Praca z monografią toksykologiczną wybranego surowca - warsztaty.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Oświadczenia o produkcie w myśl rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. Przegląd „produktów z pogranicza”. Problemy klasyfikacji produktów z pogranicza („Borderline Products”). Najczęstsze przyczyny niezgodności w obrębie produktów kosmetycznych.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Podejście praktyczne

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników laboratorium (Kontroli Jakości, Badawczo–Rozwojowego), którzy przekazują opracowane przez siebie metody jak i pracowników laboratorium przyjmujących metody do rutynowego stosowania.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ma na celu omówienie zasad przeprowadzania inspekcji (kontroli urzędowych) lub audytów
w zakładzie produkującym kosmetyki.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

W ramach szkolenia zostaną przedstawione „krok po kroku” jakie zapisy powinny się znajdować w module 3 oraz jak powinna wyglądać dokumentacja rejestracyjna. Szkolenie jest oparte na doświadczeniu prowadzącej w pisaniu i obecnie opiniowaniu dokumentacji.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu poznacie Państwo praktyczne podejście do organizacji i skutecznego przeprowadzenia audytów wytwórców, dystrybutorów i importerów substancji czynnej.

Termin szkolenia online wkrótce.

Dowiesz się jak opracować i zwalidować metodę analityczna służącą do oceny czystości ciągu produkcyjnego oraz jak wyznaczyć wydajność próbkowania.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest omówienie wymagań GMP w kontekście wytwarzania substancji pomocniczych (wytyczne krajowe i europejskie).

Termin szkolenia online wkrótce.
Wytyczne dotyczące ekologiczności, organiczności i naturalności kosmetyków (Norma ISO 16128)

Szkolenie zostanie przeprowadzone zarówno w formie stacjonarnej jak i w online. Uczestnik ma możliwość wyboru formy szkolenia. Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego przygotowania i nadzorowania dokumentacji zgodnie z Dobrą Praktyką Dokumentowania oraz w zgodzie z dokumentacją złożoną przy ubieganiu się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i zezwoleniem na wytwarzanie.

Termin szkolenia online wkrótce.
Podstawy prawne I wymagania w zakresie wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych w krajach poza UE

Różnice w definicji „produktu kosmetycznego” w wybranych krajach poza UE. Ćwiczenia z opracowania etykiety produktu na wybrane kraje oraz z przygotowania certyfikatu zgodności na wybrany kraj poza UE. Wymagania prawne wybranych krajów pozaeuropejskich w zakresie wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu na dany rynek.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z wymaganiami normy ISO 13485:2016 w porównaniu / odniesieniu do ISO 22716:2007 oraz ich praktyczna interpretacja (profil podstawowy).

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
STRATEGIA, ANALIZA RYZYKA ORAZ WYZNACZANIE CQA, CPP I CMA - WARSZTATY

Obowiązujące wymagania, nowe podejście według Aneksu 15 GMP. Organizacja prac walidacyjnych i współpraca z Wydziałem Produkcji oraz z Zapewnieniem Jakości. Podejście Analizy Ryzyka do prac walidacyjnych. Zarządzanie i utrzymanie statusu kwalifikacji i walidacji.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i najczęściej spotykanymi problemami podczas analizy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy z zakresu walidacji procesu pakowania produktów leczniczych, a także przedstawienie aktualnych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania dotyczących podejścia do walidacji zgodnie z Aneksem 15.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Prawo żywnościowe w zakresie przechowywania żywności i tworzenia odpowiednich zapisów. Dobra Praktyka Magazynowa. System HACCP – strażnik jakości żywności. Analiza zagrożeń zasady jej przeprowadzenia i dokumentowania.

Termin szkolenia online wkrótce.
W tym audyt zdalny

Szkolenie ma na celu omówienie zasad przeprowadzania Inspekcji organów kompetentnych (GIF) oraz audytów klientów w Hurtowni Farmaceutycznej (HF).

Termin szkolenia online wkrótce.

Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań bezpieczeństwa produktów spożywczych, w szczególności w zakładach produkujących suplementy diety zgodnie wymogami przepisów prawa.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Audyt zdalny (remote audit). Organizacja Inspekcji GMP / audytu kontrahenta. Obszary wymagające przeglądu pod kątem przygotowania do inspekcji/audytu. Działania poinspekcyjne – harmonogram działań po inspekcji.

Termin szkolenia online wkrótce.

