Mazowiecka Akademia Wsparcia Zawodowego – projekt dla osób młodych pozostających bez pracy nr WND-POWR.01.02.01-14-0120/16

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego osób młodych (między 18 a 29 rokiem życia), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki oraz m. Radom i m. st. Warszawa. Wsparciem zostanie objętych 110 osób (kobiet i mężczyzn), które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Unia Europejska - Fundusz Społeczny


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego osób młodych (między 18 a 29 rokiem życia), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki oraz m. Radom i m. st. Warszawa.
Wsparciem zostanie objętych 110 osób (kobiet i mężczyzn), które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania, które przyczynią się do poprawy sytuacji ludzi młodych na rynku pracy:

  • poradnictwo zawodowe, w tym identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości, pośrednictwo pracy oraz poradnictwo w zakresie rozwoju kariery
  • szkolenia zawodowe w kierunkach: wizażysta-stylista, fryzjer, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, księgowy – podstawy rachunkowości, operator koparko-ładowarki
  • szkolenia komputerowe ECDL
  • staże zawodowe na stanowiskach powiązanych z ukończonymi szkoleniami zawodowymi
  • pośrednictwo pracy

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2017 do 31.10.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

AKTUALNOŚCI

 

Biuro projektu:
Ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
tel: 505 273 550
e-mail: biuromawz@projektgamma.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie!

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.