Kompetencje ECDL szansą na lepszą przyszłość

Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna od kwietnia 2014 r. realizuje projekt „Kompetencje ECDL szansą na lepszą przyszłość” (POKL.09.06.02-14-239/14) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomość języków obcych).

Projekt skierowany jest do osób uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie woj. mazowieckiego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób w wieku 25-64 lata z woj. mazowieckiego (w tym 60% kobiet), w tym 50% z wykształceniem co najwyżej średnim w zakresie obsługi komputera, zgodnym z kompetencjami ECDL na poziomie ECDL Base.
 
Program szkolenia:

Zajęcia stacjonarne – 8 dni

    B1 - Podstawy pracy z komputerem

 • Znajomość kluczowych zagadnień związanych z Technologią Informacyjną i Komunikacyjną, komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem.
 • Uruchamianie i wyłączanie komputera.
 • Efektywna praca na komputerze przy użyciu ikon i okiem.
 • Umiejętność dostosowania głównych ustawień systemu operacyjnego i korzystanie z wbudowanej pomocy.
 • Tworzenie prostych dokumentów i ich wydruk.
 • Stosowanie głównych zasad zarządzania plikami i efektywna organizacja pracy na plikach i folderach.
 • Znajomość zasad przechowywania danych i korzystanie z oprogramowania narzędziowego w celu kompresji i dekompresji danych.
 • Rozumienie potrzeby ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem i konieczności tworzenia kopii zapasowej danych.
 • Znajomość zasad poprawnego zachowania w odniesieniu do ochrony przyrody oraz zdrowia.

B2 - Podstawy pracy w sieci

 • Znajomość zasad przeglądania Internetu oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.
 • Umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz personalizacja jej ustawień z różnych funkcji.
 • Efektywne przeszukiwanie Internetu i kreatywne segregowanie jego treści pod kątem wiarygodności pozyskanych informacji.
 • Znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz zasad ich ochrony.
 • Znajomość zasad współtworzenia, współistnienia i współdziałania społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty elektronicznej.
 • Umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz zarządzania ustawieniami poczty.
 • Używanie poczty elektronicznej i jej organizacja oraz korzystanie z kalendarzy online.

B3 - Przetwarzanie tekstów

 • Praca z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach.
 • Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy.
 • Tworzenie i edycja niewielkich dokumentów tekstowych, przygotowywanie ich do współdzielenia i wysyłania.
 • Wstawianie tabel, zdjęć i innych obiektów do dokumentu.
 • Przygotowanie dokumentu do korespondencji seryjnej.
 • Dopasowanie ustawień strony.
 • Sprawdzanie i poprawianie błędów w pisowni.

B4 - Arkusze kalkulacyjne

 • Praca z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach.
 • Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy.
 • Wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami.
 • Wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych.
 • Tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację, rozpoznawanie błędów w formułach.
 • Formatowanie liczb i tekstu w arkuszach.
 • Wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu.
 • Dostosowywanie ustawień strony.
 • Sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza.


Realizacja zajęć dla pierwszych grup szkoleniowych planowana jest na lipiec 2014 r. Warunkiem ukończenia kursu oraz otrzymania zaświadczenia o jego ukończeniu jest 100% frekwencja oraz zaliczenie egzaminu ECDL Base.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (który otrzymaliście Państwo wraz z informacją o projekcie) i odesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: ecdl@projektgamma.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Gamma Sp. j., ul. Farysa 64, 01-971 Warszawa z dopiskiem „KOMPETENCJE ECDL”.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 22 266 08 46

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.