Kwalifikacja pomieszczeń – wymagania prawne. Specyfikacja projektowa i funkcjonalna. Kwalifikacja systemów pomocniczych (HVAC, PW, HPW, gazy sprężone). Odchylenia w procesie kwalifikacji

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami i ogólnymi zasadami dotyczącymi mycia i dezynfekcji w wytwórni farmaceutycznej oraz dobór metod i środków do określonych powierzchni i zanieczyszczeń.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wymagania prawne. Nadzór organów kompetentnych - GIF. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi w wytwarzaniu. Nadzór nad obrotem środkami kontrolowanymi w HF.

Termin szkolenia online wkrótce.

Poznanie optymalnego rozwoju nowego produktu realizowanego w Dziale Badań i Rozwoju firmy farmaceutycznej w oparciu o wytyczne ICH.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Koszty wewnętrznego zapewnienia jakości. Mierniki kosztów jakości. Koszty zewnętrznego zapewnienia jakości. Redukowanie kosztów jakości.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Najnowsze wytyczne związane z pandemią COVID-19. Farmaceutyczny System Jakości w Hurtowni – elementy. Zasady realizacji obowiązków Osoby Odpowiedzialnej. Odpowiedzialność przedsiębiorcy i Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Aspekty prawne, charakterystyka i działanie

Uregulowania prawne dla surowców kosmetycznych. Charakterystyka surowców kosmetycznych w zależności od ich struktury i działania. Zasady bezpiecznego użycia w produktach kosmetycznych. Surowce kosmetyczne a deklaracje marketingowe produktów kosmetycznych.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Monitorowanie działań niepożądanych produktów kosmetycznych na rynku UE

Unijne i polskie akty prawne regulujące Cosmetovigilance. Informowanie o ciężkich działaniach niepożądanych produktu kosmetycznego. Kryteria „ciężkości” działań niepożądanych; ocena związku przyczynowego. Działania osoby odpowiedzialnej po zgłoszeniu ciężkich działań niepożądanych produktu kosmetycznego.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wymagania prawne. Kryteria tworzenia Zabezpieczenia opakowań tzw. „białej listy” i „czarnej listy”. Weryfikacja opakowań w łańcuchu dystrybucji.

Termin szkolenia online wkrótce.
Podejście praktyczne - warsztaty Szkolenie jest ukierunkowane na wyjaśnienie i zaprezentowanie procesów, narzędzi i metod do wprowadzenia i utrzymania systemu zarządzania ryzykiem. Tematy obejmują zarówno wymagania wynikające z norm i standardów jakości, jak i przede wszystkim sposoby  praktycznego wykorzystania systemu zarządzania ryzykiem w obszarze produkcji kosmetyków.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Podejście praktyczne - warsztaty

Odpowiedzialność za powstanie wyrobu niezgodnego.Nadzór nad niezgodnością zgodnie z wytycznymi Normy PN EN ISO 22716. Wycofanie wyrobu z obrotu handlowego. Symulacja procesu wycofania: kiedy dobrowolna a kiedy obowiązkowa?

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Dobra Praktyka Laboratoryjna w aspekcie przydatności i kwalifikacji metod mikrobiologicznych. Przydatność metod farmakopealnych - metody ilościowe i jakościowe. Kwalifikacja metod wykorzystywanych w badaniach czystości mikrobiologicznej przestrzeni pracy. Dokumentacja z przeprowadzonych badań: protokół i raport.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kwalifikacja urządzeń – wymagania prawne, URS (Specyfikacja wymagań użytkownika), Kwalifikacja urządzeń produkcyjnych, zakres kwalifikacji, Rekwalifikacja urządzeń, Utrzymanie statusu skwalifikowanego.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami i ogólnymi zasadami dotyczącymi mycia i dezynfekcji w wytwórni farmaceutycznej oraz dobór metod i środków do określonych powierzchni i zanieczyszczeń.

Termin szkolenia online wkrótce.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia procesu walidacji zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie Transferu Technologii oraz podstawowymi zagadnienia związanymi z TT w wytwarzaniu produktów leczniczych.

Termin szkolenia online wkrótce.

Zakres zmian w porównaniu do pierwszego wydania GAMP5. Metodologia Agile – rozdział D8. Kwalifikacja infrastruktury IT – rozdział M11. Sztuczna Inteligencja i uczenie maszynowe - rozdział D11.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wymagania dotyczące stanu infrastruktury (pomieszczenia, urządzenia). Zagrożenia w procesie produkcji, strefy zagrożeń. Środowisko pracy: zapisy i pomiary. Dokumentowanie z zakresu utrzymania czystości w zakładzie.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Receptura produktu. Etykieta, badania, zgłoszenie CPNP i dokumentacja. Opakowanie kosmetyku. Kalkulacja finansowa projektu.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Ocena kliniczna oprogramowania – wymagania ogólne. Wytyczne dla oprogramowania zgodnie z wytycznymi MDCG 2020-1. Ocena kliniczna – szczególne cechy dla oprogramowania, zasadnicze różnice. Wymagania FDA.

