PRACE BADAWCZE NAD E-USŁUGĄ

Celem projektu jest opracowanie koncepcji udoskonalenia usług szkoleniowych oraz nowej usługi świadczonej w formie elektronicznej B2B poprzez przeprowadzenie badań nad efektywnością procesu szkoleniowego z wykorzystaniem interaktywnych technik przekazywania wiedzy w formie „pigułek wiedzy” w terminie 01.07.2016-30.4.2017 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


„PRACE BADAWCZE NAD E-USŁUGĄ”


Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna w okresie 01.07.2016 – 30.04.2017 rok realizuje projekt „Prace badawcze nad e-usługą” nr RPMA.01.02.00-14-4535/16.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa I. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
Cel główny projektu: opracowanie koncepcji udoskonalenia usług szkoleniowych oraz nowej usługi świadczonej w formie elektronicznej B2B poprzez przeprowadzenie badań nad efektywnością procesu szkoleniowego z wykorzystaniem interaktywnych technik przekazywania wiedzy w formie "pigułek wiedzy" w terminie 01.07.2016-30.4.2017 r.

Cele główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:
  1. Identyfikacja kluczowych celów rozwojowych uczestników szkoleń (praktycznych, oczekiwanych efektów wykorzystania umiejętności nabytej podczas szkolenia wiedzy w codziennej pracy).
  2. Opracowanie 28 pigułek wiedzy z wykorzystaniem różnych technik przekazu treści (audio, audio-video, krótkie animacje instruktażowe) i różną długością przekazu ukierunkowanych na przyswojenie konkretnej treści lub rozwiązanie konkretnego problemu poruszanego podczas szkolenia stacjonarnego.
  3. Przeprowadzenie badań naukowych wśród użytkowników końcowych usługi (pracowników średnich i dużych przedsiębiorstw) nad skutecznością oraz jakością usług szkoleniowych realizowanych w formie stacjonarnej oraz stacjonarnej z wykorzystaniem pigułek wiedzy.
  4. Zbadanie rzeczywistej efektywności procesu szkolenia stacjonarnego wspomaganego pigułkami wiedzy poprzez zbadanie poziomu umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy.
  5. Identyfikacja kluczowych bodźców – technik i metod i długości przekazu – wpływających na skuteczność końcową procesu szkoleniowego świadczonego w formie pigułek wiedzy.

PIGUŁKI WIEDZY

W formie audio i video:

1. LEADERSHIP

LEADERSHIP - Menedżer architektem odpowiedzialności (1 min)
LEADERSHIP - Menedżer architektem odpowiedzialności (3 min)
LEADERSHIP - Menedżer architektem odpowiedzialności (5 min)
LEADERSHIP - Mentoring (1 min)
LEADERSHIP - Mentoring (3 min)

2. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - Wczoraj kolega dziś przełożony (1 min)
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - Wczoraj kolega dziś przełożony (3 min)
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - Wczoraj kolega dziś przełożony (5 min)
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - Refresh dla millennials (1 min)
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - Refresh dla millennials (3 min)

3. TECHNIKI WPŁYWU

TECHNIKI WPŁYWU - Psychomanipulacje (1 min)
TECHNIKI WPŁYWU - Psychomanipulacje (3 min)
TECHNIKI WPŁYWU - Psychomanipulacje (5 min)
TECHNIKI WPŁYWU - Sztuka umawiania spotkań (1 min)
TECHNIKI WPŁYWU - Sztuka umawiania spotkań (3 min)

4. TECHNIKI_SPRZEDAŻY

TECHNIKI SPRZEDAŻY (1 min)
TECHNIKI SPRZEDAŻY (3 min)
TECHNIKI SPRZEDAZY (5 min)
TECHNIKI SPRZEDAŻY (2 min)
TECHNIKI SPRZEDAŻY (3 min)

W formie grafiki:

http://pigulkiwiedzy.projektgamma.pl/

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.