Moja własna firma - dotacje na rozwój przedsiębiorczości osób bez pracy z województwa lubelskiego

Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia szkoleniowego i doradczego ukierunkowanego na nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 90 Uczestniczek z terenu województwa lubelskiego, oraz udzielenie im bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym.

Efektem wsparcia będzie założenie i prowadzenie 75 firm, założonych przez Uczestniczki Projektu przez minimum 12 miesięcy.

Wsparcie udzielane będzie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu od 01-09-2017r. do 28-02-2019

 
 


Aktualności

DODATKOWA REKRUTACJA
Zapraszamy do dodatkowej rekrutacji w terminie: 04.01-08.01.2018.

Dokumenty do pobrania:

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 23 października rozpoczynamy rekrutację do projektu:
"Moja własna firma - dotacje na rozwój przedsiębiorczości osób bez pracy z województwa lubelskiego".

 • Szczegółowe informacje i dokumenty niezbędne znajdują się w dziale dokumenty.
 • Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu.
 • Planowany termin rekrutacji: 23.10 - 31.10.2017

 

O projekcie

Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy i nieprowadzących działalności gospodarczej, uczących się lub mieszkających w woj. lubelskim w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby bierne zawodowo,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby  bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród uczestniczek projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa (min. 5% Uczestniczek projektu, tj. 5 osób) planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup (od a do d). Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS).

Projekt jest finansowany ze realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Lider projektu:
Gamma D.Didiuk, M.Wasilewski Sp. j.
Ul. Mysłowicka 15
01-216 Warszawa

Partner projektu:
Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o.
ul. Łaszczowiecka 9,
22-600 Tomaszów Lubelski


W projekcie zapewniamy

 • Wsparcie szkoleniowo - doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 90 uczestniczek
 • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – jednorazowe dotacje w wysokości  23 398,68zł dla 75 uczestniczek
 • Pomostowe wsparcie finansowe w wysokości 1850,00 zł przez 6 lub 12 miesięcy
 • Pomostowe specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla nowoutworzonych firm
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną na czas udziału w szkoleniach
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie na szkoleniach

Wsparcie szkoleniowo – doradcze

Wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

 • Szkolenie „Podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”  -48 godzin (6 dni szkoleniowych) z zakresu:
  • podstawy prawne i procedura zakładania działalności gospodarczej,
  • księgowość w małej firmie,
  • podstawy prawa pracy,
  • umowy handlowe w obrocie gospodarczym,
  • marketing i reklama,
  • techniki sprzedaży i obsługa klienta,
  • efektywność osobista,
  • biznesplan.
 • Doradztwo indywidualne - 8 godzin zgodnie z zapotrzebowaniem, zgłaszanym przez Uczestniczki  z zakresu:
  • księgowości,
  • prawa,
  • marketingu i obsługi klienta,
  • finansów,
  • sporządzania biznesplanu.

Pomostowe specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla nowoutworzonych firm, w tym:

 • 2 szkolenia/Uczestniczkę, dotyczące zagadnień związanych z prowadzeniem firmy  - 2 x 15h
 • Specjalistyczne wsparcie doradcze w tym:
  • doradztwo z zakresu księgowości, prawa i finansów -10h/UP;
  • doradztwo z zakresu marketingu, obsługi klienta, mentoringu w biznesie – 15h/UP

Kontakt

Biuro projektu:
Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o.
ul. Łaszczowiecka 9,
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel. 533 700 101 lub 533 607 101  

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail: lub pocztą tradycyjną na adres biura projektu.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.