KFS 2024 – UZYSKAJ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA

KFS 2024 – UZYSKAJ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca może otrzymać środki KFS w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

KFS 2024

Wybierz z menu strony interesujący Cię dział szkoleń.
Zapytaj o zakres konkretnego szkolenia

Kontakt

KFS 2024

Aby firma mogła ubiegać się o dofinansowanie musi spełniać minimum jeden z poniższych priorytetów. Jeżeli chcesz się upewnić czy Twoja firma spełnia dany priorytet – skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy właściwym dla miejsca rejestracji przedsiębiorstwa.

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowo zatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób w zakresie umiejętności cyfrowych
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.
 • Wsparcie osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 • Wsparcie osób po 45 roku życia.

Aktualne terminy naborów KFS są publikowane na stronach Powiatowych Urzędów Pracy właściwych dla danego regionu w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą.

GAMMA nie udziela informacji nt. priorytetów, zasad przyznawania środków, terminów składania wniosków, dokumentów itp.

Jak uzyskać dofinansowanie:

 1. Dowiedz się odnośnie terminu naboru wniosków w Twoim powiecie – skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy odpowiednim dla miejsca rejestracji przedsiębiorstwa.
 2. Jeżeli dany Powiatowy Urząd Pracy będzie miał już przygotowane wnioski do wypełnienia – pobierz je od nich.
 3. Wybierz interesujące Cię szkolenie z naszej strony – https://www.projektgamma.pl/
 4. Wybrane szkolenie powinno być dopasowane do priorytetu.
 5. Uzupełnij wnioski. Nasza firma nie pomaga w uzupełnianiu i składaniu wniosków KFS. Ta czynność leży po stornie przedsiębiorstwa składającego wniosek.
 6. Jeżeli potrzebujesz do złożenia wniosku dokumentów:
 7. Zapytaj o zakres konkretnego szkolenia (szkolenia eksperckie i miękkie) – załącznik z programem zazwyczaj podpisuje instytucja szkoląca
  ◦ Wzór certyfikatu
  ◦ Certyfikatu jakości firmy szkolącej (do pobrania tutaj)
  ◦ Numer ewidencyjny RIS firmy GAMMA to: 2.14/00110/2019 (do pobrania tutaj)
  ◦ PKD firmy: PKD 85.59.B

Zapraszamy do

Kontaktu

Jeśli potrzebny jest szybszy kontakt prosimy o
tel:. 505 273 550
e-mail: biuro@projektgamma.pl

kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.