Doradztwo i szkolenia zawodowe realizowane przez firmę Gamma w ramach projektu „DROGA DO PRACY”

Zapraszamy do projektu osoby w wieku 30 lat i więcej, mającego na celu kompleksowe wsparcie osób pozostających bez pracy, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe, doświadczenie oraz powrócić na rynek pracy. Projekt trwa od 01.09.2017 do 31.07.2018 na terenie województwa śląskiego.


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

(RPO WSL 2014-2020) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Dofinansowanie projektu z UE: 1 830 212,72 PLN


REKRUTACJA TRWA!

Rekrutacja trwa od LIPCA 2017 roku do wyczerpania miejsc dla uczestników – decyduje data zgłoszenia oraz kryteria określone w Regulaminie projektu a także możliwość zorganizowania jednorodnej grupy na terenie powiatu.

Kto może wziąć udział w projekcie:

 • kobiety i mężczyźni w wieku 30 lat i więcej;
 • osoby zamieszkujące na terenie województwa śląskiego (wg Kodeksu Cywilnego);
 • osoby zamierzające podnieść kwalifikacje zawodowe zakończone uzyskaniem certyfikatu;
 • w projekcie wezmą udział 132 osoby w tym 80 kobiet i 32 mężczyzn

Struktura uczestników projektu:

 • 100% kobiety i mężczyźni w wieku 30 lat i więcej,
 • co najmniej 112 osób bezrobotnych,
 • co najmniej 20 osób biernych zawodowo,
 • w rekrutacji preferencyjnie będą traktowane osoby w wieku 50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach.

Celem głównym projektu  „DROGA DO PRACY” podniesienie  swojego potencjału zawodowego poprzez identyfikację potrzeb, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe i staże- czego skutkiem będzie realne zwiększenie możliwości zatrudnienia tych osób.

Uczestnikami projektu będą  osoby w wieku aktywności zawodowej wyłącznie w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe w województwie śląskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), które pozostają bez zatrudnienia lub są bierne zawodowo i są zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz powrotem na rynek pracy.

Kwalifikacja na szkolenia będzie następować z uwzględnieniem analizy potrzeb edukacyjnych danego uczestnika projektu przeprowadzonej w toku rekrutacji i skierowaniem na szkolenie, staż i pomocą w znalezieniu zatrudnienia.

W projekcie zapewniamy:

 • identyfikację potrzeb zawodowych + opracowanie indywidualnego planu działań (IPD),
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia zawodowe.

Termin realizacji: 01.09.2017-31.07.2018


Biuro czynne od 8.00 do 16.00

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzorem formularza zgłoszeniowego.

Komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych można przesłać na e-mail biuro@projektgamma.pl, pocztą tradycyjną na adres biura projektu.

W rekrutacji mogą wziąć udział mieszkańcy województwa śląskiego ( w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ) wyłącznie w wieku 30 lat i więcej.

Warunki uczestnictwa:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE O KRYTERIACH

OŚWIADCZENIE O STATUSIE PRZEDSIĘBIORCY

OŚWIADCZENIE O PLANOWANIU POWROTU DO PRACY

STANDARD WYMAGAŃ

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN PROJEKTUAktualności
Program szkolenia
Co zapewniamy?

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.