Czas na działanie! Czas na własną firmę!

AKTUALNOŚCI

Szanowne Panie, zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. Proszę zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Standardami udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości RPO Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020.
Lista rankingowa
10.11.2017 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na udział w Komisji Oceny Wniosków, zgodnie z załącznikami.
 13.11.2017 ROZPOCZĘCIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGOSzanowni Państwo, informujemy, iż od 20.11.2017 r. do 01.12.2017 r. w godzinach 9.00-15.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego od Uczestniczek Projektu.Dokumenty jakie powinny być złożone to: Dokumenty składamy w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na nośniku danych). Dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Dokumenty powinny być trwale spięte.Dokumenty należy składać osobiście do biura projektu: ul. Grodzka14, 20-112 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.01.12.2017 Wydłużenie naboru wniosków W związku z naborem wniosków O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO na rozwój działalności gospodarczej, informujemy że nabór zostaje przedłużony do dnia 4 grudnia 2017 roku do godziny 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu) 09.01.2018 Lista rankingowa wyłonionych do wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i pomostowego wsparcia finansowego i dokumenty do podpisania umowy.

Katarzyna Jaworska

Koordynator Projektów Szkoleniowych
Tel Kom: [+48] 507 822 568
(Prosimy o kontakt we wtorki, środy i piątki w godz. 10.00-16.00)

katarzyna.jaworska@projektgamma.pl Katarzyna Jaworska

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.