Nowe kwalifikacje nową szansą dla osób biernych zawodowo z województwa kujawsko-pomorskiego

Grupę docelową stanowi 100 biernych zawodowo kobiet, w tym wieku od 30 lat., biernych zawodowo, zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym  na terenie woj. kujawsko-pomorskigo


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ REKRUTACYJNĄ!


Rekrutacja trwa od stycznia do maja 2018 roku lub wyczerpania miejsc dla uczestników – decyduje data zgłoszenia oraz kryteria określone w Regulaminie  rekrutacji

REKRUTACJA TRWA!


Grupę docelową stanowi 100 biernych zawodowo kobiet, w tym wieku powyżej 29 r.ż.., biernych zawodowo, zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym  na terenie woj. kujawsko-pomorskigo, w 1 z powiatów obszaru realizacji projektu, tj.: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, żniński, 

w tym:
 • min. 10 os. z niepełnosprawnościami;
 • min 50 os. w wieku 50 lat i więcej;
 • min. 72 os. o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników  i obejmować będzie zadania:
 • poradnictwo zawodowe, w tym: identyfikacja potrzeb UP, diagnoza możliwości, pośrednictwo pracy i poradnictwo w zakresie rozwoju kariery, poradnictwo psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
 • szkolenia zawodowe (fryzjer, tapicer, samodzielny księgowy) w zawodach deficytowych w województwie jak i w powiatach obszaru realizacji.
 • 3-miesięczne staże zawodowe.

Dzięki podjęciu skutecznych działań osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
 • uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez os. bierne zawodowo;
 • wzrost pewności siebie osób objętych wsparciem;
 • zdobycie zatrudnienia przez uczestników projektu;
 • poprawę warunków życia.

PLIKI DO POBRANIA

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja udziału

Oświadczenie uczestnika projektu


Zapraszamy do składania ofert dotyczących świadczenia usług przeprowadzenia doradztwa zawodowego dla 100 Uczestników Projektu

W związku z realizacją projektu pt.: „Nowe kwalifikacje nową szansą dla osób biernych zawodowo z województwa kujawsko-pomorskiego”, o numerze RPKP.08.02.01-04-0054/17, Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski spółka jawna zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług przeprowadzenia doradztwa zawodowego dla 100 Uczestników Projektu (UP) z zakresu:

 • poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD (Indywidualnego Planu Działania)
 • pośrednictwa pracy.

Zapytanie ofertowe rozeznanie rynku

Obszar realizacji: Projekt realizowany na terenie wszystkie powiaty województwa kujawsko-pomorskiego poza miastami na prawach powiatu-Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Włocławek. Nabór ofert: 06.04.2018- 16.04.2018 do godz. 10.00

Dziękujemy za złożone oferty dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia doradztwa zawodowego dla 100 Uczestników Projektu

W związku zakończoną procedurą rozeznania rynku w ramach realizacji projektu pt.: „Nowe kwalifikacje nową szansą dla osób biernych zawodowo z województwa kujawsko-pomorskiego”, o numerze RPKP.08.02.01-04-0054/17, Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski spółka jawna otrzymała 3 oferty dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia doradztwa zawodowego dla 100 Uczestników Projektu (UP) z zakresu poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD (Indywidualnego Planu Działania) oraz pośrednictwa pracy. Umowa zostanie podpisana z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę- Wielkopolskie Centrum Rozwoju Zawodowego Ewelina Kasprzak.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.