WIELKOPOLSKA KUŹNIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Projekt WIELKOPOLSKA KUŹNIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ skierowany jest do osób młodych do 29 roku życia z tzw. grupy NEET pozostających bez pracy. Projekt obejmuje mieszkańców obszaru Podregionu PILSKIEGO w tym powiaty pilski, złotowski, chodzieski, obornickio, czarnkowsko-trzcianecki i wągrowiecki.

Projekt „WIELKOPOLSKA KUŹNIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”, nr POWR.01.02.01-30-0109/15 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ZAPRASZAMY DO PROJEKTU OSOBY DO 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCE BEZ PRACY! 

REKRUTACJA TRWA!


Rekrutacja trwa od stycznia do czerwca 2017 roku lub wyczerpania miejsc dla uczestników – decyduje data zgłoszenia oraz kryteria określone w Regulaminie projektu „Wielkopolska kuźnia aktywności zawodowej”

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzorem formularza zgłoszeniowego. REKRUTACJA TRWA!

Kto może wziąć udział w projekcie:
  • Osoby młode (kobiety i mężczyźni) w wieku 15-29 lat,
  • Osoby pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (pochodzące z tzw. Grupy NEET zgodnie z definicją w PO WER 2014-2020,
  • osoby zamieszkujące w województwie wielkopolskim na obszarze podregionu PILSKIEGO tj. z powiatów  pilskiego, złotowskiego, chodzieskiego, obornickiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego (wg Kodeksu Cywilnego)

Planowana struktura uczestników projektu:
  • 133 osoby (w tym 80 kobiet i 53 mężczyzn) do 29 roku życia a w szczególności do 24 roku życia – 100% uczestników,
w tym:
  • osoby bierne zawodowo niezarejestrowane w Urzędach Pracy – 80%,
  • osoby bezrobotne  zarejestrowane w Urzędach Pracy – 20% (również długotrwale bezrobotne),
  • osoby do 24 roku życia – 70%,
  • osoby o niskich kwalifikacjach – ponad 50%,
  • osoby niepełnosprawne – min.10%.

Celem głównym projektu: „Wielkopolska Kuźnia aktywności zawodowej!” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 133 uczestników projektu z grupy NEET, w wieku 15-29 lat, z województwa wielkopolskiego poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych w zakresie indywidualnych luk kompetencyjnych oraz wyposażenie w kwalifikacje zawodowe niezbędne do zatrudnienia w zawodach „białej” i „zielonej” gospodarki zgodnie z predyspozycjami uczestników projektu i potrzebami firm w województwie wielkopolskim.
Zawody zielone to wszystkie zawody, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do realizacji celów zielonej gospodarki m.in.: kierowca w transporcie zbiorowym, OZE, zawody związane z ekologią i przetwórstwem surowców wtórnych.

Termin realizacji: 01.10.2017-31.12.2017r.

KONTAKT:
Biuro projektu:
"Wielkopolska kuźnia aktywności zawodowej"
Pl. Wolności 18, 61-739 Poznań
tel./fax:
61 855 24 19
e-mail:
kuznia@projektgamma.pl


Warunki uczestnictwa:


Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.