34 Najlepsze HR-y

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 34 firm z sektora MMSP poprzez podniesienie kompetencji 345 menedżerów w zakresie efektywnego zarządzania firmą i zasobami ludzkimi w trudnych warunkach rynkowych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 34 firm z sektora MMSP poprzez podniesienie kompetencji 345 menedżerów w zakresie efektywnego zarządzania firmą i zasobami ludzkimi w trudnych warunkach rynkowych.

Cel projektu realizowany będzie poprzez będą szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi.

W ramach bloku Akademia Zarządzania w MSP organizowane są następujące szkolenia:

 • Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem:
  • Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • E-marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Nowoczesny marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem:
  • Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
  • Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla menedżerów
 • Zarządzanie innowacjami:
  • Wdrażanie innowacyjności
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem:
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem – poziom podstawowy
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem – Leadership 4D
 • Zarządzanie strategiczne
 • Komunikacja w zarządzaniu:
  • Komunikacja w zarządzaniu – komunikacja pionowa
  • Komunikacja w zarządzaniu – komunikacja pozioma
 • Sztuka planowania:
  • Sztuka planowania – na poziomie osobistym
  • Sztuka planowania – na poziomie strategicznym
 • Negocjacje w zarządzaniu:
  • Negocjacje pozycyjne
  • Negocjacje integracyjne
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie środowiskowe

W ramach bloku Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w MSP organizowane są następujące szkolenia:

 • Zarządzanie zespołem:
  • Zarządzanie zespołem – model transformacyjny
  • Zarządzanie zespołem – płaszczyzna zespół – menedżer – organizacja
  • Zarządzanie zespołem – podnoszenie efektywności poprzez delegowanie i motywowanie
 • Zarządzanie zaangażowaniem pracowników:
  • Zarządzanie zaangażowaniem na poziomie zespołu
  • Zarządzanie zaangażowaniem na poziomie pracownika
 • Zarządzanie relacjami:
  • Zarządzanie relacjami na poziomie zespołu
  • Zarządzanie relacjami na poziomie osobistym menedżera
  • Zarządzanie relacjami na poziomie organizacyjnym
 • Zarządzanie konfliktem:
  • Proaktywne przeciwdziałanie konfliktom
  • Rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie różnorodnością i work-life balance
 • Strategia Rozwoju Zasobów Ludzkich


Przed rozpoczęciem szkoleń przeprowadzone zostanie w przedsiębiorstwie badanie kompetencji pracowników (ocena 360 stopni oraz Arkusze Analizy Kompetencji) – aby zidentyfikować obszary wiedzy/umiejętności, które wymagają poprawy i maksymalnie dopasować programy i treści szkoleń do potrzeb uczestników. Podobne badanie przeprowadzone zostanie na zakończenie projektu – w celu oceny jego efektywności.

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2013-30.04.2015

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Projektu znajduje się w siedzibie firmy D. Didiuk i M. Wasilewski sp. jawna z w Warszawie, przy ulicy Mysłowickiej 15. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat projektu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 505 273 550.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.