Termin szkolenia online wkrótce.

Unijne i polskie akty prawne regulujące dystrybucję kosmetyków. Zakres odpowiedzialności dystrybutorów kosmetyków za prawidłowe oznakowanie produktów kosmetycznych w łańcuchu dostaw. Obowiązki i zadania dystrybutorów produktów kosmetycznych. Dokumentacja dystrybucyjna produktów kosmetycznych.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Reklama produktów kosmetycznych w przepisach prawa UE. Imitacje produktów kosmetycznych – cechy, właściwości i przykłady produktów. Regulacje w zakresie stosowania wybranych deklaracji marketingowych. Reklama produktów kosmetycznych w kontekście ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz kodeksu etyki reklamy.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wymagania Standardu Natrue. Zasady NaTrue. Ecocert : jak wygląda proces certyfikacji?. Zmiany w przepisach EcoCert.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Gospodarka o obiegu zamkniętym. Recyklowalność opakowań z tworzyw sztucznych, ograniczenia dla mikroplastików. Deklaracje środowiskowe (Green Claims). Gospodarka odpadami, opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Wytyczne prawne – nowy Aneks 1 EU GMP. Klasyfikacja pomieszczeń czystych. Woda i para czysta – jakość wody PW i WFI. Produkcja sterylna – rodzaje produkcji sterylnej.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
WYMAGANIA V-LABEL, VEGAN SOCIETY, ECOCERT, NORDIC SWAN, ECOLABEL, NATRU

V-label, Vegan Society. Nordic Swan i EcoLabel. EcoCert. NaTrue.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Procedura dotycząca identyfikacji, klasyfikacja drobnoustrojów. Identyfikacja mikroskopowa – problemy, które mogą nas spotkać z preparatami barwionymi metodą Grama. Identyfikacja makroskopowa – czy może się zmieniać wygląd kolonii i czy próbkowanie z każdego miejsca kolonii jest równocenne. Przeglądanie wyników identyfikacji i ich interpretacja – czy wynik identyfikacji jest zawsze prawidłowy.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Gospodarka o obiegu zamkniętym. Deklaracje środowiskowe (Green Claims). Zerowy poziom zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska. Strategia plastikowa. Gospodarka odpadami, opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Prawa i obowiązki producentów kosmetyków wynikające z obowiązujących przepisów

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Uczestnicy biorą udział w szkoleniach ogólnorozwojowych z różnych powodów – często jest to ich własna inicjatywa, czasem przełożonego lub wynik jednej z metod badania luk kompetencyjnych. W związku z tym, cele stawiane przed szkoleniem mogą być różne.

Korzyści z realizacji szkoleń prowadzonych przez firmę Gamma:

 • wysoki standard prowadzonych zajęć gwarantowany przez doświadczonych trenerów pracujących w firmach farmaceutycznych,
 • bardzo wysoki poziom merytoryczny szkoleń,
 • oferta ściśle dopasowana i na bieżąco dostosowywana do oczekiwań klientów,
 • doświadczenie w pracy z firmami farmaceutycznymi przy realizacji szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa farmaceutycznego oraz wymagań dobrych praktyk GxP (projekty szkoleniowe zarówno dla małych firm jak i dla dużych międzynarodowych koncernów),
 • kompleksowa obsługa szkolenia (wykładowca, materiały, pomoce techniczne).

Innowacyjne i dopracowane pod względem merytorycznym szkolenia. Branża farmaceutyczna: szkolenia dla hurtowni i aptek oraz firm farmaceutycznych, a także dbanie o wizerunek marki i jakość produktów.

Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne
 • Jakie typy szkoleń realizujemy?
  Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia farmaceutyczne online.
 • W jakich miastach realizujemy szkolenia menadżerskie otwarte?
  Warszawa, Wrocław, Łódź, Kraków, Poznań, Gdańsk, Katowice.
 • Jakich narzędzi używamy do szkoleń menadżerskich online?
  Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc)

Zobacz w dziale:

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

Najwyższej klasy szkolenia dla branży logistyki, transportu i spedycji

Nasze szkolenia z logistyki, szkolenia z transportu i spedycji prowadzą eksperci, którzy łączą doświadczenie zawodowe z umiejętnością przekazywania wiedzy. Ich rekomendacje i narzędzia uwzględniają otoczenie prawne i gospodarcze. Incoterms 2010 / 2020, prawo celne, Konwencja CMR, Przepisy umowy ADR, INTRASTAT, Konosament.

