Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy

Projekt „Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2020, Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Przejdź do działu

O projekcie

Projekt „Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 – 2020, Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

 • Wartość projektu: 727 227, 52 zł
 • Kwota dofinansowania: 654 417, 52 zł
 • Okres realizacji projektu: 01.09.018 – 31.08.2020 r.

Cel Projektu: Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego z branży gastronomiczno – hotelarskiej powiązanego z potrzebami runku pracy prowadzonego w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku. Nastąpi to poprzez modernizację metod i treści kształcenia, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia 64 Uczniów kierunków technicznych i zawodowych, w tym 70% uczniów pełnoletnich oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 20 Nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Kto może zostać uczestnikiem projektu Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku, w tym:
 • Uczniowie zawodu:
  • Technik hotelarstwa: 30U (23 kobiet i 7 mężczyzn):
   • I nabór: 13U (10 kobiet i 3 mężczyzn z kl. 3) oraz 2U (2 kobiety z kl.4)
   • II nabór: 13U (11 kobiet i 2 mężczyzn z kl.3) oraz 2U (2 mężczyzn z kl.4)
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych: 30U (21 kobiet i 9 mężczyzn):
   • I nabór: 13U (9 kobiet i 4 mężczyzn z kl. 3) oraz 2U (2 kobiety z kl. 4)
   • II nabór: 13U (10 kobiet i 3 mężczyzn z kl.3) oraz 2U (2 mężczyzn z kl.4)
  • Szkoła branżowa: 4U (2 kobiety i 2 mężczyzn):
   • I nabór: kucharz – 2U (2 mężczyzn)
   • II nabór: kucharz – 2U (2 kobiety)
 • Nauczyciele kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Ełku (19 kobiet i 1 mężczyzna)

Działania w projekcie

W ramach projektu „Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:

 • DIAGNOZA UCZNIÓW POD KĄTEM UZUPEŁNIENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ORAZ KOMPETENCJI MIĘKKICH
 • KURSY UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYWANIE PRZEZ UCZNIÓW DODATKOWYCH KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZWIĘKSZAJĄCYCH ICH SZANSE NA RYNKU PRACY
  • Kurs barmana dla Uczniów pełnoletnich,
  • Kurs baristy,
  • Kurs someliera dla Uczniów pełnoletnich,
  • Kurs w zakresie przygotowywania potraw regionalnych kuchni Warmii, Mazur i Podlasia,
  • Branżowy kurs j. niemieckiego,
  • Branżowy kurs j. angielskiego,
  • Kursy rozwijające kompetencje miękkie;
 • STAŻE ZAWODOWE;
 • DOSKONALENIE NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO:
  • Kurs barmana,
  • Kurs baristy,
  • Kurs someliera,
  • Kurs w zakresie przygotowywania potraw regionalnych kuchni Warmii, Mazur i Podlasia;
 • MODERNIZACJA METOD I TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO;
 • DOPOSAŻENIE PRACOWNI KOMUNIKACJI W JĘZYKU OBCYM;

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów.

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans.

Rekrutacja uczestników

Jeśli spełniasz kryteria (odnośnik do „kto może zostać uczestnikiem projektu”) zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”.Sposób składania dokumentów Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) wypełniony w języku polskim (w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu w sposób czytelny) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.Formularz można składać:

Dokumenty składane w wersji elektronicznej powinny zostać przekazane do Biura Projektu w oryginale z podpisami nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia,

 • pocztową

Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną poddane ocenie punktowej, która polegać będzie na przyznaniu punktów w następujących kategoriach:

 • motywacja – spełnia/nie spełnia. Ocenie podlega uzasadnienie chęci wzięcia udziału ucznia w projekcie (np. kolidowanie wsparcia z wyjazdem/stażem zagranicznym itp.). Ocena na podstawie notatki z rozmowy rekrutacyjnej prowadzonej z uczniem lub uczniem i rodzicem ucznia niepełnoletniego.
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok:
  • 4,5 lub więcej +5 pkt.,
  • 4,49 - 4,00 +4 pkt.,
  • 3,99 – 3,5 +3 pkt.,
  • 3,4 – 3,0 +2 pkt.,
  • poniżej 3,0 +0 pkt.
 • osoby zamieszkujące na terenach wiejskich +3 pkt.,
 • osoby z niepełnosprawnościami +3pkt.,
 • frekwencja na zajęciach obowiązkowych za ostatni rok:
  • 90% - 100% +3pkt.,
  • 80% - 89% +2pkt.,
  • 70% - 79% +1pkt.
 • Ocena zachowania za ostatni rok: Wzorowe +5pkt., Bardzo dobre +4pkt., Dobre +3pkt., Poprawne +2pkt.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania dla Kandydatów dla Projektu

Harmonogram

Uzupełniamy na bieżąco

Zapytania ofertowe

Kontakt

Biuro Projektu:

 • Zespół Szkół nr 6
 • Ul. Kajki 4, 19-300 Ełk

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.