Talent Management

Pełne wykorzystanie potencjały wszystkich pracowników zależy od dopasowania ich Talentów /predyspozycji do ról zawodowych.

Diagnoza predyspozycji zawodowych pozwala też na świadome kształtowanie własnej kariery. Nasze indywidualne talenty można „odkryć” kierując się charakterystycznymi wskaźnikami, pozwalającymi określić, w czym czujemy się najmocniejsi i co w związku z tym może być naszym największym zasobem.

Po kilku latach pracy opracowaliśmy pierwsze w Polsce narzędzie do badania predyspozycji / talentów zawodowych pozwalające jednocześnie na określenie optymalnych ról zawodowych. Jest to z kolei podstawa świadomego zarządzania potencjałem / talentami pracowników w skali całej organizacji.

Kiedy należy wdrożyć:

 • Gdy rekrutujemy nowych pracowników i chcemy ocenić predyspozycje zawodowe kandydatów;
 • Chcemy znaleźć pracowników o wysokim potencjale rozwojowym;
 • Budujemy wewnątrzfirmowe ścieżki kariery pracowników;
 • Przed decyzją o awansie lub przesunięciu pracownika
 • Dostosowujemy projekty rozwojowe do indywidualnego potencjału pracowników
 • Budujemy efektywne zespoły
 • Kiedy nie mamy pewności w jakich obszarach zawodowych warto się rozwijać;
 • Budujemy własną ścieżkę kariery zawodowej

Podejmowane działania:

PODEJMOWANE DZIAŁANIAEFEKT
Określenie osób poddanych badaniu – wykupienie i uruchomienie usługiDostęp do platformy oraz uruchomienie usługi
Przypisanie osób do badania i wysyłka zaproszeń do badania (określamy również czy badani mają automatyczny dostęp do raportu indywidualnego).Uruchomienie badania i powiadomienie uczestników
Realizacja badania – każdy z uczestników otrzymuje indywidualne zaproszenie wraz z instrukcją postępowania.Realizacja badania – status realizacji można na bieżąco monitorować na platformie.
Raport indywidualny jest generowany natychmiast po zakończeniu badania przez daną osobę.Raport indywidualny:
 • Dominujące predyspozycje / talenty
 • Obszary braku predyspozycji
 • Wskazanie optymalnych ról zawodowych
 • Sugestie działań rozwojowych wzmacniających kompetencje powiązane z talentami
Raport zbiorczy (dla danej grupy) jest przygotowywany po wypełnieniu testu przez wszystkich uczestników.Raport zbiorczy:
 • Zestawienie predyspozycji / talentów badanych osób
 • Wskazanie silnych stron grupy
 • Określenie optymalnych zakresów działalności
Rekomendacje dotyczące polityki zarządzania Talentami pracowników w organizacji.Szczegółowe rekomendacje dotyczące tego jak wykorzystywać potencjał pracowników i dopasowywać do nich role / zadania zawodowe

Nasze zasoby:

 • Katalog z pełnym opisem: Mapa Talentów Zawodowych©
 • Dostęp do platformy IT pozwalającej realizować projekty badania predyspozycji zawodowych dowolnych osób
 • Plan optymalnych działań rozwojowych dla każdego rodzaju Talentów
 • Podręcznik użytkownika opisujący koncepcję talentów, dopasowania do ról zawodowych oraz sposób realizacji badań

Rezultaty i korzyści:

 • Możliwość lepszego dopasowania pracowników i kandydatów do pracy do roli / realizowanych zadań.
 • Znaczące zwiększenie poziomu zaangażowania i satysfakcji pracowników.
 • Usprawnienie procesów zarządzania i relacji między pracownikami i przełożonymi

Studium przypadku

W wyniku bardzo szybkiego rozwoju firmy informatycznej wielu pracowników promowano do awansów, co – jak się później okazało – przyczyniło się do poważnych kłopotów organizacyjnych. Część z awansowanych osób nie odnajdywało się w nowej roli, mimo przejścia przez intensywny program szkoleniowo – rozwojowy.

Postanowiono wprowadzić rozwiązania, które pozwalały by na lepsze dopasowanie pracowników do ról. Zdecydowano się na  badania identyfikujące naturalne predyspozycje / talenty zarówno już działających w firmie pracowników jak i kandydatów do pracy. Po badaniu część pracowników zdecydowało się na zmianę roli i uzyskało w tym zakresie wsparcie organizacji.

Badanie Talentów u kandydatów do pracy pozwoliło też dość szybko uzupełnić braki kadrowe na stanowiskach menedżerskich i liderskich. Dzięki temu firma mogła dalej się rozwijać.

Kolejne kroki:

 1. Zadzwoń lub wypełnij formularz.
 2. Skontaktuje się z Tobą BDM odpowiedzialny za pion doradztwa, który rozwinie powyższy temat.
 3. Podczas rozmowy ustalimy datę spotkania online z dyrektorem odpowiedzialnym za doradztwo/rozwój.
 4. Na spotkaniu online dowiesz technicznych szczegółów rozwiązania i sposobów jego wdrożenia. Poznasz podobne, już zrealizowane wdrożenia.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.