Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne – woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

Zapraszamy osoby, pełniące obowiązki z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach do udziału  w dedykowanych szkoleniach, aktualizujących wiedzę i podnoszących kompetencje zawodowe.

 


Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko - mazurskiego - makroregion II

Okres realizacji projektu:  01.11.2018 - 30.04.2020r.

Rekrutacja uczestników projektu jest prowadzona w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu miejsc. Szkolenia będą realizowane od marca 2019 r.

W ramach projektu zapraszamy doradców zawodowych (lub osoby wykonujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego) na bezpłatne szkolenia dla osób pracujących w szkołach i placówkach w województwach:

 • mazowieckim,
 • łódzkim,
 • warmińsko-mazurskim,
 • podlaskim.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 • Zmiany w kształceniu zawodowym i ich wpływ na doradztwo zawodowe,
 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
 • Monitorowanie i ewaluacja doradztwa zawodowego,
 • Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Doradztwo zawodowe na wszystkich etapach edukacyjnych (zgodnie z potrzebami grupy).

Szkolenia są prowadzone w formie stacjonarnej,  trwają 3 dni, obejmują 20 godzin zegarowych.

Pierwszeństwo udziału mają osoby:

 • pracujące w szkołach w średnich miastach (miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów), w tym z miast, tracących funkcje  społeczno-gospodarcze (weryfikacja na podstawie adresu szkoły / placówki oraz oświadczenia podpisanego przez jednostkę zatrudniającą doradcę),
 • z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie kopii orzeczenia / oświadczenia).

UWAGA! W szkoleniu może wziąć tylko jedna osoba z danej szkoły (wyjątkiem są szkoły dwuciągowe i większe – wtedy szkoleniem może zostać objęta druga osoba). 

W projekcie zapewniamy m.in.:

 • wynajem sal szkoleniowych,
 • zakwaterowanie uczestników szkoleń,
 • profesjonalne prowadzenie szkolenia (dwóch trenerów),
 • pełne wyżywienie w trakcie szkolenia,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników (teczka, notes, długopis, pendrive) oraz materiały dydaktyczne,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (90% uczestników),
 • lokalizację szkolenia w miarę możliwości w miejscowości w pobliżu miejsca zamieszkania.

ZAPISY

Prosimy o wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego”, dostępnego do pobrania na dole strony, odręczne podpisanie i przesłanie skanu na poniższy adres.

FORMULARZ REJESTRACYJNY ONLINE:

Można także wypełnić wszystkie dokumenty elektronicznie oraz wybrać interesujący Państwa termin i miejsce realizacji szkolenia poprzez wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego on-line – w tym przypadku NIE ma potrzeby wysyłania skanu formularza, wystarczy przywieźć go na szkolenie:

Przejdź do formularza


Najbliższe dostępne terminy szkoleń:
Najbliższe dostępne terminy szkoleń są podane w pliku „Terminarz szkoleń” w dziale „Do pobrania” na dole strony.


Projekt ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług doradztwa zawodowo-edukacyjnego w m.in. 3449 szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia w województwie mazowieckim, łódzkim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim poprzez przygotowanie do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego 3795 osób (3036 kobiet, 759 mężczyzn) realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego w terminie od 01.11.2018 r. do 30.04.2020r.

Zaplanowana do osiągnięcia struktura uczestników projektu:

Grupę docelową stanowi 3795 osób (w tym 3036 kobiet-80% grupy docelowej) realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w min. 3449 szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia w województwie
mazowieckim , warmińsko-mazurskim, łódzkim oraz podlaskim, w tym:

 • 1894 osób ze szkół z woj. mazowieckiego, w tym min. 379 osób wykonujących pracę w szkołach na terenie miast średnich,
 • 582 osób ze szkół z woj. warmińsko-mazurskiego, w tym min. 117 osób z miast średnich
 • 890 osób ze szkół z woj. łódzkiego, w tym min. 178 osób z miast średnich
 • 429 osób ze szkół z woj. podlaskiego, w tym min. 86 osób z miast średnich

Projekt „Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko - mazurskiego - makroregion II” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

 • Wartość projektu: 5 221 684,25 zł (dofinansowanie 100%).
 • Projekt jest realizowany przez Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. j.) w partnerstwie z Miastem Ostrołęka i Powiatem Pruszkowskim.

KONTAKT

„Doradców zawodowych, pracujących w szkołach na terenie makroregionu I
(woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie)
zapraszamy tutaj:

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej o nas:

Pismo polecające MEN

Pobierz

 

Dokumenty do pobrania:

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.