DORADZTWO WSPARCIEM W ROZWOJU FIRMY GAMMA

Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna poprzez realizację usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, świadczonej przez Instytucję Otoczenia Biznesu.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna w okresie 01.09.2017 – 19.04.2018 realizuje projekt „Doradztwo wsparciem w rozwoju firmy Gamma” nr RPMA.03.01.02-14-8647/17.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP


Cel główny projektu:

Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna poprzez realizację usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, świadczonej przez Instytucję Otoczenia Biznesu.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

  1. Analiza potrzeb rozwojowych firmy, w tym: Analiza potrzeb biznesowych firmy i Analiza obecnej oferty firmy.
  2. Analiza rynku, w tym: Analiza polskiego rynku działania firmy, Analiza obecnej pozycji konkurencyjnej firmy na rynku pod kątem możliwości rozwoju, Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju firmy, Uszczegółowienie wybranej ścieżki rozwoju produktu/ usługi, Doradztwo w zakresie promocji firmy.
  3. Doradztwo w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa w celu dalszego rozwoju działalności i zwiększenia efektywności działania firmy, w tym: Doradztwo w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa w celu dalszego rozwoju działalności i zwiększenia efektywności działania firmy, Opracowanie strategii rozwoju firmy z uwzględnieniem możliwych do wprowadzenia innowacji, Opracowanie planu wdrożenia innowacji na rynek, Analiza ryzyka wdrożenia innowacji i sposobów jego zapobiegania.
  4. Doradztwo w zakresie możliwości wdrożenia technologii cyfrowych w działalności firmy, w tym: Analiza przedsiębiorstwa pod kątem możliwości wdrożenia nowych technologii wykorzystujących technologie cyfrowe, Rekomendowany zakres funkcjonalny wdrożenia, Analiza i dobór rozwiązań biznesowych w zakresie IT, Wsparcie w opracowaniu koncepcji wdrożenia technologii cyfrowej.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.