Ostrołęckie szkoły kompetencji

Projekt pt. „Ostrołęckie szkoły kompetencji” nr RPMA.10.01.01-14-a477/18 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; w ramach Osi Priorytetowej: X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działania: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;

Projekt realizowany jest przez Miasto Ostrołęka w partnerstwie z GAMMA D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 1228 uczniów uczniów oraz kompetencji zawodowych 150 nauczycieli z 7 Szkół Podstawowych SP nr: 1,2,3,4,5,6,10 w tym 3 z oddz. gimnazjalnymi (nr 3,4,5) i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego SOSW w Ostrołęce w okresie 01.08 2018 r. do 30.06.2020 r.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące formy wsparcia:

 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno  - wyrównawcze z matematyki
 • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 • Warsztaty umiejętności uniwersalnych
 • Kursy z robotyki dla uczniów
 • Kursy kompetencji informatycznych dla uczniów
 • Zajęcia dodatkowe - koła zainteresowań rozwijające uzdolnienia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych: fizyka, biologia/przyroda, chemia
 • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli:
  • warsztaty w zakresie nauczania metodą WebQuest z wykorzystaniem TIK oraz projektu edukacyjnego
  • kurs kompetencji informatycznych ECDL E-nauczyciel
  • kurs prowadzenia zajęć przyrodniczych metodą eksperymentu

Ponadto w ramach projektu przeprowadzone zostanie wdrożenie wewnętrznej infrastruktury sieciowo – usługowej w 5 szkołach podstawowych: SP nr 2,4,5,6,10 oraz do wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia dydaktyczne (pracownie informatyczne, pracownie przyrody i biologii, chemicznej, matematycznej, fizycznej).

Kontakt w sprawie projektu:

 

Dokumenty do pobrania

 

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.