Projekt „OD NOWA”

Projekt realizowany jest przez Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna w partnerstwie z  Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt adresowany jest do 50 osób młodych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu) z województwa mazowieckiego.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Europejskiego.


Więcej informacji na stronie projektu:
business-school.pl


Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.