Inne strony: GAMMA DISCOVER

Obrót towarowy z zagranicą

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2016 ROKU

Aktualności i zmiany w przepisach celnych. Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą. Postępowanie administracyjne w sprawach celnych. Procedury celne uproszczone. System kontroli eksportu ECS. Rozliczenie podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej. Zapraszamy na szkolenie Obrót towarowy za granicą.

IDEA SZKOLENIA

Cel szkolenia:

Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.

Grupa dedykowana:

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób zatrudnionych w pionach: finansowo – księgowym oraz handlowym (logistycznym) mających bezpośrednią styczność z obrotem towarowym (import/eksport).

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  Zasady funkcjonowania prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej

  • źródła polityki celnej i prawa celnego,
  • unia celna – istota i znaczenie w handlu zagranicznym w UE i w Polsce
  • organy celne w krajach UE i w Polsce – ich kompetencje

  Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych w Polsce Zgłoszenie celne

  • Rodzaje i formy zgłoszeń celnych, praktyczne aspekty ich wykorzystania
  • Podstawy stosowania prawa celnego
  • podstawy prawne przywozu/wywozu i tranzytu towarów w Unii Europejskiej,
  • przeznaczenia celne,
  • procedury celne,
  • procedury gospodarcze i procedury zawieszające

  Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą

  • SAD (JDA) – wersja elektroniczna
  • faktura
  • listy przewozowe
  • pozostałe dokumenty

  Elementy kalkulacyjne stosowane odprawach celnych:

  • pochodzenie towarów
  • wartość celna,
  • taryfikacja towarów, Wiążąca Informacja Taryfowa – WIT
  • praktyczne aspekty stosowania kursów walut

  Pochodzenie towarów – zastosowanie w handlu zagranicznym

  • pochodzenie niepreferencyjne
  • cel, zakres stosowania i zasady ustalania pochodzenia towaru
  • zasady dokumentowania pochodzenia niepreferencyjnego
  • uniwersalne świadectwa pochodzenia w niepreferencyjnym obrocie handlowym
  • uproszczenie w zakresie dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów w art.49 RWKC wraz z możliwością stosowania procedury „in-blanco”
  • pochodzenie preferencyjne
  • umowy handlowe, preferencyjne bilateralne i wielostronne, autonomiczne porozumienia
  • preferencyjne, w tym dedykowane niektórym krajom i regionom
  • ogólny System Preferencji (System GSP)
  • produkty całkowicie uzyskane
  • istota produktów poddanych wystarczającej i niewystarczającej obróbce lub przetworzeniu
  • zasada terytorialności i kumulacji pochodzenia
  • zasada transportu bezpośredniego i wymagania jego dokumentowania
  • Dokumentowanie pochodzenia
  • świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED., ATR, deklaracja na fakturze, świadectwo pochodzenia Form A
  • procedura wystawianie świadectw pochodzenia, świadectwa przewozowe wystawiane z mocą wsteczną, duplikaty i świadectwa zastępcze
  • warunki sporządzania deklaracji lub deklaracji EUR-MED na fakturze
  • upoważniony eksporter
  • terminy ważności dowodów pochodzenia
  • weryfikacja dowodów pochodzenia
  • Wiążąca Informacja o Pochodzeniu towarów (WIP)

  Procedury celne uproszczone, ich istota w praktyce odpraw celnych

  • kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczonych procedur celnych
  • zasady wnioskowania i udzielania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej
  • działanie procedury uproszczonej na przykładach
  • rola i znaczenie zastosowania przedstawicielstwa bezpośredniego i pośredniego w procedurach uproszczonych
  • instytucja pozwolenia pojedynczego SASP

  Postępowanie administracyjne w sprawach celnych

  • przedstawicielstwo w sprawach celnych i jego rodzaje – praktyka zastosowania
  • kontrola towarów, aspekty prawne kontroli przedsiębiorców
  • postępowanie administracyjne, uwagi prawne i aspekty praktyczne

  System kontroli eksportu ECS

  • aktualne warunki sporządzania oraz dokonywania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurze wywozu, ich sprostowań i unieważnień
  • procedura uzyskiwania klucza do bezpiecznej transmisji danych w systemie ECS i jego stosowanie,
  • aktualny przebieg standardowego i uproszczonego procesu obsługi zgłoszenia celnego w systemie
  • ECS, aktualne, zmienione zasady dokumentowania wywozu towarów poza obszar celny UE i uzyskiwania potwierdzeń dla potrzeb podatkowych

  Rozliczenie podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej

  • rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów wynikające z art.33a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych
  • uwarunkowania formalno-prawne stosowania rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej
  • zniesienie obowiązku zabezpieczenia należności z tytułu podatku VAT w imporcie w procedurach uproszczonych i korzyści z niego wynikające

  Wnioski i podsumowanie

   

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Natalia Kłodawska

  Project Manager
  tel. +48 505 273 480
  fax: (22) 266 08 51

   

  n.lesniewska@projektgamma.pl
  Natalia Kłodawska

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Obrót towarowy z zagranicą AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2016 ROKU

  Termin szkolenia: 5 czerwiec 2018 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 890 zł netto
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

  zobacz najbliższe szkolenia.
  Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
  2018-10-24
  24 październik 2018
  2018-10-24
  Warszawa
  Warszawa
  Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych. Zapraszamy na szkolenie Incoterms . Aktualne informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2010 oraz nowa klasyfikacja reguł i terminów.
  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
  2018-11-20
  20 listopad 2018
  2018-11-20
  Warszawa
  Warszawa
  Zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR .Zapraszamy na szkolenie Przepisy umowy ADR 2017r.obowiązki uczestników przewozu w transporcie i magazynie.
  2018-11-23
  23 listopad 2018
  2018-11-23
  Warszawa
  Warszawa
  Podstawy prawne, regulacje UE, obowiązek sprawozdawczy, reprezentacja podmiotów, Nomenklatura Scalona, Simstat, uproszczone deklarowanie rodzajów obrotów. Zapraszamy na szkolenie intrastat.
  PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL
  2018-11-28
  28 listopad 2018
  2018-11-28
  Warszawa
  Warszawa
  W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.
  Aktualności i zmiany w przepisach celnych
  2018-11-28
  28 listopad 2018
  2018-11-28
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
  WARSZTATY KOMPUTEROWE
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Nasze szkolenie uczy jak używać funkcji Excela w taki sposób, aby wszystko było jasne nie tylko na szkoleniu, ale również potem, już w pracy. Poziom szkolenia z excela dopasowujemy do grupy oraz tego w jaki sposób wykorzystują arkusz w swojej pracy.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.