AKADEMIA ROZWOJU ZAWODOWEGO - PROJEKT DLA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

AKADEMIA ROZWOJU ZAWODOWEGO – PROJEKT DLA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY.
POWR.01.02.01-10-0035/17 Projekt realizowany na terenie województwa łódzkiego.

„AKADEMIA ROZWOJU ZAWODOWEGO
- PROJEKT DLA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY.”
POWR.01.02.01-10-0035/17
Projekt realizowany na terenie województwa łódzkiego.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna w okresie 01.03.2018 – 31.08.2019 realizuje projekt „Akademia Rozwoju Zawodowego - projekt dla osób młodych pozostających bez pracy.” nr POWR.01.02.01-10-0035/17

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -
projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny projektu: podniesienie w okresie 01.03.2018-31.08.2019 potencjału zawodowego 70 uczestników projektu (UP) zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami (określonymi w Indywidualnych Planach Działania) i wymaganiami rynku.

Grupa docelowa: uczestnikami projektu jest 70 osób młodych (42 kobiety/ 28 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) województwo łódzkie, pozostających bez pracy, które wpisują się w kategorię NEET (tj. nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą się – zgodnie z definicją POWER 2014-2020), są bierne zawodowo lub są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddział.1.3.1, w tym:
 • 42 kobiety
 • 56 osób biernych zawodowo (34 kobiety/ 22 mężczyzn)
 • 14 osób bezrobotnych (9 kobiet/ 5 mężczyzn)
 • 9 osób długotrwale bezrobotnych (6 kobiet/ 3mężczyzn)
 • 42 osoby o niskich kwalifikacjach – do ISCED3 włącznie (25 kobiet/ 17mężczyzn)
 • 7 osób z niepełnosprawnościami (4 kobiety/ 3 mężczyzn)

W ramach proj. przewidziano następujące zadania:
 • poradnictwo zawodowe, w tym: identyfikacja potrzeb UP, diagnoza możliwości, pośrednictwo pracy i poradnictwo w zakresie rozwoju kariery
 • szkolenia podnoszące/ uzupełniające kompetencje i/lub kwalifikacje:
  • szkolenia miękkie (sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, zarządzanie czasem, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej)
  • szkolenia komputerowe (MS Word i Excel)
  • szkolenia zawodowe (według potrzeb UP i oczekiwań rynku pracy)
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły do 31.12.2018 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, kurierem, pocztą tradycyjną w biurze projektu lub e-mailowo na adres: biuro.arz@gammaprojekt.pl

Biuro projektu:

ul. Wyszyńskiego 11,
99 - 300 Kutno
Biuro jest czynne w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00

Dane kontaktowe:

 • Rekrutacja – p. Jakub Łebkowski
  Telefon:
  • 570 501 414
  • 570 669 317

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.