Szkolenia - hr, kadry, płace

Szkolenia kadry i płace – Specjalistyczne szkolenia dla działów personalnych zawierające gotowe rozwiązania z zakresu zmian w prawie pracy

Przygotowując szkolenia kadrowe i szkolenia płacowe dużą wagę przywiązujemy do doboru ekspertów, łączących doświadczenie zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi. Uczestnicy dostają rozwiązania zgodne z prawem i przyjazne w stosowaniu. Prawo pracy, czas pracy, wynagrodzenia, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, controlling personalny, mierniki efektywności działu personalnego.

Szkolenia - prawo

Specjalistyczne szkolenia uwzględniające zmiany w prawie, aktualny postęp prac oraz kierunki zmian

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami prawnymi: Ochrona danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Prawo pracy, Prawo budowlane, Służebność przesyłu, Badanie stanu prawnego nieruchomości, Odpisy z ksiąg wieczystych, Ustawa krajobrazowa.

Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

Szkolenia budownictwo online – zestaw odpowiedzi na nurtujące pytania oraz rozwiązania dla osób działających w branży nieruchomości i budownictwa

Zapraszamy na szkolenie z obszaru nieruchomości i budownictwa: Służebność przesyłu, Wycena nieruchomości, Prawo budowlane, Zaszłości inwestycyjne, Specustawa przesyłowa, Inwestycje sieciowe, Zaszłości inwestycyjne.

Szkolenia - drogownictwo

Szkolenia z obszaru drogownictwa

Zapraszamy na szkolenie z obszaru drogownictwa: Tymczasowa ogranizacja ruchu, Zmiana organizacji ruchu, Inwestycje w zakresie dróg publicznych, Stała organizacja ruchu, ZRiD i inwestycje w pasie drogi publicznej.

Szkolenia - energetyka, inwestycje

Specjalistyczne szkolenia prowadzone przez ekspertów – sędziów, radców prawnych

Nasze szkolenia dla energetyki, szkolenia dla branży inwestycji bazują na doborze ekspertów, łączących doświadczenie zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi. Uczestnicy dostają rozwiązania zgodne z prawem i przyjazne w stosowaniu. Specustawa przesyłowa, służebność przesyłu, prawo budowlane, zajęcie pasa ruchu.

Szkolenia - ochrona środowiska

Specjalistyczne szkolenia uwzględniające zmiany, aktualny postęp prac oraz kierunki zmian

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami z tematu ochrony środowiska: Ochrona środowiska w firmie / instytucji, Gospodarka odpadami 2019 / 2020, E – mobility – nowe obowiązki gmin, podmiotów publicznych i przedsiębiorstw energetycznych w świetle ustawy o elektromobilności, Odnawialne źródła energii, Prawo wodne.

Szkolenia komputerowe

Praktyczne warsztaty usprawniające pracę w programach excel, word, outlook

Profesjonalne szkolenia z obsługi programów komputerowych skierowane dla firm i użytkowników indywidualnych. Poziom szkolenia dopasowujemy do grupy oraz tego w jaki sposób wykorzystują programy w swojej pracy.

Szkolenia twarde/eksperckie

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski

Linia szkoleń eksperckich to szkolenia branżowe dla farmacji, energetyki, logistyki, spedycji, budownictwo, nieruchomości. Realizujemy również szkolenia prawne, szkolenia komputerowe, szkolenia kadrowe i płacowe. Prowadzący to uznani eksperci w swoich dziedzinach dostarczających rekomendacji zgodnych z prawem i przyjaznych w stosowaniu.

Szkolenia finansowe

Poruszane zagadnienia dotyczą : analizy finansowej firmy, controllingu, budżetowania

Nasze szkolenia finansowe prowadzą eksperci, którzy łączą doświadczenie zawodowe z umiejętnością przekazywania wiedzy. Ich rekomendacje i narzędzia uwzględniają otoczenie prawne i gospodarcze. Controlling finansowy, ceny transferowe, finanse dla niefinansistów.

Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne

Szkolenia dla firm z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, aptek i hurtowni farmaceutycznych

Szkolenia farmacja traktuje bardzo poważnie. Dlatego przygotowując szkolenia dla farmacji dużą wagę przywiązujemy do doboru ekspertów, łączących doświadczenie zawodowe ze sprawnością w posługiwaniu się przepisami prawnymi i normami. Uczestnicy otrzymają rozwiązania sprawdzone i przyjazne w stosowaniu.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.