Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego proces przygotowywania ofert i realizacji usług szkoleniowych

POIG.08.02.00-14-606/14

Firma Gamma D.Didiuk i M. Wasilewski sp. jawna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mysłowickiej 15, realizuje na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-606/14-00 z dnia 30.06.2014 zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości projekt pt. ”Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego proces przygotowywania ofert i realizacji usług szkoleniowych”.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie efektywności i rozwój współpracy między firmą Gamma a Partnerami Biznesowymi, poprzez stworzenie systemu informatycznego automatyzującego procesy biznesowe między firmą Gamma a Partnerami związane z przygotowaniem i obsługą świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych.

Systemem B2B będzie objęty proces współpracy podczas przygotowywania ofert oraz proces związany z przygotowaniem, realizacja i rozliczeniem usług szkoleniowych. System zostanie opracowany w oparciu o zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy. Projektem zostanie objętych siedmiu kluczowych Partnerów biznesowych firmy Gamma. W wyniku realizacji projektu nastąpi zmiana sposobu organizacji współpracy przy obsłudze wymienionych procesów biznesowych. Współpraca firmy Gamma z Partnerami zostanie oparta o elektroniczna wymianę danych opartą o standard WEB EDI, dzięki któremu wyeliminowany zostanie papierowy obieg dokumentów.

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2014 – 31.12.2015.

Całkowita wartość projektu wynosi 512 069,10 PLN. Wartość dofinansowania wynosi 289 989,00 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85%.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat projektu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 22 266 08 45.

Zapytanie ofertowe 1/2014

Zapytanie ofertowe 2/2014

Zapytanie ofertowe 3/2014

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.